Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau

27 893 2 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:27

Häc sinh líp 8c nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o tíi dù giê ng÷ v¨n TiÕt 114: Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu 1. 1. T×m hiÓu ng÷ liÖu T×m hiÓu ng÷ liÖu Cho ®o¹n v¨n sau: Cho ®o¹n v¨n sau: Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. song, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ: - Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống - Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau! đấy à? Nộp tiền sưu! Mau! (Ngô Tất Tố - Tắt đèn) (Ngô Tất Tố - Tắt đèn) I. ThÕ nµo lµ trËt tù tõ I. ThÕ nµo lµ trËt tù tõ Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu * Nhận xét Nh÷ng c¸ch thay đổi trật tự từ mà không làm thay đổi nghĩa cơ bản của câu: a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ. b. Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất. c. Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất. d. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét. e. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét. g. Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét. Khái niệm: Trật tự từ trong câu là cách sắp xếp từ ngữ theo thứ tự trước sau nhằm đem lại hiệu quả giao tiếp. Cho ®o¹n v¨n sau: Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ: - Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu ! Mau! ( Ng« TÊt Tè - T¾t ®Ìn ) Ng vn: Tit 114 - La chn trt t t trong cõu Hãy phân tích tác dụng của trật tự từ trong sáu câu sau vào bảng sơ kết a. Cai l gừ u roi xung t, thột bng ging khn khn của người hỳt nhiu xỏi c. b. Cai l thột bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, gừ u roi xung t. c. Thột bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, cai lệ gõ u roi xung t. d. Bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c,cai l gừ u roi xung t, thột. e. Bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, gừ u roi xung t,cai l thột. g. Gừ u roi xung t, bng giọng khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, cai l thột. Ng vn: Tit 114 - La chn trt t trong cõu H y phân tích tác dụng của trật tự từ trong sáu ã câu vào bảng sơ kết dưới đây: Cõu Nhn mnh s hung hón Liờn kt cht vi cõu ng trc Liờn kt cht vi cõu ng sau a b c d e g Tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong sáu câu a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ. a. Không nhấn mạnh sự hung h n của tên cai lệ, liên kết câuã với những câu khác. b. Cai lệ thét bằng giọng khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất c. Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất. Không nhấn mạnh sự hung h n ã của tên cai lệ, liên kết với câu đứng trước. Không nhấn mạnh sự hung h n ã của tên cai lệ, không liên kết câu này với những câu khác. Tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong sáu câu d. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét. d. Không nhấn mạnh sự hung h n của tên cai lệ, liên kếtã chặt với câu đứng sau. e. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét. g. Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiểu xái cũ, cai lệ thét. e. Không nhấn mạnh sự hung h n của tên cai lệ, liênã kết chặt với câu đứng sau. g. Nhấn mạnh sự hung h nã của tên cai lệ, liên kết chặt với câu đứng sau. [...]... dịu hơi sương.4. Trong vườn, lắc lư nhữngchùm quả xoan vàng lịm khôngtrông thấy cuống.Cột b a. Nhấn mạnh hìnhảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. b. Liên kết câu với những câu khác trong văn bản. c. Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm. d. Thể hiện thứ tựnhất định của hoạtđộng. TiÕt 114: Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong cõu III. Luyện tập: Bài 5: Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng.. .Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật từ trong cõuH y phân tích tác dụng của trật tự từ trong sáu Ãcâu vào bảng sơ kết dưới đây:CõuNhn mnh sự hung hãnLiên kết chặt với câu đứng trướcLiên kết chặt với câu đứng sauabcdeg Học sinh lớp 8cnhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo tới dự giờ ngữ văn III. Luyện tậpBài 2: Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận... hút nhiều xái cũ, cai lệ thét. Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật từ trong câu II. Một số tác dụng của sự sắp xếp trt t t1.Tỡm hiu ngữ liệu: * Nhn xột : a) Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. B T T B B B T T=> Cách a (cách viết của tác giả) có hiệu quả diễn đạt cao hơn do có sự hài hoà về ngữ âm. III. LuyÖn tËp Cho đoạn văn sau: Anh Du un vai ngỏp dài... chän trËt tù tõ trong câuCách sử dụngTác dụngKhái niệm III. Luyện tập: Bài 4: H y viết lại câu sau đây bằng cách đặt Ãcụm từ hoảng quá vào những vị trí khác trong câu này rồi phân tích chỗ khác nhau trong cách diễn đạt ở câu đ cho với những câu Ãviết lại. Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháoxuống phản và lăn đùng ra đó, không nóiđược câu gì. Ngô Tất Tố - Tắt ®Ìn. Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa... lớ do sp xếp trật tự từ trong những bộphận câu và câu in đậm dưới đây: a. Kể tên các vị anh hùng dân tộc theo thứ tự xuất hiện của các vị ấy trong lịch sử. b. Nhấn mạnh vẻ đẹp ca non sụng t nc đồng thi m bo cho câu thơ có vần với câu trước.thời đảm bảo cho câu thơ có vần với câu trước. c. Liên kết cõu vi nhng cõu khỏc trong vn bản Ng vn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu III. Luyện... coi là thường. ( Nam Cao - Chí Phèo)VD 3. Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn củangười hút nhiều xái cũ, cai lệ thét. ( Ngô Tất Tố - Tắt đèn ) Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong cõu HÃy phân tích tác dụng của trật tự từ trong sáu câu sau vào bảng sơ kết a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn cña ng­êi hút nhiều xái cũ. b. Cai lệ thét bằng giọng khàn... - Lựa chọn trật tự từ trong cõu III. Luyện tập: Bài 5: Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5đến 7 câu ) về một trong các đề tài sauđây:a.Lợi ích của đi bộ đối với sức khỏe.b. Lợi ích của đi bộ đối với việc mở rộng hiểu biết thực tế.Giải thích cách sắp xếp trật tự từ ở mộtcâu trong đoạn văn đ viết. (Gạch chân)à Dặn dò- Học thuộc hai phần ghi nhớ.- Ôn lại... khốn. - Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần. (Nguyễn Công Hoan - Ngựa người, người ngựa) II. Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ1. Tìm hiểu ngữ liệu: Cho 3 ví dụ sau:VD 1. Đùng đùng cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu. Chị Dậu xám mặt vội vàng đặt con xuốngđất, chạy đến đỡ lấy tay hắn. ( Ngô Tất Tố - Tắt đèn )VD 2. Cùng lắm, nó... giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất,cai lệ thét. g. Gõ đầu roi xuống đất, bằng giäng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét. Tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong sáu câua. Cai lệ gõ đầu roixuống đất, thét bằnggiọng khàn khàn củangười hút nhiều xái cũ. a. Không nhấn mạnh sự hungh n của tên cai lệ, liên kết câuÃvới những câu khác.b. Cai lệ thét... diễn đạt ở câu đ cho với những câu Ãviết lại. Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháoxuống phản và lăn đùng ra đó, không nóiđược câu gì. Ngô Tất Tố - Tắt ®Ìn. Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong cõu* Nhn xột Những cách thay i trt t từ mà không làm thay đổi nghĩa cơ bản của câu: a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ. b. Cai lệ thét bằng . kết câu với những câu khác trong văn b¶n Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu Bài 3: So sánh sự sắp xếp trật tự từ trong hai ví dụ sau: A. Chao. chn trt t trong cõu I. Thế nào là trật từ trong câu: 1. Tìm hiểu ngữ liệu: 2. Bài học: a. Khái niệm: Trật tự từ trong câu là cách sắp xếp từ ngữ theo thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau, Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau, Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau

Bình luận về tài liệu ngu-van-8-tiet-114lua-chon-trat-tu-tu-trong-cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP