De kiem tra mon toan lop 1

1 789 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:25

. Đề kiểm tra môn toán lớp 1 (tháng 4/2009) 1. Đặt tính rồi tính: 32+45 46 -13 76-55 48-6 . . . . . . . . . 2.Ghi. Viết phép tính đúng đợc 1 điểm. Viết đáp số đúng đợc 0,5 điểm. Bài 4: 1 điểm Viết đúng mỗi số vào ô trống đợc 0,5 điểm. Số 35 + 21 - 21
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra mon toan lop 1, De kiem tra mon toan lop 1, De kiem tra mon toan lop 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn