bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so

Larry Page
Larry Page(10086 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 128
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Mô tả: Trường THCS Thủ Khoa Huân Lớp 8A …… Họ và tên:……………………………. Châu Đốc, ngày ………tháng 9 năm 2008 Kiểm tra 15 phút Môn Đại số 8 ĐIỂM LỜI PHÊ A/ TRẮC NGHIỆM( 4 điểm) Câu 1: Kết quả của tích 2 2 2 (3 5 )xy x y xy− là ? A. 2 2 2 2 6 10x y x y− B. 3 2 2 3 6 10x y x y− C. 3 3 6 10x y xy− D. 3 3 6 10xy x y− Câu 2: Kết quả của tích ( 2)( 3)x x+ − là ? A. 2 6x x− − C. 2 6x x+ − B. 2 5 6x x+ − D. 2 5 6x x− − Câu 3: Khai triển ( ) 2 2x + bằng A. 2 2 2x x+ + C. 2 4 2x x+ + B. 2 2 4x x+ + D. 2 4 4x x+ + Câu 4: Khai triển ( ) 2 5 2x− bằng A. 2 4 20 25x x− + C. 2 4 10 25x x− + B. 2 2 20 25x x− + D. 2 2 10 25x x− + Câu 5: Ta có ( 4)( 4)x x+ − bằng ? A. 2 8x − C. 2 32x − B. 2 4x − D. 2 16x − Câu 6: Ta có 2 6 9x x+ + bằng ? A. 2 ( 9)x + C. 2 ( 6)x + B. 2 ( 3)x + D. 2 ( 81)x + Câu 7: Khai triển ( ) 3 1 m− ta được kết quả là ? A. 3 2 3 3 1m m m− + − C. 2 3 1 3 3m m m− + − B. 2 3 1 3 3m m m− + − D. 3 2 3 3 1m m m+ − − Câu 8: Khai triển ( ) 3 1 2x+ ta được kết quả là A. 3 2 2 12 6 1x x x+ + + C. 3 2 4 12 6 1x x x+ + + B. 3 2 8 12 6 1x x x+ + + D. 3 2 12 12 6 1x x x+ + + B/ TỰ LUẬN ( 6 điểm) a) Bài làm …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . . 3) x + D. 2 ( 81) x + Câu 7: Khai triển ( ) 3 1 m− ta được kết quả là ? A. 3 2 3 3 1m m m− + − C. 2 3 1 3 3m m m− + − B. 2 3 1 3 3m m m− + − D. 3 2 3 3 1m. Khai triển ( ) 3 1 2x+ ta được kết quả là A. 3 2 2 12 6 1x x x+ + + C. 3 2 4 12 6 1x x x+ + + B. 3 2 8 12 6 1x x x+ + + D. 3 2 12 12 6 1x x x+ + + B/ TỰ

— Xem thêm —

Xem thêm: bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so, bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so, bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-kiem-tra-1-tiet-chuong-3-dai-so

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15682601928711 s. Memory usage = 17.81 MB