ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

1 891 29 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Họ và tên:……………………….Lớp: 8…. Bài Kiểm Tra 45' - Môn: Hình học Điểm Lời nhận xét của giáo viên I.Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Câu 1: Tam giác MNP hình 1 có IK//MP . Đẳng thức nào sau đây là sai ? a) KP PN IM MN = b) KN PN IN MN = c) KN PK IN MI = d) KP NK IM MN = Câu 2: Độ dài x trong hình 2 là: a) 2,5 b) 2,9 c) 3 d) 3,2 Câu 3: Trong hình 3, MK là phân giác của góc NMP. Đẳng thức nào sau đây đúng ? a) KP NK MK MN = b) NP MP KP MN = c) KP NK MP MK = d) KP MP NK MN = Câu 4: Trong hình 4, ∆MNP vuông tại M, AH là đường cao. Có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ? a) Không có cặp nào b) Một cặp c) Hai cặp d) Ba cặp Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong hai phát biểu sau: a) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau b) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng Hinh 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Câu 6: Cho biết ∆ABC đồng dạng với ∆MNP. Tìm mối quan hệ giữa các cạnh của chúng ? …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. II.Tự luận:(7đ) Bài tập: Cho ∆ABC vuông tại A (AC > AB). Kẻ tia phân giác của góc B cắt AC tại E. Từ C hạ đoạn thẳng CD vuông góc với tia phân giác BE (D thuộc tia BE). a) Chứng minh ∆BAE đồng dạng với ∆CDE b) Chứng minh góc EBC bằng góc ECD c) Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm. Tính EC. . tên:……………………….Lớp: 8 . Bài Kiểm Tra 45' - Môn: Hình học Điểm Lời nhận xét của giáo viên I.Trắc nghiệm khách quan: (3 ) Câu 1: Tam giác MNP hình 1 có IK//MP. PK IN MI = d) KP NK IM MN = Câu 2: Độ dài x trong hình 2 là: a) 2,5 b) 2,9 c) 3 d) 3, 2 Câu 3: Trong hình 3, MK là phân giác của góc NMP. Đẳng thức nào sau
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8, ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8, ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-chuong-3-hinh-hoc-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP