Bộ sưu tập hình ảnh Bác Hồ

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11659 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 274
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 52 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Mô tả: LOGO Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990 – 2/9/1969) Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan. Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Tháng 2 -1941 Người trở về nước. Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn”. 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950 Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ “ Gạo đem vào giã bao Gạo đem vào giã bao đau đớn, đau đớn, Gạo giã xong rồi trắng Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. tựa bông. Sống ở trên đời người Sống ở trên đời người cũng vậy, cũng vậy, Gian nan rèn luyện mới Gian nan rèn luyện mới thành công.” thành công.” 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 08/05/13 . LOGO Bộ sưu tập Hình Ảnh Bác Hồ LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990. 08/05/13 LOGO www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Bác Hồ với đồng bào vùng cao. Bác Hồ với đồng bào vùng cao. 08/05/13

— Xem thêm —

Xem thêm: Bộ sưu tập hình ảnh Bác Hồ, Bộ sưu tập hình ảnh Bác Hồ, Bộ sưu tập hình ảnh Bác Hồ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bo-suu-tap-hinh-anh-bac-ho

Đăng ký

Generate time = 0.19567108154297 s. Memory usage = 18.54 MB