Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú

Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich(11466 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 591
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Mô tả: Kiểm tra bài cũ Em hãy vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của chim? Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Đáp án: ë gia ®×nh cña em hoÆc hµng xãm nu«i nh÷ng con thó nµo? H·y kÓ tªn? Sù sinh s¶n cña thó *Ho¹t ®éng c¸ nh©n 1-Chu tr×nh sinh s¶n cña thó Quan s¸t bµo thai trong h×nh 1 vµ cho biÕt h×nh nµo chôp thó con ®· ®­îc sinh ra vµ h×nh nµo chôp thó con cßn lµ bµo thai trong bông mÑ ? Tr¶ lêi:H×nh 1a chôp thó con cßn lµ bµo thai, h×nh 1b chôp thó con ®· ®­îc sinh ra. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú 1-Quan sát bào thai trong hình 1a, em hãy cho biết bào thai của thú được nuôi dư ỡng ở đâu ? Trả lời: Bào thai của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú Trả lời: Hình trong bào thai cho ta thấy thú con đã có đầu, mình, chân, đuôi, đang phát triển. 2-Nêu tên một số bộ phận của thai trong hình 1a mà em nhìn thấy ? Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 4 1-Chu trình sinh sản của thú 1. Em hãy quan sát bức tranh thứ 2 và em có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ? 2. Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì? 3. Hãy vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của thú? Câu hỏi: 1: Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống thú mẹ 2: Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng sữa 3:Chu trình sinh sản của thú: Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Đáp án: Sự sinh sản của thú 1-Chu trình sinh sản của thú Hỏi: Qua sơ đồ, em hãy cho biết chu trình sinh sản của thú như thế nào ? Trả lời: ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thành phôi rồi thành thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Trứng Hợp tử Phôi Bào thai Thú con Thụ tinh Trứng Hợp tử Phôi thai Chim non Thụ tinh ấp Chim: Thú: Sự sinh sản của thú so sánh: Sự sinh sản của thú và chim Khác nhau: - Chim đẻ trứng rồi trứng mới đẻ thành con - ở thú, hợp tử phát triển trong bụng mẹ,thú con mới sinh ra đó có hình dạng giống thú mẹ Giống nhau: -Chim và thú đều có bản năng nuôi con cho tới khi con của chúng có thể tự kiếm ăn. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm 4 1-Chu trình sinh sản của thú Xem hình minh hoạ và dựa vào hiểu biết của mình để phân loại các loài động vật thành hai nhóm ; nhóm đẻ mỗi lứa một con, nhóm đẻ mỗi lứa nhiều con. 2-Số lượng con trong mỗi lần đẻ của thú . ®­îc sinh ra. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú 1-Quan sát bào thai trong hình 1a, em hãy cho biết bào thai của thú. của thú được nuôi dưỡng trong bụng mẹ. Sự sinh sản của thú *Hoạt động nhóm đôi 1-Chu trình sinh sản của thú Trả lời: Hình trong bào thai cho ta thấy thú

— Xem thêm —

Xem thêm: Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú, Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú, Khoa học lớp 5-Sự sinh sản của thú

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Linh Hoang Thuy Nhat
Linh Hoang Thuy Nhat Vào lúc 11:37 am 07/04/2015

hay mà cảm ơn mọi người

Trả lời

Duyen Dang
Duyen Dang Vào lúc 03:24 pm 06/04/2015

duyên đặng

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu khoa-hoc-lop-5-su-sinh-san-cua-thu

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.21802496910095 s. Memory usage = 18.58 MB