Giao an vat li 10 phat trien nang luc HS

32 132 4
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2018, 15:05

Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức Vật lý (ký hiệu: K) - K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí - K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí - K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập - K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn Nhóm NLTP phương pháp (tập trung vào lực thực nghiệm lực mô hình hóa (P1->P9) - P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí - P2: mơ tả tượng tự nhiên ngôn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng - P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí - P4: Vận dụng tương tự mơ hình để xây dựng kiến thức vật lí vật lí - P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí - P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra - P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết thí nghiệm rút nhận xét Để đánh giá thành phần thơng qua q trình biện luận kết thí nghiệm Nhóm NLTP trao đổi thông tin (X1->X8) - X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngơn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí - X2: phân biệt mô tả tượng tự nhiên ngôn ngữ đời sống ngôn ngữ vật lí (chuyên ngành) - X3: lựa chọn, đánh giá nguồn thông tin khác - X4: mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị kĩ thuật, công nghệ - X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) - X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp - X7: thảo luận kết công việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí - X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí Nhóm lực thành phần liên quan đến cá thể (từ C1->C6) - C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ cá nhân học tập vật lí - C2: Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao tŕnh độ thân - C3: vai trò (cơ hội) hạn chế quan điểm vật lí đối trường hợp cụ thể mơn Vật lí ngồi mơn Vật lí - C4: so sánh đánh giá - khía cạnh vật lí- giải pháp kĩ thuật khác mặt kinh tế, xã hội môi trường - C5: sử dụng kiến thức vật lí để đánh giá cảnh báo mức độ an toàn thí nghiệm, vấn đề sống công nghệ đại - C6: nhận ảnh hưởng vật lí lên mối quan hệ xã hội lịch sử Các thành phần lực C3, C5 C6 thể tổ chức đánh giá HS Tiết 39 Chương IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Bài 23: ĐỘNG LƯỢNG - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG I MỤC TIÊU Về kiến thức: - Định nghĩa xung lượng lực; nêu chất ( tính chất vectơ) đơn vị xung lượng lực - Viết cơng thức tính động lượng nêu đơn vị đo động lượng Về kĩ năng: a Kĩ : Vận dụng cơng thức tính động lượng để giải tâp b Các lực thành phần Năng lực Cụ thể Mô tả thực học thành phần Kiến thức K1: Trình bày kiến - Phát biểu định nghĩa động lượng, độ biến thức tượng, đại thiên động lượng, xung lượng lực lượng, định luật, nguyên lí - Viết biểu thức tính động lượng, biểu thức vật lí bản, số vật xung lượng lực lí - Nêu đơn vị động lượng K2: Trình bày mối - Chỉ phụ thuộc động lượng quan hệ kiến thức vật vào khối lượng vecto vận tốc vật lí - Chỉ mối liên hệ độ biến thiên động lượng với xung lượng lực tác dụng lên vật K3: Sử dụng kiến thức - Hoàn thành nhiệm vụ học tập thể vật lí để thực nhiệm cụ thể phiếu học tập vụ học tập Phương pháp P5: Thu thập, đánh giá, lựa - Tìm hiểu động lượng xung lượng lực chọn xử lí thông tin từ nguồn khác để giải vân đề học tạp vật lí P7: đề xuất giả thuyết; Đề xuất giả thuyết nêu mối quan suy hệ hệ độ biến thiên động lượng xung lượng kiểm tra lực Trao đổi - X6: trình bày kết HS tham gia hoạt động nhóm thực tế thông tin từ hoạt động học tập vật Hồn thành phiếu học tập lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp - X7: thảo luận kết cơng việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí - X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí Cá thể C6: nhận ảnh hưởng vật lí lên mối quan hệ xã hội lịch sử Thái độ : Tinh thần say mê khoa học nghiêm túc hoạt động nhóm II CHUẨN BỊ Giáo viên - Một số ví dụ vật chịu tác dụng ngoại lực thời gian ngắn - Hai bóng phiếu học tập Phiếu học tập1 * Xét ví dụ: + Quả bóng bàn rơi xuống nhà xi măng nảy lên + Hai viên bi chuyển động nhanh va vào nhau, đổi hướng chuyển động + Khẩu súng giật lại phía sau bắn * Hãy cho biết thời gian tác dụng lực độ lớn lực tác dụng Phiếu học tập2 r r Một vật có khối lượng m, chuyển động với vận tốc v1 Tác dụng lên vật lực F có r độ lớn khơng đởi thời gian ∆t vận tốc vật đạt tới v2 + Tìm gia tốc vật thu r r r + Tính xung lượng lực F theo v1 ; v2 m Phiếu học tập - Trên mặt phẳng nằm ngang hoàn tồn nhẵn có viên bi chuyển động va chạm vào + Tìm độ biến thiên động lượng mỗi viên bi khoảng thời gian va chạm ∆t + So sánh độ biến thiên động lượng viên bi + So sánh tổng động lượng hệ trước & sau va chạm Học sinh - Xem trước nội dung SGK - Ôn lại kiến thức định luật Niu-tơn III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Giữ lớp ởn định kiểm tra sĩ số lớp Dạy mới Năng lực cần Hoạt động Hoạt động của HS Kiến thức cần đạt đạt của GV Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm xung lượng của lực •X8: Học sinh - Phát phiếu học Hs làm việc theo nhóm I Động lượng (cá nhân) để trả lời Xung lượng của lực thảo luận theo tập số câu hỏi phiếu học - Ví dụ:… nhóm tập • K1: Rút + Kết lực - Trình bày ý kiến - Nhận xét: thời gian tác kết luận chung tác dụng nhóm (cá nhân) trước lớp; dụng lực ngắn; độ lớn vật: bóng lớp thảo luận để tìm lực lớn bàn, bi ve, khẩu ý kiến (thời gian súng ví dụ tác dụng lực ngắn; độ lớn • P5: Phát biểu định nghĩa xung lượng lực •K2: nêu đơn vị xung lượng trên.? lực lớn) - Yêu cầu HS rút -KL: Các vật sau kết luận chung: va chạm (chịu tác dụng lực) biến đổi chuyển động r - Khi lực F tác dụng lên vật khoảng thời gian ∆t tích r định F ∆t nghĩa xung r lượng lực F khoảng thời gian ∆t - Yêu cầu HS cho - HS từ biểu thức xác định biết đơn vị xung đơn vị xung lượng lượng lực lực: N.s r - Khi lực F tác dụng lên vật khoảng r thời gian ∆t tích F ∆t định nghĩa xung r lượng lực F khoảng thời gian ∆t - Đơn vị xung lượng lực là: Niu-tơn giây (KH: N.s) Hoạt động 2: Xây dựng khái niệm động lượng •X6,X7 : Làm việc theo nhóm • K3 : Ghi lại biểu thức tính gia tốc • K1: Phát biểu định nghĩa động lượng •C6: Mỡi HS tự suy nghĩ trả lời - Phát phiếu học tập số 2: - Gợi ý: Cơng thức tính a? gia tốc a liên hệ với r F nào? - Làm việc phiếu học Động lượng tập (theo gợi ý gv), trả - Động lượng lời trước lớp Cả lớp vật có khối lượng m r thảo luận để đến chuyển động với vận tốc v câu trả lời đại lượng xác định r r r v −v rcôngrthức: Ta có: a = p = mv - ý vế phải (1) xuất r đại lượngr mv r - Đặt p = mv gọi động lượng vật - Vậy động lượng vật đại lượng nào? Mà F = ma ∆t r r r r r r ⇔ F ∆t = ma ∆t = m ( v2 − v1 ) r r r ⇔ F ∆t = mv2 − mv1 (1) - Từng em suy nghĩ trả lời: + Độ lớn động lượng khối lượng nhân với độ lớn vận tốc + Động lượng đại lượng vectơ + Vectơ động lượng khối lượng nhân với vectơ vận tốc - Tóm lại: Động lượng vật có khối lượng m chuyển động r với vận tốc v đại lượng xác định công r r p = mv - Dựa vào biểu thức xác thức: -K2: Yêu cầu - Yêu cầu HS cho định đơn vị HS cho biết biết đơn vị xung động lượng đơn vị động lượng lực lượng có: - Trở lại phiếu - Ta r r r r r •K2, P7, X8 : học tập Em ∆p = p2 − p1 = mv2 − mv1 r r Xây dựng tìm độ biến thiên Suy ra: ∆p = F ∆t r định lý biến động lượng ∆p ? thiên động - Giữa độ biến lượng thiên động lượng - Hs trả lời vật khoảng thời gian ∆t xung lượng lực tác dụng lên vật khoảng thời gian có liên hệ nào? 3: Củng cố, dặn dò Năng lực thành phần đạt được: X6, X7, X8 Hoạt động của giáo viên - Nhắc lại kiến thức trọng tâm : + Phát biểu định nghĩa động lượng ghi biểu thức + Nêu mối quan hệ xung lượng lực độ biến thiên động lượng - Phát phiếu tập vận dụng : Câu 1: Đơn vò động lượng là: A.N/s B.N.s C.N.m D.N.m/s Câu 2: Một bóng bay với động lượng  p đập vuông góc vào tường thẳng sau bay ngược trở lại với vận tốc Độ biến thiên động lượng bóng là:     A B p C 2p D − 2p Caâu 3: Xe A có khối lượng 500 kg vận tốc 60km/h; xe B có khối lượng 1000 kg vận tốc 30 km/h So sánh động lượng chúng: A A>B B A động mối liên hệ tác vật tăng (vật dụng lực sinh công âm) thay đổi động - Khi A < động vật? Hs suy nghĩ làm vật giảm (vật *X3: nêu số tập sinh cơng dương) ví dụ ứng dụng định lí biến thiên động *K3: sử dụng công thức độ biến thiên động giải tập sgk Hoạt động (5 phút) : củng cố, giao nhiệm vụ về nhà HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS - Yêu cầu học sinh tóm tắ kiến thức Tóm tắt kiến thức học trong bài - Học , làm tập 3, 4, 5, 7, 8/136, Ghi câu hỏi tập nhà 21 137 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Tiết 43 - 44 Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : Bài 25 : THẾ NĂNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa trọng trường, trọng trường Viết biểu thức trọng lực vật - Phát biểu định nghĩa viết biểu thức trọng trường (thế hấp dẫn).Định nghĩa khái niệm mốc - Nêu đơn vị đo Kĩ lực: - Viết cơng thức tính - Vận dụng cơng thức tính hấp dẫn để giải tập đơn giản - Nêu ví dụ thực tế : vật có khả sinh cơng - Phân biệt trọng trường đàn hồi - Nắm khái niệm có học từ phân biệt hai dạng lượng động năng, hiểu rõ khái niệm gắn với tác dụng lực - Hiểu mỡi vị trí khác tùy theo cách chọn mốc - Giải thích tượng vật lí có liên quan - Rèn luyện cho học sinh kĩ giải toán trọng trường đàn hồi - Hiểu vật bị biến dạng đàn hồi trữ lượng để sinh cơng - Tính cơng lực đàn hồi - Hiểu chất đàn hồi - Nêu ví dụ thực tế giải thích khả sinh cơng vật đàn hồi Thái độ - Nhận tượng vật sinh cơng tự nhiên khoa học kĩ thuật, Từ vận dụng kiến thức học vào sống - Phân biết hai dạng lượng động năng, - Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh học tập vật lí - Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên : Tìm ví dụ thực tế vật sinh cơng 2.Học sinh: - Ơn lại phần năng, trọng trường học chương trình THCS - Ơn lại cơng thức tính cơng lực III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Tiết Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu định nghĩa động năng, đơn vị động mối liên hệ độ biến thiên động công ngoại lực tác dụng lên vật Hoạt động 2: (10’) Tìm hiểu khái niệm trọng trường 22 Các lực thành phần cần đạt HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HS Nêu đặc điểm I.THẾ NĂNG Yêu cầu học sinh trọng lực TRỌNG TRƯỜNG : nhắc lại đặc điểm 1.Trọng trường : *K1 :Thế trọng lực trọng trường? Trọng Ghi nhận khái Trọng trường trường ? niệm trọng trường môi trường tồn trọng trường xung quanh trái đất Giới thiệu khái Trả lời C1 tác dụng lực (trọng niệm trọng trường lực) lên vật có trọng trường khối lượng m Yêu cầu hs trả đặt vị trí *K1: biết được lời C1 khoảng khơng g gian đặc điểm Trọng trường môi trường trọng trường có trọng trường vectơ gia tốc rơi tự (gia tốc trọng trường) điểm không thay đổi Hoạt động 3: (20’) Tìm hiểu về thế trọng trường (thế hấp dẫn ) Các lực HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG thành phần cần đạt GV HS *X2 :Nhận xét Nhận xét khả 2.Thế khả sinh sinh công trọng trường của công vật độ cao vật độ cao z so với vật z so với mặt đất mặt đất Là dạng Cá nhân suy ghĩ lượng mà vật có * P5 :Tính cơng trả lời tương tác trọng lực vật Trái Đất vật; rơi từ độ cao z xuống Trả lời C2 phụ thuộc vào vị trí mặt đất Yêu cầu học Ghi nhận khái vật trọng sinh trả lời C2 niệm trọng trường Giới thiệu khái trường Biểu thức : *K1 : viết niệm trọng Tính cơng Wt = mgz cơng thức tính trường trọng lực m : Khối lượng ý vật (kg nghĩa đại lượng Kết luận mối g : gia tốc trọng vật lí cơng thức liên hệ trường (m/s2) tính công trọng lực Suy nghĩ trả lời z : độ cao so với mặt đất (m) *P1: Trong Ghi nhận mốc trình chuyển động Giới thiệu mốc năng biến đổi cách ? Trả lời câu C3 Yêu cầu học sinh *X3: Nêu vài ví trả lời C3 Nêu ví dụ dụ vật nhận xét 23 Dựa vào ví dụ cho biết vật Hoạt động 3: (5’) vận dụng cơng thức tính thế để giải sớ tập liên quan Các lực HOẠT HOẠT NỘI DUNG thành phần cần ĐỘNG GV ĐỘNG HS đạt *K3: sử dụng Yêu cầu hs Cá nhân giải Độ cao vật: cơng thức tính giải tập trang tập để giải 141 sgk Wt = mgz tập trang 141 W sgk z= t = = 0,102m mg *P2 :Một học sinh cho hai vật độ cao so với mặt đất nhau? Kết luận có xác khơng ? sao? 1.9,8 Suy nghĩ trả lời Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của giáo viên Hoạt đợng của học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức học học bài Về nhà giải tập 25.5, 25.6 25.7 Ghi tập nhà sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Tiết II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên : - Dụng cụ thí nghiệm : lò xo , dây cao su, tre, lực kế - Một số hình vẽ 2.Học sinh: Xem lai kiến thức học lớp Học cũ, xem trước III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu định nghĩa trọng trường? viết biểu thức ý ghĩa cảu đại lượng có biểu thức? Hoạt động (25 phút) : Tìm hiểu đàn hồi 24 Các lực Hoạt động thành phần cần đạt của giáo viên *K2 :Xác định độ biến dạng lò xo độ lớn lực Xét lò đàn hồi? xo có độ cứng k, đầu gắn vào vật, đầu giữ cố định *K1 :Viết công thức tính Nêu khái niệm đàn hồi đàn hồi ý nghĩa đại lượng vật lí cơng thức tính u cầu học đàn hồi sinh xác định lực *P1 :Trong đàn hồi trình chuyển động Giới thiệu biến cơng thức tính đởi cách ? công lực đàn *K2 :Thế hồi đàn hồi phụ thuộc Giới thiệu vào độ biến dạng cách tìm cơng thức nào? tính cơng lực *X3 :Nêu vài ví đàn hồi dụ vật đàn hồi Dựa vào ví dụ cho biết vật có Giới thiệu đàn hồi đàn hồi *P2: Một nỏ lắp sẵn mũi tên dây kéo căng, mũi tên bắn , lượng mũi tên hay nỏ thực việc đó? Dạng lượng gì? Hoạt đợng của học sinh Nợi dung II Thế đàn hồi Công của lực đàn Ghi nhận hồi khái niệm Khi vật bị biến dạng sinh cơng Lúc vật có dạng lượng gọi đàn hồi Công lực đàn hồi: A= k(∆l)2 Xác định lực đàn hồi lò xo Ghi nhận cơng thức tính Thế đàn hồi công lực đàn Thế đàn hồi hồi dạng lượng vật Đọc sgk chịu tác dụng lực đàn hồi Thế đàn hồi lò xo có độ cứng k Ghi nhận trọng thái có biến dạng ∆l đàn hồi : Ghi nhận cơng thức tính Giới thiệu đàn hồi cơng thức tính lò xo bị biến đàn hồi dạng lò xo bị biến dạng Nêu ý nghĩa đại lượng vật lí có cơng thức tính đàn hồi Wt = k(∆l)2 Yêu cầu học sinh trả lời Hoạt động 2: (10’) Bài tập vận dụng Các lực Hoạt động Hoạt động Nội dung thành phần cần đạt của giáo viên của học sinh *K3: Vận dụng Hãy so sánh Trả lời giải BT5 SGK kiến thức M,N thích Trên hình vẽ M,N học giải tập nằm nằm ngang nên với 25 trang 141 sgk mốc M,N BT6 SGK HS lên bảng Wt = k(∆l)2=4.10-2 J *K3 :Vận dụng Gọi học sinh giải công thức tính lên bảng Thế khơng phụ đàn hồi giải thuộc vào khối lượng vật tập trang 141 sgk Nhận xét *C2: Thế làm học sinh đàn hồi có phụ thuộc vào khối lượng Suy nghĩ trả vật không? Tại sao? lời Hoạt động (15 phút) : Củng cố, luyện tập, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức học học Giải lớp tập 2, 3, 4, Giải tập 2, 3, 4, Về nhà giả tập 25.9 25.10 Ghi tập nhà sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………… Tiết 45 Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : Bài 25 : CƠ NĂNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Viết cơng thức tính vật chuyển động trọng trường Phát biểu định luật bảo toàn vật chuyển động trọng trường - Viết công thức tính vật chuyển động tác dụng lực đàn hồi lò xo - Phát biểu định luật bảo toàn vật chuyển động tác dụng lực đàn hồi lò xo Kĩ lực: - Vận dụng cơng thức tính vật chuyển động tác dụng lực đàn hồi lò xo vật chuyển động trọng trường để giải số tốn đơn giản - À sử dụng cơng cụ tốn học - Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp để giải thích định luật bảo toàn - Đặt câu hỏi định luật bảo toàn - Thiết lập viết cơng thức tính vật chuyển động trọng trường vật chịu tác dụng lực đàn hồi 26 - Nếu vật còn chịu tác dụng thêm lực cản, lực ma sát vật sẽ biến đổi , công lực cản , lực ma sát độ biến thiên nằng Thái độ - Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh học tập vật lí - Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân II − CHUẨN BỊ Giáo viên: Một số thiết bị trực quan lắc đơn, lắc lò xo, Học sinh: - Ôn lại kiến thức học động năng, trước (đã học THCS) - Máy tính bỏ túi III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: Hoạt động : Kiểm tra cũ Định nghĩa động năng? Viết biểu thức? Định nghĩa trọng trường? Viết biểu thức? Định nghĩa nằn đàn hồi? Viết biểu thức? Hoạt động : tìm hiểu của vật chịu tác dụng của trọng lực Các lực Hoạt động Hoạt động Nội dung thành phần cần đạt của giáo viên của học sinh I Cơ của vật *X2 :Một người Cho học sinh Học sinh thảo chuyển đợng tung bóng lên luận trả lời trọng trường cao Hỏi động năng, thảo luận trả lời Định nghĩa bóng Cơ vật M Wđ=0, Wt thay đổi ? chuyển động tác max, dụng trọng lực I tổng động Wđ tăng, Wt Ghi nhận khái vật : giảm *X3 :Trong N niệm trọng Wđ max, W = Wđ + Wt = trình chuyển động trường Wt=0 vật từ M →N lực mv + mgz thực công? Giới thiệu *K2 :Viết biểu thức khái niệm Tính cơng thể mối liên hệ trọng trọng lực theo công trọng lực trường độ biến thiên động độ giảm năng? độ biến *K2 :Viết biểu thức thiên thể mối liên hệ Trình bày trọng trường Sự bảo toàn cộng trọng lực toán vật của vật chuyển độ biến thiên động chuyển động động tác dụng năng? trọng Ghi nhận của trọng lực *C1:Nhận xét mối trường từ vị trí M định luật Xét vật chịu liên hệ độ biến đến N tác dụng trọng lực thiên động độ Dẫn dắt để chuyển động trong biến thiên năng? tìm biểu thức trường từ M đến N định luật bảo Ta có cơng *P1 :So sánh giá trị toàn trọng lực : 27 vật hai vị trí N M *K3 :Viết biểu thức tính vật cí trí bất kì? *C1:Nhận xét giá trị động hai vị trí M N O? *P1 :Khi vật chuyển động từ M đến N động vật biến đổi vật lại bảo toàn? *K2 : Khi động vật đạt giá trị cực đại?viết cơng thức tính vị trí đó? *C6 :Giải thích :trong nhà máy thủy điện có chuyển hóa từ sang động Giới thiệu định luật bảo toàn Nhận xét mối liên hệ biến thiên biến thiên động vật chuyển động mà chịu tác dụng trọng lực Hướng dẫn để học sinh tìm hệ A = WtN – WtM = WđN – WđM => WtN + WđN = WtM + WđM Hay WN = WM = số Vậy : Khi vật chuyển động trọng trường chịu tác dụng trọng lực vật đại lượng bảo toàn W= Ghi nhận hệ = số Hay : = mv2 + mgz mv12 + mgz1 mv22 + mgz2 = … Hệ quả Trong trình chuyển động vật trọng trường : + Nếu động giảm tăng ngược lại (động chuyển hố lẫn nhau) + Tại vị trí động cực đại cực tiểu ngược lại Hoạt động : Tìm hiểu của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi Các lực Hoạt động Hoạt động Nội dung thành phần cần đạt của giáo viên của học sinh *K1 Định nghĩa II Cơ của vật chịu đàn hồi tác dụng của lực đàn hồi * K1 Viết biểu Định nghĩa thức vật Tương tự Định Cơ vật chuyển chịu tác dụng vật nghĩa động tác dụng lực lực đàn hồi chuyển động đàn hồi đàn hồi tổng động tác dụng trọng đàn hồi vật : 1 lực cho học sinh W = mv2 + k(∆l)2 định nghĩa 2 đàn hồi Sự bảo toàn của vật chuyển động *K2 Viết biểu tác dụng của lực đàn hồi thức định luật bảo Ghi nhận Khi vật chịu tác toàn Giới thiệu nội dung dụng lực đàn hồi gây vật chịu tác dụng định luật bảo toàn biểu thức biến dạng lò xo đàn lực đàn hồi vật định luật hồi vật 28 chuyển động tác dụng lực đàn hồi lò xo đại lượng bảo toàn : W= 1 mv2 + k(∆l)2 = 2 số Hay : 1 mv12+ k(∆l1)2= mv22+ 2 *P6 Điều kiện áp dụng định luật bảo toàn Ghi nhận k(∆l2) = … Giới thiệu điều kiện để sử Chú ý : Định luật bảo điều kiện để áp dụng định luật toàn vật dụng định luật bảo bảo toàn chuyển động chịu tác dụng toàn năng trọng lực lực đàn hồi *X6 Mối liên hệ Giới thiệu Nếu vật còn chịu tác dụng công lực mối liên hệ Sử dụng thêm lực khác cơng độ biến thiên công lực mối liên hệ lực khác độ độ biến thiên để giải biến thiên năng tập Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động của giáo viên Hoạt đợng của học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức học học Yêu cầu học sinh nhà giải tập Ghi tập nhà từ 26.6 đến 26.10 sách tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Tiết 46 Tuần : Ngày soạn : Ngày giảng : BÀI TẬP Kiến thức : - Nắm vững kiến thức liên quan đến động , định luật bảo toàn - Nắm vững điều kiện để áp dụng định luật bảo toàn Kỹ : - Trả lời câu hỏi có liên quan đến động năng, năng, định luật bảo toàn - Giải tốn có liên quan đến biến thiên động năng, bảo toàn - Phương pháp làm kiểm tra trắc nghiệm khách quan * Các lực cần phát huy : - Đặt câu hỏi liên quan tới tập cần giải - Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để làm tập - Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp trường hợp Thái độ : - Nhận dạng tập liên quan tự nhiên khoa học kĩ thuật 29 - Giải thích tượng cân vật tự nhiên Từ vận dụng kiến thức học vào sống - Xác định trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh học tập vật lí - Lập kế hoạch thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí nhằm nâng cao trình độ thân II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem lại câu hỏi tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm vài câu hỏi tập khác Học sinh: - Trả lời câu hỏi giải tập mà thầy cô nhà - Chuẩn bị câu hỏi cần hỏi thầy cô phần chưa rõ III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động1 (10 phút): Kiểm tra cũ hệ thống hoá lại kiến thức học - Động năng: Wđ = 1 mv2; Thế trọng trường: W t = mgz; Thế đàn hồi: W t = 2 k(∆l)2 - Mối liên hệ độ biến thiên động công ngoại lực: A = 1 mv22 - mv12 = 2 Wđ2 – Wđ1 - Định luật bảo toàn vật chịu tác dụng trọng lực: mv12 + mgz1 = mv22 + mgz2 = … - Định luật bảo toàn vật chịu tác dụng lực đàn hồi: 1 mv12+ 2 k(∆l1)2= mv22+ k(∆l2)2 Hoạt động : Giải câu hỏi trăc nghiệm Các lực thành phần cần đạt *K1 :học sinh nêu đáp án *X8 : học sinh thảo luận theo nhóm để trả lời câu trắc nghệm *P5: học sinh vận dụng công thức phù hợp để giải tập trắc nghiệm *X1: Nhận biết vấn đề thực tế sống, vận dụng Hoạt động của giáo viên Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs Hoạt động của học sinh Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Giải thích lựa chọn Nợi dung Câu trang 136: B Câu trang 136: C Câu trang 136: D Câu trang 136: B Câu trang 141: B Câu trang 141: A Câu trang 141: A Câu trang 144: C Câu trang 145: D Câu trang 145: C 30 kiến thức học trả lời vào thực tế Giải thích lựa chọn Hoạt động : Giải tập tự luận Các lực Hoạt động của Hoạt động của Nội dung thành phần cần đạt giáo viên học sinh * K1: Học sinh Cho học sinh nêu Viết biểu thức Bài trang 136 viết biểu thức mối liên hệ độ định lí động Ta có: A = mv22 định lí biến thiên biến thiên động động công - mv12 *P1: Học sinh vận dụng định Vì: A = F.s.cos 0o lí biến thiên động Lập luận, suy = F.s v1 = Hướng dẫn học rađể tính v2 Do đó: F.s = sinh tính v2 2 mv2 => v2 = F s = m Cho học sinh Viết biểu thức *K1: Học sinh viết biểu thức tính tính đàn hồi tóm tắt toán, đàn hồi hệ liên hệ với thực tế Cho học sinh Thay số, tính thay số để tính tốn *K2: Học sinh đàn hồi hệ viết biểu thức Yêu cầu học Cho biết thế đàn hồi sinh giải thích có phụ vật không thuộc khối lượng hay phụ thuộc vào khối không? Tại sao? lượng *P1 : Nhận xét Yêu cầu học đàn sinh chọn mốc Chọn mốc hồi không phụ thuộc năng vào khối lượng vật *P2: Học sinh biết cách chọn mốc Cho học sinh Xác định xác định vị vị trí đầu *P4 Xác định trí đầu vị trí cuối vị trí đầu vị trí cuối Xác định vị trí cuối Cho học sinh lập luận, thay số để *P9 Biết tính cơng lực cản vật chịu tác dụng Tính cơng lực cản 2.5.10 = 7,1 (m/s) Bài trang 141 Thế đàn hồi hệ: Wt = k(∆l)2 = 200.(2 0,02)2 = 0.04 (J) Thế không phụ thuộc vào khối lượng vật biểu thức đàn hồi không chứa khối lượng Bài 26.7 Chọn gốc mặt đất Vì có lực cản khơng khí nên khơng bảo tồn mà: A = W2 – W1 = mv22+mgz2–( mv12+ mgz1) 1 = 0,05.2022 0,05.182-0,05.10.20 = 31 vật khơng bảo tồn , cơng lực cản độ biến thiên lực cản - 8,1 (J) Hoạt động : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức học học - Yêu cầu học sinh nhà xem lại tập , tiết sau kiểm tra - Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………… 32 ... chọn Nợi dung Câu trang 136: B Câu trang 136: C Câu trang 136: D Câu trang 136: B Câu trang 141: B Câu trang 141: A Câu trang 141: A Câu trang 144: C Câu trang 145: D Câu trang 145: C 30 kiến... Hoạt động của giáo viên Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời Yêu cầu hs trả lời u cầu hs Hoạt đợng của học sinh Giải... tập li n quan Các lực HOẠT HOẠT NỘI DUNG thành phần cần ĐỘNG GV ĐỘNG HS đạt *K3: sử dụng Yêu cầu hs Cá nhân giải Độ cao vật: cơng thức tính giải tập trang tập để giải 141 sgk Wt = mgz tập trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat li 10 phat trien nang luc HS, Giao an vat li 10 phat trien nang luc HS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn