KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ BẠCH ĐÀN GRANDIS URUGOAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

68 106 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN TRƯỜNG NAM KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ BẠCH ĐÀN GRANDIS URUGOAY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN TRƯỜNG NAM KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ BẠCH ĐÀN GRANDIS URUGOAY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành biết ơn sâu sắc đến gia đình, người tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần để giúp tơi hồn thành đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt quý thầy khoa Lâm Nghiệp giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt xin chân thành cám ơn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tận tình giúp đỡ, dẫn truyền đạt cho kinh nghiệm q báu để tơi hồn thành đề tài Chân thành cảm ơn anh chị em Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập làm đề tài Cuối xin chân thành cám ơn bạn giúp đỡ, động viên vượt qua khó khăn suốt năm qua suốt thời gian làm đề tài Sinh viên thực Nguyễn Trường Nam ii   TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis Uruguay cơng ty cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành” tiến hành thực từ ngày 21/02 đến ngày 21/07/2011 Q trình khảo sát quy trình cơng ty thực từ ngày 22/02 đến ngày 30/04/2011 phân xưởng sấy công ty cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành.Cơng ty 20 lò sấy nước với trang thiết bị máy móc đại đưa vào sử dụng vào năm 2008 Chúng tơi tiến hành khảo sát quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis xuất xứ từ Urugoay Đây loại gỗ dễ nảy sinh khuyết tật sấy (nứt, méo, vênh…) Ngồi ra, loại gỗ nhạy cảm với nhiệt độ, đặc biệt gỗ độ ẩm lớn điểm bão hòa thớ gỗgỗ sau nhập hong phơi tự nhiên từ tháng trở lên đem vô sấy tùy theo kế hoạch công ty Trong thời gian thực tập công ty, tiến hành khảo sát mẻ sấy gỗ bạch đàn với loại quy cách chiều dày 19 mm, 24 mm, 27 mm, 34 mm, 49 mm 54 mm Kết thu được: - Quy cách chiều dày 19 mm (độ ẩm ban đầu 26%, độ ẩm cuối 8%) thời gian sấy 14 ngày tỷ lệ khuyết tật 3,3% - Quy cách chiều dày 34 mm (độ ẩm ban đầu 34%, độ ẩm cuối 8%) thời gian sấy 27 ngày tỷ lệ khuyết tật 3,3% - Quy cách chiều dày 27 mm (độ ẩm ban đầu 28%, độ ẩm cuối 8%) thời gian sấy 19 ngày tỷ lệ khuyết tật 3,3% - Quy cách chiều dày 49 mm (độ ẩm ban đầu 61%, độ ẩm cuối 8%) thời gian sấy 44 ngày tỷ lệ khuyết tật 1,6% - Quy cách chiều dày 54 mm (độ ẩm ban đầu 58%, độ ẩm cuối 8%) thời gian sấy 48 ngày tỷ lệ khuyết tật 3,3% - Quy cách chiều dày 24 mm (độ ẩm ban đầu 30%, độ ẩm cuối 8%) thời gian sấy 19 ngày tỷ lệ khuyết tật 1,6% - Quy cách chiều dày 19 mm (độ ẩm ban đầu 31%, độ ẩm cuối 8%) thời gian sấy 15 ngày tỷ lệ khuyết tật 3,3% iii   MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 2.1.1 Giới thiệu công ty 2.1.2 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 2.1.3 Nguyên liệu thị trường 2.1.3.1 Nguyên liệu 2.1.3.2 Thị trường 2.1.3.3 Các mục tiêu chủ yếu công ty 2.1.4 Tình trạng máy móc thiết bị sấy cơng ty 2.2 Một số yếu tố liên quan đến sấy 2.2.1 Khái niệm độ ẩm vật liệu gỗ 2.2.1.1 Độ ẩm tuyệt đối 2.2.1.2 Độ ẩm tương đối 2.2.1.3 Độ ẩm thăng 10 2.2.2 Nhiệt độ môi trường sấy 11 2.2.3 Dốc sấy 12 iv   2.2.4 Biểu đồ I – D 13 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sấy 14 2.2.5.1 Chủng loại khối lượng riêng gỗ 14 2.2.5.2 Ảnh hưởng độ dày gỗ 14 2.2.5.3 Ảnh hưởng tốc độ môi trường sấy 15 2.2.5.4 Ảnh hưởng độ ẩm ban đầu 15 2.2.6 sở xây dựng chế độ sấy, phương pháp điều hành sấy 15 2.2.6.1 sở xây dựng chế độ sấy 16 2.2.6.2 Phương pháp điều hành sấy 17 2.2.7 Ứng suất dạng khuyết tật sấy gỗ 19 2.2.7.1 Nguyên nhân sản sinh ứng suất 19 2.2.7.2 Các dạng khuyết tật gỗ sản sinh trình sấy 19 CHƯƠNG MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Phương pháp theo dõi diễn biến độ ẩm gỗ trình sấy 21 3.3.1.1 Phương pháp theo dõi độ ẩm ban đầu gỗ 21 3.3.1.2 Phương pháp theo dõi trình giảm ẩm gỗ sấy 21 3.3.2 Phương pháp theo dõi trình sấy 22 3.3.2.1 Theo dõi nhiệt độ sấy 22 3.3.2.2 Theo dõi thời gian sấy 22 3.3.2.3 Theo dõi chất lượng gỗ sấy 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 23 4.1 Đặc điểm nguyên liệu bạch đàn Grandis 23 4.2 Thiết bị sấy công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Trường Thành 25 4.3 Quy trình vận hành lò sấy 28 4.3.1 Trước đưa gỗ vơ lò 28 4.3.2 Kiểm tra độ ẩm gỗ 29 v   4.3.3 Cách xếp gỗ 29 4.3.4 Quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis áp dụng sấy công ty 30 4.4 Kết khảo sát số mẻ sấy 32 4.4.1 Mẻ sấy thứ 32 4.4.2 Mẻ sấy thứ 33 4.4.3 Mẻ sấy thứ 35 4.4.4 Mẻ sấy thứ 37 4.4.5 Mẻ sấy thứ 39 4.4.6 Mẻ sấy thứ 42 4.4.7 Mẻ sấy thứ 43 4.4.8 Tổng hợp mẻ sấy khảo sát 45 4.5 Đề xuất quy trình sấy 46 CHƯƠNG KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 vi   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Ý nghĩa Thứ nguyên W Độ ẩm tuyệt đối gỗ % Wtt Độ ẩm tức thời gỗ % Wa Độ ẩm tương đối gỗ % Wtrong Độ ẩm bên gỗ % Wmặt Độ ẩm bên gỗ % G Khối lượng gỗ tươi g Ga Khối lượng ban đầu mẫu g Gtt Khối lượng tức thời gỗ g G0 Khối lượng gỗ khô kiệt g MC Độ ẩm gỗ % E.M.C Độ ẩm thăng % Ф Đường kính cm φ Độ ẩm thăng % ΔW Chênh lệch độ ẩm % U Dốc sấy P Tỷ lệ phế phẩm % Dcb Khối lượng thể tích g/cm3 vii   DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Cơng ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành Hình 2.2 Lò sấy cơng ty Trường Thành Hình 2.3 Biểu diễn trình thăng độ ẩm gỗ 11 Hình 2.4 Biểu đồ I-D khơng khí ẩm 13 Hình 2.5 Các phương pháp điều hành sấy 17 Hình 2.6 Sơ đồ nguyên lý điều hành sấy hai cấp 18 Hình 4.1 Gỗ bạch đàn Grandis 23 Hình 4.2 Lò sấy với hệ thống cửa nâng hạ 26 Hình 4.3 Nồi cơng ty Trường Thành 26 Hình 4.4 Bảng điều khiển hệ thống sấy cơng ty Trường Thành 27 Hình 4.5 Các thông số hiển thị bảng điều khiển sấy 27 Hình 4.6 Xe nâng đưa gỗ vào lò 31 Hình 4.7 Tỷ lệ khuyết tật mẻ sấy khảo sát 45 viii   DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis công ty 30 Bảng 4.2 Mẻ sấy thứ gỗ bạch đàn Grandis chiều dày 19 mm 32 Bảng 4.3 Mẻ sấy thứ hai gỗ bạch đàn Grandis chiều dày 34 mm 34 Bảng 4.4 Mẻ sấy thứ ba gỗ bạch đàn Grandis chiều dày 27 mm 36 Bảng 4.5 Mẻ sấy thứ tư gỗ bạch đàn Grandis chiều dày 49 mm 38 Bảng 4.6 Mẻ sấy thứ năm gỗ bạch đàn Grandis chiều dày 54 mm 41 Bảng 4.7 Mẻ sấy thứ sáu gỗ bạch đàn Grandis chiều dày 24 mm 42 Bảng 4.8 Mẻ sấy thứ bảy gỗ bạch đàn Grandis chiều dày 19 mm 44 Bảng 4.9 Tổng hợp mẻ sấy khảo sát 45 Bảng 4.10 Đề xuất quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis quy cách 19 – 29 mm 46 Bảng 4.11 Đề xuất quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis quy cách 30 – 45 mm 47 Bảng 4.12 Đề xuất quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis quy cách 46 – 60 mm 47 ix   • Thời gian ổn định nhiệt: 15 • Tổng thời gian thực mẻ sấy: 359 • Giá trị E.M.C giảm dần suốt trình sấy, giá trị nhỏ % • Tốc độ giảm ẩm 1,3 % / ngày • Số bị khuyết tật: / 60 khảo sát bị nứt đầu 12 cm, bị nứt đầu cm bị móp đầu thiếu mm Bảng 4.8 Mẻ sấy thứ bảy gỗ bạch đàn Grandis chiều dày 19 mm STT (Ngày) 10 11 12 13 14 15 16 Nhiệt độ (0C) 37 50 50 50 53 54 52 52 52 55 56 57 57 55 52 48 E.M.C (%) 21 21 20 18 16 14 13 12 11 10 10 8 7 Độ ẩm gỗ (%) 31 30 30 29 28 26 24 18 16 14 14 13 11 9 Pha sấy 3 3 3 3 3 3 4+5 Ghi 16h00 vơ lò 15h lò Nhận xét chung: Vì độ ẩm ban đầu gỗ gần với điểm bão hòa thớ gỗ nên giai đoạn đầu nhiệt độ sấy tăng chậm thấp Khi độ ẩm gỗ qua điểm bão hòa thớ gỗ nhiệt độ sấy tăng nhanh độ ẩm môi trường sấy giảm thấp Cho đến độ ẩm gỗ giảm xuống 7% - 8% tiến hành ổn định nhiệt độ, ngừng cung cấp nhiệt chạy quạt Tiến hành phun ẩm để ổn định độ ẩm cho gỗ trước chuẩn bị lò 44  Sau gỗ lò, tiến hành thu thập lại mẫu gỗ đánh dấu theo dõi để tiến hành nghiệm thu kết Kết hợp với nhân viên quản lý chất lượng trình sấy cơng ty, kết mẻ sấy tỷ lệ phế phẩm 5,0 %, gỗ khô tương đối đồng từ – 12% 4.4.8 Tổng hợp mẻ sấy khảo sát Bảng 4.9 Tổng hợp mẻ sấy khảo sát Mẻ sấy Quy cách Tmax số (dày) mm (oC) Wa (%) We (%) Thời gian Tỷ lệ (ngày) khuyết tật (%) 01 19 57 26 14 3,6 02 34 57 34 27 5,0 03 27 59 28 19 6,7 04 49 60 61 44 6,7 05 54 60 58 48 8,3 06 24 57 30 19 5,0 07 19 57 31 15 5,0 Hình 4.7 Tỷ lệ khuyết tật mẻ sấy khảo sát 45  Nhận xét: Gỗ bạch đàn Grandis công ty sau mua hong phơi lâu nên đa phần gỗ chiều dày nhỏ độ ẩm ban đầu xấp xỉ điểm bão hòa thớ gỗ Gỗ sau đưa vơ lò tiến hành phun ẩm để xử lý đầu Sau tiến hành tăng dần nhiệt độ giảm dần độ ẩm thăng để bước vào giai đoạn sấy Khi độ ẩm gỗ điểm bão hòa thớ gỗ độ ẩm gỗ giảm nhanh Khi gần tới điểm bão hòa thớ gỗ, để hạn chế khuyết tật nên giảm nhẹ nhiệt độ xuống độ ẩm môi trường sấy giảm chậm Khi qua điểm bão hòa thớ gỗ tăng cao nhiệt độ giảm nhanh độ ẩm môi trường sấy nhằm rút nước khỏi gỗ Chế độ xử lý đầu với việc phun ẩm với tăng nhiệt chậm góp phần làm giảm bay đột ngột bắt đầu sấy, làm hạn chế nảy sinh khuyết tật Tuy nhiên, tốc độ giảm ẩm giai đoạn đầu (trên điểm bão hòa thớ gỗ) gỗ dày nhanh so với gỗ mỏng, với việc đồ thị giảm ẩm nhiều điểm nhấp nhơ gấp khúc dễ gây khuyết tật công vênh ứng suất 4.5 Đề xuất quy trình sấy Bảng 4.10: Đề xuất quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis quy cách 19 – 29 (mm), độ ẩm ban đầu 33% - 40 % Cấp độ ẩm Làm nóng Gỗ tươi > 32% 31% - 29% 28% - 24% 23% - 20% 19% - 15% 14% - 12% Xử lý cuối Chiều dày 19 - 29 (mm) Nhiệt độ Độ ẩm thăng (E.M.C) 50 20 54 18 51 15 54 14 56 12 58 10 58 50 46  Dốc sấy 2.8 2.8 2.6 2.1 1.8 Bảng 4.11: Đề xuất quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis quy cách 30 – 45 (mm), độ ẩm ban đầu 56% - 65 % Cấp độ ẩm Làm nóng Gỗ tươi > 55% 54% - 40% 40% - 32% 31% - 29% 28% - 24% 23% - 20% 19% - 15% 14% - 12% Xử lý cuối Chiều dày 30 - 45 (mm) Nhiệt độ Độ ẩm thăng (E.M.C) 50 20 53 17 55 17 55 17 50 15 56 13 56 10 58 58 50 Dốc sấy 2.8 2.2 2.5 2.8 2.2 1.9 Bảng 4.12: Đề xuất quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis quy cách 46 – 60 (mm), độ ẩm ban đầu 56% - 65 % Cấp độ ẩm Làm nóng Gỗ tươi > 55% 54% - 40% 40% - 32% 31% - 29% 28% - 24% 23% - 20% 19% - 15% 14% - 12% Xử lý cuối Chiều dày 46 - 60 (mm) Nhiệt độ Độ ẩm thăng (E.M.C) 50 20 53 17 55 17 56 17 50 15 54 13 56 13 60 10 60 52 47  Dốc sấy 3.1 3 2.9 2.7 2.5 2.1 1.8 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian khảo sát thực tế cơng ty cổ phần tập đồn Trường Thành, chúng tơi hồn thành đề tài “Khảo sát quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis” nắm bắt số vấn đề thực tế phân xưởng sấy qua rút số nhận xét sau: Cơng ty 20 lò sấy nước với trang thiết bị máy móc đại Thiết bị điều khiển sấy Helios xuất xứ từ Italia cho phép điều khiển sấy xác khoa học, giúp hạn chế khuyết tật rút ngắn thời gian sấy giúp tăng suất Qua khảo sát bảy mẻ sấy, chúng tơi nhận thấy độ ẩm ban đầu ảnh hưởng lớn đến thời gian chất lượng gỗ sấy, trước sấy cơng ty tiến hành hong phơi tự nhiên thời gian dài Gỗ bạch đàn Grandis sau sấy độ ẩm dao động từ 8% - 12% Tỷ lệ khuyết tật thấp, 24 khuyết tật/ 420 khảo sát, đa phần bị nứt đầu, móp đầu cong vênh Đây loại gỗ khó sấy, nhiệt độ sấy cao đạt ngưỡng 600C Đối với mẻ sấy độ ẩm ban đầu lớn điểm bão hòa thớ gỗ, trình giảm ẩm chia thành hai giai đoạn rõ rệt Trong giai đoạn đầu độ ẩm lớn 29,5%, giai đoạn tốc độ giảm ẩm nhanh q trình ẩm gỗ q trình nước tự Giai đoạn sau độ ẩm gỗ điểm bão hòa thớ gỗ (< 29,5 %), giai đoạn tốc độ giảm ẩm chậm q trình ẩm gỗ q trình nước liên kết Trong bảy mẻ sấy mẻ sấy thời gian sấy ngắn mẻ sấy thứ (quy cách dày 19 mm) với 14 ngày, mẻ sấy dài ngày mẻ sấy thứ năm (quy cách dày 54 mm) với 48 ngày 48  5.2 Kiến nghị Nhằm nâng cao chất lượng gỗ sấy rút ngắn thời gian sấy, cần khắc phục yếu tố sau: Gỗ bạch đàn hong phơi thời gian dài nên cần tổ chức che đậy cẩn thận mưa lớn để tránh tình trạng nảy sinh nấm mốc Khi xếp kê vào lò, cần phải tiến hành giám sát cẩn thận, tránh tình trạng kê khơng đồng chiều dày, khoảng cách kê không quy định Cần hạn chế giảm ẩm đột ngột gỗ để tránh gây khuyết tật Cơng nhân trực lò sấy phải thường xuyên ghi chép nhật đầy đủ để cán kỹ thuật theo dõi trình sấy đầy đủ 49  TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách & Tạp chí tham khảo Hồ Xuân Các, 2008 “Công nghệ sấy bảo quản gỗ”, Bài giảng đào tạo cao học ngành Chế biến lâm sản, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Xuân Các - Nguyễn Hữu Quang, 2005 “Công nghệ sấy gỗ” Nhà xuất Nông nghiệp Nguyễn Mậu Dần, 1984 “Kỹ thuật mộc xây dựng”, Nhà xuất Xây dựng Hứa Thị Huần, 2004 “Công nghệ bảo quản & xử lý gỗ”, Nhà xuất Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam - Lê Ngọc Huy, 2010 “Xác định chế độ sấy gỗ tràm bơng vàng lò sấy nước”, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn tháng 6/2010, trang 112 – 116 Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 “Khoa học gỗ”, Nhà xuất Nông nghiệp B Luận văn tốt nghiệp Đào Ngọc Cơng, 2006 “Khảo sát quy trình sấy gỗ Gía tỵ (Teak) Myanma cơng ty Trường Thành” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Huỳnh Hải Đăng, 2010 “Khảo sát quy trình sấy gỗ tràm bơng vàng công ty cổ phần chế biến gỗ Pisico Đồng An” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trần Long Phi, 2010 “Khảo sát quy trình sấy gỗ Xoan đào trung tâm nghiên cứu chế biến lâm sản, giấy bột giấy” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến lâm sản, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Thị Xuyến, 2011 “Khảo sát cấu tạo tính chất lý hóa gỗ Bạch đàn trắng Braxin (Eucalyptus grandis)” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chế biến Lâm sản, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh 50  PHỤ LỤC 51  Phụ lục 1: Biểu đồ giảm ẩm mẻ sấy thứ Phụ lục 2: Biểu đồ giảm ẩm mẻ sấy thứ   Phụ lục 3: Biểu đồ giảm ẩm mẻ sấy thứ   Phụ lục 4: Biểu đồ giảm ẩm mẻ sấy thứ   Phụ lục 5: Biểu đồ giảm ẩm mẻ sấy thứ   Phụ lục 6: Biểu đồ giảm ẩm mẻ sấy thứ   Phụ lục 7: Biểu đồ giảm ẩm mẻ sấy thứ     ... QUAN 2.1 Tổng quan công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 2.1.1 Giới thiệu công ty Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Tên tiếng Anh: Trường Thành Furniture Corporation... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN TRƯỜNG NAM KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ BẠCH ĐÀN GRANDIS URUGOAY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH Ngành:... Nguyễn Trường Nam ii   TÓM TẮT Đề tài Khảo sát quy trình sấy gỗ bạch đàn Grandis Uruguay cơng ty cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành tiến hành thực từ ngày 21/02 đến ngày 21/07/2011 Q trình khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ BẠCH ĐÀN GRANDIS URUGOAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ BẠCH ĐÀN GRANDIS URUGOAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn