HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI XÃ HỘI HỌC

39 93 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 21:59

1. Khái niệm hành động xã hội2. Các đặc điểm của hành động xã hội3. Cấu trúc của hành động xã hội4. Phân loại hành động xã hội5. Những yếu tố quy định hành động xã hộiKhái niệmMax Weber Hành động xã hội là hành động được chủ thể gắn cho nó một ý nghĩa chủ quan nào đó, là hành động có tính đến hành vi của người khác và vì vậy được định hướng tới người khác, trong đường lối, quá trình của nó.Hành động duy cảm: Là hành động của con người thực hiện theo cảm xúc nhất thời: sự tự hào, sự yêu thương, sự căm giận…Hành động mang tính truyền thống: là hành động cá nhân thực hiện theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa. VD: tục lệ ma chay, cưới hỏi…
- Xem thêm -

Xem thêm: HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI XÃ HỘI HỌC, HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI XÃ HỘI HỌC, I. VỊ THẾ XÃ HỘI, III. Mối quan hệ của vị thế xã hội và vai trò xã hội, Cơ cấu của văn hóa, Môi trường xã hội hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn