Giáo án nghề làm vườn rất đầy đủ đã sửa

73 561 7
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/73 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:27

Giáo án: Làm vờn Ngy soạn: . Ngày dạy: . Tiết: 1 Bài mở đầu: Giới thiệu nghề làm vờn A/ MụC TIÊU: HS phải - Biết đợc vị trí và vai trò, triển vọng của nghề làm vờn - Nắm đợc mục tiêu nội dung chơnhg trình nghề làm vờn - Xác định dợc thái độ học tập đúng đắn , góp phần định hớng nghề trong tơng lai - Bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trờng B/ THIếT Bị: Một số tranh ảnh về một số mô hình vờn ở địa phơng C/ TIếN TRìNH THựC HIệN: 1. ổn định lớp: 2. Bài mới : Hoạt động của học sinh, giáo viên Nội dung * HS nêu vị trí và vai trò của nghề làm vờn ở nớc ta? * HS phân tích vai trò cải tạo môI trờng của vờn ? * HS nêu sơ lợc lịch sử phát triển của nghề làm vờn ở nớc ta từ hòa bình đến nay? *Muốn nghề làm vờn phát triển cần phải thực hiện nội dung gì? *Học nghề làm vờn cần phảI đạt mục tiêu gì? Hs thảo luận nhóm, nêu phơng pháp học tập nghề làm vờn? I / Vị trí của nghề làm vờn : 1. Là nguồn bổ sung lơng thực , thực phẩm VD : Rau quả, cá thịt 2. Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho ngời dân Lực lợng lao động trẻ, khỏe, có chuyên môn, phát triển với quy mô khác nhau 3. Là cách làm thích hợp nhất đa đất cha sử dụng thành đát sản xuất nông nghiệp 4. Vờn tạo môI trờng sống trong lành cho con ngời II/ Tình hình và phơng hớng phát triển nghề làm vờn ở nớc ta 1. Tình hình nghề làm vờn hiện nay 2. Phơng hớng phát triển nghề làm vờn ở nớc ta - Đẩy mạnh, khuyến khích, áp dụng khoa học kỷ thuật - Tăng hoạt động hội VACVINA - Xây dựng chính sách hợp lý đối với nghề làm vờn II/ Mục tiêu, nội dung chơng trình, phơng pháp học tập nghề làm vờn 1. Mục tiêu - kiến thức - kỷ năng - tháI độ 2. Nội dung Bài mở đầu + 6 chơng(I, II, III, VI, V, VI) 3. Phơng pháp - Đối tợng: cây trồng - Kiến thức: sinh ,hóa, công nghệ -KT kỷ thuật Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 1 Giáo án: Làm vờn * HS thảo luận nhóm nêu các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môI trờng trong nghề làm vờn? IV/ Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môIi tr- ờng vàvệ sinh an toàn thực phẩm 1. An toàn lao động dụng cụ, MT lao động, hóa chất 2. Bảo vệ môI trờng - phân bón, thuốc hóa học 3. Biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm D/ CủNG Cố: -hs nhắc lại các nội dung theo mục tiêu của bài E/ CÂU HỏI: 1, 2, 3, 4 (sgk) Ngy soạn: . Ngày dạy: . Tiết: 2 Bài1: THIếT Kế Vờn và một số mô hình vờn A/ MụC TIÊU: HS phải -Hiểu đợc yêu cầu và nội dung thiết kế vờn -biết đợcmột số mô hình vờn ở nớc ta -quan sát nhận xét u nhợc điểm một số vờn có ở địa phơng -yêu thích công việc cải tạo, thiết kế vờn B/ THIếT Bị: - Hình vẽ 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (SGK) phóng to C/ TIếN TRìNH THựC HIệN: 1. ổn định lớp: 2. Bài cũ: Nêu các phơng pháp học tập để đạt kết quả cao đối với môn học? 2. Bài mới : Hoạt động của học sinh , giáo viên Nội dung * Thiết kế vờn là gì? Thiết kế vờn dựa trên những cơ sở nào? *Vờn đảm bảo khoa học cần có những yêu cầu gì? * Thiết kế vờn cần dựa trên những căn cứ gì? nội dung ? * HS đọc sgk , phân đặc điểm các mô hình vờn có ở nớc ta? I / Thiết kế vờn : 1. Khái niệm 2. Yêu cầu: a. Đảm bảo tính đa dạng của vờn cây ( đa dạng sinh học) b. Đảm bảo và tăng cờng hoạt động sống của vi sinh vật đất c. Sản xuất trên quy mô nhiều tầng 3. Nội dung thiết kế vờn: a. Thiết kế tổng quát gồm khu trung tâm, các khu vực kế cận(kho, chuồng trại, cây ăn quả, sx hàng hóa, cây lấy gỗ, chắn gió, tái sinh) b. Thiết kế các khu vờn Thiết kế các khu vờn cần căn cứ vào mục đích sử dụng II/ Một số mô hình vờn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau 1. Vờn sản xuất vùng đồng bằng bắc bộ - đặc điểm:đất hẹp, mực nớc ngầm thấp phải chống hạn, gió nóng, mùa lạnh gió lạnh Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 2 Giáo án: Làm vờn *HS quan sát hình 1.2-SGK và giảI thích * HS quan sát hình 1.3- SGK Và giảI thích? * HS quan sát hình 1.4- SGK và giảI thích * HS quan sát hình 1.5- SGK và giảI thích - mô hình 2. Vờn sản xuất vùng đồng bằng nam bộ - đặc điểm: đất thấp, tầng đất mỏng, nhiễm mặn, nhiễm phèn, n- ớc ngầm cao, 2 mùa rõ rệt - mô hình: 3.Vờn sản xuất vùng trung du miền núi - đặc điểm: rộng, dốc, nghèo dinh dỡng, chua, ít bão, rét có sơng muối, nguồn nớc tới khó khăn - mô hình: 4. Vờn sản xuất vùng ven biển -đặc điểm: cát, hay nhiễm mặn, mực nớc nhầm cao, gió bão, cát di chuyển - mô hình D/ CủNG Cố:- sự giống và khác giữa các mô hình vờn? -Liên hệ địa phơng về các mô hình vờn E/ CÂU HỏI: 1, 2 (sgk) Ngy soạn: . Ngày dạy: . Tiết:3 Bài 2: cảI tạo, tu bổ vờn tạp A/ MụC TIÊU: HS phảI - Biết đợc đặc điểm của vờn tạp - Nguyên tắc, các bớc cảI tạo, tu bổ vờn tạp - Yêu thích công việc cảI tạo, tu bổ vờn tạp, biết cách cảI tạo B/ THIếT Bị: - Tranh vẽ quy trình cảI tạo, tu bổ vờn(SGK) phóng to C/ TIếN TRìNH THựC HIệN: 1. ổn định lớp: 2. Bài cũ: Điểm giống và khác giữa các mô hình vờn? 3. Bài mới : Hoạt động của học sinh , giáo viên Nội dung * Vì sao vờn ở nớc ta chủ yếu là vờn tạp? *Để cải tạo vờn tạp, ta phảI làm gì? * Cải tạo vờn nhằm mục đích gì? I / Đặc điểm của vờn tạp ở nớc ta 1. vờn tự sản, tự tiêu giống tùy tiện không chọn lọc - phân bố cây trồng không hợp lí, giống cây kém 2. khắc phục, hạn chế, phát huy u điểm, khai thác tiềm năng dồi dào thúc đẩy nghề làm vờn phát triển II/ Mục đích cảI tạo vờn 1. Tăng giá trị vờn qua sản phẩm tạo ra 2. Sử dụng triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên nh đất đai, ánh sáng, nhiệt độ , độ ẩm, sinh vật địa phơng III/ Nguyên tắc cải tạo vờn Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 3 Giáo án: Làm vờn Cải tạo vờn phảI đảm bảo nguyên tắc gì? * HS quan sát quy trình cảI tạo vờn, cho biết cảI tạo vờn gồm có những bớc nào? 1. Bám sát yêu cầu của vờn - độ đa dạng, bảo vệ, cải tạo đất, có nhiều tầng tán 2. Cải tạo tu bổ vờn - căn cứ vào thực tế đk địa phơng, ngời chủ vờn, khu vờn cần cảI tạo IV/ Các bớc thực hiện cần cảI tạo, tu bổ vờn tạp 1. Xác định hiện trạng phân loại vờn ( tìm hiểu nguyên nhân tạo nên vờn tạp) 2. Xác định mục đích cụ thể của việc cảI tạo vờn (căn cứ vào đk gia đình, thựửctạng vờn) 3. Điều tra, đánh giá các yếu tố có liên quan đến cảI tạo vờn - nh thời tiết, khí hậu, đất đai, cây trồng, sâu bệnh, hoạt động kinh doanh, ktsx địa phơng, đờng sá , đI lại. 4. Lập kế hoach cảI tạo vờn -vẽ sơ đồ hiện tại và sau cảI tạo - lập kế hoach cho từng phần - su tầm giống có năng suất cao, phẩm chất tốt - cải tạo đất D/ CủNG Cố: -hs nhắc lại các nội dung theo mục tiêu của bài E/ CÂU HỏI: 1, 2, 3, 4 (sgk) Hs chuẩn bị nội dung bài TH số 3 Ngy soạn: . Ngày dạy: . Tiết:4,5,6 Bài 3 Thực hành:Quan sát, mô tả một số mô hình vờn ở địa phơng I. Mục tiêu -Nhận biết và so sánh những điểm giống và khác nhau giữa các mô hình vờn -Phân tích u nhợc điểm của các mô hình vờn ở địa phơng trên cơ sở những điều đã học -Thực hiện đúng qui trình , đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môI trờng II. Chuẩn bị - Vở ghi, bút viết -Đọc trớc nội dung cần khảo sát, tìm hiểu thực tế(có trong bài thực hành) -Đọc kỹ bài lí thuyết:thiết kế vờn và các mô hình vờn III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ. Kiểm tra chuẩn bị học sinh theo nhóm những chuần bị của bài thực hành 2. Trọng tâm bài học đánh giá u nhợc điểm của từng mô hình vờn 3. Tiến hành a. Hoạt động 1:GV giới thiệu quy trình thực hành -GV giới thiệu mục tiêu của bài -Gv giới thiệu quy trình thực hành *Bớc 1: quan sát địa điểm lập vờn -Địa hình:bằng phẳng hay dốc, gần đồi núi, rừng hay không Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 4 Giáo án: Làm vờn - Tính chất của vờn -Diên tích của vờn -Cách bố trí -Nguồn nớc tới -Vẽ sơ đồ khu vờn * Bớc2:Quan sát cơ cấu cây trồng -Loại cây trồng:cây trồng chính, xen, hàng rào, chắn gió -Công thức trồng xen, các hàng cây, tầng cây *Bớc3:Trao đổi thông tin với chủ vờn -Thời gian lập vờn, tuổi của cây trồng chính -Lí do chọn cơ cấu cây trồng -Thu nhập hàng năm của từng loại cây -Nhu cầu thị trờng, khả năng tiêu thụ sản phẩm -Đầu t hàng năm của chủ vờn - Biện pháp kỷ thuật tác động chủ yếu -Nguồn nhân lực chủ yếu, tình hình cụ thể về chăn nuôi -Kinh nghiệm trong hoạt động nghề làm vờn b. Hoạt động 2: HS thực hiện theo hớng dẫn c. Hoạt động 3:Nhận xét đánh giá kết quả *-Nhóm HS báo cáo kết quả đợc phân công -Mỗi nhóm cử đại diện trình bày, cả lớp góp ý, nhận xét, bổ sung *Nội dung: -Phân tích, nhận xét, đánh giá hiệu quả của mô hình vờn tại địa phơng -Đối chiếu với nội dung đã học tập phân tích, nhận xét đánh giáu nhợc điểm của từng mô hình vờn, ý kiến đề xuất -Trên cơ sở đó,đánh giá hiệu quả của vờn *-HS tự đánh giá, nhóm tự đánh giá -GV đánh giá và thông báo kết quả - Nhắc nhở các em chuẩn bị cho bài thực hành khảo sát,lập kế hoạch cảI tạo, tu bổ vờn tạp Ngy soạn: . Ngày dạy: . Tiết:7,8,9 Bài 4 Thực hành:Khảo sát, lập kế hoạch cảI tạo, tu bổ vờn tạp I. Mục tiêu -Biết điều tra, thu thập thông tin cần thiết cho việc cảI tạo, tu bổ vờn tạp cụ thể(vờn trờng hoặc trong gia đình) -Vẽ đợc sơ đồ vờn tạp trớc và sau khi cảI tạo -Xác định đợc nội dung cần cảI tạo, lập kế hoạch thực hiện II. Chuẩn bị - bút chì, bút dạ, giấy khổ lớn -Vở ghi, bút viết -Phiếu khảo sát vờn ở địa phơng(theo mẫu cuối bài Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 5 Giáo án: Làm vờn - Thớc dây, một số cọc tre -Đọc kỹ nội dung bài2(cải tạo, tu bổ vờn tạp) III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ. Kiểm tra chuẩn bị học sinh theo nhóm những chuần bị của bài thực hành 2. Trọng tâm bài học:Biết lập kế hoạch cảI tạo, tu bổ vờn tạp 3. Tiến hành a. Hoạt động1:Thảo luận xây dựng nội dung *Bớc1 Xác định mục tiêu cải tạo vờn trên cơ sở đã khảo sát *Bớc2 Nhận xét đánh giá những điểm bất hợp lí của vờn tạp, những tồn tại cần cảI tạo Hiện trạng mặt bằng của vờn tạp:khu cây trồng, ao, chuồng, nhà ở, đờng đi Cơ cấu cây trồng, các giống cây đang có trong vờn Trạng thái đất vờn *Bớc3 Vẽ sơ đồ vờn tạp *Bớc4 Thiết kế vờn sau khi cảI tạo, đo đạc và ghi kích thớc cụ thể các khu trồng cây trong vờn, đờng đi, ao, chuồng *Bớc5 Dự kiến cây trồng sẽ đa vào vờn *Bớc6 Dự kiến các bớc cảI tạo đất vờn *Bớc7 Lập kế hoạch cảI tạo vờn cho từng giai đoạn cụ thể b. Tổ chức thực hiện *HS dựa trên nội dung đợc giới thiệu và thực hiện *HS báo cáo bằng giấy(theo mẫu cuối bài) Phiếu khảo sát một vờn tạp ở địa phơng Tên chủ hộ Trình độ văn hóa. Dân tộc. NơI ở. Tổng diên tích vờnm2 TT Các loại cây đang có trong vờn Diện tích(m2) hoặc số cây NơI trồng Vờn Vờn trờng nhà Hiệu quả kinh tế Ghi chú Các loại cây trồng xen trong vờn Nguồn gốc mua cây giốmg . Địa hình khu vờn . Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 6 Giáo án: Làm vờn Nguồn nớc. Các giống cây quý có ở địa phơng. . Khả năng tiêu thụ sản phẩm vờn Những kỷ thuật chủ yếu đã thực hiện . Tính chất chủ yếu của đất vờn . Ys muốn cải tạo vờn của chủ vờn Sơ đồ của khu vờn cha cảI tạo Lực lỡng lao động của gia đình Khả năng kinh tế của gia đình(kha, trung bình, nghèo) Ngày. Tháng Năm. Ngời thực hiệnđiều tra (Nhóm, cá nhân) *GV nhận xét đánh giá kết quả Ngy soạn: . Ngày dạy: . Chơng II Vờn ơm và phơng pháp nhân giống cây Tiết:10,11 Bài 5 Vờn ơm cây giống I Mục tiêu - HS biết đợc những yêu cầu chọn địa điểm vờn ơm cây giống - Biết đợc những căn cứ cần thiết để thiết kế, cách bố trí các khu trong vờn ơm cây giống II. Đồ dùng dạy học Sách giáo khoa, Hinh5 (SGK) phóng to III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Bài đầu chơng không kiểm tra. 2. Trọng tâm -Căn cứ để bố trí vờn ơm -Cách bố trí vờn ơm 3. Bài mới Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 7 Giáo án: Làm vờn Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung GV: Vờn ơm cây giống có tầm quan trọng gì? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời. GV: Vờn ơm có mấy loại? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời. GV: Đặt vờn ơm ở đâu, trên loại đất nào là phù hợp? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời. GV: Khi xây dựng vờn ơm phải cần căn cứ vào những điểm gì? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa kết hợp với thảo luận nhóm trả lời. GV: Giới thiệu tranh hình5(sgk) phóng to HS quan sát thảo luận nhóm, cho biết vờn ơm thiết kế gồm những khu nào? I/ Tầm quan trọng của vờn ơm - Chọn lọc và bồi dỡng giống tốt -Sản xuất cây giống có chất lợng cao bằng phơng pháp tiên tiến, mang tính công nghiệp II/ Chọn địa điểm, chọn đất làm vờn ơm - Điều kiện khí hậu phù hợp với loại cây -Đất có kết cấu tốt, tầng đất dày, giữ nớc và thoát nớc tốt (cát pha, thịt nhẹ pH 5-7) Địa thế đất: Chủ yếu là đất bằng phẳng, nếu có dốc thì ít(3-4độ) , đủ ánh sáng, gió Địa điểm lập vờn ơm với giao thông, vận chuyển, đI lại phảI thuận lợi - Vờn ơm phải có nguồn nớc tới thuận lơị III/ Những căn cứ để lập vờn * Mục đích và phơng hớng phát triển sản xuất Với mục đích sản xuất hàng hóa nên phải có nguồn cây giống có phẩm chất tốt, đáp ứng nhu cầu thị trờng PhảI đủ số lợng cây giống và kịp thời Cần phải xem xet hớn phát triển của vờn trong tơng lai *Nhu cầu về cây giống có giá trị cao Khi thiết kế vờn cần căn cứ vào nhu cấu giống của địa phơng và nhu cầu trong từng thời kỳ *Điều kiện cụ thể của chủ vờn Diện tích, khả năng đầu t vốn, lao động, trình độ hiểu biết về khoa học làm vờn IV/ Thiết kế vờn ơm 1. Khu cây giống Gồm 2 khu nhỏ -Trồng cây giống chọn để lấy hạt, tạo gốc ghép - Trồng cây cung cấp cành ghép, mắt ghép, cành chiết, cành giâm, hạt. 2. Khu nhân giống (Nên có mái che bằng lới PE phản quang, có hệ thống nớc có vòi phun sơng, đèn chiếu sáng, bể chứa nớc, bể ngâm phân, các đơng trục, bờ lô thuận lợi cho đI lại và chăm sóc cây con giống) -Gieo hạt làm cây giống và tạo gốc ghép -Khu ra ngôI cây gốc ghép Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 8 Giáo án: Làm vờn GV: Vì sao phải luân canh đổi vị trí các khu vực trên? HS: Thảo luận, phân tích và trả lời -Khu giâm cành và ra ngôI cành giâm làm cây giống - Khu ra ngôiI cành chiết làm cây giống 3. Khu luân canh Chủ yếu trồng các cây rau, cây họ đậu có tác dụng cảI tạo đất và nâng cao độ phì nhiêu cho đất *Sau 2 năm cần luân canh đổi vị trí các khu vực trên Xung quanh vờn trông cây nên có đai phòng hộ chắn gió vừa có tác dụng bảo vệ cho vờn ơm IV. Củng cố:- Yêu cầu đất chọn làm vờn ơm, Căn cứ để chọn vờn ơm, cách bố trí V. Nhắc nhở Chuẩn bị bài học Phơng pháp nhân giống bằng hạt Ngy soạn: . Ngày dạy: . Tiết: 12 Bài 6 Phơng pháp nhân giống bằng hạt I Mục tiêu - Biết đợc u nhợc điểm của phơng pháp gieo hạt - Hiểu đợc điều cần lu ý khi nhân giống bằng hạt và kỷ thuật gieo hạt II. Đồ dùng dạy học Sách giáo khoa III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Địa điểm và đất chọn làm vừon ơm cần phảI thỏa mãn những yêu cầu gì? . 2. Trọng tâm Những điểm lu ý và kỷ thuật gieo hạt 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 9 Giáo án: Làm vờn GV:Nhân giống bằng hạt có u nhợc điểm gì? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời. GV: Phơng pháp khắc phục nhợc điểm? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời. GV:Khi gieo hạt đạt kết quả tốt cần lu ý những điểm gì? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời. GV:HS nêu 1 số kinh nghiệm trong làm vờn của bản thân? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa kết hợp với thảo luận nhóm trả lời. GV: Cho biết u nhợc điểm của gieo hạt trong bầu? - Điểm lu ý khi gieo hạt trong bầu? I/ Ưu nhợc điểm của phơng pháp nhân giống bằng hạt 1. Ưu điểm -KT đơn giản, cây con khỏe, tuổi thọ cao, hệ số nhân giống cao, sớm cho cây giống, giá thành hạ 2. Nhợc điểm -Có biến dị do thụ phấn chéo, lâu cho sản phẩm, cây cao khó thu hoạch II/ Những điểm lu ý khi nhân giống bằng hạt 1. Chọn hạt giống tốt Cây mẹ tốt.quả tốt.hạt tốt 2. Gieo hạt trong điều kiện thích hợp a. Thời vụ b. Đất gieo hạt 3. Cần biết đặc tính của hạt để có biện pháp xử lý trớc khi gieo - Hạt hồng, hạt vảI, hạt nhãn. - Hạt đào, hạt mơ, hạt mận. III/ Kỷ thuật gieo hạt 1. Gieo hạt trên luống - Làm đất -Bón lót đầy đủ -Lên luống -Xử lý hạt trớc khi gieo - Gieo hạt - Chăm sóc hạt sau gieo 2. Gieo hạt trong bầu *- Gĩ đợc bộ rễ -Thuận tiện khi chăm sóc và bảo vệ, Chi phí sản xuất giống thấp,Vận chuyển dễ dàng, Hao phí giống thấp *-Dùng túi bầu PE có đục lỗ, đảm bảo dinh dỡng trong bầu, kỷ thuật chăm sóc đúng IV. Củng cố:- Những điểm lu ý khi nhân giống bằng hạt - Kỷ thuật gieo hạt Ngy soạn: . Ngày dạy: . Tiết: 13 Bài 7 Phơng pháp giâm cành I Mục tiêu -Biết đợc u nhợc điểm của phơng pháp giâm cành -Hiểu đợc các yếu tố ảnh hởng đến sự ra rễ của cành giâm và kỷ thuật giâm cành II. Đồ dùng dạy học SGK, Hình 7 (sgk) phóng to Một số mẫu cây trồng tạo ra bằng cách giâm cành Bùi Minh Phơng- Trờng THPT Bình Gia- Lạng Sơn 10 . sử phát triển của nghề làm vờn ở nớc ta từ hòa bình đến nay? *Muốn nghề làm vờn phát triển cần phải thực hiện nội dung gì? *Học nghề làm vờn cần phảI đạt. Tình hình và phơng hớng phát triển nghề làm vờn ở nớc ta 1. Tình hình nghề làm vờn hiện nay 2. Phơng hớng phát triển nghề làm vờn ở nớc ta - Đẩy mạnh, khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án nghề làm vườn rất đầy đủ đã sửa, Giáo án nghề làm vườn rất đầy đủ đã sửa, Giáo án nghề làm vườn rất đầy đủ đã sửa

Bình luận về tài liệu giao-an-nghe-lam-vuon-rat-day-du-da-sua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP