ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 868
29
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Mô tả: Họ và tên:……………………….Lớp: 8…. Bài Kiểm Tra 45' - Môn: Hình học Điểm Lời nhận xét của giáo viên I.Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Câu 1: Tam giác MNP hình 1 có IK//MP . Đẳng thức nào sau đây là sai ? a) KP PN IM MN = b) KN PN IN MN = c) KN PK IN MI = d) KP NK IM MN = Câu 2: Độ dài x trong hình 2 là: a) 2,5 b) 2,9 c) 3 d) 3,2 Câu 3: Trong hình 3, MK là phân giác của góc NMP. Đẳng thức nào sau đây đúng ? a) KP NK MK MN = b) NP MP KP MN = c) KP NK MP MK = d) KP MP NK MN = Câu 4: Trong hình 4, ∆MNP vuông tại M, AH là đường cao. Có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ? a) Không có cặp nào b) Một cặp c) Hai cặp d) Ba cặp Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong hai phát biểu sau: a) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau b) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng Hinh 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Câu 6: Cho biết ∆ABC đồng dạng với ∆MNP. Tìm mối quan hệ giữa các cạnh của chúng ? …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. II.Tự luận:(7đ) Bài tập: Cho ∆ABC vuông tại A (AC > AB). Kẻ tia phân giác của góc B cắt AC tại E. Từ C hạ đoạn thẳng CD vuông góc với tia phân giác BE (D thuộc tia BE). a) Chứng minh ∆BAE đồng dạng với ∆CDE b) Chứng minh góc EBC bằng góc ECD c) Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm. Tính EC. . tên:……………………….Lớp: 8 . Bài Kiểm Tra 45' - Môn: Hình học Điểm Lời nhận xét của giáo viên I.Trắc nghiệm khách quan: (3 ) Câu 1: Tam giác MNP hình 1 có IK//MP. PK IN MI = d) KP NK IM MN = Câu 2: Độ dài x trong hình 2 là: a) 2,5 b) 2,9 c) 3 d) 3, 2 Câu 3: Trong hình 3, MK là phân giác của góc NMP. Đẳng thức nào sau

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8, ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8, ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-chuong-3-hinh-hoc-8

Đăng ký

Generate time = 0.330403089523 s. Memory usage = 18.42 MB