Đề Kiem tra 1 tiet - Hoc ki I vat li 6->9

6 231 3 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:27

Trờng THCS Hùng Thắng -----***----- Ngày thángnăm 2008 Họ và tên : .Lớp Kiểm tra môn vật lí 9 (Thời gian làm bài 45 phút) PhầnI : Khoanh tròn chữ cái cho phơng án đúng( mỗi câu 0,5 điểm ) Câu1 . Khi hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng thì : A. Cờng độ dòng điện qua dây dẫn không thay đổi. B. Cờng độ dòng điện qua dây dẫn lúc tăng lúc giảm. C. Cờng độ dòng điện giảm. D. Cờng độ dòng điện qua dây dẫn tăng. Câu2 . Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S, làm bằng chất có điện trở suất thì có điện trở R, tính bằng công thức : A. R = l s C. R = l s B. R = s l D. R = . s l Câu3 . Đoạn mạch gồm 2 điện trở R 1 và R 2 mắc song song có R tđ là : A. R tđ = R 1 + R 2 C. R tđ = 21 21 RR RR + B. R tđ = 21 21 RR RR + D. R tđ = 21 11 RR + Câu4 . Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trị lần lợt là R 1 =8 , R 2 =12 , vào hiệu điện thế U=4,8V, cờng độ dòng điện qua đoạn mạch này sẽ có giá trị bằng: A. I = 0,6A B. I = 0,4A C. I = 1A D. I = 0,24A Phần II. Trả lời câu hỏi và làm các bài tập sau: Câu6 . Một bếp điện có ghi 220V 1,1KW. ( 4 điểm ) a. Tính điện trở và cờng độ dòng điện của bếp khi đợc mắc vào hiệu điện thế 220V b. Tính công suất tiêu thụ của bếp khi bếp đợc mắc vào hiệu điện thế 210V Câu7 . ( 4 điểm ) Cho mạch điện nh hình vẽ biết: R 1 =20 , R 2 =6 R 3 =20 , R 4 =2 . Tính điện trở của mạch khi khoá K mở và khi khoá k đóng ( Không cần tóm tắt) Điểm Lời Phê của Thầy cô giáo R 4 R 3 R 2 R 1 K + - Câu6, câu7 làm sang mặt bên Trờng THCS Hùng Thắng -----***----- Ngày thángnăm 2008 Họ và tên : .Lớp Kiểm tra môn vật lí 7 (Thời gian làm bài 45 phút) Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trớc đáp án đúng : I- Khi nào ta nhìn thấy 1 vật a. Mắt ta hớng về phía vật b. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. c. Khi giữa mắt ta có khoảng sáng. d. Mắt ta phát ra những tia sáng đến vật. II-Tia phản xạ trên gơng phẳng nằm trong cùng một mặt phẳng với : a.Tia tới và đờng vuông góc với tia tới b. Tia tới và đờng pháp tuyến với gơng. c.Tia tới và pháp tuyến của gơng tại điểm tới d. Đờng pháp tuyến với gơng và đờng vuông góc với tia tới. Câu 2:Phát biểu các định luật sau: - Định luật truyền thẳng ánh sáng : - Định luật phản xạ ánh sáng : . . . . . Câu 3: Vẽ ảnh của 1 điểm sáng và của một vật sáng AB đặt trớc gơng phẳng cho ở hình sau Câu 4: Tìm từ thích hợp điền vào ô trống a,Trong nớc nguyên chất, ánh sáng truyền đi . b, Khoảng cách từ 1 điểm sáng đến gơng phẳng bằng . đến gơng c, ảnh tạo bởi gơng cầu lõm không hứng đợc trên màn chắn. d, vùng nhìn thấy của gơng phẳngso với vùng nhìn thấy của gơng cầu lồi có cùng kích thớc Trờng THCS Hùng Thắng -----***----- Ngày thángnăm 2008 Họ và tên : .Lớp A B S Điểm Lời Phê của Thầy cô giáo Kiểm tra môn vật lí 6 (Thời gian làm bài 45 phút) Phần I. Khoanh tròn chữ cái dứng trớc câu trả lời đúng Câu1. Câu nào sau đây nói về giới hạn đo của thớc là đúng A. GHĐ của thớc là độ dài của thớc B. GHĐ của thớc là độ dài lớn nhất trên thớc C. GHĐ của thớc là khoảng cách ngắn nhất giữa hai vạch chia trên thớc D. GHĐ của thớc là độ dài nhỏ nhất của thớc có thể đo đợc Câu2. Khi lò xo bị biến dạng thì : A. Biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ B. Biến dạng càng nhỏ thì lực đàn hồi càng lớn C. Biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn D. Biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm Câu3. Có thể dùng bình chia độ để đo vật nào sau đây: A. Một gói bông B. Một bát gạo C. Một hòn đá D. Năm viên phấn Câu4. Dùng hai tay kéo hai đầu 1 sợi dây cao su cho dây dãn dài ra. Những cặp lực nào sau đây là cặp lực cân bằng : A. Lực do dây tác dụng vào tay và lực do tay tác dụng vào dây B. Lực do hai tay tác dụng vào hai đầu dây C. Cả hai kết luận A, B đều đúng D. Cả hai kết luận A, B đều sai Phần II . Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: - Một cái búa đóng vào một cái đinh. Búa đã tác dụng vào đinh một lực . - Ngời ta đo .của một vật bằng cân. Đơn vị đo là - Một vật đợc treo vào đầu một sợi dây , vật đứng yên vì đã chịu tác dụng của ., lực thứ nhất là(5) ., lực thứ hai là . - đổi các đơn vị sau: a: 880m = .cm c: 5,2 tấn = .Kg b: 50 cm 3 = .m 3 d: Vật có khối lợng 34 tạ thì có trọng lợng là . PhầnIII . Trả lời các câu hỏi sau: Câu5. Nêu một thí dụ cho thấy lực tác dụng đồng thời làm vật biến dạng và biến đổi chuyển động . Câu6. Làm thế nào để đo đờng kính của một cái vung nồi cơm ? Trờng THCS Hùng Thắng -----***----- Ngày thángnăm 2008 Họ và tên : .Lớp Câu 5 + Câu 6 làm sang mặt bên Điểm Lời Phê của Thầy cô giáo Kiểm tra môn vật lí 8 (Thời gian làm bài 45 phút) Phần I. Khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng Câu 1 : Một lực 10N có thể gây ra một áp suất 500.000 N/m 2 đợc không ? Tại sao ? Hãy chọn câu trả lời đúng : A. Không , vì lực quá nhỏ B. Đợc, nếu diện tích bị ép phù hợp C. Không ,vì áp suất quá lớn Câu 2 :Một vật đang chuyển động thẳng đều chịu tác dụng của 2 lực F 1 , F 2 . Biết F 2 = 15N . Kết luận nào sau đây là đúng : A. F 1 = 30N B. F 1 = 1,5N C. F 1 = 15N D. F 1 = 150N PhầnII. Làm các bài tập sau: Câu3 : Một ô tô chạy từ Hải Dơng đến Hà Nội dài 60 Km trong 45 phút rồi chạy ngợc lại trong 1h20phút. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đờng xe đã đi Câu 4 : Nói áp suất khí quyển bằng 750 mmHg nghĩa là thế nào ? Tính áp suất này ra N/m 2 , biết trọng lợng riêng của thuỷ ngân là 136000 N/m 3 . Câu 5 : Một ngời tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,5.10 4 N/m 2 . Diện tích hai bàn chân tiếp xúc với sàn là 0,04 N/m 2 . Hỏi trọng lợng và khối lợng của ngời đó là bao nhiêu ? Bài làm . . . Trờng THCS Hùng Thắng Ngày thángnăm 2008 Điểm Lời Phê của Thầy cô giáo -----***----- Họ và tên : .Lớp Kiểm tra môn công nghệ 8 (Thời gian làm bài 45 phút) Câu1(3,5 điểm). Điền cụm từ trong khung vào chỗ trống trong các câu sau đây cho đúng với nội dung: Đa giác đều, hình chữ nhật, mặt đáy, hình vuông, mặt bên, tam giác đều, hình tròn, tam giác cân, hình thang cân, tam giác vuông. - Hình lăng trụ đều đợc bao bởi hai (1) là hai hình(2) bằng nhau và các (3) .là các hình (4) .bằng nhau. - Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là (5) ,của hình nón là (6) ,của hình cầu là (7) Câu2(4điểm). Cho vật thể có các mặt A,B,C,D H và các hình chiếu của vật thể. Hãy ghi số tơng ứng với các mặt vật thể vào bảng sau: A B C D E F G H Đứng Bằng Cạnh Câu2(2,5điểm). Hãy vẽ các hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của vật thể cho ở hình vẽ sau: Mặt Hình chiếu B C H A G F E D 1 2 5 4 3 6 7 8 9 Điểm Lời Phê của Thầy cô giáo . thángnăm 2008 i m L i Phê của Thầy cô giáo -- -- - ** *-- -- - Họ và tên : .Lớp Ki m tra môn công nghệ 8 (Th i gian làm b i 45 phút) Câu1(3,5 i m). i n cụm từ. Thắng -- -- - ** *-- -- - Ngày thángnăm 2008 Họ và tên : .Lớp A B S i m L i Phê của Thầy cô giáo Ki m tra môn vật lí 6 (Th i gian làm b i 45 phút) Phần I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiem tra 1 tiet - Hoc ki I vat li 6->9, Đề Kiem tra 1 tiet - Hoc ki I vat li 6->9, Đề Kiem tra 1 tiet - Hoc ki I vat li 6->9

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-hoc-ki-i-vat-li-6-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP