Kế toán các giao dịch tạo lợi nhuận liên công ty khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

36 47 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:45

... nghiệp bán hàng kế tốn loại trừ chi phí khấu hao vào tiêu chi phí tương ứng Do Báo cáo tài lập từ Báo cáo tài riêng Cơng ty mẹ Cơng ty Tập đoàn nên lập Báo cáo tài hợp cho kỳ báo cáo, ngồi việc... Tập đồn, Báo cáo tài hợp kế tốn phải điều chỉnh giảm chi phí khấu hao hao mòn luỹ kế ảnh hưởng giao dịch bán tài sản cố định nội Tập đoàn  Khi loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố... toán hợp Trường hợp 18 làm phát sinh tài sản thuế thu nhập hoãn lại giá trị ghi sổ tài sản Báo cáo tài hợp thấp sở tính thuế Khi kết thúc thời kỳ đầu tư xây dựng tài sản dài hạn số lợi nhuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán các giao dịch tạo lợi nhuận liên công ty khi lập báo cáo tài chính hợp nhất , Kế toán các giao dịch tạo lợi nhuận liên công ty khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn