Tập đọc 3 - Bài: Vẽ quê hương

33 1,413 4 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:25

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3/2 VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3/2 MÔN: TẬP ĐỌC - LỚP 3 Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Dựa vào tranh kể lại câu chuyện “Đất quí, đất yêu” Kiểm tra bài cũ: Vua mời họ vàocung, mở tiệc chiêu đãi và tặngnhiều vật quí. 1/Kể theo tranh 1và tranh 2 - Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp như thế nào? 1 2 2/ Kể theo tranh 3 và tranh 4 - Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi những hạt cát nhỏ? Vì người Ê-ti-ô-pi-a coi đất của quê hương họ là thứ thiêng liêng cao quí nhất. 4 3 Tranh vẽ gì Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Bài mới Vẽ quê hương Bút chì Em gọt hai đầu Em thử Xanh tươi, đỏ thắm. Em vẽ Tre xanh, lúa xanh Một dòng xanh mát Trời mây Xanh ngắt mùa thu Xanh màu ước mơ… Em quay Vẽ nhà em ở Ngói mới đỏ tươi Trường học Em tô đỏ thắm Cây gạo Hoa nở chói ngời A, nắng Mặt trời đỏ chót Lá cờ Bay giữa trời xanh… Chị ơi Quê ta đẹp quá! Sông máng xanh đỏ hai màu làng xóm lượn quanh bát ngát đầu đỏ đầu xóm lên rồi Tổ quốc bức tranh Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Vẽ quê hương trên đồi Tập đọc Hoạt động 1 Luyện đọc Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Bút chì Em gọt hai đầu Em thử Xanh tươi, đỏ thắm. Em vẽ Tre xanh, lúa xanh Một dòng xanh mát Trời mây Xanh ngắt mùa thu Xanh màu ước mơ… Em quay Vẽ nhà em ở Ngói mới đỏ tươi Trường học Em tô đỏ thắm Cây gạo Hoa nở chói ngời A, nắng Mặt trời đỏ chót Lá cờ Bay giữa trời xanh… Chị ơi Quê ta đẹp quá! Sông máng xanh đỏ hai màu làng xóm lượn quanh bát ngát đầu đỏ đầu xóm lên rồi Tổ quốc bức tranh Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Vẽ quê hương trên đồi Tập đọc [...]... Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Playlist1.wpl Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Bài mới Vẽ quê hương MÔN: TẬP ĐỌC - LỚP 3 Người thực hiện: Nguyễn Thị MaiThứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Vẽ quê hương 1/ Luyện đọc từ khó2/ Luyện đọc đoạnThứ ba ngày... 2008 Tập đọc Dựa vào tranh kể lại câu chuyện “Đất quí, đất yêu”Kiểm tra bài cũ: Vua mời họ vàocung, mở tiệc chiêu đãi và tặngnhiều vật quí.1/Kể theo tranh 1và tranh 2 - Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-ađón tiếp như thế nào?12 Hoạt động 3 Học thuộc lòng Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Hoạt động 1Luyện đọc Tập đọc Vẽ quê hương Thứ... Nắng phương Nam Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 -Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ.Tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, ngói mới, trường học, cây gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc. Thánh địa Mỹ Sơn Chùa Phúc Kiến-Hội An Tập đọc Vẽ quê hương Thứ... ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Vẽ quê hương PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNHTRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3/ 2VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3/ 2 Núi Ngũ Hành Sơn Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Vịnh Hạ Long 3/ Cảnh đẹp đất nước: Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11... ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 20082/ Cảnh đẹp Quảng Nam: Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 - Các em có yêu quê hương của mình không? Vì sao?-Em hãy kể một vài cảnh đẹp mà em biết? Tập đọc Vẽ quê hương Em quay…… Chị ơi……… Bút chì……… Emvẽ……………………………….Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …….…………………… ……….………………… ………….……………… …………….…………… ……………… …… …………………………… Tranh vẽ gìThứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Tập đọc Vẽ quê hương Em quay…… Chị ơi……… Bút chì……… Emvẽ……………………………….Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... mơ…Em quay Vẽ nhà em ở Ngói mới đỏ tươiTrường học Em tô đỏ thắmCây gạoHoa nở chói ngờiA, nắngMặt trời đỏ chótLá cờ Bay giữa trời xanh…Chị ơi Quê ta đẹp quá!Sông mángxanh đỏhai màulàng xómlượn quanhbát ngátđầu đỏđầu xómlên rồiTổ quốcbức tranhThứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Vẽ quê hương trên đồi Tập đọc Dặn dòHọc thuộc lòng cả bài thơ Đọc trước... ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 - Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên những màu sắc ấy. Những màu sắc được tả trong bài thơ là: Tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt,ngói mới đỏ tươi,trường học đỏ thắm,mặt trời đỏ chót. Hoạt động 2Tìm hiểu bài Tập đọc Vẽ quê hương Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11... ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Vẽ quê hương Bút chìEm gọt Em thửXanh tươi, Em vẽ Tre xanh, Một dòng Trời mâyXanh ngắt Xanh màu Sông mángxanh đỏhai đầulàng xómlượn quanhbát ngáthai đầuđỏ thắm.lúa xanhxanh mátmùa thuước mơ…Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Bút chìEm gọt hai đầuEm thửXanh tươi, đỏ thắm.Em vẽ Tre xanh, lúa xanhMột dòng . 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Vẽ quê hương trên đồi Tập đọc Tập đọc Vẽ quê hương 1/ Luyện đọc từ khó 2/ Luyện đọc đoạn Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm. nhất. a/ Vì quê hương rất đẹp. b/ Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi. c/ Vì bạn nhỏ yêu quê hương. c/ Vì bạn nhỏ yêu quê hương. Tập đọc Vẽ quê hương Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc 3 - Bài: Vẽ quê hương, Tập đọc 3 - Bài: Vẽ quê hương, Tập đọc 3 - Bài: Vẽ quê hương

Bình luận về tài liệu tap-doc-3-bai-ve-que-huong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP