Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 3)

11 53 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 17:21

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 03 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10‒34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10‒19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Cho phản ứng hạt nhân: 12 D 12 D 32 He 10 n Biết khối lượng 12 D , 32 He , 10 n mD = 2,0135 u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087 u Năng lượng tỏa phản ứng A 3,1671 MeV B 1,8821 MeV C 2,7391 MeV D 7,4991 MeV Câu 2: Đặt điện áp u  U cos  t    (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh   1 cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Khi   2 mạch xảy tượng cộng hưởng điện Hệ thức A 1  22 B 2  21 C 2  41 D 1  42 Câu 3: Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ B Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 4: Giả thiết chất phóng xạ có số phóng xạ   5.108.s 1 Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (với lne = 1) A 2.107 s B 5.107 s C 2.108 s D 5.108 s 16 Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân: X 19 F 2 He 8 O Hạt X A anpha B nơtron C đơteri D prôtôn Câu 6: Tại mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u  a cos 40t (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A cm B cm C cm D cm Câu 7: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật x1  A1 cos  1t  1  (cm ) x  A cos  2 t  2  (cm) Biết 64x12  32x 22  482 (cm2) Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1 = cm với vận tốc v1  18 cm/s Khi vật thứ hai có tốc độ A cm/s B cm/s C 6 cm/s D 24 cm/s Câu 8: Pin quang điện nguồn điện A hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ B hoạt động dựa tượng quang điện C biến đổi trực tiếp nhiệt thành điện D biến đổi trực tiếp quang thành điện Câu 9: Ở vị trí ban đầu, vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vng góc với trục (A nằm trục chính) thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm cho ảnh thật cao gấp lần vật Để ảnh vật cho thấu kính ảnh ảo cao gấp lần vật phải dịch chuyển vật dọc theo trục từ vị trí ban đầu A lại gần thấu kính 10 cm B xa thấu kính 10 cm C lại gần thấu kính 15 cm D xa thấu kính 15 cm Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Tại thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu điện trở điện áp tức thời hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng 60 V 20 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch A 10 13 V B 140 V C 20 V D 20 13 V Câu 11: Đặt điện áp u  U cos  t    vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch A L R B R R   L  C R L D L R   L  Câu 12: Vật kính thị kính loại kính thiên văn có tiêu cự 168 cm 4,8 cm Khoảng cách hai kính số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực tương ứng A 168 cm 40 B 100 cm 30 C 172,8 cm 35 D 163,2 cm 35 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 13: Hai điện tích q1  4.108 C q  4.108 C đặt hai điểm A B cách đoạn cm khơng khí Lực tác dụng lên điện tích q  2.107 C đặt M cách A cm cách B cm là? A 0,03375 N B 0,05625 N C 0,135 N D 0,25 N Câu 14: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A chậm dần C nhanh dần B chậm dần   D nhanh dần  Câu 15: Đặt điện áp u  U cos  t   vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp    với cuộn cảm có độ tự cảm L, cường độ dòng điện mạch i  I0 sin  t  2   Biết U0,  I0  số dương Hệ thức A R  3L B L  3R C R  3L D L  3R Câu 16: Một electron chuyển động dọc theo đường sức điện trường có cường độ điện trường 100 V/m Tốc độ ban đầu electron 3.105 m/s, khối lượng eletron 9,1.10‒31 kg Từ lúc ban đầu tới eletron có tốc độ electron quãng đường bằng? A 5,12 mm C 5,12.103 mm B 2,56 mm D 2,56.102 mm Câu 17: Đặt điện áp u  U cos  t    (với U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại Khi A hệ số cơng suất đoạn mạch 0,5 B điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm C hệ số công suất đoạn mạch D điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Câu 18: Giới hạn quang điện kim loại 0,30μm Cơng êlectron khỏi kim loại A 6,625.10‒18 J B 6,625.10‒17 J C 6,625.10‒20 J D 6,625.10‒19 J Câu 19: Xét điểm M môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A L + 20 (dB) B L + 100 (dB) Câu 20: Trong hạt nhân: 42 He , 37 Li , 56 25 Fe C 100L (dB) 235 92 D 20L (dB) U , hạt nhân bền vững Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A 42 He B 56 26 C Fe 235 92 U D 37 Li Câu 21: Một nguồn điện có điện trở r, mắc với điện trở mạch R = r tạo thành mạch kín dòng điện mạch I Nếu thay nguồn điện nguồn giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A I B 3I C I D I Câu 22: Ánh sáng nhìn thấy gây tượng quang điện với A kim loại đồng B kim loại kẽm C kim loại xesi D kim loại bạc Câu 23: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ ‒40 cm/s đến 40 cm/s A  s 120 B  s 40 C  s 20 D  s 60 Câu 24: Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng m/s tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm dao động ngược pha Tần số sóng dây A 37 Hz B 40 Hz C 42 Hz D 35 Hz Câu 25: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động A v max A B v max A C v max 2A D v max 2A Câu 26: Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác nhau C Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác D Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc qua lăng kính Câu 27: Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ A W B W A động vật C W D W Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 28: Đặt điện áp u  U cos  t    (U0 khơng đổi, tần số góc  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh   1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I1 k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị   2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I2 k2 Khi ta có A I2  I1 k  k1 B I2  I1 k  k1 C I2  I1 k  k1 D I2  I1 k  k1 Câu 29: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn chiều đường sức từ dòng điện dây dẫy thẳng? A (1) (3) B (2) (3) C (2) (4) D (1) (4) Câu 30: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung tụ điện có giá trị 20 pF chu kì dao động riêng mạch dao động 3μs Khi điện dung tụ điện có giá trị 180 pF chu kì dao động riêng mạch dao động A s B s 27 C 9s Câu 31: Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài lắc đơn có chiều dài có chiều dài   A T1T2 T1  T2 2 (  D 27s dao động điều hòa với chu kì T1; ) dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn  dao động điều hòa với chu kì B T12  T22 C T1T2 T1  T2 D T12  T22 Câu 32: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F  F0 cos ft (với F0 f không đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B 0,5f C 2f D f Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A  B  C  D 2 Câu 34: Một cuộn dây có độ tự cảm 0,05 H Dòng điện qua cuộn dây giảm từ A đổi chiều tăng đến A khoảng thời gian tổng cộng 0,1 s Suất điện động tự cảm cuộn dây xuất khoảng thời gian A B 2,5 V C V D 0,5 V Câu 35: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi q0 điện tích cực đại tụ I0 cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức A I0  q0 LC B I0  q LC C I0  2q LC D I  q0 2 LC Câu 36: Một ống dây có chiều dài 50 cm, gồm 100 vòng dây Tiết diện ngang ống dây 10 cm2 Hệ số tự cảm ống A 0, 25.104 H B 0, 2.103 H   C 12,5.105 H D 12,5.104 H  Câu 37: Đặt điện áp u  U cos  t   (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm     tụ điện mắc nối tiếp ường độ dòng điện mạch có biểu thức i  cos  t   (A)  công suất tiêu thụ đoạn mạch 150 W Giá trị U0 A 120 V B 100 V C 100 V D 100 V Câu 38: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm ion hóa khơng khí B Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da C Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua chì dày vài xentimét D Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh Câu 39: Đặt điện áp u  U cos  t    (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L = L1 L = L2 cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch Để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch đạt giá trị cực đại giá trị L A  L1  L2  B  L1  L  C 2L1L L1  L D L1L L1  L Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 40: Gọi Ð , L , T lượng phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam phôtôn ánh sáng tím Ta có A T  L  Ð B Ð  L  T C T  Ð  L - HẾT - D L  T  Ð Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 03 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03 01 A 02 A 03 A 04 A 05 D 06 A 07 C 08 D 09 A 10 C 11 B 12 C 13 A 14 D 15 B 16 B 17 D 18 D 19 A 20 B 21 B 22 C 23 B 24 B 25 A 26 B 27 A 28 C 29 B 30 C 31 B 32 B 33 B 34 C 35 A 36 A 37 C 38 C 39 A 40 A Câu 1: W   m tr  ms  c   2m D  m He  m n  c  3,1671 MeV Chọn A Câu 2: • Khi   1 : ZL1  4ZC1  1  LC • Khi   2 : cộng hưởng điện  2  LC Chọn C Câu 4: N 0et  N0  t   2.107 s Chọn A e  Câu 7: Đạo hàm: 64x12  32x 22  482 (*)  128x1v1  64x v2  (**) Tại thời điểm t: x1 = 3cm, từ (*)  x  , theo (**)  v  6 cm/s Chọn C Câu 9: 1 1 d1/  d1  25 cm • Ban đầu ảnh thật: k1    4  /   d1 d1 f 20 cm d1 • Lúc sau ảnh ảo: k   1 1 d 2/  /    d1  15 cm  d d f 20 cm d2 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Chọn A Câu 10: Tại thời điểm t, ln có u  u R  u L  u C (*) uL Z   L  3 (**) uC ZC Bài cho u C  20V , từ (**)  u L  60V Từ (*)  u  20V Chọn C Câu 12: O1O2  f1  f  172,8 cm G   f1  35 Chọn C f2 Câu 13: • Rõ ràng M nằm ngồi đoạn AB, gần A • Lực q1 tác dụng lên q hướng xa A, có độ lớn: F1  9.109 q1q MA2 • Lực q2 tác dụng lên q hướng lại gần A, có độ lớn: F2  9.109  0,045N q 2q MB2  0,01125N • Hai lực ngược chiều, đó: F  F1  F2  0, 03375N Chọn A Câu 15: ZL 2     i  I0 sin  t   Chọn B   I0 cos  t    tan  u  i    6 R   Câu 16: mv02 mv0  Fs  eEs  s   2,56.103 m Chọn B 2eE Câu 17: Công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đai R  ZL  UR  UL Chọn D Câu 20: Các hạt nhân có số khối thỏa mãn: 50  A  70 bền vững Chọn B Câu 21: • Ban đầu: I  E E  R  r 2r Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ • Khi nguồn mắc song song coi nguồn có suất điện động E điện trở E I/  R r  r , 3E 3I  Chọn B 4r Câu 23: • Ta có   k  20 rad/s  vmax  A  80 cm/s m • Khoảng thời gian ngắn để vận tốc biến đổi từ 40   bố thời gian v vmax đến 40  max theo trục phân 2 T  s Chọn B  40 Câu 24: • d   k  0,5    0, 25m hay  k  0,5 v  0, 25  f  16 f  k  0,5 (Hz) • 33Hz  f  43Hz  33Hz  16 k  0,5   43Hz 1,56  k  2,19  k   f  40Hz Chọn B Câu 27: x A A 5  Wđ  Wt  Wđ  W Chọn A 1 Câu 28: Ban đầu mạch có tính cảm kháng ZL  ZC  Khi tăng  ZL tăng ZC giảm đi, tổng trở Z  R   ZL  ZC  tăng I x U R k  cos   giảm Chọn C Z Z A Câu 31: A 5  Wđ  Wt  Wđ  W Chọn A 1 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ T~ T12 ~   T ~  T22 ~  T ~  T  T12  T22 Chọn B  Câu 32: Tần số dao động cưỡng vật tần số ngoại lực Chọn B Câu 34: etc  L i  i1 t  0, 05   5 0,1  5V Chọn C Câu 36: L  4.107 N S  0, 25.104 H Chọn A Câu 37: P  UI cos   150W  U  100V  U  100 Chọn C Câu 39: • Khi L  L1 L  L2 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch → tổng trở  ZL1  ZC  ZL2  ZC  2ZC  ZL1  ZL2 • Khi L  L0 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cực đại → tổng trở đạt cực đại L thay đổi → cộng hưởng điện: ZL0  ZC Vậy 2ZL0  ZL1  ZL2 Chọn A ... 6,625.10‒20 J D 6,625.10‒19 J Câu 19: Xét điểm M mơi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A L + 20 (dB) B L + 100 (dB)... sáng đơn sắc có bước sóng  Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365... 29: Trong hình vẽ sau, hình vẽ biểu diễn chiều đường sức từ dòng điện dây dẫy thẳng? A (1) (3) B (2) (3) C (2) (4) D (1) (4) Câu 30: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện có điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 3) , Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn