Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý đổi mới của phó hiệu trưởng THCS

38 2,295 18
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/38 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:27

Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 1 PHÒNG GD&ĐT SÔNG HINH TRƯỜNG THCS SƠN GIANG    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HIỆU PHÓ TRƯỜNG THCS SƠN GIANG HUYỆN SÔNG HINH – TỈNH PHÚ YÊN Bùi Thanh Phúc Hiệu phó trường THCS Sơn Giang Sơn Giang tháng 9 năm 2008 Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 2 PHÒNG GD&ĐT SÔNG HINH TRƯỜNG THCS SƠN GIANG    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HIỆU PHÓ TRƯỜNG THCS SƠN GIANG HUYỆN SÔNG HINH – TỈNH PHÚ YÊN Bùi Thanh Phúc Hiệu phó trường THCS Sơn Giang Sơn Giang tháng 9 năm 2008 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : 1. Ban chấp hành trung ương khoá VIII(1997) - Đảng cộng sản Việt Nam ; Văn kiện hội nghò lần thứ hai - Nhà xuất bản Chính trò quốc gia Hà Nội. 2. Bùi Văn Quân - Phương pháp nghiên cứu giáo dục học - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội 1. 3. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2000) - Điều lệ trường trung học 4. Lê Quỳnh (2006) – Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học – Nhà xuất bản Lao động-Xã hội 5. Nguyễn Hữu Nam (1997) - Nghệ thuật lãnh đạo - Nhà xuất bản Giáo dục 6. Nguyễn Văn Lê(1997) - Chuyên đề quản lý trường học - người hiệu trưởng trường THCS - Nhà xuất bản Giáo dục 7. Những Vấn Đề chung về đổi mới giáo dục - Sách bồi dưỡng chu kỳ thường xuyên 8. Phạm Viết Vượng - Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Nhà xuất bản đại học sư phạm 9. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam (2005) - Luật giáo dục 10. Trần Kiều (1997) - Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở - Viện khoa học giáo dục Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 3 MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Giới hạn của đề tài 2 5. Giả thuyết khoa học 2 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỀ TÀI 1.1 Một số khái niệm cơ bản 4 1.2 Những yêu cầu đổi mới PPDH 5 1.3 Nội dung của công tác quản lý đổi mới PPDH 7 1.4 Hiệu trưởng và việc quản lý đổi mới PPDH trong nhà trường 7 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ VIỆC ĐỔI MỚI PPDH VÀ CHỈ ĐẠO VIỆC ĐỔI MỚI PPDH TẠI TRƯỜNG THCS SON GIANG 2.1 Vài nét về trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh -Tỉnh Phú Yên 9 2.2 Thực trạng việc đổi mới PPDH của trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên 10 2.3 Thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH của trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên 11 2.4 Đánh giá thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH của trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên, những ưu khuyết điểm cơ bản 12 Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 4 CHƯƠNG 3 : ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH TẠI TRƯỜNG THCS SON GIANG 3.1 Đònh hướng để đề xuất biện pháp 18 3.2 Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH 18 3.2.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động 18 3.2.2 Biện pháp, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện 22 3.2.3 Chỉ đạo sơ tổng kết các hoạt động đổi mới PPDH -kiểm tra, đánh giá, biểu dương 27 Giới thiệu nội dung hoạt động sơ kết 5 năm thay SGK & đổi mới PPDH của nhà trường ( tháng 2/2008) 27 KẾT LUẬN 29 Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 5 Lời cảm ơn Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiêïp vụ quản lý là một việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi người làm công tác giáo dục, đặc biệt là những nhà quản lý giáo dục. Sau một khoá học, được học tập và bồi dưỡng , những bài giảng của thầy cô đã giúp tôi cập nhật rất nhiều kiến thức về nghiệp vụ quản lý, có nhìn nhận khoa học hơn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chức năng của nhà quản lý. Điều đó đã giúp tôi ngày càng tự tin, vững vàng hơn trong công tác. Với đề tài “ Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu trưởng trường THCS Sơn Giang “ một lần nữa tôi lại được áp dụng những lý luận đã học tập vào thực tiễn và có thêm kinh nghiệm thực tế cho bản thân. Thông qua đề tài này , tôi mông muốn mang đến cho các bạn đồng nghiệp một kinh nghiệm nhỏ trong lónh vực quản lý Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ĐHSP Hà Nội, khoa quản lý giáo dục, cảm ơn cô giáo Bùi Minh HIền, cảm ơn các thầy cô giáo trường ĐHSP Hà Nội và các thầy cô giáo đã giúp đở tôi có những kiến thức q báu, những tài liệu bổ ích để hoàn thành bài tập nghiên cứu khoa học này. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình tôi, cảm ơn người bạn đời cũng là người bạn đồng nghiệp tuyệt vời của tôi đã là hậu phương vững chắc giúp đở tôi thật nhiều trong quá trình học tập và hoàn thành đề tài nghiên cứu này Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Sơn Giang đã tận tình giúp đở tôi trong công tác , tạo điều kiện trong quá trình học tập, nghiên cứu, áp dụng đề tài vào thực tế gỉang dạy. Sơn Giang, ngày 29 tháng 9 năm 2008 Người viết Bùi Thanh Phúc Ký hiệu chữ viết tắt Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 6 1. Cán bộ quản lý : CBQL 2. Trung học cơ sở : THCS 3. Phương pháp dạy học : PPDH 4. Xã hội chủ nghóa : XHCN 5. Khoa học kỹ thuật : KHKT 6. Phụ huynh học sinh : PHHS 7. Giáo viên : GV 8. Học sinh : HS 9. Ban giám hiệu : BGH 10. Sách giáo khoa : SGK 11. Sách giáo viên : SGV 12. Bộ Giáo dục & đào tạo : Bộ GD&ĐT 13. Cao đẳng sư phạm : CĐSP 14. Đại học sư phạm : ĐHSP MỞ ĐẦU Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 7 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : • Bước vào thế kỷ 21_ thế kỷ của nền văn minh trí tuệ, của xã hội thông tin và kinh tế trí thức. Xu thế toàn cầu hoá, thò trường hoá là xu thế tất yếu, xã hội Việt Nam cũng không nằm ngoài qui luật chung đó . Trong những năm gần đây, xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, do đó giáo dục Việt Nam cũng có nhiều thay đổi rất cơ bản. Để giáo dục Việt Nam bắt kòp với sự phát triển của giáo dục thế giới, Đảng ta đã có những chủ trương lớn về sự đổi mới ; trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã nêu rõ: “ Mục tiêu của giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí , đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài. Hình thành đội ngũ lao động có tri thức và có tay nghề, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghóa xã hội. Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng toàn diện và có năng lực chuyên môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần “. Và tại hội nghò lần thứ 4 của ban chấp hành Trung Ương khóa VII, Đảng ta đã đề ra nghò quyết : “Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo” và với quan điểm chỉ đạo: “Thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, thực hiện giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, lý luận gắn với thực tiễn. học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội”(Văn kiện hội nghò lần 2 BCH TƯ khoá VIII). • Trường học là kết tinh trình độ văn minh của xã hội trong công tác giáo dục trẻ em. Nhà trường không chỉ là nơi trẻ em tiếp thu tri thức khoa học mà còn là nơi giáo dục trẻ em trở thành người có ích cho xã hội, ở đó các em phải được giáo dục toàn diện gồm : tri thức khoa học, phẩm chất đaọ đức, khả năng làm việc độc lập, tính tập thể . . . • Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động ( theo khoản 2_điều 27_mục 2_chương 2 của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 ) • Trong bối cảnh toàn Ngành giáo dục đang nổ lực đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực hoá hoạt động học tập của HS , tổ chức tốt hoạt động tự lực của HS là con đường hiệu quả nhất Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 8 để đạt mục đích dạy học, mà trong đó chức năng cơ bản của GV là chỉ đạo, HS thì chủ động chiếm lónh kiến thức. • Các hoạt động nhận thức của GV cũng như quá trình vận dụng các phương án đổi mới PPDH và thực hiện giảng dạy theo SGK mới luôn có sự tác động nhất đònh từ phía CBQL nhà trường. Các giải pháp đònh hướng và tác động của CBQL sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và tiến độ chương trình đổi mới PPDH. Trong quá trình triển khai thực hiện : từ ý tưởng đến thực tiễn vận dụng tất nhiên luôn gặp những những bất cập những nảy sinh do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đòi hỏi nhà quản lý phải có những nhận đònh và giải pháp để điều chỉnh. Những tác động đó sẽ có ý nghóa lớn ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình đổi mới cũng như sự đồng bộ nhất quán trong quá trình triển khai . Như vậy CBQL cần có tác động tích cực trong việc tổ chức chỉ đạo tạo ra nhận thức đúng đắn trong GV, tạo ra môi trường thuận lợi cho các chương trình hoạt động cụ thể thiết thực ; ** Với nhận thức đó, đề tài này đề cập những biện pháp quản lý đổi mới PPDH , những kinh nghiệm giải pháp của Hiệu Trưởng trường THCS Sơn Giang đã và đang thực hiện trong việc thúc đẩy quá trình đổi mới PPDH theo tinh thần “ Lấy HS làm trung tâm” nhằm nâng cao chất lượng dạy học 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy_học, nâng cao hiêụ quả đào tạo 3. KHÁCH THỂ & ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU : 3.1 Khách thể nghiên cứu : Quản lý đổi mới PPDH 3.2 Đối tượng nghiên cứu : Biện pháp chỉ đạo đổi mới PPDH tại trường THCS Sơn Giang 4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Tại trường THCS Sơn Giang –huyện Sơng Hinh –Tỉnh Phú n với đội ngũ giáo viên học sinh nhà trường từ năm 2004 đến năm 2008 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC : Nếu nghiên cứu và áp dụng các biện pháp quản lý đổi mới PPDH khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và trình Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 9 độ của học sinh theo hướng tích cực hoá người học sẽ nâng cao chất lượng dạy_học và chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường 6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : 6.1 Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về đổi mới PPDH và quản lý đổi mới PPDH trong nhà trường 6.2 Khảo sát thực trạng chỉ đạo đổi mới PPDH tại trường THCS Sơn Giang 6.3 Đề xuất một biện pháp tăng cường chỉ đạo việc đổi mới PPDH tại trường THCS Sơn Giang 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận : - Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê - Phương pháp tổng hợp tư liệu 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn : - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 10 [...]... đặc điểm thực tế của nhà trường và kết quả học lực của họcsinh trong các năm học qua Hiệu trưởng trường THCS Sơn Giangxây dựng kế hoạch quản lý đổi mới PPDH Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 25 1.4 HIỆU TRƯỞNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH TRONGNHÀ TRƯỜNG :1.4.1 Điều 17_ chương 2 _ điều lệ trường trung học đã nêu rõ nhiệmvụ, quyền hạn của Hiệu trưởng là : Tổ... tác quản lý đổi mới PPDH 71.4 Hiệu trưởng và việc quản lý đổi mới PPDH trong nhà trường 7CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ VIỆC ĐỔI MỚI PPDH VAỉ CHặ ẹAẽO VIEC ẹOI MễI PPDH TAẽI TRệễỉNG THCS SON GIANG2.1 Vài nét về trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên 92.2 Thực trạng việc đổi mới PPDH của trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên 102.3 Thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH của. .. của nhà trường ( tháng 2/2008) 27KẾT LUẬN 29Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 5 CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN :1.1.1 Khái niệm quản lý : Quản lý là quá trình tác động có định hướng, có tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý thông qua các cơ chế quản lý, nhằm sử dụng có hiệu quả cao nguồn lực trong điều kiện môitrường biến... của cáccấp , các đoàn thể , nâng cao hiệu quả xã hội hoá giáo duc nhằm hổ trợ choBiện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sôn Giang 31 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH .KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH .Tháng Nội dung Kết quả mong đợi8/2008 - Kết thúc đợt phụ đạo họcsinh yếu kém - Kiểm tra thi lại _ Thống kêchất lượng học sinh cuối hè.- Biên chế lớp năm học mới. .. 102.3 Thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH của trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên 112.4 Đánh giá thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH của trường THCS Sơn Giang-Huyện Sông Hinh-Tỉnh Phú Yên,những ưu khuyết điểm cơ bản 12Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 4 KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN : Đổi mới PPDH nhằm giúp HS chủ động đạt các mục tiêu dạy... thành thạo và hiệu quả. Chỉ đạo đổi mới PPDH theo hướng nắm vững trình độ mặtbằng chung của học sinh, đảm bảo tính vừa sức ; các tổ bộ môn , giáoviên bộ môn cần định lượng hoá nội dung, kiến thức và mục tiêu đãđược trình bày trong SGK có tính khoa học khả thi đồng bộ thống nhấtgiữa các giáo viênBiện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sôn Giang 33 hiệu quả cao nhất. Đổi mới PPDH không... một thứ công nghệ cứng nhắc vì phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nó mangtính sáng tạo và do đó hiệu quả tuỳ thuộc chủ yếu vào người lựa chọnvà sử dụng nó – Vì vậy sẽ không có phương pháp vạn năng cho mọiBiện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 32 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH CỦA TRƯỜNG THCS SƠN GIANG – HUYỆN SÔNG HINH TặNH PHU YEN , NHệếNG ệU KHUYET ẹIEM... pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 18 CHƯƠNG 3ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDHTẠI TRƯỜNG THCS SƠN GIANG_ H.SÔNG HINH3.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP : Tiếp tục phát huy những mặt mặt mạnh của đơn vị nhà trường khaithác sức trẻ lòng nhiệt tình của tập thể sư phạm, tiếp tục củng cố ban chỉđạo , xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu cụ thể Chỉ đạo đổi. .. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH TẠI TRƯỜNG THCS SON GIANG3.1 Định hướng để đề xuất biện pháp 183.2 Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH 183.2.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động 183.2.2 Biện pháp, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện 223.2.3 Chỉ đạo sơ tổng kết các hoạt động đổi mới PPDH-kiểm tra, đánh giá, biểu dương 27Giới thiệu nội dung hoạt động sơ kết 5 năm thay SGK & đổi mới PPDH của nhà trường... thực ; ** Với nhận thức đó, đề tài này đề cập những biện pháp quản lý đổi mới PPDH , những kinh nghiệm giải pháp của Hiệu Trưởng trường THCS Sơn Giang đã và đang thực hiện trong việc thúcđẩy quá trình đổi mới PPDH theo tinh thần “ Lấy HS làm trung tâm”nhằm nâng cao chất lượng dạy học 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH nhằm nâng cao chấtlượng dạy_học, nâng cao hiêụ quả đào . học sinh tự học và đổi mới PPDH Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 14 1.4 HIỆU TRƯỞNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH TRONG NHÀ. càng lớn Biện pháp quản lý đổi mới PPDH của Hiệu phó trường THCS Sơn Giang 17 2.3 THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PPDH CỦA TRƯỜNG THCS SƠN GIANG – HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý đổi mới của phó hiệu trưởng THCS, Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý đổi mới của phó hiệu trưởng THCS, Sáng kiến kinh nghiệm: Quản lý đổi mới của phó hiệu trưởng THCS

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-quan-ly-doi-moi-cua-pho-hieu-truong-thcs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP