ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI BỌ PHẤN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ PHẤN (Bemisia tabaci) GÂY HẠI TRÊN CÀ TÍM (Solanum melongena) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

54 188 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC [\ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI BỌ PHẤN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ PHẤN (Bemisia tabaci) GÂY HẠI TRÊN TÍM (Solanum melongena) TẠI TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Khóa: 2007 – 2011 Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Tuyết TP Hồ Chí Minh, Tháng 07/2011 i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI BỌ PHẤN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ PHẤN (Bemisia tabaci) GÂY HẠI TRÊN TÍM (Solanum melongena) TẠI TP HỒ CHÍ MINH Tác giả HUỲNH THỊ NGỌC TUYẾT Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn TS TRẦN THỊ THIÊN AN TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN [\ Luận văn kết trình học tập trường Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Để có thành học tập ngày hơm ngồi phấn đấu, nổ lực thân có ủng hộ, hỗ trợ lớn từ phía gia đình, giúp đỡ quý báu qúy thầy cô, động viên giúp đỡ từ bạn bè Tôi xin chân thành khắc ghi cơng ơn: Với tình cảm thiêng liêng cao quý đó, xin chân thành khắc ghi công ơn cha, mẹ sinh thành, tần tảo dưỡng dục nên người tạo điều kiện tốt cho có ngày hơm Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy cô giáo giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Đặc biệt em xin bày tỏ sâu sắc đến Tiến sĩ Trần Thị Thiên An tận tình hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ em suốt q trình thực đề tài hồn chỉnh luận văn Đồng thời cảm ơn bạn bên động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù thân cố gắng chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận đóng góp ý kiến từ quý thầy bạn Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 Sinh viên thực Huỳnh Thị Ngọc Tuyết iii TÓM TẮT Đề tàiĐiều tra thành phần loài bọ phấn nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) hại tím (Solanum melongena) TP Hồ Chí Minh ” thực nhằm ghi nhận lại phổ ký chủ bọ phấn đồng thời khảo sát số đặc điểm hình thái đặc điểm sinh học lồi bọ phấn gây hại tím Đề tài tiến hành vùng trồng rau thuộc huyện Hóc Mơn, Củ Chi TP Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu cho thấy: Phát loài bọ phấn Bemisia tabaci, Aleurodicus dispersus Trong đó, lồi Bemisia tabaci có tần suất diện cao (92,67 %;), lồi Aleurodicus dispersus có tần suất xuất thấp (22,33 %) Phổ ký chủ loài bọ phấn B tabaci gồm 17 ký chủ thuộc họ Pha trứng bọ phấn B tabaci có chiều dài biến động từ 0,16 – 0,25 mm, chiều rộng khoảng 0,08 – 0,12 mm Chiều dài bọ phấn non tuổi1, 2, 3, 0,25 – 0,31, 0,35 – 0,39, 0,59 – 0,58, 0,72 – 0,76 mm, chiều rộng 0,1 – 0,12, 0,21 – 0,25, 0,27 – 0,25, 0,45 – 0,64 mm Bọ phấn có chiều dài, chiều rộng, sải cánh 0,82 – 0,13, 0,23 – 0,31, 1,75 – 2,1 mm Bọ phấn đực có chiều dài, chiều rộng sải cánh 0,7 – 0,93, 016 – 0,27, 1,46 – 1,88 mm Vòng đời bọ phấn B tabaci trung bình khoảng 20,63 ngày Trong đó, thời gian pha trứng trung bình khoảng 5,53 ngày, thời gian phát dục pha bọ phấn tuổi 1, tuổi 2, tuổi tương ứng 3,37, 2,4, 2,37, 5,1 ngày Tuổi thọ bọ phấn đực biến động từ 17 – 26 ngày, tuổi thọ bọ phấn 21 – 32 ngày Tỉ lệ trứng nở đạt 92,33 %, tỉ lệ chết bọ phấn non tuổi 1, %, tỉ lệ chết bọ phấn tuổi 3, 4,4, 2,3 % Tỉ lệ bọ phấn hóa trưởng thành 96,47 %, tỉ lệ bọ phấn đực 43,53, 56,47 % Khả sinh sản lồi B tabaci trung bình đạt 147,2 trứng/ Thời gian đẻ trung bình 5,2 ngày iv v MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Thành phần loài bọ phấn 2.2 Phổ ký chủ bọ phấn 2.4 Một số kết nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học lồi bọ phấn Bemisia tabaci 2.4.1 Đặc điểm hình thái 2.3.2 Đặc điểm sinh học 2.3.3 Một số nghiên cứu thành phần thiên địch bọ phấn 11 2.5 Biện pháp phòng trừ bọ phấn Bemisia tabaci 13 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Điều tra thành phần lồi bọ phấn tím Hóc Mơn, Củ Chi 16 3.4.2 Điều tra phổ ký chủ loài bọ phấn Bemisia tabaci 17 3.4.3 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái sinh học bọ phấn Bemisia tabaci 18 3.4.4.2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái lồi bọ phấn Bemisia tabaci 19 3.4.4.4 Nghiên cứu khả sinh sản bọ phấn 19 vi 3.4.4.5 Nghiên cứu khả phát triển sau đẻ trứng loài bọ phấn trắng Bemisia tabaci 20 3.5 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 20 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Thành phần lồi bọ phấn tím Hóc Mơn, Củ Chi 21 4.2 Phổ ký chủ loài bọ phấn Bemisia tabaci vùng rau điều tra Hóc Mơn Củ Chi 22 4.4.1 Tập tính sinh sống bọ phấn 31 4.4.2 Thời gian phát triển pha thể vòng đời bọ phấn Bemisia tabaci 4.4.3 Khả phát triển sau đẻ trứng bọ phấn 36 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Thành phần lồi bọ phấn gây hại tím Hóc Mơn Củ Chi năm 2011 21 Bảng 4.2 Cây trồng ký chủ bọ phấn Bemisia tabaci vùng rau điều tra 23 Bảng 4.3 Cây hoang dại ký chủ bọ phấn Bemisia tabaci vùng điều tra 24 Bảng 4.4 Kích thước pha phát dục bọ phấn Bemisia tabaci 28 Bảng 4.5 Thời gian phát dục pha thể vòng đời bọ phấn Bemisia tabaci 34 Bảng 4.6 Khả đẻ trứng loài Bemisia tabaci 37 Bảng 4.7 Khả phát triển sau đẻ trứng bọ phấn Bemisia tabaci 38 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Bọ phấn trưởng thành 22 Hình 4.2 Một số hình ảnh ký chủ bọ phấn Bemisia tabaci 25 Hình 4.3 Pha trứng pha bọ phấn non 29 Hình 4.4 Các phận bọ phấn trưởng thành Bemisia tabaci 30 Hình 4.5 Bọ phấn Bemisia tabaci trưởng thành 31 Hình 4.6 Ổ trứng lồi Bemisia tabaci 32 Hình 4.7 Bọ phấn non Bemisia tabaci lột xác vỏ nhộng 33 Hình 4.8 Bọ phấn trưởng thành bắt cặp 33 Hình 4.9 Vòng đời bọ phấn Bemisia tabaci 36 30 B A C D E F Hình 4.5 Bọ phấn Bemisia tabaci trưởng thành A – Bọ phấn chui khỏi vỏ nhộng B – Bọ phấn sau vũ hóa C – Sau vũ hóa cánh bọ phấn suốt chưa phủ phấn, cánh chưa căng hết G D – Hình dạng bọ phấn đực E – Hình dạng bọ phấn 31 4.4 Đặc điểm sinh học bọ phấn Bemisia tabaci 4.4.1 Tập tính sinh sống bọ phấn Cả bọ phấn non bọ phấn trưởng thành thường tập chung mặt để chích hút dịch cây, đặc biệt bánh tẻ Bọ phấn đẻ trứng thành ổ từ – trứng đẻ riêng lẻ tùy thuộc vào bề mặt (hình 4.6) Trứng thường đẻ gốc hay gần gân A B Hình 4.6 Ổ trứng lồi bọ phấn Bemisia tabaci A – Trứng đẻ rải rác B – Trứng đẻ thành cụm Bọ phấn tuổi có chân sau nở chúng thường di chuyển tìm nơi thích hợp cuối tuổi chúng không di chuyển mà sống nơi cố định để chích hút lột xác trưởng thành Bọ phấn tuổi tuổi chỗ cố định để chích hút, cuối bọ phấn tuổi bọ phấn bắt đầu không ăn, khơng cử động gọi nhộng giả (hình 4.7) Sau vũ hóa bọ phấn bắt cặp, giao phối sau – ngày đẻ trứng đẻ liên tục chết (hình 4.8) A B Hình 4.7 Bọ phấn non Bemisia tabaci lột xác vỏ nhộng A – Bọ phấn non tuổi lột xác B – vỏ nhộng 32 A Hình 4.8 Bọ phấn trưởng thành bắt cặp A – Thành trùng sau vũ hóa B – Thành trùng Bemisia tabaci bắt cặp 4.4.2 Thời gian phát triển pha thể vòng đời bọ phấn Bemisia tabaci Vòng đời bọ phấn trắng B tabaci trải qua pha phát dục gồm trứng, bọ phấn non bọ phấn trưởng thành Thí nghiệm nghiên cứu thời gian phát dục pha thể, vòng đời tuổi thọ bọ phấn điều kiện phòng thí nghiệm nhiệt độ từ 27 – 31 0C, ẩm độ từ 75 – 80 % thu kết bảng 4.5 Bảng 4.5 cho thấy thời gian pha trứng kéo dài trung bình 5,53 ± 0,78 ngày, dao động từ – ngày Trứng đẻ thành ổ từ – trứng đẻ riêng lẻ tùy thuộc vào mặt Điều phù hợp với ghi nhận Ronald Martin (1992) kết nghiên cứu Phạm Thị Nhất (2002) cho chúng thường đẻ trứng thành cụm rải rác mặt Kết tương đối phù hợp với kết nghiên cứu Waterhouse Norris (1989) cho biết giai đoạn trứng kéo dài khoảng – ngày màu sắc trứng thay đổi theo ngày 33 Bảng 4.5 Thời gian phát dục pha thể, vòng đời tuổi thọ lồi bọ phấn Bemisia tabaci Các pha thể Thời gian phát dục (ngày) Biến động (TB ± SD) Trứng 5–7 5,53 ± 0,78 Bọ phấn tuổi 3–4 3,73 ± 0,45 Bọ phấn tuổi 2– 2,40 ± 0,50 Bọ phấn tuổi 2–3 2,37 ± 0,49 Bọ phấn tuổi 4– 5,10 ± 0,66 Trưởng thành đẻ trứng 1–2 1,50 ± 0,51 Vòng đời 17 – 25 20,63 ± 3,39 Tuổi thọ bọ phấn 21 – 32 24,67 ± 3,13 Tuổi thọ bọ phấn đực 17 – 26 20,93 ± 3,07 Ghi chú: TB: giá trị trung bình; SD: độ lệch chuẩn Thời gian phát triển bọ phấn tuổi biến động từ – ngày, trung bình từ 3,73 ± 0,45 ngày Kết tương đối phù hợp với kết nghiên cứu Malumphy (2008) nhận định giai đoạn đầu, giai đoạn kéo dài – ngày tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ Còn theo Salas Mendoza, 1995 cho bọ phấn B tabaci điều kiện nhiệt độ 250C ẩm độ 75 % có thời gian tuổi ± ngày giai đoạn di chuyển tìm nơi thích hợp để chích hút Thời gian phát dục pha bọ phấn tuổi 2, tương đối biến động từ – ngày, trung bình 2,4 ± 0,5; 2,37 ± 0,49 ngày, tuổi trung bình khoảng 5,1 ± 0,66 ngày, biến động khoảng – ngày Theo kết Salas Mendoza, 1995 thời gian bọ phấn tuổi 2, 3, trung bình từ 2,7 ± 1,1; 2,5 ± 0,7; 5,8 ± 0,3 ngày, 34 biến động từ – 4; – 5; – ngày Thời gian trưởng thành giao phối bắt đầu đẻ – ngày Theo kết ghi nhận bảng 4.5 bọ phấn trưởng thành sau vũ hóa 1,5 ± 0,51 ngày, dao động từ – ngày bắt đầu đẻ trứng Kết phù hợp với ghi nhận Phạm Thị Nhất (2002) cho vòng – ngày sau vũ hóa bắt đầu đẻ trứng Vòng đời bọ phấn B tabaci dao dộng từ 17 – 25 ngày, trung bình khoảng 19,63 ± 2,92 ngày Tuổi thọ bọ phấn biến động từ 21 – 32 ngày, trung bình khoảng 24,67 ± 3,13 ngày; tuổi thọ bọ phấn đực trung bình 20,93 ± 3,07 ngày, biến động từ 17 – 26 ngày Thời gian sau đẻ trứng trung bình 1,3 ± 1,34; biến động từ – ngày Kết tương đối phù hợp với ghi nhận Salas Mendoza (1995) vòng đời bọ phấn dao động từ 16 – 29 ngày 35 Hình 4.9 Vòng đời bọ phấn Bemisia tabaci Ghi chú: A: bọ phấn B: trứng bọ phấn C: bọ phấn non tuổi D: bọ phấn non tuổi E: bọ phấn non tuổi F: bọ phấn non tuổi 36 4.4.2 Khả sinh sản bọ phấn Bemisia tabaci Bọ phấn sau vũ hóa bắt cặp sau – ngày bắt cặp khả đẻ trứng cao, trình bày bảng 4.6 Bảng 4.6 Khả đẻ trứng bọ phấn Bemisia tabaci STT Chỉ tiêu Số trứng/ ổ Số trứng/ bọ phấn Thời gian đẻ trứng Biến động TB ± SD n 4–6 ± 0,92 10 110 – 202 147,2 ± 24,7 10 4–6 5,2 ± 0,63 10 Từ bảng 4.4 cho thấy điều kiện ni nhiệt độ phòng 29 ± o C, ẩm độ 75 ± % Khả đẻ trứng cao biến động từ 110 – 202 trứng, trung bình khoảng 147,2 ± 24,7 trứng/ bọ phấn Thời gian đẻ trứng bọ phấn kéo dài từ – ngày, trung bình khoảng 5,2 ± 0,63 ngày Số trứng/ổ từ – trứng, trung bình từ ± 0,92 trứng/ ổ Qua kết phân tích cho thấy bọ phấn Bemisia tabaci có vòng đời ngắn (20,63 ngày) khả đẻ trứng bọ phấn cao (147,2 trứng/ bọ phấn cái) Như vậy, điều kiện ngồi đồng có nguồn thức ăn dồi (trồng nhiều họ cà) với thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho bọ phấn nhân nhanh mật số tăng khả gây hại trồng 4.43 Khả phát triển sau đẻ trứng bọ phấn Thời gian ủ trứng kéo dài từ – ngày điều kiện ẩm độ 75 ± %, nhiệt độ 29 ± 20 C Quan sát 100 trứng để xác định tỷ lệ trứng nở, tỉ lệ chết bọ phấn non bọ phấn trưởng thành trình bày rõ bảng 4.7 37 Bảng 4.7 Khả phát triển sau đẻ trứng bọ phấn Bemisia tabaci STT Chỉ tiêu theo dõi Tỉ lệ (%) SLQS 92,33 100 Tỉ lệ chết bọ phấn tuổi 91 Tỉ lệ chết bọ phấn tuổi 91 Tỉ lệ chết bọ phấn tuổi 4,4 87 Tỉ lệ chết bọ phấn tuổi 2,3 85 Tỉ lệ trứng nở Tỉ lệ bọ phấn hóa trưởng thành 96,47 85 Tỉ lệ bọ phấn đực 43,53 85 Tỉ lệ bọ phấn 56,47 85 Ghi chú: tuổi thọ bọ phấn đực:24,67 ngày, tuổi thọ bọ phấn cái: 20,93 ngày Qua bảng 4.6 cho biết tỉ lệ chết bọ phấn non qua tuổi thấp, tỉ lệ hóa trưởng thành cao đạt 96,47 % có số bọ phấn vũ hóa chui khơng thành cơng nên khơng đạt 100 % Tỉ lệ đực chiếm 43,53 % tỉ lệ chiếm 56,47 % Với kết nhận thấy khả tăng mật số bọ phấn nhanh, cần phải có biện pháp hạn chế khả phát triển chúng 38 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình điều tra thành phần loài bọ phấn gây hại ruộng tím Hóc Mơn Củ Chi từ tháng 03/2011 đến tháng 05/2011, xác định loài bọ phấn Bemisia tabaci Aleurodicus dispersus gây hại tím Tần suất xuất lồi B tabaci cao 92,67 % tần suất xuất loài A disperses 22,33 % Xác định thành phần ký chủ loài bọ phấn Bemisia tabaci gồm 16 lồi thuộc họ Trong đó, nhóm rau màu gồm 11 ký chủ thuộc họ (Solanaceae), họ bầu bí (Cucurbitaceae), họ đậu (Fabaceae) nhóm khác có ký chủ họ cúc (Asteraceae), họ Cẩm quỳ (Malvaceae) có mức độ phổ biến cao Trứng có kích thước trung bình khoảng 0,19 ± 0,03 x 0,09 ± 0,02 mm, bọ phấn tuổi 1,2 ,3, có kích thước trung bình 0,28 ± 0,02 x 0,11 ± 0,01 mm, 0,37 ± 0,01 x 0,23 ± 0,01 mm, 0,52 ± 0,02 x 0,30 ± 0,02, 0,75 ± 0,02 x 0,05 ± 0,02 Thành trùng có chiều dài trung bình 0,91 ± 0,06 mm, chiều rộng trung bình 0,27 ± 0,02 mm, sải cánh trung bình 2,00 ± 0,10 mm Thành trùng đực có chiều dài trung bình 0,08 ± 0,07 mm, chiều rộng 0,22 ± 0,03 mm, sải cánh trung bình 1,71 ± 0,12 mm Vòng đời bọ phấn B tabaci khoảng 20,63 ngày pha trứng kéo dài khoảng – ngày, pha bọ phấn non trải qua tuổi với thời gian phát dục tuổi 3,73, 2,4, 2,37, 5,1 ngày tương ứng với bọ phấn non tuổi 1, 2, 3, Tuổi thọ bọ phấn dao động từ 21 – 32 ngày bọ phấn đực từ 17 – 26 ngày Bọ phấn sau hóa trưởng thành có khả bắt cặp giao phối, khoảng – ngày sau bọ phấn đẻ trứng đẻ liên tục ngày sau Thời gian đẻ trứng bọ phấn kéo dài khoảng – ngày với số trứng trung bình 147,2 trứng/bọ phấn Khả phát triển sau đẻ trứng cao, tỉ lệ trứng nở chiếm 92,33% Tỉ lệ 39 bọ phấn non chết thấp, tỉ lệ chết bọ phấn tuổi 1, %; bọ phấn tuổi 3, có tỉ lệ chết 4,4, 2,3 % Tỉ lệ hóa trưởng thành cao 96,47 %, tỉ lệ đực, 43,53, 56,47 % 5.2 Đề nghị Qua thời gian nghiên cứu đề tàiĐiều tra thành phần loài bọ phấn nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) gây hại tím (Solanum melongena) TP Hồ Chí Minh” góp phần vào việc xây dựng phương pháp phòng trừ bọ phấn tím loại trồng khác Tuy nhiên, cần mở rộng thí nghiệm số phương diện sau: - Cần có nghiên cứu sâu khả sinh sản,thời gian phát triển pha tuổi thọ bọ phấn nuôi ngưỡng nhiệt độ khác - Tiếp tục có nghiên cứu bọ phấn trắng địa bàn rộng hơn, đồng thời hòan thiện danh sách ký chủ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Basu, A.N, 1995 Bemisia tabaci (Gennadius): Crop Pest and Principal Whitefly ector of Plant Viruses, Westview Press, New Delhi Bellamy, DE, Asplen, MK, Byrne, DN, 2004 Impact of Eretmocerus eremicus (Hymenoptera: Aphelinidae) on open-field Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) populations Biological Control, Volume 29 (2), pages 227-234 http://www.issg.org/database/species/ Bellotti A.C., Arias B., 2001 Host plant resistance to whiteflies with emphasis on cassava as a case study Crop Protection 20: 813-823 Brown, JK, Coats, S., Bedford, ID, Markham, PG, Bird, J., and Frohlich, 1995 Characterization and distribution of esterase electromorphs in the whitefly, Bemisia tabaci (Genn.) (Homoptera: Aleyrodidae) Brown, S., McLaughlin, W., Jerez, IT, Brown, JK, 2002 Identification and distribution of Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) haplotypes in Jamaica Tropical Agriculture, 79 (3), p 140-149 Butter N.S., and Rataul H.S., 1973 Control of tomato leafcurl virus (TLCV) in the tomato Curr Sci 42: 864-865 Byrne D.N., and Houck M.A., 1990 Morphometric identification of wing polymorphism in Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) Annals of the Entomological Society of America 83: 487-493 CABI and EFPO, Data sheets on quarantine pests Bemisia tabaci, 2007 Cherry R.H, 1979 Temperature Tolerance of Three Whiteffly Species Found in Florida Environment Entomol, 8, p 1150 – 1152, University of Hawaii.” 41 10 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, 2006 Hướng dẫn phòng chống sâu hại số thực phẩm, Nhà Xuất nông Nghiệp 11 Department of Agriculture and Food, 2008 A list of recorded host plants of Bemisia tabaci including silverleaf whitefly 12 Dale B Gelman, Dan Gerling, 2003 Host plant pubescence: Effect on silverleaf whitefly, Bemisia argentifolii, fourth instar and pharate adult dimensions and ecdysteroid titer fluctuations, Journal of Insect Science, Volume: , Publisher: University of Arizona Library, Pages: 25 13 Đoàn Nguyễn Kiến Trúc, 2009 Nghiên cứu gây hại bọ phấn (Bemisia tabaci Gennandius) đánh giá hiệu lực số thuốc trừ sâu chúng thuốc vàng sấy Tây Ninh, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) 14 Dennehy T.J., and Williams L., 1997 Management of resistance in Bemisia in Arizona cotton Pestic Sci 51: 398-406 15 Gelman DB, Gerling D, 2003 Host plant pubescence: Effect on silverleaf whitefly, Bemisia argentifolii , fourth instar and pharate adult dimensions and ecdysteroid titer fluctuations Journal of Insect Science 3:25, available online: 16 Gerling D., 1986 Natural enemies of Bemisia tabaci, biological characteristics and potential as biological control agents A review Agriculture, Ecosystems and Environment 17: 99-110 17 Heinz K.M., 1996 Predators and parasitoids as biological control agents of Bemisia in greenhouses In Bemisia 1995: Taxonomy, Biology, Damage, Control and Management (Eds Gerling D., Mayer R.T,) Intercept Ltd., Andover, Hants, UK, pp 435-449 42 18 Huỳnh Quang Huy, 2005 Bước đầu xác định ký chủ thiên địch rầy phấn số trồng số huyện địa bàn tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành phát triển nông thôn, Đại Học An Giang (chưa xuất bản) 19 John Palumbo, Peter Ellsworth, Kai Umeda, Tim Dennehy Mike Arbogast, Lin Evans, Todd Hannan, Ed Minch, and Bob Nichols, 1999, Cross Commodity Management of Whiteflies and Chemical Efficacy in Arizona 20 John P.S 2008, whitefly 21 Kohji H., Erma B., Winarni S, 1993 Biological characteristics and forecasting outbreaks of the whitefly, Bemisa tabaci, a vector of virus diseases in soybean fields < http://www.agnet.org> 22 Lara R.I.R., Ramiro Z.A., Perioto N.W., dos Santos J.C.C., “Uso de Thiamethoxam no controle de Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae) em cultura de jiló (Solanum gilo) (Solanaceae), no município de ribeirão preto, sp”, 2001 23 Karel B., Yvonne V H., and Hans H., “Phytoseiid predatory mite Amblyseius swirskii Athiashenriot (Acari: Phytoseiidae)”, 2008 24 Liburd O E., and Nyoike T W, 2008 Biotype designation and insecticide susceptibility of southwestern Bemisia tabaci 25 Martin J.L.Kessing and Ronald F.L Mau.Jan, 1993 Crop Knowledge Master Aleurodicus disperses Russell spiraling whitefly, Deparment of Entomology, Honolulu, Hawaii 43 http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/Type/a_disper.htm 26 Martin, J.H., Mifsud, D., Rapisarda, C., 2000 The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of Europe and the Mediterranean basin Bull Entomol Res 90: 407- 448 27 Me Salvucci, DL Hendrix, GR Wolfe, 1999 Effect of high temperature on the metabolic processes affecting sorbitol synthesis in the silverleaf whitefly, Bemisia argentifolii, Journal of Insect Physiology, Volume: 45, Pages: 21 - 27 http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3DHos t%2Bplant%2Bpubescence:%2BEffect%2Bon%2Bsilverleaf%2Bwhitefly 28 Nick Toscano, Frank Zalom, Jjan Bi, 2007, Greenhouse whitefly management The Pink Sheep, California Strawberry Commission 29 Ngô Thị Thu Hà, 2005, Khảo sát số đặc điểm sinh học hình thái lồi rầy Aleurodicus disperses Russell Bemisia tabaci Gennadius Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành phát triển nông thôn Trường Đại Học An Giang (chưa xuất bản) 30 Nguyễn Thị Chắt, 2006, Côn trùng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 31 Nguyễn Thị Chắt, 2006 Côn trùng chuyên khoa Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Đỗ Hồng Việt, 2009 Đánh giá hiệu lực phòng trừ bọ phấn trắng Bemisia tabaci (Gennadius) thuốc DAS-001 số loại thuốc khác pháo ảnh hưởng thuốc thiên địch xã Bàu Đồn - huyện Gò Dầu – tỉnh Tây Ninh vụ xuân hè 2009 Iuận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành BVTV, Đại học nơng lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam (chưa xuất bản) Ohto K., 1990 Occurrence of the sweetpotato whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius), on the poinsettia In Japanese Plant Protection 44: 264-266 33 Randall T Hamasaki, Robin Shimabuku, Stuart T Nakamoto, 2008 Guide to insect and Mite Pests of tea (Camellia sinensis) in Hawaii, 16 page 44 34 Ronald F.L, Mau Jayma L Martin Kessing, 1992, Bemisia tabaci biological characteristics as biology control agents Department of Entomology, Honolulu, Hawaii http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/Type/a_disper.htm 35 Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến Nguyễn Mạnh Trinh, 2003 Quyển Cẩm nang sâu bệnh hại trồng Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 36 Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2000 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất nông Nghiệp, trang 387 37 Stansly P.A, 2000, Cultural control of the whitefly/Germiniviruses complex in tomato 38 Salas J., 2004 Evaluación de prácticas agrícolas para el manejo de Bemisia tabaci en tomate 39 Steinberg R A., Tso T C., 1958 Physiology of the Tobacco Plant Annual Review of Plant Physiology, Vol 9, Pages 151-174 40 Susan E R M., Raymond A C., Daniel L M., Clifford S S., 2001 Biological control of insects and other pests of greenhouse crops Cooperative Extension, University of Wiscosin-Extension, USA, 108 pages 41 Trần Văn Hai, 2007 Giáo trình hóa bảo vệ thực vật 42 Viện BVTV, 1997 Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật Tập I: Phương pháp điều tra dịch hại nông nghiệp thiên địch chúng Nhà xuất Nông Nghiệp Trang - 45 43 Zhang S., 2003 Ecology of two Encarsia formosa strains and their control efficacy on tobacco whitefly, Bemisia tabaci MS Thesis, Northwest Agricultural and Foresty University ... i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI BỌ PHẤN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ PHẤN (Bemisia tabaci) GÂY HẠI TRÊN CÀ TÍM (Solanum melongena) TẠI TP HỒ CHÍ MINH Tác giả HUỲNH... Tp .Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 Sinh viên thực Huỳnh Thị Ngọc Tuyết iii TÓM TẮT Đề tài “ Điều tra thành phần loài bọ phấn nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) hại cà tím. .. tabaci) hại cà tím (Solanum melongena) TP Hồ Chí Minh ” thực nhằm ghi nhận lại phổ ký chủ bọ phấn đồng thời khảo sát số đặc điểm hình thái đặc điểm sinh học lồi bọ phấn gây hại cà tím Đề tài tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI BỌ PHẤN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ PHẤN (Bemisia tabaci) GÂY HẠI TRÊN CÀ TÍM (Solanum melongena) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI BỌ PHẤN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ PHẤN (Bemisia tabaci) GÂY HẠI TRÊN CÀ TÍM (Solanum melongena) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn