Đánh giá tác động của đê bao khu vực nội đồng xã hội an đông, huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp đến hiệu quả sản xuất lúa của người dân

24 331 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 22:16

luận văn, khóa luận, chuyên đề, tiểu luận, marketing, hành vi, khách hàng, dịch vụ, quản trị, cảm nhận, hài lòng, sự hài lòng GVHD: Nguyễn Minh Châu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Về phần Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thì đa số người dân ở đây sống bằng nghề nông mà nông sản chính của họ là cây lúa. Hiệu quả kinh tế của việc trồng lúa tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của địa phương này. Theo như nhiều nhà khoa học và chuyên gia thì đê bao mang lại rất nhiều lợi ích như tăng số vụ gieo trồng lên dẫn đến tăng sản lượng nông sản, tạo công ăn việc làm cho các lao động ở địa phương về nông nghiệp… Ngoài ra đê bao còn tác động xấu đến độ màu mỡ của đất và cả môi trường sinh thái. Bằng cách là nó đã ngăn một lượng phù sa rất lớn đổ vào đồng. Ngoài ra nước tràn vào đồng cũng giúp diệt trừ các mầm móng sâu hại, dịch bệnh từ vụ mới thu hoạch xong. Từ đó mà ảnh hưởng đến năng suất cũng như phẩm chất cây trồng. Còn theo phản ánh của một số nông dân canh tác lúa ở địa phương này cho biết năng suất lúa vụ ba thấp hơn những vụ khác, khoảng gần 60% năng suất lúa của vụ Đông xuân. Từ những thực tế trên, tôi nghĩ rằng vấn đề xây dựng đê bao chống lũ khu vực nội đồng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi do bản thân nó vẫn mang nhiều tác động tích cực cũng như tiêu cực đến với sản xuất nông nghiệp. Do vậy tôi đã nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tác động của đê bao khu vực nội đồng Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đến hiệu quả sản xuất lúa của người dân” để xem xét tác động của đê bao đến hiệu quả sản xuất lúa là tốt hay xấu từ đó có kết luận cũng như kiến nghị phù hợp góp phần giúp làm tăng hiệu quả sản xuất lúa ở địa phương. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Đánh giá sự tác động của đê bao đến hiệu quả sản xuất lúa của người dân thông qua việc khảo sát ý kiến của họ. Mục tiêu cụ thể Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa thông qua các chỉ tiêu: Năng suất (kg/1000 m 2 /năm) Chi phí sản xuất (đồng/1000 m 2 /năm) Lợi nhuận (đồng/1000 m 2 /năm) Thu nhập/lao động (đồng/1000 m 2 /năm) So sánh các chỉ tiêu định lượng ở trên giữa hai năm 2008 (là năm chưa có đê bao) và 2009 (là năm đã có đê bao) trên cùng một hộ nông dân. SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 1 GVHD: Nguyễn Minh Châu 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Thời gian nghiên cứu: + Nghiên cứu và so sánh hiệu quả sản xuất lúa qua hai năm 2008 và 2009. + Thời gian tiến hành nghiên cứu là từ 22/02/2010 đến 26/04/2010. Không gian nghiên cứu: là diện tích lúa nằm trong tiểu vùng đê bao 377 ha ở Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Vì toàn có 3 tiểu vùng đê bao mà tiểu vùng 377 ha có diện tích lớn nhất khoảng 350 ha. Diện tích trồng lúa chiếm khoảng 70% diện tích tiểu vùng này. Bên cạnh đó giữa ba tiểu vùng ở Hội An Đông có sự đồng đều là gần như nhau, bao gồm độ trũng, độ nhiễm phèn, hệ thống kênh mương dẫn thoát nước, … Đối tượng nghiên cứu: là các hộ nông dân có trồng lúa trong tiểu vùng đê bao 377 ha cả hai năm 2008 và 2009. Ngoài ra các hộ này còn thuộc đối tượng chỉ trồng lúa suốt hai năm 2008 và 2009_tức là không trồng xen các loại cây trồng khác. Việc đề tài giới hạn cây trồng là cây lúa vì như vậy sẽ tạo sự nhất quán để dễ dàng so sánh tác động của đê bao đến hiệu quả sản xuất lúa. Ví dụ như một hộ nông dân truớc khi có đê bao chỉ toàn trồng lúa và sau khi xây dựng đê bao chỉ toàn trồng cây màu. Như vậy thì việc so sánh sẽ không tương đồng vì theo như khuyến cáo của nhiều nhà khoa học cũng như của Nhà nước thì thì cây màu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với cây lúa. 4. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU Xác định được tầm ảnh hưởng của đê bao đến hiệu quả trồng lúa từ đó mà có kết luận đúng đắn về tác động của đê bao góp phần tạo cơ sở để khuyến cáo trong nông nghiệp. Ngoài ra cũng giúp cho người nông dân thấy rõ sự quan tâm của Nhà nước cũng như của các tầng lớp khác trong hội như là nhà khoa học, sinh viên… Thông qua việc phỏng vấn trực tiếp nông dân và khi đó người phỏng vấn sẽ giới thiệu rõ mục tiêu cũng như ý nghĩa của đề tài. Từ đó tạo cho họ động lực để hăng hái sản xuất. Có cơ sở để đề xuất với chính quyền địa phương có giải pháp phù hợp. Nếu như sản xuất lúa vụ ba có hiệu quả thì nên mở rộng mô hình lúa vụ ba. Còn như kém hiệu quả thì tính đến việc chuyển đổi qua cây màu có đặc điểm phù hợp với từng địa phương và có hiệu quả kinh tế cao.(do không có nhiều thời gian nên đề tài không nghiên cứu đến hiệu quả sản xuất cây màu). Ngoài ra có thể dự báo được tác động của đê bao về lâu về dài đến sản xuất cây trồng. Từ đó giúp chính quyền địa phương có cái nhìn tổng thể về đê bao để có chính sách đúng đắn như là hạn chế hoặc phát triển mô hình đê bao. SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 2 GVHD: Nguyễn Minh Châu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG NGHIÊN CỨU A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Hiệu quả kinh tế (HQKT) là một phạm trù kinh tế học phản ánh về mặt chất lượng của các hoạt động sản xuất kinh doanh, được phản ánh như sau: HQKT được đo bằng hiệu số giữa kết quả đạt được và chi phí phải bỏ ra để đạt được kết quả đó. Theo quan niệm này thì HQKT đồng nghĩa với lợi nhuận.(Trịnh Hoàng Anh lớp DH4KN2). Trong đề tài này hiệu quả kinh tế được đo lường thông qua các chỉ tiêu sau: năng suất/1000 m 2 /năm, doanh thu/1000 m 2 /năm, chi phí/1000 m 2 /năm, lợi nhuận/1000 m 2 /năm, thu nhập/lao động/1000 m 2 /năm. Đê là công trình ngăn nước lũ của sông hoặc ngăn nước biển, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phân loại, phân cấp theo quy định của pháp luật.(Luật đê điều năm 2006) Đê baođê bảo vệ cho một khu vực riêng biệt.(Luật đê điều năm 2006) Năng suất là sản lượng của đơn vị diện tích trong thời gian nhất định.(Theo PGS.TS Trần Đức Viên và TS Nguyễn Thanh Lâm) Lúa vụ ba là lúa được trồng vào vụ Thu Đông tức khoảng thừ tháng 5 đến tháng 8 Âm lịch. Đương nhiên là lúa vụ ba chỉ trồng được khi có hệ thống đê bao bảo vệ vì thời gian này là khoảng thời gian nước nổikhu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). (Theo Phó chủ tịch Hội An Đông) Tiểu vùng là một diện tích địa lý cụ thể bao gồm các hoạt động kinh tế diễn ra ở đó. (Theo Phó chủ tịch Hội An Đông) 2. BÌNH LUẬN CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÊ BAO Giáo sư Đào Công Tiến_nguyên hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh phát biểu vào năm 2005 thì nước lụt cũng tồn tại hai mặt song song là mặt lợi và mặt hại : “Mặt hại của lũ là gây chết người (chủ yếu là trẻ em do người lớn bất cẩn), ảnh hưởng hạ tầng, gián đoạn một số hoạt động kinh tế - hội và môi sinh, môi trường. Tuy nhiên, mặt lợi rất lớn của nó là hơn 150 triệu tấn phù sa/năm đã theo 450 tỉ m 3 nước bồi đắp cho ĐBSCL.”(Theo vietbao.vn) Cũng vào năm 2005, giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định: “Quan điểm phát triển nền nông nghiệp bền vững là không nên phát triển đại trà lúa vụ ba ở ĐBSCL. Hãy cho đất SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 3 GVHD: Nguyễn Minh Châu nghỉ, đưa lũ tràn vào để lấy phù sa, diệt trừ sâu bệnh. Nông dân còn có nguồn lợi tự nhiên để khai thác, đa dạng loại hình knih tế, tăng thu nhập.”(Theo vietbao.vn) Qua đó có thể thấy rằng không thể khẳng định đê bao là một giải pháp tối ưu mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc làm lúa vụ ba. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ giữa cái bỏ ra và cái nhận về nếu như nhận về ít mà phải đánh đổi quá lớn thì nên chăng mình phải theo đuổi. B. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG NGHIÊN CỨU Huyện Lấp Vò có 12 và một thị trấn, trong đó Hội An Đông có diện tích là 1234,09 ha đứng hàng thứ 10 trong huyện. Với diện tích sản xuất nông nghiệp là 1091,73 ha chiếm 88,46% diện tích toàn xã, trong đó diện tích trồng lúa là 878,58 ha chiếm 80,48 % diện tích đất nông nghiệp. Số hộ trong là 2118 hộ với số dân là 10.061 người. Thu nhập bình quân đầu người là 8.156.500 đồng/năm. Loại hình kinh tế chính của địa phương là sản xuất nông ngiệp và công nghiệp. Trong đó sản xuất công nghiệp chỉ bao gồm các cơ sở sản xuất với quy mô nhỏ và đơn giản. Nông nghiệp vẫn là loại hình kinh tế trọng tâm của chiếm khoảng hơn 70% thu nhập của xã. Năm 2008, thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp, đã tiến hành xây dựng ba tiểu vùng đê bao trong địa bàn bao gồm tiểu vùng Ô 6, 377 ha, Hợp Tác Xã. Gần cuối năm 2009 công trình đê bao hoàn thành phục vụ sản xuất lúa vụ ba. Tiểu vùng 377 ha là tiểu vùng có diện tích lớn nhất trong ba tiểu vùng, diện tích của nó là 377 ha. Có 470 hộ sản xuất nông nghiệp trong tiểu vùng này. Ba tiểu vùng đê bao này có mức độ tương đồng là gần như nhau bao gồm cả đô trũng, mức nhiễm phèn, hệ thống kênh mương dẫn thoát nước .(Theo phó chủ tịch xã) CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 4 GVHD: Nguyễn Minh Châu Qua hai bước nghiên cứu: Bước Dạng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kỹ thuật 1 Nghiên cứu sơ bộ Định tính Thảo luận tay đôi n = 5 2 Nghiên cứu chính thức Định lượng Phỏng vấn trực tiếp n = 30 Xử lý, phân tích dữ liệu Bảng 1: Thiết kế nghiên cứu 2. NGUỒN DỮ LIỆU Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp đối tượng nghiên cứu. Người hỏi sẽ chuẩn bị sẵn một mẫu bảng câu hỏi để hỏi cùng một nội dung đối với các hộ nông dân khác nhau. 3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 5 Nghiên cứu sơ bộ GVHD: Nguyễn Minh Châu CƠ SỞ LÝ THUYẾT DÀN BÀY THẢO LUẬN TAY ĐÔI THẢO LUẬN TAY ĐÔI n = 5 LẬP BẢNG CÂU HỎI CHÍNH THỨC PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP n = 30 LÀM SẠCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Kiểm định khác biệt hai trung bình tổng thể) SOẠN THẢO BÁO CÁO Hình 1: Quy trình nghiên cứu đề tài 4. MẪU NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hộ nông dân canh tác lúa trong tiểu vùng đê bao 377 ha trong hai năm 2008 và năm 2009. Đồng thời các hộ này cũng phải thõa điều kiện là chỉ trồng lúa trong hai năm 2008 và 2009 (không trồng xen các cây trồng khác). Sử dụng phương pháp phi xác suất cho đề tài nghiên cứu. Mẫu được lấy theo phương pháp thuận tiện. Cỡ mẫu được chọn là 30. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 6 Nghiên cứu chính thức GVHD: Nguyễn Minh Châu 1. THÔNG TIN VỀ MẪU Sau khi được làm sạch, tổng số hồi đáp cho phân tích định lượng chính thức là 30, số lượng đã thỏa mãn được nhu cầu đề ra cho cỡ mẫu. 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Sử dụng phần mềm Excel 2003 để kiểm định khác biệt của hai trung bình tồng thể, không biết phương sai của hai tổng thể,hai mẫu độc lập trong hai trường hợp giả định là hai phương sai tổng thể giống và khác nhau. Kiểm định khác biệt này trên các biến định lượng có liên quan đến mô hính nghiên cứu bao gồm năng suất, chi phí, lợi nhuận, thu nhập/lao động. 3. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau Năm 2008 Năm 2009 Trung bình mẫu 1.639,20 2.234,73 Phương sai mẫu 18.245,34 27.796,06 Số quan sát 30 30 Độ tự do 56 Giá trị kiểm định t -15.20 Bảng 3: Phân tích chỉ tiêu năng suất theo trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau Trường hợp hai phương sai tổng thể giống nhau Năm 2008 Năm 2009 Trung bình mẫu 1.639,20 2.234,73 Phương sai mẫu 18.245,34 27.796,06 Số quan sát 30 30 Độ tự do 58 Giá trị kiểm định t - 15,20 Bảng 4: Phân tích chỉ tiêu năng suất theo trường hợp hai phương sai tổng thể giống nhau TRƯỜNG HỢP 1: Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau (Bảng 3) a. Giả thuyết cho rằng năng suất năm 2008 lớn hơn năm 2009 b. Ta đặt giả thuyết như sau: SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 7 GVHD: Nguyễn Minh Châu H 0 : µ 08 - µ 09 >= 0 H 1 : µ 08 - µ 09 < 0 Trong đó: µ 08 là trung bình tổng thể năng suất năm 2008 µ 09 là trung bình tổng thể năng suất năm 2009 c. Như vậy đây là kiểm định bên trái d. Kiểm định giả thuyết với độ tin cậy 95% tức là mức ý nghĩa 5% e. Giá trị kiểm định t = - 15,02 f. Giá trị tra bảng t df; α = t 56; 0,05 ≈ t 60; 0,05 = 1,6706 g. Vậy ta bác bỏ H 0 do t < - t df; α Với độ tin cậy 95% ta có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng năng suất năm 2009 lớn hơn năm 2008 TRƯỜNG HỢP 2: Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau (Bảng 4) các bước phân tích giống trường hợp 1 và cũng có kết luận tương tự do: t = - 15,02 < - t 58; 0,05 ≈ - t 60; 0,05 = - 1,6706 Năng suất lúa năm 2009 lớn hơn năm 2008 là do đê bao hoàn thành gần cuối năm 2009 giúp nông dân sản xuất thêm lúa vụ ba tức vụ Thu Đông. Như vậy là tính về số vụ gieo trồng năm 2009 nhiều hơn năm 2008 một vụ. Còn hai vụ trước đó trong năm 2009 là vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năng suất cũng gần bằng với năm 2008 do điều kiện tự nhiên không khác nhau lắm. 4. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU DOANH THU Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau Năm 2008 Năm 2009 Trung bình mẫu 7.055.113,79 9.604.272,41 Phương sai mẫu 348.070.151.231,53 531.502.427.783,25 Số quan sát 30 30 Độ tự do 54 Giá trị kiểm định t -14,64 Bảng 5: Phân tích chỉ tiêu doanh thu theo trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau Trường hợp hai phương sai tổng thể giống nhau Năm 2008 Năm 2009 Trung bình mẫu 7.055.113,79 9.604.272,41 SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 8 GVHD: Nguyễn Minh Châu Phương sai mẫu 348.070.151.231,53 531.502.427.783,25 Số quan sát 30 30 Độ tự do 56 Giá trị kiểm định t -14.64 Bảng 6: Phân tích chỉ tiêu doanh thu theo trường hợp hai phương sai tổng thể giống nhau TRƯỜNG HỢP 1: Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau (Bảng 5) a. Giả thuyết cho rằng năng suất năm 2008 lớn hơn năm 2009 b. Ta đặt giả thuyết như sau: H 0 : µ 08 - µ 09 >= 0 H 1 : µ 08 - µ 09 < 0 Trong đó: µ 08 là trung bình tổng thể năng suất năm 2008 µ 09 là trung bình tổng thể năng suất năm 2009 c. Như vậy đây là kiểm định bên trái d. Kiểm định giả thuyết với độ tin cậy 95% tức là mức ý nghĩa 5% e. Giá trị kiểm định t = -14.64 f. Giá trị tra bảng t df; α = t 56; 0,05 ≈ t 60; 0,05 = 1,6706 g. Vậy ta bác bỏ H 0 do t < - t df; α Với độ tin cậy 95% ta có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng doanh thu năm 2009 lớn hơn năm 2008 TRƯỜNG HỢP 2: Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau (Bảng 6) các bước phân tích giống trường hợp 1 và cũng có kết luận tương tự do: t = -14.64 < - t 58; 0,05 ≈ - t 60; 0,05 = - 1,6706 Như vậy là doanh thu cũng tỷ lệ thuận với năng suất nghĩa là doanh thu năm 2009 lớn hơn năm 2008. Do năng suất năm 2009 lớn hơn năm 2008 mà giá bán của mỗi năm cũng gần đồng nhất giữa các hộ vì thứ nhất là các hộ nông dân ở đây thường không trữ lúa lại mà bán liền sau khi thu hoạch, thứ hai là giá lúa giữa các vụ trong một năm cũng như giữa hai năm không có nhiều khác biệt. 5. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU CHI PHÍ Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 9 GVHD: Nguyễn Minh Châu Năm 2008 Năm 2009 Trung bình mẫu 2.737.566,67 5.309.933,33 Phương sai mẫu 216.852.874.712,64 290.251.305.747,13 Số quan sát 30 30 Độ tự do 57 Giá trị kiểm định t - 19,79 Bảng 7: Phân tích chỉ tiêu chi phí theo trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau Trường hợp hai phương sai tổng thể giống nhau Năm 2008 Năm 2009 Trung bình mẫu 2.737.566,67 5.309.933,33 Phương sai mẫu 216.852.874.712,64 290.251.305.747,13 Số quan sát 30 30 Độ tự do 58 Giá trị kiểm định t - 19,79 Bảng 8: Phân tích chỉ tiêu chi phí theo trường hợp hai phương sai tổng thể giống nhau TRƯỜNG HỢP 1: Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau (Bảng 7) a. Giả thuyết cho rằng chi phí năm 2008 lớn hơn năm 2009 b. Ta đặt giả thuyết như sau: H 0 : µ 08 - µ 09 >= 0 H 1 : µ 08 - µ 09 < 0 Trong đó: µ 08 là trung bình tổng thể chi phí năm 2008 µ 09 là trung bình tổng thể chi phí năm 2009 c. Như vậy đây là kiểm định bên trái d. Kiểm định giả thuyết với độ tin cậy 95% tức là mức ý nghĩa 5% e. Giá trị kiểm định t = - 19,79 f. Giá trị tra bảng t df; α = t 57; 0,05 ≈ t 60; 0,05 = 1,6706 g. Vậy ta bác bỏ H 0 do t < - t df; α Với độ tin cậy 95% ta có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng chi phí năm 2009 lớn hơn năm 2008 TRƯỜNG HỢP 2: Trường hợp hai phương sai tổng thể khác nhau (Bảng 8). Các bước giống trường hợp 1 và cũng có kết luận tương tự do: t = - 15,02 < - t 58; 0,05 ≈ - t 60; 0,05 = - 1,6706 Qua nhận xét của nhiều nông dân thì chi phí năm 2009 lớn hơn năm 2008 là do hai nguyên nhân tổng quát sau: SVTH: Lê Thị Tâm Thanh 10 . tài: Đánh giá tác động của đê bao khu vực nội đồng xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đến hiệu quả sản xuất lúa của người dân để xem xét tác động. chung Đánh giá sự tác động của đê bao đến hiệu quả sản xuất lúa của người dân thông qua việc khảo sát ý kiến của họ. Mục tiêu cụ thể Đánh giá hiệu quả sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động của đê bao khu vực nội đồng xã hội an đông, huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp đến hiệu quả sản xuất lúa của người dân , Đánh giá tác động của đê bao khu vực nội đồng xã hội an đông, huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp đến hiệu quả sản xuất lúa của người dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn