Kiểm tra chương III Hình học 9 ( co Ma trận và đáp án)

4 8,334 230
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:25

Ngày soạn:…….Ngày kiểm tra:……. KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG III Tuần : 32 tiết :62 I-Mục tiêu: -Kiểm tra về mối quan hệ giữa góc với các số đo cung bị chắn : Góc ở tâm,góc nội tiếp,góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung,góc có đỉnh ở trong hay ngoài đường tròn. -Mối liên hệ giữa dây và cung. -Dấu hiệu nhận biết một tứ giác nội tiếp. -Tính chất về tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của một đa giác đều. -Vận dụng các công thức tính độ dài đường tròn,độ dài cung .Công thức tính diện tích hình tròn , diện tích hình quạt. -Củng cố kỹ năng chứng minh một tam giác đều,chứng minh tam giác bằng nhau thông qua nhận biết các góc nội tiếp bằng nhau. II- Chuẩn bị : GV soạn ma trận kiểm tra , đề bài và đáp án. HS ôn tập các kiến thức trong chương. Ma trận kiểm tra: Mức độ Kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Tr.ngh Tự luận Tr.ngh Tự luận Tr.ngh Tự luận Góc ở tâm-Số đo cung 1 0,3đ 1 0,3đ Liên hệ giữa cung vá dây. 1 0,3đ 1 0,3đ Góc nội tiếp 1 0,3đ 2 2đ 3 2,3đ Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 1 0,3đ 1 0,3đ Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. 1 0,3đ 1 0,3đ Tứ giác nội tiếp, cung chứa góc. 1 0,3đ 1 0,3đ 1 1đ 3 1,6đ Độ dài đường tròn,độ dài cung. 1 0,3đ 1 2đ 2 2,3đ Diện tích hình tròn và diện tích hình quạt. 1 0,3đ 1 2đ 2 2,3đ Đa giác ngoại tiếp và nội tiếp 1 0,3đ 1 0,3đ Tổng điểm 4 1,2đ 5 1,5đ 2 4đ 2 0,6đ 3 3đ 15 10 điểm O B A x m I B A O III- Đề kiểm tra: Họ và tên:…………………………… Lớp:……… Ngày …….tháng…….năm……… Điểm Lời phê: I-Trắc nghiệm: Học sinh chon câu đúng nhất ,mỗi câu đúng 0,3 điểm. Câu 1: Hai bán kính OA ,OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm 160 0 .Vậy số đo cung lớn là: a)160 0 b) 80 0 c) 200 0 d) 100 0 . Câu 2: Trên đường tròn (O) lấy theo thứ tự ba điểm A,B,C,D sao cho s đ AB ) = 100 0 ;s đ BC ) =60 0 ; s đ CD ) =130 0 .Cách sắp xếp nào sau đây đúng? a)AB>BC>CD>DA b)AB>BC>DA>CD. c)CD>AB>DA>BC. c)CD>AB>BC>DA. Câu 3 :Trong các tứ giác sau đây, tứ giác nào không nội tiếp được đường tròn ? a) Hình thang cân. b) Hình chữ nhật. c) Hình vuông d) Hình bình hành Câu 4 : Cho hình vẽ sau ,biết AI ⊥ BC, BD ⊥ AC Tứ giác nào nội tiếp được đường tròn ? a)CIHD. b)ABID. c) CIHD và ABID. d) Không có tứ giác nào nội tiếp được. Câu 5:Cho đường tròn ( O; 4 cm) và cung AB có số đo bằng 80 0 .Độ dài cung AB ( lấy π ≈ 3,14 làm tròn đến hai chữ số thập phân) là: a)4,85 cm. b)5,58 cm. c)5,85 cm. d) 6,58cm Câu 6: Tính số đo của xAB trong hình vẽ sau, biết OA ⊥ OB,ta được: a) 90 0 b)60 0 c) 45 0 d) 30 0 Câu 7 :Cho hình vẽ : O D C B A Biết AmBsd ) = 80 0 .Vậy số đo của góc AIB là: a) 80 0 b) 280 0 c) 160 0 d) 100 0 Câu 8 : Bất cứ một đa giác đều nào cũng có : a) Chỉ một đường tròn nội tiếp . b) Chỉ một đường tròn ngoại tiếp. c) Không có đường tròn nào ngoại tiếp , nội tiếp . d)Một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp . Câu 9 :Cho hình vẽ sau: Tìm các góc nội tiếp bằng nhau ta được: · · · · · · · · ) ) ) v a ` a DAC DBC b ADB ACB c DAC DBC ADB ACB = = = = d) Không có góc nội tiếp nào bằng nhau. Câu 10: Một hình tròn có chu vi 6 π cm thì có diện tích là : a) 2 3 cm π b) 2 4 cm π c) 2 6 cm π d) 2 9 cm π II-Tự luận : Bài 1: ( 4 điểm ).Cho đường tròn ( O; 10 cm ). a) Tính chu vi và diện tích hình tròn trên. b) Tính độ dài cung và diện tích hình quạt một cung của đường tròn trên có số đo 120 0 ( làm tròn 2 chữ số thập phân ). .Bài 4 : ( 3 điểm ) Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn (O) .Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M bất kỳ .Trên tia MA lấy một điểm D sao cho MD = MB .Gọi I là giao điểm của BD với AC. K là giao điểm của AM với BC. a) Tính số đo của góc AMB .Suy ra tam giác MBD là tam giác đều . b) Chứng minh : Hai tam giác ABD và tam giác MBC bằng nhau. c) Nếu M là điểm chính giữa của cung nhỏ BC .Hãy chứng minh tứ giác DICK nội tiếp được đường tròn. IV- Đâp ân: 1/ Trắc nghiệm: Câu1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 c c d c b c d d c d 2/ Tự luận: Bài 1: a) Tính chu vi và diện tích hình tròn: 2 2.3,14.10 62,8C R cm π = = = ( 1 điểm ) 2 2 2 3,14.10 314S R cm π = = = ( 1 điểm ) b) Tính độ dài cung và diện tích hình quạt: 3,14.10.120 20,93 180 180 Rn l cm π = = = ( 1 điểm ) 2 2 2 3,14.10 .120 104,67 360 360 R n S cm π = = = ( 1 điểm ) O I K D M C B A Bài 2: a) Tính số đo của góc AMC.Suy ra tam giác BMD là tam giác đều : Ta có AMC = ACB ( cùng chắn cung AB ) Mà ACB = 60 0 ( tam giác ABC đều ). Do đó : AMC = 60 0 ( 0,5 đ ) Tam giác BMC cân ( MB = MD ) có AMC = 60 0 nên tam giác BMC là tam giác đều. ( 0,5 đ ). b) Chứng minh : ∆ ADB = ∆ BMC: Ta có : BD = BM ( ∆ BMC là tam giác đều. ) .( 0,25 đ ) ABM +IBC = ABC = 60 0 . (0,25 đ ) Tương tự : MBC = 60 0 . ( 0,25 đ ) Ngoài ra : AB = BC ( gt ) ( 0,25 đ ) Vậy: ∆ ADB = ∆ BMC c)Chứng minh tứ giác DICK nội tiếp : Nếu M là điểm chính giữa của BC ) thì BM MC= ) ) suy ra : BAM = MAC ( góc nội tiếp ) ⇒ AM ⊥ BC ( ∆ ABC đều nên đường phân giác củng là đường cao ) (0,25 đ) Hay DKC = 90 0 . ( * ) ( 0,25 đ) Do AM ⊥ BC ( CM trên ) ⇒ BK cũng là phân giác của DBM ( ∆ BDM đều) ⇒ KBD = 0 0 ˆ 60 30 2 2 DBM = = . Xét tam giác BCI có CBI = KBD = 30 0 ( CM trên) BCI = 60 0 ( ∆ ABC đều) Suy ra ∆ BCI vuông tại I hay DIC = 90 0 (**). (0,25 đ ) Từ ( *) và (**) suy ra tứ giác DIKC nội tiếp được( vì có tổng hai góc đối bằng 180 0 ) (0,25 đ ) Học sinh giải cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa. Hướng dẫn về nhà: Ta sang chương III ở tiết học sau. . bằng nhau. II- Chuẩn bị : GV soạn ma trận kiểm tra , đề bài và đáp án. HS ôn tập các kiến thức trong chương. Ma trận kiểm tra: Mức độ Kiến thức Nhận biết. tại I hay DIC = 90 0 (* *). (0 ,25 đ ) Từ ( *) và (* *) suy ra tứ giác DIKC nội tiếp được( vì có tổng hai góc đối bằng 180 0 ) (0 ,25 đ ) Học sinh giải cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra chương III Hình học 9 ( co Ma trận và đáp án), Kiểm tra chương III Hình học 9 ( co Ma trận và đáp án), Kiểm tra chương III Hình học 9 ( co Ma trận và đáp án)

Bình luận về tài liệu kiem-tra-chuong-iii-hinh-hoc-9-co-ma-tran-va-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP