Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 1)

10 58 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 17:20

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 01 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10‒34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10‒19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Dùng sợi dây đồng đường kính 0,5 mm phủ lớp cách điện mỏng quấn sát quanh hình trụ để tạo thành ống dây Cho dòng điện khơng đổi có cường độ 0,1 A chạy qua ống dây cảm ứng từ bên lòng ống dây là? A 26,1.10‒5 T B 18,6.10‒5 T C 25,1.10‒5 T D 30.10‒5 T Câu 2: Cơng êlectron khỏi kim loại 3,68.10‒19 J Khi chiếu vào kim loại hai xạ: xạ (I) có tần số 5.1014 Hz xạ (II) có bước sóng 0,25 μm A xạ (II) không gây tượng quang điện, xạ (I) gây tượng quang điện B hai xạ (I) (II) không gây tượng quang điện C hai xạ (I) (II) gây tượng quang điện D xạ (I) không gây tượng quang điện, xạ (II) gây tượng quang điện Câu 3: Khi nói quang phổ liên tục, phát biểu sau sai? A Quang phổ liên tục chất khác nhiệt độ khác B Quang phổ liên tục chất rắn, chất lỏng chất khí áp suất lớn phát bị nung nóng C Quang phổ liên tục gồm dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục, D Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào chất vật phát sáng Câu 4: Trong chân không, ánh sáng có bước sóng 0,40 μm Phơtơn ánh sáng mang lượng A 4,97.10‒18 J B 4,97.10‒20 J C 4,97.10‒17 J D 4,97.10‒19 J Câu 5: Khi tịnh tiến chậm vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ dọc theo ln vng góc với trục (A nằm trục chính) mắt khơng có tật từ xa đến điểm cực cận nó, có ảnh rõ võng mạc Trong vật dịch chuyển, tiêu cự thủy tinh thể góc trơng vật mắt thay đổi nào? Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Tiêu cự tăng, góc trơng vật tăng B Tiêu cự giảm, góc trơng vật tăng C Tiêu cự giảm, góc trơng vật giảm D Tiêu cự tăng, góc trơng vật giảm Câu 6: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 s Biết chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén Lấy g = π2 m/s2 Chiều dài quỹ đạo vật nhỏ lắc A cm B 16 cm C cm D 32 cm Câu 7: Truyền công suất 500 kW từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ đường dây pha Biết cơng suất hao phí đường dây 10 kW, điện áp hiệu dụng trạm phát 35 kV Coi hệ số công suất mạch truyền tải điện Điện trở tổng cộng đường dây tải điện A 55  B 49  C 38  D 52  Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch không phụ thuộc vào A tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch B điện trở đoạn mạch C điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch D độ tự cảm điện dung đoạn mạch Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, dùng ánh sáng có bước sóng 1  0, 6m quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 2,5 mm Nếu dùng ánh sáng có bước sóng  khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 3,6 mm Bước sóng  A 0,45 μm B 0,52 μm C 0,48 μm D 0,75 μm Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị điện áp hiệu dụng hai tụ điện Dòng điện tức thời đoạn mạch chậm pha  so với điện áp tức thời hai đầu cuộn dây Hệ số công suất đoạn mạch A 0,707 B 0,866 C 0,924 D 0,999 Câu 11: Gọi nc, nv n chiết suất nước ánh sáng đơn sắc chàm, vàng lục Hệ thức sau đúng? A n c  n v  n B n v  n  n c C n  n c  n v D n c  n  n v Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 12: Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay rôto máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng rơto có nhiều cặp cực Rơto máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút Dòng điện máy phát có tần số 50 Hz Số cặp cực rôto A B C D Câu 13: Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp có tác dụng A tăng điện áp tăng tần số dòng điện xoay chiều B tăng điện áp mà khơng thay đổi tần số dòng điện xoay chiều C giảm điện áp giảm tần số dòng điện xoay chiều D giảm điện áp mà khơng thay đổi tần số dòng điện xoay chiều Câu 14: Hai âm độ cao hai âm có A biên độ B cường độ âm C mức cường độ âm D tần số 235 Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân 10 n 92 U 94 38 Sr  X  20 n Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A 54 prơtơn 86 nơtron B 54 prôtôn 140 nơtron C 86 prôtôn 140 nơtron D 86 prôton 54 nơtron Câu 16: Đặt điện áp u  200 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100  cuộn cảm có độ tự cảm Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch    A i  cos 100t   (A)     C i  2 cos 100t   (A)     B i  cos 100t   (A)     D i  2 cos 100t   (A)  Câu 17: Hai khung dây có mặt phẳng song song với đặt từ trường Khung dây có đường kính 20 cm từ thơng qua 30 Wb Khung dây hai có đường kính 40 cm từ thơng qua A 60 Wb B 120 Wb C 15 mWb D 7,5 mWb Câu 18: Dùng nguồn điện để thắp sáng hai bóng đèn có điện trở R1 =  R2 =  , cơng suất tiêu thụ hai bóng đèn Điện trở nguồn điện là? A  B  C  Câu 19: Biết khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân 11,9967 u Năng lượng liên kết hạt nhân 126 C D  12 C 1,00728 u; 1,00867 u Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A 46,11 MeV B 7,68 MeV C 92,22 MeV D 94,87 MeV Câu 20: Ở mặt nước (đủ rộng), điểm O có nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u O  4cos 20t (u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 m/s, coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phương trình dao động phần tử nước điểm M (ở mặt nước), cách O khoảng 50 cm       A u M  cos  20t   (cm)  C u M  cos  20t   (cm)        B u M  cos  20t   (cm)  D u M  cos  20t   (cm)  Câu 21: Đặt điện áp u  100 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50  , cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi đó, điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức   u L  200 cos 100t   (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB 2  A 300 W B 400 W C 200 W D 100 W Câu 22: Khi nói dao động cơ, phát biểu sau sai? A Dao động lắc đồng hồ dao động trì B Dao động cưỡng có biên độ khơng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 23: Hai hạt bụi khơng khí hạt thừa 5.108 electron cách cm Lực hút tĩnh điện hai hạt A 1,44.10‒5 N B 1,44.10‒7 N C 1,44.10‒9 N D 1,44.10‒11 N Câu 24: Phát biểu sau sai? Sóng điện từ sóng A tuân theo quy luật phản xạ B mang lượng C truyền chân không D tuân theo quy luật giao thoa Câu 25: Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3 μH tụ điện có điện dung thay đổi Biết rằng, muốn thu sóng điện từ tần số riêng mạch dao động phải tần số sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng) Để thu sóng hệ phát VOV giao thơng có tần số 91 MHz phải điều chỉnh điện dung tụ điện tới giá trị A 11,2 pF B 10,2 nF C 10,2 pF D 11,2 nF Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 26: Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định có điểm khác ln đứng n Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu 27: Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1 sang mơi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến tia tới Hiện tượng phản xạ tồn phần xảy khơng chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang mơi trường (1)? A Khơng thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) B Có thể, môi trường (2) chiết quang môi trường (1) C Có thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) D Khơng thể, mơi trường (2) chiết quang môi trường (1) Câu 28: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương       trình là: x1  cos  20t   x  8cos  20t   (với x tính cm, t tính s) Khi   qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ vật A m/s B 10 m/s C cm/s D 10 cm/s Câu 29: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Tính từ lúc ban đầu, khoảng thời gian 10 ngày có số hạt nhân đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A 20 ngày B 7,5 ngày C ngày D 2,5 ngày Câu 30: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Chọn mốc vị trí cân Tại vị trí vật có li độ cm, tỉ số động vật A B D D Câu 31: Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo, phát biểu sau đúng? A Cơ lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động B Tần số dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ lắc C Chu kì dao động tỉ lệ thuận với độ cứng lò xo D Tần số góc dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động Câu 32: Trong thực hành, để đo gia tốc trọng trường, học sinh dùng lắc đơn có chiều dài dây treo 80 cm Khi cho lắc dao động điều hòa, học sinh thấy lắc thực 20 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ dao động toàn phần thời gian 36 s Theo kết thí nghiệm trên, gia tốc trọng trường nơi học sinh làm thí nghiệm A 9,748 m/s2 B 9,874 m/s2 C 9,847 m/s2 D 9,783 m/s2 Câu 33: Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 34: Trong sơ đồ khối máy thu vô tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A Mạch khuyếch đại âm tần B Mạch biến điệu C Loa D Mạch tách sóng Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều 120 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai bảng tụ điện 96 V Giá trị C A 2.10 4 F 3 B 3.10 4 F 2 C 3.10 4 F 4 D 2.10 4 F  Câu 36: Khi so sánh hạt nhân 126 C hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Số nuclôn hạt nhân 126 C số nuclôn hạt nhân 146 C B Điện tích hạt nhân 126 C nhỏ điện tích hạt nhân 146 C C Số prôtôn hạt nhân 126 C lớn số prôtôn hạt nhân 14 C D Số nơtron hạt nhân 126 C nhỏ số nơtron hạt nhân 146 C Câu 37: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia tử ngoại có bước sóng lớn 0,76 μm B Tia tử ngoại sử dụng để dò tìm khuyết tật bên vật đúc kim loại C Tia tử ngoại khơng có khả gây tượng quang điện D Tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh Câu 38: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA - uB = 4cos100πt (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Xét điểm M mặt chất lỏng, nằm đường trung trực AB mà phần tử chất lỏng dao động pha với nguồn A Khoảng cách MA nhỏ A 6,4 cm B 8,0 cm C 5,6 cm D 7,0 cm Câu 39: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF cuộn cảm có độ tự cảm μH Trong mạch có dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụ điện 2,4 V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị A 92,95 mA B 131,45 mA C 65,73 mA Câu 40: Bên nguồn điện A điện tích dương chuyển động ngược chiều điện trường B điện tích âm chuyển động ngược chiều điện trường C điện tích âm chuyển động D điện tích âm dương chuyển động chiều điện trường - HẾT - D 212,54 mA Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn thi: VẬT LÍ ĐỀ SỐ 01 (DỄ) Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 01 C 02 D 03 A 04 D 05 B 06 B 07 B 08 C 09 C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 D 15 A 16 B 17 B 18 D 19 C 20 B 21 C 22 B 23 B 24 C 25 C 26 D 27 D 28 A 29 C 30 B 31 D 32 A 33 D 34 B 35 B 36 D 37 D 38 A 39 A 40 A Câu 1: Do quấn sát, nên số vòng dây quấn là: N  d n  N  1   2000 vòng/m d 0,5.103  B  4.107 nI  8.105 T Chọn C Câu 6: • Chu kì lắc lò xo treo thẳng đứng: T  2 l  l  cm g • Trong chu kì, thời gian lò xo dãn gấp đơi thời gian lò xo nén  l  A  A  cm  Quỹ đạo dao động vật L  2A  16 cm Chọn B Câu 7: Ln có: Ptrun t¶i  UI cos   Phao phÝ  IR Bài cho: Ptruyền tải = 500 kW, U = 35kV, Phao phí = 10 kW, cos    R  49 Chọn B Câu 8: Công thức gốc hệ số công suất: cos   R  Z R   R   L   C   Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/  không phụ thuộc điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Chọn C Câu 9: 1D  a     0, 48m Chọn C   2D   3,6 mm  a   2,5 mm  Câu 10: • Vẽ giản đồ • Từ giản đồ rút ra:   22,5  cos   0,924 Chọn C Câu 17: 2 S2 d 22     2  120 Wb Chọn C 1 S1 d12 Câu 18: 2  E   E  P1  P2    R1    R  r  R1R  4 Chọn D r  R r  R     Câu 20: •  v  400 cm f • O M thuộc phương truyền sóng nên lệch pha nhau:   2d 2.50     400 Do sóng truyền từ O tới M nên M chậm pha O, phương trình dao động M là:   u M  cos  20t   4  Chọn B Câu 21: • u  L   i  mà u  Do mạch có cộng hưởng điện: ZL  ZC Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ • Cơng suất: P  I R  U2 R   Z L  ZC  R  U 1002   200 W Chọn C R 50 Câu 23:  5.10 e  F  k  2.10  2  5.10 1, 6.10   9.10 19 4.10 4  1, 44.107 N Chọn B Câu 28: Biên độ dao động tổng hợp là: A  A12  A 22  2A1A cos  2  1   13 cm Sử dụng công thức độc lập x v: x  v2  A  v  m/s Chọn A 2 Câu 38: •  v  1,6 cm f • M thuộc đường trung trực pha với nguồn phải cách nguồn đoạn d  k Luôn có: d  k  0,5.AB  k  3, 75  k  4,5, 6, Do M pha gần A nên chọn k nhỏ k   d  6, cm Chọn A Câu 39: I0 L  U0 C  I0  I  I0 Chọn A ... sang mơi trường (1)? A Khơng thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) B Có thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) C Có thể, mơi trường (2) chiết quang mơi trường (1) D Khơng thể,... người ta thấy đầu dây cố định có điểm khác ln đứng yên Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu 27: Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1... mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A 46,11 MeV B 7,68 MeV C 92,22 MeV D 94,87 MeV Câu 20: Ở mặt nước (đủ rộng), điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 1) , Đề nắm chắc 7 8 điểm (đề 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn