Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 5)

11 76 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 17:21

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 05 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10‒34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10‒19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xốy B Trong q trình lan truyền điện từ trường, dao động điện trường từ trường điểm đồng pha C Trong trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm ln vng góc với D Điện từ trường không lan truyền điện môi Câu 2: Trong mặt phẳng chứa hệ trục tọa độ Oxy có điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo chiều dương trục Ox có độ lớn 1,44.105 V/m; O đặt điện tích điểm có điện tích –4μC Điểm M điểm mà cường độ điện trường khơng M có tọa độ A M(50 cm; 0) Câu 3: Trong 59,50 g B M(0; 50 cm) 238 92 A 2,38.1023 C M(0; ‒50 cm) D M(‒50 cm; 0) C 1,19.1025 D 9,21.1024 U có số nơtron xấp xỉ B 2,20.1025 Câu 4: Phơtơn xạ có lượng 6,625.10‒19 J Bức xạ thuộc miền A sóng vơ tuyến B tử ngoại C ánh sáng nhìn thấy D hồng ngoại Câu 5: Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng yên phân rã tạo hai hạt B C Gọi mA, mB, mC khối lượng nghỉ hạt A, B, C c tốc độ ánh sáng chân khơng Q trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức sau đúng? A mA  mB  mC  C mA  mB  mC Q c2 B mA  m B  mC  D mA  Q c2 Q  m B  mC c2 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 6: Một sóng tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s Hai điểm gần trục Ox mà phần tử sóng dao động ngược pha nhau, cách A cm B cm C cm D cm Câu 7: Một hạt chuyển động với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối hẹp, động Wđ hạt lượng nghỉ E0 liên hệ với hệ thức A Wđ  8E 15 B Wđ  15E C Wđ  3E D Wđ  2E Câu 8: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vng góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222 V Cảm ứng từ có độ lớn A 0,50 T B 0,60 T C 0,45 T D 0,40 T Câu 9: Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái dừng ứng với êlectron chuyển động quỹ đạo có bán kính lớn gấp 16 lần so với bán kính Bo Khi chuyển trạng thái dừng có lượng thấp đám nguyên tử phát tối đa số loại xạ là? A B C D Câu 10: Tia laze có tính đơn sắc cao phơtơn laze phát có A độ sai lệch tần số nhỏ B độ sai lệch lượng lớn C độ sai lệch bước sóng lớn D độ sai lệch tần số lớn Câu 11: Đặt điện áp u  U0 cos t (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện có điện dung điều chỉnh Khi dung kháng 100  cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại 100 W Khi dung kháng 200  điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V Giá trị điện trở A 100  B 150  C 160 W Câu 12: Cho mạch điện hình: hai đèn Đ1 Đ2 giống hệt nhau, điện trở R ống dây có độ tự cảm L có giá trị điện trở Khi đóng khóa K A đèn Đ1 Đ2 sáng lên B đèn Đ1 sáng lên từ từ đèn Đ2 sáng lên C đèn Đ1 Đ2 sáng lên từ từ D đèn Đ1 sáng lên Đ2 sáng lên từ từ D 120  Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 13: Khi nói hệ số cơng suất cos  đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cos  = B Với đoạn mạch có điện trở cos  = C Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cos  = D Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp < cos  < Câu 14: Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao   động có phương trình x1  A1 cos  t  x  A cos  t   Gọi E vật Khối  2 lượng vật A 2E  A A 2 B E  A A 2 C E   A12  A 22  D 2E   A12  A 22  Câu 15: Trên phương truyền sóng có hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng 1,6 m Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Biết phương trình sóng N u N  0, 08cos   t   (m) phương trình sóng M A u M  0, 08cos   t   (m) B u M  0, 08cos  t   (m) 2 C u M  0, 08cos   t  1 (m) D u M  0, 08cos  1     t   (m) Câu 16: Đặt điện áp u  220 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn dây tóc loại 110 V - 50 W mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lúc A  B  C  D  Câu 17: Một lắc lò xo gồm cầu nhỏ khối lượng 500 g lò xo có độ cứng 50 N/m Cho lắc dao động điều hòa phương nằm ngang Tại thời điểm vận tốc cầu 0,1 m/s gia tốc  m/s2 Cơ lắc A 0,04 J B 0,02 J C 0,01 J D 0,05 J Câu 18: Từ thơng gửi qua vòng dây cuộn sơ cấp máy biến áp có dạng 1  0,9cos100t (mWb) Biết lõi sắt máy biến áp khép kín đường sức từ Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 40 V Số vòng cuộn thứ cấp để hở A 300 vòng B 200 vòng C 250 vòng D 400 vòng Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 19: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch A  B   C  D    6 Câu 20: Mạch chọn sóng máy thu sóng vơ tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C  0, H  10 pF mạch thu sóng điện từ 9 có bước sóng A 300m B 400m C 200m D 100m Câu 21: Đặt điện áp u  150 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 150 V Hệ số công suất đoạn mạch A B C D 3 Câu 22: Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 20,08 cm/s C 25,13 cm/s D 12,56 cm/s Câu 23: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu 24: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L, có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ U0 Khi hiệu điện hai tụ A U0 3C L U0 cường độ dòng điện mạch có độ lớn B U0 5C L C U0 3L C D U0 5L C Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 25: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hồn tồn phơtơn ánh sáng kích thích có lượng  để chuyển sang trạng thái kích thích, sau A giải phóng êlectron tự có lượng nhỏ  có mát lượng B phát phơtơn khác có lượng lớn  có bổ sung lượng C giải phóng êlectron tự có lượng lớn  có bổ sung lượng D phát phơtơn khác có lượng nhỏ  có mát lượng Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  0, 66m   0,55m Trên quan sát, vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng 1 trùng với vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng  ? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 27: Chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc 1,6852 Tốc độ ánh sáng thủy tinh A 1,78.108 m/s B 1,59.108 m/s C 1,67.108 m/s D 1,87.108 m/s Câu 28: Quan sát sóng dừng sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vng góc với sợi dây (coi A nút) Với đầu B tự tần số dao động đầu A 22 Hz dây có nút Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để có nút tần số dao động đầu A phải A 18 Hz B 25 Hz C 23 Hz D 20 Hz Câu 29: Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước với góc tới i thấy tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Chiết suất nước tia sáng đơn sắc chiếu vào A sin i B cos i C tan i D sin i Câu 30: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = V, điện trở r =  , mạch biến trở R Khi R thay đổi cơng suất tiêu thụ R đạt giá trị cực đại là? A 36 W B W C 18 W D 24 W Câu 31: Một hạt mang điện tích 3,2.10‒19 C bay từ trường có cảm ứng từ B = 0,5 T, hợp với hướng vectơ cảm ứng từ góc 30° Lực Lo - ren - xơ tác dụng lên hạt có độ lớn 8.10‒14 N Tốc độ của hạt mang điện là? A 108 m/s B 100 km/s C 107 m/s Câu 32: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính D 1000 km/s Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng C Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí D Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ Câu 33: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai tụ điện lệch pha góc A  B  C  D Câu 34: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại sóng điện từ có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím B Trong y học, tia tử ngoại dùng để chữa bệnh còi xương C Trong cơng nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại D Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân 12 H 36 Li 42 He  X Biết khối lượng hạt đơteri, liti, heli phản ứng 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u Coi khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân Năng lượng toả có g heli tạo thành theo phản ứng A 3,1.1011 J B 4,2.1010 J C 2,1.1010 J D 6,2.1011 J Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos 2ft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Phát biểu sau đúng? A Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha  so với cường độ dòng điện đoạn mạch B Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch lớn tần số f lớn C Dung kháng tụ điện lớn tần số f lớn D Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch không đổi tần số f thay đổi Câu 37: Vật dao động tắt dần có A giảm dần theo thời gian B giảm dần theo thời gian C li độ giảm dần theo thời gian D pha dao động giảm dần theo thời gian Câu 38: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại có độ lớn Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A E0 B 2E C E0 D E0 2 Câu 39: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Để ảnh vật chiều với vật, cách thấu kính 30 cm vật cách thấu kính A 15 cm B 10 cm C 12 cm D cm Câu 40: Dùng hạt  bắn phá hạt nhân nitơ đứng yên thu hạt prôtôn hạt nhân ôxi theo phản ứng: 42  147 N 17 O 1 p Biết khối lượng hạt phản ứng là: m  = 4,0015 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mp = 1,0073 u Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt  A 1,503 MeV B 29,069 MeV C 1,211 MeV - HẾT - D 3,007 MeV Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 05 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 05 01 D 02 A 03 B 04 B 05 A 06 C 07 D 08 A 09 D 10 A 11 A 12 D 13 C 14 D 15 D 16 B 17 C 18 B 19 C 20 B 21 B 22 C 23 C 24 A 25 D 26 B 27 A 28 D 29 C 30 B 31 D 32 A 33 C 34 A 35 A 36 B 37 A 38 A 39 C 40 C Câu 2: Q  , E hướng theo chiều dương trục Ox → Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp nằm trục Ox  y M   x M  ! E  9,109 Q x 2M  x M  0,5 m Chọn A Câu 3: Số nơtrôn xấp xỉ: m 6, 02.1023  A  Z   2,1973.10 25 Chọn B A Câu 7: Wđ  E  E  E0 1 v2 c2  E0  E Chọn D Câu 8: E E0  NBS , với   2n  40 rad/s  B  0,5T Chọn A Câu 9: r  16r0  đám nguyên tử H có e nằm quỹ đạo n   số loại xạ tối đa phát là: C2n  Câu 11: n  n  1  4.3  Chọn D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ • Khi ZC1  100 Pmax → cộng hưởng: ZL  ZC1  100 Pmax  • Khi ZC1  200 U C  IZC  200U R  100  200  2 U2  100W R  100  R  100 Chọn A Câu 14: 2E Chọn D A2  A12  A22 E  m2 A  m  2   A1  A 22  Câu 15: Sóng truyền từ M đến N → M nhanh pha hơn, mà u N  0, 08.cos    t    0, 08cos  t  2  m 2  2d       u M  0, 08cos  t  2    0, 08cos  t     0, 08cos  t   m Chọn D   2 2  Câu 16: Bóng đèn điện trở! cos   UR      Chọn B U Câu 17: 2 k  v   a    10 rad/s        A  0, 02m  W  kA  0, 01J Chọn C  m  A    A  Câu 18: U NBS với từ thông cực đại qua vòng dây BS  0,9mWb  N  200 vòng Chọn B Câu 21: cos   UR  Chọn B U Câu 22: v   A  x  8 (cm/s) Chọn C Câu 26: k11  k 2  5.0,06  k 0,55  k  Chọn B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 27: v 3.108  1, 78.108 (m/s) Chọn A n Câu 28: • B tự do: nút → số bụng 6: 22Hz   2.6  1 • B cố định: nút → bụng: f  v v  f  20Hz Chọn A Câu 29: • ĐLKXAS: sin i  n sin r • Tia khúc xạ  tia phản xạ  i  r  90  n  tan i Chọn C Câu 30: E2  r   E   P max   R  • PI R   R rR   R   r   R   R  • Mà r E2  R  r  Pmax   9W Chọn B 4r R Câu 31: FL  q vBsin   v  106 m / s Chọn D Câu 35: Phương trình phản ứng: 11 H 37 Li 42 He  42 He • Năng lượng tỏa phản ứng W   m tr  ms  c  25, 72803 MeV • N He  6, 02.1023  1,505.1023 hạt → số phản ứng thực hiện: Npư  N He  0, 7525.1023 pư • Năng lượng tỏa là: Q  W.N pu  1,936.1024 MeV  3,1.1011 J Chọn A Câu 39: Ảnh chiều với vật ảnh ảo  d /  30 cm  d  d/f  12cm Chọn C d/  f Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 40: • Phương trình phản ứng: 42  147 N 17 O 1 p • W   m tr  ms  c  K s  K tr   m   m N  m O  m P  c  K   K   1, 211 MeV Chọn A ... mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 6: Một sóng tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s Hai điểm. .. mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ... B E  A A 2 C E   A12  A 22  D 2E   A12  A 22  Câu 15: Trên phương truyền sóng có hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng 1,6 m Coi biên độ sóng khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 5) , Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn