Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau

Steve Ballmer
Steve Ballmer(11587 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 879
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:27

Mô tả: Häc sinh líp 8c nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o tíi dù giê ng÷ v¨n TiÕt 114: Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu 1. 1. T×m hiÓu ng÷ liÖu T×m hiÓu ng÷ liÖu Cho ®o¹n v¨n sau: Cho ®o¹n v¨n sau: Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. song, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ: - Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống - Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau! đấy à? Nộp tiền sưu! Mau! (Ngô Tất Tố - Tắt đèn) (Ngô Tất Tố - Tắt đèn) I. ThÕ nµo lµ trËt tù tõ I. ThÕ nµo lµ trËt tù tõ Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu * Nhận xét Nh÷ng c¸ch thay đổi trật tự từ mà không làm thay đổi nghĩa cơ bản của câu: a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ. b. Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất. c. Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất. d. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét. e. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét. g. Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét. Khái niệm: Trật tự từ trong câu là cách sắp xếp từ ngữ theo thứ tự trước sau nhằm đem lại hiệu quả giao tiếp. Cho ®o¹n v¨n sau: Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ: - Thằng kia ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu ! Mau! ( Ng« TÊt Tè - T¾t ®Ìn ) Ng vn: Tit 114 - La chn trt t t trong cõu Hãy phân tích tác dụng của trật tự từ trong sáu câu sau vào bảng sơ kết a. Cai l gừ u roi xung t, thột bng ging khn khn của người hỳt nhiu xỏi c. b. Cai l thột bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, gừ u roi xung t. c. Thột bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, cai lệ gõ u roi xung t. d. Bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c,cai l gừ u roi xung t, thột. e. Bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, gừ u roi xung t,cai l thột. g. Gừ u roi xung t, bng giọng khn khn ca ngi hỳt nhiu xỏi c, cai l thột. Ng vn: Tit 114 - La chn trt t trong cõu H y phân tích tác dụng của trật tự từ trong sáu ã câu vào bảng sơ kết dưới đây: Cõu Nhn mnh s hung hón Liờn kt cht vi cõu ng trc Liờn kt cht vi cõu ng sau a b c d e g Tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong sáu câu a. Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ. a. Không nhấn mạnh sự hung h n của tên cai lệ, liên kết câuã với những câu khác. b. Cai lệ thét bằng giọng khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất c. Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất. Không nhấn mạnh sự hung h n ã của tên cai lệ, liên kết với câu đứng trước. Không nhấn mạnh sự hung h n ã của tên cai lệ, không liên kết câu này với những câu khác. Tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong sáu câu d. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét. d. Không nhấn mạnh sự hung h n của tên cai lệ, liên kếtã chặt với câu đứng sau. e. Bằng giọng khàn khàn của người hút nhều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét. g. Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của người hút nhiểu xái cũ, cai lệ thét. e. Không nhấn mạnh sự hung h n của tên cai lệ, liênã kết chặt với câu đứng sau. g. Nhấn mạnh sự hung h nã của tên cai lệ, liên kết chặt với câu đứng sau. . kết câu với những câu khác trong văn b¶n Ngữ văn: Tiết 114 - Lựa chọn trật tự từ trong câu Bài 3: So sánh sự sắp xếp trật tự từ trong hai ví dụ sau: A. Chao. chn trt t trong cõu I. Thế nào là trật từ trong câu: 1. Tìm hiểu ngữ liệu: 2. Bài học: a. Khái niệm: Trật tự từ trong câu là cách sắp xếp từ ngữ theo thứ

— Xem thêm —

Xem thêm: Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau, Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau, Ngữ văn 8-Tiet 114Lua chon trat tu tu trong cau

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ngu-van-8-tiet-114lua-chon-trat-tu-tu-trong-cau

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.16138982772827 s. Memory usage = 18.55 MB