XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN DIỆT KHUẨN TỐI ƯU CỦA DUNG DỊCH Ca(OCl)2 (CALCIUM HYPOCHLORITE) ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG TRÊN THỊT CÁ TRA FILLET

77 226 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN DIỆT KHUẨN TỐI ƯU CỦA DUNG DỊCH Ca(OCl) (CALCIUM HYPOCHLORITE) ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG TRÊN THỊT CÁ TRA FILLET Họ tên sinh viên: TRIỆU THỊ KIM THU Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN DIỆT KHUẨN TỐI ƯU CỦA DUNG DỊCH Ca(OCl) (CALCIUM HYPOCHLORITE) ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG TRÊN THỊT CÁ TRA FILLET Tác giả TRIỆU THỊ KIM THU Khóa luận đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Lan Phương Tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời tri ân đến Cha Mẹ - người có cơng dưỡng dục, dạy dỗ, hết lòng lo lắng tạo điều kiện thuận lợi để có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn! Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản tồn thể thầy ngồi Khoa Thủy Sản nhiệt tình dạy bảo truyền đạt kiến thức bổ ích suốt thời gian tơi học tập trường Đặc biệt, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Phạm Thị Lan Phương tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ nhiều để tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Đồng cảm ơn anh Đỗ Viết Phương, chị Truyện Nhã Định Huệ, chị Vũ Thị Ngọc, bạn lớp DH07NY giúp đỡ dẫn tơi q trình thực đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp DH07CT người bạn chia sẻ, động viên, hỗ trợ mặt tinh thần lúc tơi gặp khó khăn Do hạn chế mặt thời gian kiến thức có hạn nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đóng góp q báu thầy bạn để luận văn hoàn thiện ii TÓM TẮT Đề tài: “XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN DIỆT KHUẨN TỐI ƯU CỦA DUNG DỊCH Ca(OCl) (CALCIUM HYPOCHLORITE) ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG TRÊN THỊT CÁ TRA FILLET” thực từ ngày 22/2/2011 đến ngày 10/6/2011 trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản phòng thí nghiệm Bệnh Học Thủy Sản trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Mục tiêu đề tài nhằm xác định nồng độ thời gian diệt khuẩn tối ưu dung dịch calcium hypochlorite (Ca(OCl) ) thịt cá tra fillet phương pháp đếm tổng số vi sinh vật hiếu khí thịt cá tra trước sau xử lý dung dịch Ca(OCl) Kết đề tài tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Khảo sát hiệu khử trùng dung dịch calcium hypochlorite nồng độ 200 ppm, 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm thời gian 10 phút thông qua so sánh tiêu TSVSVHK mẫu Thịt cá tra fillet xử lý dung dịch Ca(OCl) 10 phút nồng độ khác (200 ppm, 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm) Ở nồng độ, thí nghiệm lặp lại lần để xác định nồng độ xử lý tối ưu Thí nghiệm 2: Khảo sát hiệu khử trùng dung dịch calcium hypochlorite nồng độ 50 ppm thời gian 15 phút, 10 phút, phút, phút thông qua so sánh tiêu TSVSVHK mẫu Thịt cá tra fillet xử lý dung dịch Ca(OCl) có nồng độ 50 ppm khoảng thời gian xử lý khác (15 phút, 10 phút, phút, phút) Với khoảng thời gian khác nhau, thí nghiệm lặp lại lần để xác định thời gian tiêu diệt vi khuẩn tối ưu Thí nghiệm 3: Khảo sát hiệu khử trùng dung dịch calcium hypochlorite nồng độ 50 ppm thịt cá tra fillet sau thời gian bảo quản lạnh đông 24 iii Thịt cá tra fillet bảo quản lạnh đông -20 ± 20C sau xử lý nước dung dịch Ca(OCl) nồng độ 50 ppm 15 phút Thí nghiệm lặp lại lần để xác định hiệu khử trùng dung dịch Ca(OCl) sau bảo quản lạnh đơng Sau thí nghiệm, chúng tơi thu kết quả: Dung dịch calcium hypochlorite có nồng độ 50 ppm xử lý thịt cá tra fillet 15 phút cho kết tối ưu Calcium hypochlorite đảm bảo hiệu khử trùng sau lạnh đông iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng ix Danh sách hình, đồ thị xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vài nét cá tra 2.1.1 Đặc điểm sinh học cá tra 2.1.2 Thành phần dinh dưỡng cá tra 2.2 Nguyên nhân gây VSATTP 2.3 Các vi sinh vật gây hư hỏng sản phẩm thủy sản 2.3.1 Hệ vi sinh vật cá 2.3.2 Sự xâm nhập vi sinh vật 2.4 Các tiêu vi sinh vật cần kiểm soát vệ sinh công nghiệp 2.4.1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TSVSVHK) 2.4.2 Coliforms 2.4.3 E coli 10 2.4.4 Salmonella 10 v 2.5 Tổng quan chất khử trùng 11 2.5.1 Khái niệm 11 2.5.2 Một số chất khử trùng thông dụng 11 2.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu việc sát trùng 13 2.5.4 Chất khử trùng lý tưởng 14 2.5.5 Cơ chế diệt khuẩn số hợp chất sát trùng 15 2.6 Một số nghiên cứu khả sát khuẩn chlorine CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 20 3.1 Thời gian địa điểm thực 20 3.2 Vật liệu nghiên cứu 20 3.2.1 Dụng cụ thiết bị 20 3.2.2 Môi trường hóa chất 21 3.3 Đối tượng nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.4.2 Quy trình thí nghiệm 24 3.4.3 Phương pháp chuẩn bị nước muối peptone 25 3.4.4 Phương pháp chuẩn bị mẫu 25 3.4.5 Phương pháp pha dung dịch chlorine 25 3.4.6 Phương pháp xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Khảo sát hiệu khử trùng dung dịch calcium hypochlorite Ca(OCl) nồng độ 200 ppm, 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm thời gian 10 phút 30 4.2 Khảo sát hiệu khử trùng dung dịch calcium hypochlorite Ca(OCl) nồng độ 50 ppm thời gian xử lý 15 phút, 10 phút, phút, phút 37 4.3 Khảo sát hiệu khử trùng dung dịch calcium hypochlorite Ca(OCl) nồng độ 50 ppm thịt cá tra fillet sau thời gian bảo quản lạnh đơng 4.4 Quy trình sơ chế cá tra đề xuất 42 47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TSVSVHK Tổng số vi sinh vật hiếu khí VASEP Vietnam Association of Seafood Exporters And Producers (Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam) USD United States Dollar EU European Union (Liên minh châu Âu) ASEAN The Association of Southeast Asian Nation (Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á) VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm DSP Diarrhetic Shellfish Poisoning (Độc tố nhuyễn thể gây tiêu chảy) ASP Amnesic Shellfish Poisoning (Độc tố nhuyễn thể gây đãng trí) PSP Paralytic Shellfish Poisoning (Độc tố nhuyễn thể gây liệt cơ) 3-MCPD 3-monochloropropane-1,2-diol 1,3-DCP 1,3-dichloropropanol CFU Colony Forming Unit (Đơn vị hình thành khuẩn lạc) pH Potential of Hydrogen TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) ATP Adenosine triphosphate DNA Deoxyribonucleic acid RNA Ribonucleic acid PE Polyethylene LDPE Low-density polyethylene viii 13 Chu Phạm Ngọc Sơn Vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề xã hội xúc cần phải giải sớm có hiệu Hội Hóa Học TP Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Thị Phương Thảo, 2008 Kiểm tra tổng số Coliforms E.coli bánh tráng trộn đồng thời khảo sát nhận thức học sinh người bán vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 15 Trần Linh Thước, 2005 Phương pháp phân tích vi sinh vật nước, thực phẩm mỹ phẩm Nhà xuất Giáo Dục 16 Vương Thị Kim Tuyền, 2008 Khảo sát quy trình cá tra fillet đơng lạnh đánh giá chất lượng sản phẩm mặt vi sinh cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn Luận văn tốt nghiệp Khoa Thủy Sản, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tài liệu tiếng nước 17 Al-Mohizea I S., The Effect of Water Rinsing and Chlorine Treatment of Salad Vegetables on Microbial Contamination Res Bult., No (51),PP., (5-17), 1995 18 Bailey J S., Thomson J E., Cox N A., and Shackelford A D., Chlorine Spray Washing to Reduce Bacterial Contamination of Poultry Processing Equipment USDA, ARS, Richard B Russell Agricultural Research Center, P.O Box 5677, Athens, Georgia 30613 19 Dawson L E., Mallman W L., Frang M., and Wallers S., 1956 The influence of chlorine treatments on the bacterial population and taste panel evalution of chicken fryers 20 Emswiler B.S., Kotula A W., and Rough D K., Bactertericidal Effectiveness of Three Chlorine Sources Used in Beef Carcass Washing J ANIM SCI 1976, 42:1445-1450 21 Hung Y C., and Tilly P., and Kim C., Efficacy of electrolyzed oxidizing (EO) water and chlorinated water for inactivation of Escherichia coli O157:H7 on strawberries and broccoli Article first published online: OCT 2010 DOI: 10.1111/j.1745-4557.2010.00344.x Journal of Food Quality Volume 33, Issue 5, pages 559–577, October 2010 50 22 Kelly C A., 1975 Washing does not affect bloom or keeping quality of lamb carcasses Farm and Food Res 6:113-115 23 Klaiber R G., Baur S., Wolf G., Hammes W P., and Carle R., Quality of minimally processed carrots as affected by warm water washing and chlorination Received 20 December 2004; accepted March 2005 Available online 19 April 2005 24 Sanders D H., and Blackshear C.D., 1971 Effect of chlorination in the final washer on bacterial counts of broiler chicken carcasses Poultry Sci 50:215219 25 Smith G.C., Varnadore W L., Carpenter S L., and Calhoun M C., 1976 Postmortem treatment effects on lamb shrinkage, bacterial counts and palatability J Anim Sci 42:1167-1174.SON 26 Spotts R A., and Peters B B., Chlorine and Chlorine Dioxide for Control of d'Anjou Pear Decay Mid-Columbia Experiment Station, Hood River 97031 27 Chlorination of Water for Fluming and Cleaning Fresh Fruits and Vegetables and Cleaning Equipment Canadian Horticultural Council, Appendices to OnFarm Food Safety Manual, Appendix B, pg 9‐16, Version 4.1, 2010 28 Chlorine Disinfection Project funded by the U.S Environmental Protection Agency under Assistance Agreement No CX824652 29 What is chlorination Safe Drinking Water Foudation (SDWF) Tài liệu từ Internet 51 30 Nguyễn Bích, 2011 “Kiểm tra enrofloxacin 100% tôm Việt Nam nhập vào Nhật Bản” Truy cập ngày 29 tháng năm 2011 < http://www.chebien.gov.vn/ContentList.aspx?CatId=20> 31 Thu Hồng, 2011 “Xuất 5,5 tỷ USD – Không dễ!” Truy cập ngày tháng năm 2011 32 Huỳnh Phước Lợi, 2011 “Xuất thủy sản năm 2011: Kim ngạch cao, lợi nhuận thấp” Truy cập ngày tháng năm 2011 33 Thanh Hằng, 2011 “Giá sàn xuất cá tra tăng lên 4,4 đô la Mỹ/kg” Truy cập ngày 25 tháng năm 2011 34 LENNTECH, 2011 “Disinfectants” Truy cập ngày 11 tháng năm 2011 35 VASEP, 2010 Truy cập ngày 25 tháng năm 2011 36 Tổngcục thủy sản, 2011 Truy cập ngày 12 tháng năm 2011 37 UV Company Limited, 2011 “Sử dụng chlorine xử lý nước” Truy cập ngày tháng năm 2011 PHỤ LỤC 52 Phụ lục BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA VỀ TSVSVHK GIỮA CÁC MẪU ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG DUNG DỊCH Ca(OCl) Ở NỒNG ĐỘ 200 PPM, 100 PPM, 50 PPM, 25 PPM TRONG 10 PHÚT SO VỚI MẪU ĐỐI CHỨNG TƯƠNG ỨNG Paired T-Test and CI: 0ppm(10phut); 200ppm(10phut) Paired T for 0ppm(10phut) - 200ppm(10phut) N 5 0ppm(10phut) 200ppm(10phut) Difference Mean 6.616 4.272 2.344 StDev 0.474 0.225 0.259 SE Mean 0.212 0.101 0.116 95% CI for mean difference: (2.022; 2.666) T-Test of mean difference = (vs not = 0): T-Value = 20.21 P-Value = 0.000 Paired T-Test and CI: 0ppm (10phut); 100ppm(10phut) Paired T for 0ppm (10phut) - 100ppm(10phut) N 5 0ppm (10phut) 100ppm(10phut) Difference Mean 6.380 4.414 1.966 StDev 0.607 0.396 0.360 SE Mean 0.271 0.177 0.161 95% CI for mean difference: (1.519; 2.413) T-Test of mean difference = (vs not = 0): T-Value = 12.21 P-Value = 0.000 Paired T-Test and CI: 0ppm(10 phut); 50ppm(10phut) Paired T for 0ppm(10 phut) - 50ppm(10phut) 0ppm(10 phut) 50ppm(10phut) Difference N 5 Mean 6.1360 4.5200 1.6160 StDev 0.2085 0.1581 0.0981 SE Mean 0.0933 0.0707 0.0439 95% CI for mean difference: (1.4942; 1.7378) T-Test of mean difference = (vs not = 0): T-Value = 36.82 P-Value = 0.000 Paired T-Test and CI: 0ppm (10 phut); 25ppm(10phut) Paired T for 0ppm (10 phut) - 25ppm(10phut) 0ppm (10 phut) 25ppm(10phut) Difference N 5 Mean 6.1940 5.2600 0.9340 StDev 0.2053 0.0707 0.1920 SE Mean 0.0918 0.0316 0.0859 95% CI for mean difference: (0.6955; 1.1725) T-Test of mean difference = (vs not = 0): T-Value = 10.88 Phụ lục 53 P-Value = 0.000 BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA VỀ HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG CỦA DUNG DỊCH Ca(OCl) Ở NỒNG ĐỘ 200 PPM, 100 PPM, 50 PPM, 25 PPM (ĐCA) TRONG THỜI GIAN XỬ LÝ LÀ 10 PHÚT General Linear Model: SỐ LIỆU versus NỒNG ĐỘ Factor NỒNG ĐỘ Type fixed Levels Values ĐCA; N1(200ppm); N2(100ppm); N3(50ppm); N4(25ppm) Analysis of Variance for SỐ LIỆU, using Adjusted SS for Tests Source NỒNG ĐỘ Error Total DF 35 39 S = 0.353054 Seq SS 32.3277 4.3627 36.6904 Adj SS 32.3277 4.3627 Adj MS 8.0819 0.1246 R-Sq = 88.11% F 64.84 P 0.000 R-Sq(adj) = 86.75% Unusual Observations for SỐ LIỆU Obs SỐ LIỆU 7.07000 7.04000 5.62000 Fit 6.33150 6.33150 6.33150 SE Fit 0.07895 0.07895 0.07895 Residual 0.73850 0.70850 -0.71150 St Resid 2.15 R 2.06 R -2.07 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SỐ LIỆU All Pairwise Comparisons among Levels of NỒNG ĐỘ NỒNG ĐỘ = ĐCA subtracted from: NỒNG ĐỘ N1(200ppm) N2(100ppm) N3(50ppm) N4(25ppm) Lower -2.568 -2.426 -2.320 -1.580 NỒNG ĐỘ = N1(200ppm) Center -2.059 -1.917 -1.812 -1.071 NỒNG ĐỘ N2(100ppm) N3(50ppm) N4(25ppm) Lower -0.5006 -0.3946 0.3454 NỒNG ĐỘ = N2(100ppm) Upper -1.551 -1.409 -1.303 -0.563 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2.4 -1.2 0.0 1.2 subtracted from: Center 0.1420 0.2480 0.9880 Upper 0.7846 0.8906 1.6306 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -2.4 -1.2 0.0 1.2 subtracted from: 54 NỒNG ĐỘ N3(50ppm) N4(25ppm) Lower -0.5366 0.2034 Center 0.1060 0.8460 NỒNG ĐỘ = N3(50ppm) NỒNG ĐỘ N4(25ppm) Upper 0.7486 1.4886 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -2.4 -1.2 0.0 1.2 Lower 0.09739 subtracted from: Center 0.7400 Upper 1.383 -+ -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -+ -2.4 -1.2 0.0 1.2 Tukey Simultaneous Tests Response Variable SỐ LIỆU All Pairwise Comparisons among Levels of NỒNG ĐỘ NỒNG ĐỘ = ĐCA subtracted from: NỒNG ĐỘ N1(200ppm) N2(100ppm) N3(50ppm) N4(25ppm) Difference of Means -2.059 -1.917 -1.812 -1.071 NỒNG ĐỘ = N1(200ppm) SE of Difference 0.1765 0.1765 0.1765 0.1765 NỒNG ĐỘ N2(100ppm) N3(50ppm) N4(25ppm) Difference of Means 0.1420 0.2480 0.9880 SE of Difference 0.2233 0.2233 0.2233 T-Value 0.6359 1.1107 4.4247 Adjusted P-Value 0.9681 0.7998 0.0008 Difference of Means 0.1060 0.8460 subtracted from: SE of Difference 0.2233 0.2233 NỒNG ĐỘ = N3(50ppm) NỒNG ĐỘ N4(25ppm) Adjusted P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 subtracted from: NỒNG ĐỘ = N2(100ppm) NỒNG ĐỘ N3(50ppm) N4(25ppm) T-Value -11.67 -10.86 -10.26 -6.07 T-Value 0.4747 3.7888 Adjusted P-Value 0.9892 0.0049 Difference of Means 0.7400 subtracted from: SE of Difference 0.2233 T-Value 3.314 Phụ lục 55 Adjusted P-Value 0.0172 BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA VỀ TSVSVHK GIỮA CÁC MẪU ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG DUNG DỊCH Ca(OCl) NỒNG ĐỘ 50 PPM TRONG CÁC KHOẢNG THỜI GIAN 15 PHÚT, 10 PHÚT, PHÚT, PHÚT SO VỚI MẪU ĐỐI CHỨNG TƯƠNG ỨNG Paired T-Test and CI: 0ppm(15phut); 50ppm(15phut) Paired T for 0ppm(15phut) - 50ppm(15phut) N 5 0ppm(15phut) 50ppm(15phut) Difference Mean 6.262 4.362 1.900 StDev 0.478 0.110 0.406 SE Mean 0.214 0.049 0.182 95% CI for mean difference: (1.396; 2.404) T-Test of mean difference = (vs not = 0): T-Value = 10.46 P-Value = 0.000 Paired T-Test and CI: 0ppm(10phut); 50ppm(10phut) Paired T for 0ppm(10phut) - 50ppm(10phut) N 5 0ppm(10phut) 50ppm(10phut) Difference Mean 6.1360 4.5200 1.6160 StDev 0.2085 0.1581 0.0981 SE Mean 0.0933 0.0707 0.0439 95% CI for mean difference: (1.4942; 1.7378) T-Test of mean difference = (vs not = 0): T-Value = 36.82 P-Value = 0.000 Paired T-Test and CI: 0ppm(5phut); 50ppm(5phut) Paired T for 0ppm(5phut) - 50ppm(5phut) 0ppm(5phut) 50ppm(5phut) Difference N 5 Mean 5.948 4.794 1.154 StDev 0.668 0.372 0.436 SE Mean 0.299 0.167 0.195 95% CI for mean difference: (0.612; 1.696) T-Test of mean difference = (vs not = 0): T-Value = 5.91 P-Value = 0.004 Paired T-Test and CI: 0ppm(3phut); 50ppm(3phut) Paired T for 0ppm(3phut) - 50ppm(3phut) 0ppm(3phut) 50ppm(3phut) Difference N 5 Mean 6.018 5.500 0.5180 StDev 0.405 0.279 0.1636 SE Mean 0.181 0.125 0.0732 95% CI for mean difference: (0.3148; 0.7212) T-Test of mean difference = (vs not = 0): T-Value = 7.08 Phụ lục 56 P-Value = 0.002 BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA VỀ HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG CỦA DUNG DỊCH Ca(OCl) NỒNG ĐỘ 50 PPM TRONG KHOẢNG THỜI GIAN XỬ LÝ 15 PHÚT, 10 PHÚT, PHÚT, PHÚT (ĐCB) General Linear Model: SỐ LIỆU versus THỜI GIAN Factor THỜI GIAN Type fixed Levels Values ĐCB; T1(15phut); T2(10phut); T3(5phut); T4(3phut) Analysis of Variance for SỐ LIỆU, using Adjusted SS for Tests Source THỜI GIAN Error Total DF 40 44 S = 0.358390 Seq SS 20.6395 5.1377 25.7773 Adj SS 20.6395 5.1377 R-Sq = 80.07% Adj MS 5.1599 0.1284 F 40.17 P 0.000 R-Sq(adj) = 78.08% Unusual Observations for SỐ LIỆU Obs 13 SỐ LIỆU 4.96000 7.02000 Fit 6.09100 6.09100 SE Fit 0.08014 0.08014 Residual -1.13100 0.92900 St Resid -3.24 R 2.66 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SỐ LIỆU All Pairwise Comparisons among Levels of THỜI GIAN THỜI GIAN = ĐCB subtracted from: THỜI GIAN T1(15phut) T2(10phut) T3(5phut) T4(3phut) Lower -2.241 -2.083 -1.809 -0.986 Center -1.729 -1.571 -1.297 -0.589 THỜI GIAN = T1(15phut) THỜI GIAN T2(10phut) T3(5phut) T4(3phut) Lower -0.4895 -0.2155 0.5792 THỜI GIAN T3(5phut) T4(3phut) Lower -0.3735 0.4212 Upper 0.8055 1.0795 1.7008 -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 subtracted from: Center 0.2740 0.9820 THỜI GIAN = T3(5phut) -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 subtracted from: Center 0.1580 0.4320 1.1400 THỜI GIAN = T2(10phut) Upper -1.217 -1.059 -0.785 -0.192 Upper 0.9215 1.5428 -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 subtracted from: 57 THỜI GIAN T4(3phut) Lower 0.1472 Center 0.7080 Upper 1.269 -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -1.2 0.0 1.2 Tukey Simultaneous Tests Response Variable SỐ LIỆU All Pairwise Comparisons among Levels of THỜI GIAN THỜI GIAN = ĐCB subtracted from: THỜI GIAN T1(15phut) T2(10phut) T3(5phut) T4(3phut) Difference of Means -1.729 -1.571 -1.297 -0.589 THỜI GIAN = T1(15phut) THỜI GIAN T2(10phut) T3(5phut) T4(3phut) Difference of Means 0.1580 0.4320 1.1400 THỜI GIAN = T2(10phut) THỜI GIAN T3(5phut) T4(3phut) Difference of Means 0.2740 0.9820 THỜI GIAN = T3(5phut) THỜI GIAN T4(3phut) Difference of Means 0.7080 SE of Difference 0.1792 0.1792 0.1792 0.1388 T-Value -9.649 -8.767 -7.238 -4.243 Adjusted P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 subtracted from: SE of Difference 0.2267 0.2267 0.1963 T-Value 0.6971 1.9059 5.8075 Adjusted P-Value 0.9560 0.3309 0.0000 subtracted from: SE of Difference 0.2267 0.1963 T-Value 1.209 5.003 Adjusted P-Value 0.7463 0.0001 subtracted from: SE of Difference 0.1963 T-Value 3.607 Phụ lục 58 Adjusted P-Value 0.0072 BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA VỀ TSVSVHK CỦA MẪU ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG NƯỚC SAU KHI BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG TRONG 24 GIỜ General Linear Model: SỐ LIỆU versus ĐÔNG LẠNH Factor ĐÔNG LẠNH Type fixed Levels Values C2; ĐC C1; ĐCC1 Analysis of Variance for SỐ LIỆU 1, using Adjusted SS for Tests Source ĐÔNG LẠNH Error Total DF S = 0.411056 Seq SS 0.3641 1.0138 1.3779 Adj SS 0.3641 1.0138 R-Sq = 26.42% Adj MS 0.1820 0.1690 F 1.08 P 0.398 R-Sq(adj) = 1.90% Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SỐ LIỆU All Pairwise Comparisons among Levels of ĐÔNG LẠNH ĐÔNG LẠNH = C2 subtracted from: ĐÔNG LẠNH ĐC C1 ĐCC1 Lower -0.6033 -0.6033 Center 0.4267 0.4267 ĐÔNG LẠNH = ĐC C1 ĐÔNG LẠNH ĐCC1 Lower -1.030 Upper 1.457 1.457 -+ -+ -+ -+( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+-0.70 0.00 0.70 1.40 subtracted from: Center -0.000000 Upper 1.030 -+ -+ -+ -+( * ) -+ -+ -+ -+-0.70 0.00 0.70 1.40 Tukey Simultaneous Tests Response Variable SỐ LIỆU All Pairwise Comparisons among Levels of ĐÔNG LẠNH ĐÔNG LẠNH = C2 subtracted from: ĐÔNG LẠNH ĐC C1 ĐCC1 Difference of Means 0.4267 0.4267 ĐÔNG LẠNH = ĐC C1 ĐÔNG LẠNH ĐCC1 Difference of Means -0.000000 SE of Difference 0.3356 0.3356 Adjusted P-Value 0.4594 0.4594 T-Value 1.271 1.271 subtracted from: SE of Difference 0.3356 T-Value -0.000000 Adjusted P-Value 1.000 Phụ lục 59 BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA VỀ TSVSVHK CỦA MẪU ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG DUNG DỊCH Ca(OCl) NỒNG ĐỘ 50 PPM SAU KHI BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG TRONG 24 GIỜ General Linear Model: SỐ LIỆU versus ĐÔNG LẠNH Factor ĐÔNG LẠNH Type fixed Levels Values D2; ĐCC1; ĐCD1 Analysis of Variance for SỐ LIỆU 2, using Adjusted SS for Tests Source ĐÔNG LẠNH Error Total DF S = 0.266020 Seq SS 8.2200 0.4246 8.6446 Adj SS 8.2200 0.4246 R-Sq = 95.09% Adj MS 4.1100 0.0708 F 58.08 P 0.000 R-Sq(adj) = 93.45% Unusual Observations for SỐ LIỆU Obs SỐ LIỆU 5.86000 Fit 6.36333 SE Fit 0.15359 Residual -0.50333 St Resid -2.32 R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable SỐ LIỆU All Pairwise Comparisons among Levels of ĐÔNG LẠNH ĐÔNG LẠNH = D2 subtracted from: ĐÔNG LẠNH ĐCC1 ĐCD1 Lower 1.4301 -0.5199 Center 2.0967 0.1467 ĐÔNG LẠNH = ĐCC1 ĐÔNG LẠNH ĐCD1 Lower -2.617 Upper 2.7632 0.8132 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -1.5 0.0 1.5 subtracted from: Center -1.950 Upper -1.283 -+ -+ -+ ( -* -) -+ -+ -+ -1.5 0.0 1.5 Tukey Simultaneous Tests Response Variable SỐ LIỆU All Pairwise Comparisons among Levels of ĐÔNG LẠNH ĐÔNG LẠNH = D2 subtracted from: ĐÔNG LẠNH ĐCC1 ĐCD1 Difference of Means 2.0967 0.1467 SE of Difference 0.2172 0.2172 T-Value 9.6530 0.6752 ĐÔNG LẠNH = ĐCC1 subtracted from: ĐÔNG LẠNH ĐCD1 SE of Difference 0.2172 Difference of Means -1.950 Phụ lục T-Value -8.978 Adjusted P-Value 0.0002 0.7857 Adjusted P-Value 0.0003 60 QUY ĐỊNH GIỚI HẠN CHO PHÉP VI SINH VẬT TRONG CÁ VÀ THỦY SẢN DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 46/2007/QĐ-BYT STT Sản phẩm Loại vi sinh vật Tổng số vi sinh vật hiếu khí Cá thủy sản tươi: cá đông lạnh, cá tươi, loại Escherichia coli nhuyễn thể, sản phẩm Staphylococcus aureus cá (phải xử lý nhiệt Clostridium perfringens trước sử dụng) Salmonella Vibrio parahaemolyticus Tổng số vi sinh vật hiếu khí Sản phẩm chế biến từ cá Coliforms thủy sản: tôm, cá hấp Escherichia coli nóng, hun khói, chả cá, Staphylococcus aureus chả mực, loại giáp xác, Clostridium perfringens nhuyễn thể luộc, hấp (dùng Salmonella trực tiếp, không qua xử lý nhiệt trước sử dụng) Vibrio parahaemolyticus Tổng số bào tử nấm menmốc Tổng số vi sinh vật hiếu khí Coliforms Thủy sản khơ sơ chế (phải Escherichia coli xử lý nhiệt trước sử Staphylococcus aureus dụng) Clostridium perfringens Salmonella Vibrio parahaemolyticus (*): tính 25 gram 25 ml Salmonella (Nguồn: Bộ Y tế, 2007) Phụ lục 61 Giới hạn vi sinh vật (trong 1g ml sản phẩm) (*) 106 102 102 102 Khơng có 102 105 10 10 10 Khơng có 10 10 106 102 10 102 20 Khơng có 102 TSVSVHK CỦA CÁC MẪU TRONG THÍ NGHIỆM Bảng TSVSVHK mẫu xử lý nước (ĐCA) Nghiệm thức Trung bình (TB) TB (log) (CFU/g) A1 1,03x107 7,83x105 3,41x106 1,17x107 3,79x106 6x106 A2 9,2x106 1,1x107 1,6x106 4,21x105 1,21x106 4,69x106 A3 1,7x106 5,87x105 1,63x106 1,94x106 1,52x106 1,48x106 A4 1,48x106 2,65x106 1,22x106 8,36x105 2,34x106 1,71x106 6,62 6,38 6,14 6,19 Bảng TSVSVHK mẫu xử lý dung dịch Ca(OCl) 10 phút Nghiệm thức Trung bình (TB) TB (log) (CFU/g) N1 2,67x104 9,2x103 1,76x104 3,49x104 1,51x104 2,07x104 N2 1,09x105 3,36x104 1,31x104 1,15x104 2,09x104 3,76x104 N3 4,47x104 1,84x104 3,12x104 3,73x104 4,3x104 3,49x104 N4 1,42x105 2,13x105 2,05x105 1,74x105 1,87x105 1,84x105 4,27 4,41 4,52 5,26 Bảng TSVSVHK nghiệm thức Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn ĐCA (0 ppm) 6,33 0,42 N1 (200 ppm) 4,27 0,23 Phụ lục 62 N2 (100 ppm) 4,41 0,4 N3 (50 ppm) 4,52 0,16 N4 (25 ppm) 5,26 0,07 TSVSVHK CỦA CÁC MẪU TRONG THÍ NGHIỆM Bảng TSVSVHK mẫu xử lý nước (ĐCB) Nghiệm thức Trung bình (TB) TB (log) (CFU/g) B1 7,27x105 1,21x106 1,04x107 8,4x105 2,69x106 3,17x106 B2 1,7x106 5,87x105 1,63x106 1,94x106 1,52x106 1,48x106 B3 1,07x106 9,03x104 5,27x106 2,12x106 5,03x105 1,81x106 B4 5,8x105 1,96x106 2,72x105 1,77x106 2,29x106 1,37x106 6,26 6,14 5,95 6,02 Bảng TSVSVHK mẫu xử lý dung dịch Ca(OCl) 50 ppm Nghiệm thức Trung bình (TB) TB (log) (CFU/g) T1 1,58x104 2,83x104 2,93x104 2,06x104 2,42x104 2,36x104 T2 4,47x104 1,84x104 3,12x104 3,73x104 4,3x104 3,49x104 T3 1,2x105 1,47x104 1,13x105 5,63x104 8,37x104 7,75x104 T4 2,85x105 5,47x105 1,09x105 3,86x106 4,83x105 3,62x105 4,36 4,52 4,79 5,5 Bảng TSVSVHK nghiệm thức Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn ĐCB (0 phút) 6,09 0,45 T1 (15 phút) 4,36 0,11 63 T2 (10 phút) 4,52 0,16 T3 (5 phút) 4,79 0,37 T4 (3 phút) 5,5 0,28 Phụ lục 10 TSVSVHK CỦA CÁC MẪU TRONG THÍ NGHIỆM Bảng TSVSVHK mẫu xử lý nước (ĐC) trước sau bảo quản lạnh đông Nghiệm thức Trung bình (TB) TB (log) (CFU/g) ĐC (C1) 3,81x106 4,42x106 7,24x105 2,98x106 C2 1,43x106 1,31x106 3,36x105 1,03x106 6,36 5,94 Bảng TSVSVHK mẫu xử lý dung dịch Ca(OCl) (NT) trước sau bảo quản lạnh đông Nghiệm thức Trung bình (TB) TB (log) (CFU/g) ĐC (D1) 3,44x104 2,05x104 2,47x104 2,65x104 D2 2,3x104 1,55x104 1,79x104 1,88x104 4,41 4,27 64 ... phải pha dung dịch thu c sát trùng theo dẫn nhà sản xuất 13 - Thời gian tiếp xúc: tất thu c sát trùng hóa học cần thời gian tiếp xúc tối thi u có hiệu Thời gian tiếp xúc tối thi u thay đổi theo... liệu tài (GAFIN), kim ngạch xuất cá tra VN năm 2015 vượt 2,5 tỉ USD, đến năm 2020 đạt 3,6 tỉ USD Bên cạnh thu n lợi, ngành thủy sản Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn tình trạng thi u ngun liệu,... tán vào tế bào so với OCl- Khả diệt trùng chlorine phụ thu c vào hàm lượng HOCl có nước Nồng độ HOCl phụ thu c nồng độ ion H+ nước hay phụ thu c vào pH nước Kết thực nghiệm cho thấy trình thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN DIỆT KHUẨN TỐI ƯU CỦA DUNG DỊCH Ca(OCl)2 (CALCIUM HYPOCHLORITE) ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG TRÊN THỊT CÁ TRA FILLET, XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN DIỆT KHUẨN TỐI ƯU CỦA DUNG DỊCH Ca(OCl)2 (CALCIUM HYPOCHLORITE) ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG TRÊN THỊT CÁ TRA FILLET, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 5 Tổng quan về chất khử trùng, 6 Một số nghiên cứu về khả năng sát khuẩn của chlorine, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 4 Phương pháp nghiên cứu, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 1 Khảo sát hiệu quả khử trùng của dung dịch calcium hypochlorite (Ca(OCl)2) ở các nồng độ 200 ppm, 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm trong thời gian 10 phút, 2 Khảo sát hiệu quả khử trùng của dung dịch calcium hypochlorite Ca(OCl)2 nồng độ 50 ppm trong thời gian xử lý 15 phút, 10 phút, 5 phút, 3 phút, 3 Khảo sát hiệu quả khử trùng của dung dịch calcium hypochlorite Ca(OCl)2 nồng độ 50 ppm trên thịt cá tra fillet sau thời gian bảo quản lạnh đông, 4 Quy trình sơ chế cá tra đề xuất, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ, QUY ĐỊNH GIỚI HẠN CHO PHÉP VI SINH VẬT TRONG CÁ VÀ THỦY SẢN DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 46/2007/QĐ-BYT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn