bien ban cham SKKN to xa hoi

5 458 3 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:28

Trờng thcs Cẩm văn Tổ khoa học xã hội ----- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ Biên bản họp Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm tổ khoa học xã hội Năm học 2008 - 2009 Thời gian: giờ phút ngày . Địa điểm: Văn phòng trờng THCS Cẩm Văn Thành phần: + Bà Chu Thị ánh Nguyệt, tổ trởng tổ XH, chủ toạ cuộc họp. + Toàn bộ các thành viên trong tổ. Nội dung 1.Tổ trởng thống nhất +Tinh thần làm việc: khách quan, đánh giá đúng những u và nhợc điểm của từng sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân trong tổ. +Cách tiến hành: *Tổ trởng đọc lại hớng dẫn của Phòng giáo dục Cẩm Giàng về việc tổ chức nghiệm thu, chấm, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm. *Các thành nhóm tiến hành họp thảo luận theo nhóm. *Sau khi các nhóm tiến hành xong, nộp báo cáo cho tổ trởng để tổ trởng tổng hợp báo cáo với trờng. 2. Nội dung cuộc họp * Tổ trởng chia các nhóm và cử nhóm trởng của từng nhóm Nhóm Ngữ văn ( Đ/c Nguyệt ). Nhóm Địa lý ( Đ/c Hằng ). Nhóm GDCD ( Đ/c Mai ). Nhóm Lịch sử ( Đ/c Thành ). Nhóm Tiếng Anh ( Đ/c Thuỷ b). Nhóm Âm nhạc ( Đ/c Huế ). * Các nhóm tiến hành thảo luận * Họp chung toàn tổ để tổng hợp các nhóm chấm, rút kinh nghiệm chung. (Báo cáo bằng văn bản lên nhà trờng) Cẩm văn, ngày. thángnăm 2009 Tt tổ KHTN chu thị ánh nguyệt Trờng thcs Cẩm văn Tổ khoa học xã hội ----- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ Kết quả Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm tổ khoa học xã hội Năm học 2008 2009 St t Họ và tên Bộ môn Tên SKKN Nhận xét Kết quả Điểm Xếp loại 1 Nguyn Văn Lành Lịch sử Hình thành một số khái niệm cơ bản trong dạy học cuộc cách mạng t sản thời cận đại - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Tên đề tài tờng minh, nêu rõ đợc vấn đề nghiên cứu - Bố cụ đủ các phần, trình bày khoa học, rõ ràng - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề rõ ràng đầy đủ, đề tài có nội dung thiết thực có thể áp dụng rộng rãi trong việc dạy học lịch sử - Có đề xuất, kiến nghị hợp lí. 19 A 2 Bùi Thị Khắp CTCN Giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THCS - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Tên đề tài thể hiện rõ đợc vấn đề nghiên cứu. - Bố cụ đủ các phần, trình bày khoa học. - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề tơng đối rõ ràng đầy đủ, đề tài có nội dung thiết thực có thể áp dụng rộng rãi. 19 A 3 Nguyến Thị Chính Phơng pháp dạy tập làm văn nghị luận lớp 7 - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Bố cụ đủ các phần, trình bày cha khoa học. - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề tơng đối tốt. - Cha khẳng định đợc rõ kết quả của đề tài. 13 C 4 Nguyễn Thị Thành Lịch sử Xây dựng và sử dụng hồ sơ t liệu trong giảng dạy lịch sử THCS - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Nội dung đề tài quá rộng - Bố cụ đủ các phần, trình bày cha khoa học. - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề tơng đối rõ ràng đầy đủ 13 C 5 Phạm Thúy Hải Ngữ Văn Sửdụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy Ngữ văn 6 - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Bố cụ đủ các phần, trình bày cha khoa học. - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề tơng đối rõ ràng đầy đủ - Cha khẳng định rõ đợc kết quả của đề tài 13 C 6 Chu Thị ánh Nguyệt Ngữ Văn Vận dụng phơng pháp tích hợp vào giảng dạy môn Ngữ Văn 7 - Đặt vấn đề cha thể hiện đợc tầm quan trọng tính cấp thiết của vấn đề - Giải quyết vấn đề cha triệt để - cha khẳng định đợc ý nghĩa tác dụng của đề tài, kiến nghị đề xuất còn chung chung. 13 C 7 Nguyễn Thị Sánh Ngữ Văn Bớc đầu tìm hiểu phơng pháp giảng dạy thơ đ- ờng Ngữ Văn 7 theo hớng tích hợp - Đặt vấn đề cha thật rõ .Bố cục cha hợp lý, phần đặt vấn đề lại đa vào nội dung, giải quyết đợc vấn đề đặt ra cha sâu sắc. Nội dung vấn đề khó có thể áp dụng đợc ở tất cả các trờng trong giảng dạy. - Cha có đề xuất hợp lí 13 C 8 Nguyễn THị Anh Ngữ Văn Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh trong giảng dạy Ngữ Văn 7 - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Bố cụ đủ các phần, trình bày cha khoa học. - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề tơng đối rõ ràng đầy đủ - Cha khẳng định rõ kết quả của đề tài 13 C 9 Phan Lệ Thủy T.Anh Một số phơng pháp dạy kiểu bài hội thoại trong môn tiếng anh ở THCS Đã nêu rõ lí do mục đích giới hạn cho đề tài, cơ sở lí luận và thực tiễn cha đầy đủ thiếu tầm quan trọng của vấn đề. Giải quyết vấn đề tơng đối đầy đủ, nhiều nội dung còn chung chung, cần cụ thể hơn và có ví dụ cụ thể cho từng việc làm. 13,5 C 10 Bùi Thị Phợng - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Tên đề tài tờng minh, nêu rõ đợc vấn đề nghiên cứu, thể hiện rõ đợc vấn đề nghiên cứu. - Bố cụ đủ các phần, trình bày khoa học, rõ ràng - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề rõ ràng đầy đủ, đề tài có nội dung thiết thực có thể áp dụng rộng rãi trong việc dạy Tiếng Anh. - Đề xuất còn chung chung 18,5 A 11 Vũ Kim Phợng T.Anh Dạy một số bài thực hành nói trong môn tiếng anh 8 - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Tên đề tài tờng minh, nêu rõ đợc vấn đề nghiên cứu, thể hiện rõ đợc vấn đề nghiên cứu. - Bố cụ đủ các phần, trình bày khoa học, rõ ràng - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề rõ ràng đầy đủ, đề tài có nội dung thiết thực có thể áp dụng rộng rãi trong việc dạy Tiếng Anh. - Đề xuất còn chung chung 16 B 12 Nguyễn Thị Hơng t. anh Kinh nghiệm dạy từ vựng trong môn tiếng anh lớp 6 - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề tơng đối rõ ràng đầy đủ, đề tài có nội dung thiết thực có thể áp dụng rộng rãi trong việc dạy tiếng anh lớp 6 16.5 B 13 Nguyễn Thị Huế Âm nhạc Làm thế nào để dạy tốt môn âm nhạc thờng thức trong chơng trình âm nhạc ở THCS - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Bố cụ đủ các phần, trình bày cha khoa học. - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề tơng đối rõ ràng đầy đủ, đề tài có nội dung quá rộng. - Đề xuất còn chung chung 14 C 14 Ngguyễn Thị Hằng Địa lí Sử dụng thiết bị trong dạy học địa lí 6 - Nêu đợc lí do chọn đề tài - Tên đề tài tờng minh, nêu rõ đợc vấn đề nghiên cứu - Bố cụ đủ các phần, trình bày khoa học, rõ ràng - Đã nêu và giải quyết đợc vấn đề rõ ràng đầy đủ, đề tài có nội dung thiết thực có thể áp dụng trong việc dạy Địa lí 6 18 A 15 Phạm Thị Mai Ngữ Văn Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lợng dạy học phân môn từ ngữ trong chơng trình ngữ văn 7 - Đặt vấn đề cha thể hiện đợc tầm quan trọng tính cấp thiết của vấn đề, giải quyết vấn đề cha triệt để: Mới nêu đợc việc làm của giáo viên sử dụng cha có yêu cầu về h- ớng dẫn học sinh thực hành nh thế nào, cha khẳng định đợc ý nghĩa tác dụng của đề tài, kiến nghị đề xuất còn chung chung. 13 C 16 Trần Ngọc Linh Ngữ Văn Kinh nghiệm để dạy tốt môn ngữ văn theo hớng tích hợp Đã nêu rõ lí do mục đích giới hạn cho đề tài, cơ sở lí luận và thực tiễn cha đầy đủ thiếu tầm quan trọng của vấn đề. Giải quyết vấn đề tơng đối đầy đủ, nhiều nội dung còn chung chung, cần cụ thể hơn và có ví dụ cụ thể cho từng việc làm. 13 C Cẩm Văn, ngày tháng năm 2009 Tổ trởng tổ KHXH Chu thị ánh nguyệt . THCS Cẩm Văn Thành phần: + Bà Chu Thị ánh Nguyệt, tổ trởng tổ XH, chủ to cuộc họp. + To n bộ các thành viên trong tổ. Nội dung 1.Tổ trởng thống nhất +Tinh. Thuỷ b). Nhóm Âm nhạc ( Đ/c Huế ). * Các nhóm tiến hành thảo luận * Họp chung to n tổ để tổng hợp các nhóm chấm, rút kinh nghiệm chung. (Báo cáo bằng văn
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban cham SKKN to xa hoi, bien ban cham SKKN to xa hoi, bien ban cham SKKN to xa hoi

Bình luận về tài liệu bien-ban-cham-skkn-to-xa-hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP