giao an phu dao 6

102 357 8
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/102 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Số học: Ngày: 13/9/2008 Tiết 1+2: Luyện tập-Phần tử tập hợp Luyện tập- Số phần tử của một tập hợp- tập hợp con I. Mục tiêu: - Cách viết 1 tập hợp, nhận biết sử dụng thành thạo kí hiệu , - Xác định đợc số phần tử của một tập hợp - Xác định tập hợp con ii. Nội dung: - ổn định - Kiểm tra, xen kẽ - Luyện tập GV + HS GHI bảng Viết tập hợp A các số TN > 7 và < 12 Viết tập hợp các chữ cái trong từ Sông Hồng A= {1; 2 } B= {3; 4 } Viết các tập hợp gồm 2 phần tử, 1 phần tử A 1 phần tử B A= {Cam, táo } B= {ổi, chanh, cam } Dùng kí hiệu , để ghi các phần tử Bài 1 SBT A= {x N | 7 < x < 12 } hoặc A= {8; 9; 10; 11 } 9 A; 14 A Bài 2 SBT {S; Ô; N; G; H } Bài 6 SBT: C= {1; 3 } D= {1; 4 } E= {2; 3 } H= {2; 4 } Bài 7 SBT a, A và B Cam A và cam B b, A mà B Táo A mà B Bài 8 SBT: Viết tập hợp các con đờng đi từ A đến C qua B {a 1 b 1 ; a 1 b 2 ; a 1 b 3 ; a 2 b 1 ; a 2 b 2 ; a 2 b 3 } GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 1 A B C a 1 a 2 . . . b 1 b 2 b 3 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử a, Tập hợp các số tự nhiên không vợt quá 50 b, Tập hợp các số TN > 8 nhng < 9 Viết tập hợp A các số tự nhiên < 6. Tập hợp B các số tự nhiên < 8. Dùng kí hiệu Tính số phần tử của các tập hợp Nêu tính chất đặc trng của mỗi tập hợp => Cách tính số phần tử Bài 29 SBT a, Tập hợp A các số TN x mà x-5 =13 A = {18} => 1 phần tử b, B = {x N| x + 8 = 8 } B = { 0 } => 1 phần tử c, C = {x N| x.0 = 0 } C = { 0; 1; 2; 3; .; n} C = N d, D = {x N| x.0 = 7 } D = Bài 30 SBT a, A = { 0; 1; 2; 3; .; 50} Số phần tử: 50 0 + 1 = 51 b, B = {x N| 8 < x <9 } B = Bài 32 SBT: A = { 0; 1; 2; 3; 4; 5} B = { 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} A B Bài 33 SBT Cho A = { 8; 10} 8 A 10 A { 8; 10} = A Bài 34 a, A = { 40; 41; 42; .; 100} Số phần tử: (100 40) + 1= 61 b, B = { 10; 12; 14; .; 98} Số phần tử: (98 10)/ 2 + 1 = 45 c, C = { 35; 37; 39; .; 105} GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 2 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Cho A = {a; b; c; d} B = { a; b} Cho A = {1; 2; 3} Cách viết nào đúng, sai Số phần tử: (105 35)/ 2 + 1 = 36 Bài 35 a, B A b, Vẽ hình minh họa Bài 36 1 A đ 3 A s {1} A s {2; 3} A đ Ngày: 13/9/2008 Tiết 3: Ôn tập số tự nhiên I. Mục tiêu: - Viết đợc số tự nhiên theo yêu cầu - Số tự nhiên thay đổi nh thế nào khi thêm một chữ số - Ôn phép cộng và phép nhân (tính nhanh) II. Nội dung - ổn định tổ chức: - Luyện tập: GV + HS GHI bảng Dùng 3 chữ số 0;3;4 viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác nhau Dùng 3 chữ số 3;6;8 viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số, mỗi chữ số viết một Bài 1; a, 4 3 0; 4 0 3 3 4 0; 3 0 4 b, 8 6 3; 8 3 6 6 8 3; 6 3 8 GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 3 . C . D A B . A . B Giáo án toán phụ đạo lớp 6 lần Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, các chữ số khác nhau Một số tự nhiên 0 thay đổi nh thế nào nếu ta viết thêm Cho số 8531 a. b, Viết thêm chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để đợc số lớn nhất có thể có đợc. Tính nhanh Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính KQ của mỗi tích 11.18; 15.45; 11.9.2; 45.3.5; 6.3.11; 9.5.15 Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số nhau với số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số nhau. * Củng cố dặn dò: Về nhà làm bài tập 37 -> 41 SBT 3 6 8; 3 8 6 c, 9 8 7 6 Bài 2: a, Chữ số 0 vào cuối số đó. Tăng 10 lần b, Chữ số 2 vào cuối số đó Tăng 10 lần và thêm 2 đơn vị Bài 3: 8 5 3 1 a, Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để đợc số lớn nhất có thể đợc. 8 5 3 1 0 b, 8 5 4 3 1 Bài 4: a, 81+ 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343 b, 168 + 79 + 132 c, 32.47 + 32.53 d, 5.25.2.16.4 e, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 Bài 5: 11.18 = 11.9.2 = 6.3.11 15.45 = 45.3.5 = 9.5.15 Bài 6: 102 + 987 GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 4 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Ngày: 20/9/2008 Tiết 4: Luyện tập- Ghi số tự nhiên I. Mục tiêu: - Viết đợc tập hợp các chữ số của một số tự nhiên - Viết một số tự nhiên theo yêu cầu bài toán. - Đọc và viết đợc số La Mã nhỏ hơn 30 II. Nội dung: - ổn định - Kiểm tra, xen kẽ - Luyện tập GV + HS GHI bảng HĐ 1: Ghi số TN hệ thập phân. Viết tập hợp các chữ số của số 2005. Viết tập hợp các số TN có 2 chữ số. c, Chữ số hàng chục (hàng đơn vị tổng 2 chữ số bằng 14) Một số TN có 3 chữ số thay đổi nh thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào trớc số đó. HĐ 2: Số La Mã Đọc các số La Mã Bài 17 SBT (5) {2; 0; 5 } Bài 18 SBT (5) a, Số TN nhỏ nhất có 3 chữ số 1000 b, Số TN nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau: 102 Bài 21 a, Chữ số hàng chục (chữ số hàng đơn vị là 5). {16; 27; 38; 49} b, Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị {41; 82 } c, {59; 68 } Bài 24 Tăng thêm 3000 đơn vị Bài 20 a, X X V I = 10 + 10 + 6 = 26 GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 5 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Viết các số sau bằng số La Mã Đổi chỗ 1 que diêm để đợc kết quả đúng a, Với cả hai chữ số I và V có thể viết đ- ợc những số La Mã nào. b, Dùng hai que diêm xếp đợc các số La Mã nào < 30 Giới thiệu thêm kí hiệu số La Mã L : 50 C : 100 M : 1000 D : 500 Về nhà làm thêm BT 23,25 SBT (6) X X I X = 10 + 10 + 9 = 29 b, 15 = XV 28 = XXVIII c, V = I V I Đổi V = VI I Bài 28 a, IV; VI; VII; VIII b, II; V; X Bài tập thêm 46 = XLVI 2005= MMV GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 6 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Hình Ngày 22/9/2008 Tiết 5 -6 : Luyện tập: Điểm, đờng thẳng Ba điểm thẳng hàng-đờng thẳng đi qua hai điểm i. Mục tiêu: - Nhận biết điểm, đờng thẳng, 3, điểm thẳng hàng - Kẻ các đờng thẳng qua 2 điểm ii. Đồ dùng: Bảng phụ, Sách bài tập iii. Nội dung : A. Tóm tắt lý thuyết: 1. Điểm. Đờng thẳng. a) Điểm: Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm. Ngời ta dùng các chữ cái in hoa A, B, C, .để đặt tên cho điểm . Với những điểm ngời ta xây dựng cáchình. Bất cứ hình nào cũng là tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình. b) Đờng thẳng Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng,, . cho ta hình ảnh của đờng thẳng . Đờng thẳng không bị giới hạn về hai phía. Ngời ta dùng các chữ cái in thờng a, b , m, n, p., . để đặt tên chocác đờng thẳng. c) Điểm thuộc đờng thẳng . Điểm không thuộc đờng thẳng. - Điểm A thuộc đờng thẳng d. Ký hiệu: A d B -Điểm B không thuộc đờng thẳng d. Ký hiệu: A d A d 2. Ba điểm thẳng hàng. - Khi ba điểm A, B, C cùng thuộc một đờng thẳng ta nói ba điển A,B,C thẳng hàng(h.a). - Khi ba điểm A,B,C không cùng thuộc bất kỳ một đờng thẳng nào ta nói chúng không thẳng hàng (h.b). A C h.a ) h.b) A D C B - Trong ba điểm thẳng hàng có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. 3. Đờng thẳng đi qua hai điểm: - Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua hai điểm A và B. GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 7 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 - Đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau , song song. - Hai đờng thẳng trùng nhau gọi là hai đờng thẳng phân biệt. - Hai đờng thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào. B. Luyện tập : GV + HS GHI bảng Bảng phụ a, Vẽ đờng thẳng a b, Vẽ A a; B a C a; D a A B C M N I Đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Bài 1: SBT(95) a, Điểm M đờng thẳng a và b b, Đờng thẳng a chứa điểm M và N (M a; N a) và không chứa P(P a) c, Đờng thẳng nào không đi qua N N b d, Điểm nào nằm ngoài đờng thẳng c M c e, Điểm P nằm trên đờng thẳng nào và không nằm trên đờng thẳng nào P b; P c; P a. Bài 3 SBT(96) Bài 6. SBT Điểm I nằm giữa hai điểm A và M Điểm I nằm giữa hai điểm B và N Điểm N nằm giữa hai điểm A và C Điểm M nằm giữa hai điểm B và C Bài 7: - Bộ ba điểm thẳng hàng - Bộ 4 điểm thẳng hàng Bài 10 a) Điểm A không nằm giữa hai điểm B và C. GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 8 . a . . M N P b a c . . D C A B . . a . . Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Bảng phụ hình 4. Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng a NM P Q Cho A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đờng thẳng đi qua các cặp điểm Vẽ đờng thẳng a. A a; B a; Ca; D a. Kẻ các đờng thẳng đi qua các cặp điểm. Dặn dò: Về nhà làm bài tập: 18, 19, SBT, 4(96) và 5,9 (3) SBT A B C b) Điểm A nằm giữa hai điểm B và C AB C Bài 12: - Điểm N nằm giữa hai điểm M, P - Điểm N, P nằm giữa hai điểm M, Q - Không có điểm nằm giữa hai điểm N, P (trong bốn điểm trên) Bài 13: Câu a: Sai. Câu b, c: Đúng Bài 14: - Kẻ đợc 3 đờng thẳng - Tên: Đờng thẳng AB Đờng thẳng BC Đờng thẳng AC - Giao điểm từng cặp đờng thẳng AB AC tại A AC BC tại C BC AB tại B Bài 16: - Kẻ đợc 4 đờng thẳng phân biệt. - Tên: Đờng thẳng a Đờng thẳng AD Đờng thẳng BD Đờng thẳng CD - D là giao điểm các đờng thẳng AD, BD, CD Ngày:30/9/2008 GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 9 A B C . . . A B C a D Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Tiết 7: ÔN tập- Phép cộng và phép nhân I. Mục tiêu: áp dụng tính chất phép cộng và phép nhân để tính nhanh II. Tổ chức hoạt động dạy học : A.Tóm tắt lý thuyết: - Nhắc lại tính chất phép cộng, phép nhân. Tính chất Phép cộng Phép nhân Giao hoán a + b = b + a a.b = b.a Kết hợp (a +b) +c = a + (b + c) (a .b) .c = a . (b . c) Cộng với 0-nhân với1 a + 0 = 0 + a a.1 = 1.a Phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng (trừ) a.(b + c) = ab + ac a.(b - c) = ab - ac B. Bài tập: GV + HS GHI bảng Tính nhanh a, 81 + 243 + 19 b, 5.25.2.16.4 c, 32.47.32.53 Tìm x biết: x N a, (x 45). 27 = 0 b, 23.(42 - x) = 23 Tính nhanh A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 Cách tính tổng các số TN liên tiếp, các số chẵn(lẻ) liên tiếp. Bài 43 SBT a, 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 343 b, 5.25.2.16.4 = (5.2).(25.4).16 = 10.100.16 = 16000 c, 32.47.32.53 = 32.(47 + 53) = 3200 Bài 44 a, (x 45). 27 = 0 x 45 = 0 x = 45 b, 23.(42 - x) = 23 42 - x = 1 x = 42 1 x = 41 Bài 45 A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 = (26 +33) + (27 +32) +(28+31)+(29+30) = 59 . 4 = 236 (số cuối + số đầu) x số số hạng : 2 GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thọ Lộc 10 [...]... {39; 48; 61 ; 52 }Bài 52a, a + x = a x ∈ { 0}b, a + x > a x ∈ N*c, a + x < a x Bài 56: a, 2.31.12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = 24.31 + 24.42 + 24.27 = 24(31 + 42 + 27) = 24.100 = 2400b, 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 = 36( 28 + 82) + 64 (69 + 41) = 36 . 110 + 64 . 110 = 110( 36 + 64 ) = 110 . 100 = 11000Bài 58 n! = 1.2.3 n 5! = 1.2.3.4.5 = 4! – 3! = 1.2.3.4 – 1.2.3 = 24 – 6 = 18 ... 2.74b, [(6x - 72) : 2 84] .28 = 562 8Dặn dò: Ôn lại dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 ë tiÓu häc. = 2448 : 102 = 24Bài 3: a, (3.x 2 4) .73 = 2.74 (3.x - 16) = 2.74 : 73 3x – 16 = 2.7 3x – 16 = 14 x = (14 + 16) : 3 x = 10b, [(6x - 72) : 2 – 84] .28 = 562 8 (6x - 72) : 2 – 84 = 562 8:28 (6x - 72) : 2 – 84 = 201 (6x - 72) : 2 = 285 6x – 72 = 285.2 6x – 72 = 570 6x = 64 2 x =... : 25000đ BT: Tìm x biết:a) (x + 74) - 318 = 200b) 363 6 : (12x - 91) = 36 c) (x : 23 + 45) .67 = 8911 Dùng 4 chữ số 5; 3;1; 0Số bị trừ + số trừ + Hiệu = 1 062 Sè trõ > hiÖu : 279a, 28.25 = (28 : 4) . (25 . 4) = 7 . 100 = 700b, 60 0 : 25 = (60 0 . 4) : (25 . 4) = 2400 : 100 = 24 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12Bài 68 :a, Số bút loại 1 Mai có thể mua đợc nhiềunhất là:... = {1; 2; 3; 4; 6; 12} Ư( 36) = {1; 3; 4; 9; 12; 6; 18; 36} Ư(12; 36) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}b, Các bội nhỏ hơn 100 của 12: 0; 12; 24; 36; 48; 60 ; 72; 84; 96 Các bội nhỏ hơn 150 của 36 0; 36; 72; 108; 144.Các bội chung nhỏ hơn 100 của 12 và 36 là: 0; 36; 72Bài 2:a, A B = {các số có chữ số tận cùng là 0}GV : Lê Thị Tuyết : Trờng THCS Thä Léc39 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Số học: Ngày: 13/9/2008Tiết... án toán phụ đạo lớp 6 Tính nhẩm bằng cách ¸p dông tÝnh chÊt a(b-c) = ab – aca ∈ { 25; 38}b { 14; 23} Tìm x N biÕt:a, a + x = ab, a + x > ac, a + x < a TÝnh nhanha, 2.31.12 + 4 .6. 42 + 8.27.3b, 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41Giới thiệu n!Củng cố, dặn dò: Hớng dẫn về nhà làm bài tập 59 ,61 Bài 49a, 8 . 19 = 8.(20 - 1) = 8.20 – 8.1 = 160 – 8 = 152b, 65 . 98 = 65 (100 - 2)Bài 51:M... 1500 = 16 còn d=> Mua đợc nhiều nhất 16 bút loại 2 HS : Thùc hiÖn:a) ⇒x + 74 = 200 + 318x = 518 - 47 x = 471b) (12x - 91) = 363 6 : 36 12x = 101 + 91 x = 192 : 12 x = 16 c) x : 23 + 45 = 8911 : 67 x : 23 = x = Bài 72 SBT => Số TN lớn nhất : 5310 Số TN nhỏ nhất: 1035Tìm hiệu 5310 1035Bài 74:Số bị trừ + (Số trừ + Hiệu) = 1 062 Số bị trừ + Số bị trừ = 1 062 2 số bị trừ = 1 062 GV... 42] = 20 - [ 30 – 16] = 20 – 14 = 6 Bài 107:a, 3 6 . 32 + 23 . 22 = 34 + 25 = 81 + 32 = 113b, (39 . 42 – 37 . 42): 42 = (39 - 37)42 : 42 = 2 Bài 108:a, 2.x – 138 = 23 . 3 2 2.x - 138 = 8.9 2.x = 138 + 72 x = 210 : 2 x = 105b, 231 – (x - 6) = 1339 : 13 231 – (x - 6) = 103 x – 6 = 231 -103 x – 6 = 118 x = 118 + 6 x = 124 Bài 109: a, 12 + 52 + 6 2 và 22 + 32... Sè trõ : (531 + 279) : 2 = 405Bài 76: a, (1200 + 60 ) : 12 = 1200 : 12 + 60 : 12 = 100 + 5 = 105b, (2100 – 42) : 21 = 2100 : 21 - 42 : 21 = 100 - 2 = 98Bài 78: a, aaa : a = 111 b, abab : ab = 101 c, abcabc : abc = 1001Bài 81: 366 : 7 = 52 d 2Năm nhuận gồm 52 tuần d 2 ngày Bài 82: 62 : 9 = 6 d 8 Số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 62 là 999 999 8 Ngày 14/10/2008Tiết... + 52 + 6 2 và 22 + 32 + 72Ta có 12 + 52 + 6 2 = 1 + 25 + 36 = 62 22 + 32 + 72 = 4 + 9 + 49 = 62 => 12 + 52 + 6 2 = 22 + 32 + 72 (= 62 ) GV : Lê Thị TuyÕt : Trêng THCS Thä Léc17 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 Tiết 7: ÔN tập- Phép cộng và phép nhânI. Mục tiêu: áp dụng tính chất phép cộng và phép nhân để tính nhanhII. Tổ chức hoạt động dạy học :A.Tóm tắt lý thuyết:-... hết cho 3 màkhông chia hết cho 9 là: 7 ;6; 2Các số lập đợc : 762 ; 7 26; 62 7; 67 2; 2 76; 267 .Bài 137.a) 1012 - 1 = 12 9999 9chuso1 2 3chia hÕt cho 9; cho 3b) 1010 + 2 = 100 012 32 chia hÕt cho 3 9 chữ số 0 không chia hết cho 9Tiết 19,20, 21 Ngày: 4/11/2008Tiêt 19: Bội và ớcGV : Lê Thị Tuyết : Trêng THCS Thä Léc29 Giáo án toán phụ đạo lớp 6 I.Mục tiêu: - Nhận biết và giải thích . thừa Bài 62 SBT a, 24 36 : x = 12 x = 24 36: 12 b, 6x 5 = 61 3 6x = 61 3 + 5 6x = 61 8 x = 61 8 : 6 x = 103 Bài 63 : a, Trong phép chia 1 số TN cho 6 => r. Bài 56: a, 2.31.12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = 24.31 + 24.42 + 24.27 = 24(31 + 42 + 27) = 24.100 = 2400 b, 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 = 36( 28 + 82) + 64 (69 +
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an phu dao 6, giao an phu dao 6, giao an phu dao 6

Bình luận về tài liệu giao-an-phu-dao-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP