Bài 12- GDCD 9_ Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân

17 2,166 7
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:25

Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 Câu 1:Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nươc là gì? - Ra sứ học tập văn hóa, KHKT, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trò. - Có lối sống lành mạnh, có ý thức rèn luyện sức khỏe. - Tham gia lao động sản xuất, tham gia các hoạt động chính trò- vã hội. Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 Vì sao tình yêu chân chính lại là cơ sở quan trọng của hôn nhân? Điều gì sẽ xãy ra nếu như kết hôn không dựa trên tình yêu chân chính? ( hôn nhân do ép buộc, vì tiền hay danh vọng) Sự hòa thuận, hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng được tạo lập trên cơ sở tình yêu chân chính.Nếu không sẽ tan vỡ, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 Đọc hai mẫu chuyện trong phần đặt vấn đề. Mẫu chuyện 1 Mẫu chuyện 2 Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 1.Em có suy nghó gì về tình yêu và hôn nhân qua hai tình huống trên? Sai trái, không đúng đắn vi đó là tình yêu mù quán, vô trách nhiệm trong tình yêu. Chính là hôn nhân ép buộc. Cả 2 trường hợp trên đều dẫn đến hậu quả xấu là sự bất hạnh trong đời sống hôn nhân. Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 2. Theo em hiểu thế nào là tình yêu chân chính? Tình yêu chân chính là tình yêu xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc giữa 2 người, là sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau. Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 3. Qua hai câu chuyện trên em thấy mình cần rút ra bài học gì cho bản thân? Cần xác đònh đúng vò trí của mình hiện nay là HS không yêu, lập gia đình quá sớm, phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật. Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 Từ phần vừa tìm hiểu em hãy cho biết thế nào là hôn nhân? Hôn nhân là sự liên kết đặt biệt giữa một nam va ømột nữ trên nguyên tắc bình đẳng được nhà nước thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đinh hạnh phúc. 1. Thế nào là hôn nhân Thế nào là hôn nhân ? ? Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân VN hiện nay? Nghiên cứu nội dung dưới đây và thảo luận trả lời câu hỏi bên dưới * Hôn nhân tự nguyện tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng * Hôn nhân giữa các dân tộc, tôn giáo, giữa công dân VN và người nước ngoài được nhà nước tôn trọng và bảo vệ. 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở VN hiện nay? Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân VN hiện nay? * Vợ chồng có nghóa vụ thực hiện chính sách dân số KHHGĐ. Nhóm 1: Nhóm 1: Em hiểu thế nào là hôn nhân tự nguyện, 1 vợ 1 chồng, thế nào là vợ chồng bình đẳng? So sánh với chế độ hôn nhân ngày xưa? ( dẫn chứng qua câu ca dao, tục ngữ) [...]... nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đinh hạnh phúc.1. Thế nào là hôn nhân Thế nào là hôn nhân ?? Tiết: 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12Đọc hai mẫu chuyện trong phần đặt vấn đề.Mẫu chuyện 1Mẫu chuyện 2 Tiết: 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 Tiết: 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12Sự liên đặt biệt giữa1... nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 123. Qua hai câu chuyện trên em thấy mình cần rút ra bài học gì cho bản thân?Cần xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS không yêu, lập gia đình quá sớm, phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật. Tiết: 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12HỌC THUỘC NỘI DUNG BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP SGK.SƯU TẦM NHỮNG TÀI LIỆU VỀ LUẬT HÔN NHÂN GIA... nhận Hôn nhân Trên nguyên tắc tự nguyện bình đẳng Tiết: 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12Vì sao tình yêu chân chính lại là cơ sở quan trọng của hôn nhân? Điều gì sẽ xãy ra nếu như kết hôn không dựa trên tình yêu chân chính? ( hôn nhân do ép buộc, vì tiền hay danh vọng)Sự hòa thuận, hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng được tạo lập trên cơ sở tình yêu chân chính.Nếu không... Tiết: 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 122. Theo em hiểu thế nào là tình yêu chân chính?Tình yêu chân chính là tình yêu xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc giữa 2 người, là sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau. Tiết: 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12Từ phần vừa tìm hiểu em hãy cho biết thế nào là hôn nhân? Hôn nhân là sự liên kết đặt biệt giữa một nam... 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12HỌC THUỘC NỘI DUNG BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP SGK.SƯU TẦM NHỮNG TÀI LIỆU VỀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNHSưu tầm những hình ảnh bài hát có liên quan đến quyền và nghóa vụ của công dân trong hôn nhân chuẩn bị cho tiết 2DẶN DÒ . chính và hôn nhân đúng pháp luật. Tiết: 21, Tuần 21 1. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 Từ phần vừa tìm hiểu em hãy cho biết thế nào là hôn nhân? Hôn nhân. nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12 HỌC THUỘC NỘI DUNG BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP SGK. SƯU TẦM NHỮNG TÀI LIỆU VỀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Sưu tầm những hình ảnh bài hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12- GDCD 9_ Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân, Bài 12- GDCD 9_ Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân, Bài 12- GDCD 9_ Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân

Bình luận về tài liệu bai-12-gdcd-9-quyen-va-nghia-vu-cong-dan-trong-hon-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP