Tiet 51 Thuc hanh tinh chat cua Hidrocacbon

16 1,267 14
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:27

Gi¸o viªn : l­u v¨n th¬ 1) Nguyên liệu điều chế axêtilen trong phòng thí nghiệm. a. CaC 2 và H 2 O b. CaO và H 2 O c. CaS và H 2 O 2. Điền các chất thích hợp vào chỗ trống rồi hoàn thành các phương trình phản ứng sau. a. C 2 H 2 + . CO 2 + H 2 O b. CHCH + CHBr 2 CHBr 2 2 5 O 2 4 2 3.Tính chất vật lý của benzen là. a) Là chất lỏng, không màu, không tan trong nước , nhẹ hơn nước, hoà tan đựoc nhiều chất khác như: nến, cao su, iốt b) Là chất rắn, không màu, tan trong nước , nhẹ hơn nước, hoà tan đựoc nhiều chất khác như: nến, cao su, iốt c) Là chất khí, không màu, tan trong nước , nhẹ hơn nước, hoà tan đựoc nhiều chất khác như: nến, cao su, iốt 2Br 2 t 0 Mục tiêu Củng cố các kiến thức về tính chất của hiđrôcacbon Rèn luyện các kỹ năng thí nghiệm: lắp dụng cụ, quan sát, so sánh ghi chép. Tiết 51 :Thực hành tính chất của hiđrôcacbon Những yêu cầu trong giờ thực hành - Đảm bảo qui tắc an toàn trong phòng thí nghiệm. - Khi làm thí nghiệm cần trật tự, gọn gàng, cẩn thận, thực hiện thí nghiệm theo đúng trình tự qui định, không để lẫn ống hút giữa các lọ hoá chất - Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không để hoá chất bắn vào người và quần áo. - Sau khi làm thí nghiệm phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh phòng thí nghiệm. Chuẩn bị Dụng cụ - Giá gỗ(1), kẹp gỗ(1), ống nghiệm có nhánh(2),ống nghiệm(2), đèn cồn(1), ống hút(3), chậu thuỷ tinh(1), nút cao su(1), dây dẫn cao su(1), ống thuỷ tinh(1) Hoá chất Đất đèn(CaC 2 ), dung dịch brôm, nước cất, benzen. TiÕt 51 : Thùc hµnh tÝnh chÊt cña hi®r«cacbon I- TiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1. ThÝ nghiÖm ®iÒu chÕ axªtilen Thí nghiệm 1: Điều chế axêtilen Lắp dụng cụ như hình vẽ sau cho vào ống nghiệm có nhánh một mẩu CaC 2 sau đó cho vào khoảng 2-3ml nước .Thu khí axêtilen bằng cách đẩy nước. Cho đầy nước vào một ống nghiệm úp ngược ống nghiệm vào một chậu nư ớc. Luồn đầu ống dẫn thuỷ tinh vào ống nghiệm chứa nước khi ống nghiệm đầy khí lấy ống nghiệm ra đậy nút cao su lại. Quan xát thí nghiệm và nhận xét các tính chất vật lý của axêtilen. Ghi lại kết quả vào mẫu báo cáo. Tiết 51 : Thực hành tính chất của hiđrôcacbon Thí nghiệm 2: Tính chât của axêtilen 1.Tác dụng với dung dịch brôm - Lắp dụng cụ như hình vẽ. - Dẫn khí axêtilen ở đầu ống dẫn vào ống nghiệm chứa khoảng 2ml dung dịch brôm. - Quan xát thí nghiệm nêu hiện tượng viết phương trình phản ứng.Ghi lại kết quả vào mẫu báo cáo. Thí nghiệm 2: Tính chất của axêtilen 1. Tác dụng với dung dịch brôm 2. Tác dụng với oxi (phản ứng cháy). - Dẫn khí axêtilen qua đầu ống thuỷ tinh vuốt nhọn rồi châm lửa đốt khí axêtilen thoát ra. - Quan xát thí nghiệm nêu hiện tượng viết phương trình phản ứng.Ghi lại kết quả vào mẫu báo cáo. Tiết 51 : Thực hành tính chất của hiđrôcacbon - Lưu ý: Trước khi đốt cháy axêtilen phải cho phản ứng giữa canxicacbua và nước xảy ra vài giây để axêtilen sinh ra đẩy hết không khí trong ống nghiệm tránh hiện tượng nổ khi đốt Thí nghiệm 3: Tính chất vật lý của ben zen Cho 1ml benzen vào ống nghiệm đựng 2ml nước cất lắc kỹ sau đó để yên quan sát chất lỏng trong ống nghiệm. Sau đó tiếp tục cho 2ml dung dịch brôm loãng, lắc kỹ sau đó để yên. Quan xát thí nghiệm và nhận xét các tính chất của ben zen. Ghi lại kết quả vào mẫu báo cáo. Tiết 51 : Thực hành tính chất của hiđrôcacbon [...]... của axêtilen 1. Tác dụng với dung dịch brôm 2. Tác dụng với oxi (phản ứng cháy).- Dẫn khí axêtilen qua đầu ống thuỷ tinh vuốt nhọn rồi châm lửa đốt khí axêtilen thoát ra. - Quan xát thí nghiệm nêu hiện tượng viết phương trình phản ứng.Ghi lại kết quả vào mẫu báo cáo. Tiết 51 : Thực hành tính chất của hiđrôcacbon- Lưu ý: Trước khi đốt cháy axêtilen phải cho phản ứng giữa canxicacbua và nước... chất lỏng trong ống nghiệm. Sau đó tiếp tục cho 2ml dung dịch brôm loÃng, lắc kỹ sau đó để yên. Quan xát thí nghiệm và nhận xét các tính chất của ben zen. Ghi lại kết quả vào mẫu báo cáo. Tiết 51 : Thực hành tính chất của hiđrôcacbon Thí nghiệm 2Hiện tượng Giải thích PTHH1.Tác dụng với dung dịch brômDung dịch brôm có mầu vàng bị nhạt màu dần -Vì axêtilen đà tác dụng với dung dịch . hút(3), chậu thuỷ tinh( 1), nút cao su(1), dây dẫn cao su(1), ống thuỷ tinh( 1) Hoá chất Đất đèn(CaC 2 ), dung dịch brôm, nước cất, benzen. TiÕt 51 : Thùc hµnh. luyện các kỹ năng thí nghiệm: lắp dụng cụ, quan sát, so sánh ghi chép. Tiết 51 :Thực hành tính chất của hiđrôcacbon Những yêu cầu trong giờ thực hành -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 51 Thuc hanh tinh chat cua Hidrocacbon, Tiet 51 Thuc hanh tinh chat cua Hidrocacbon, Tiet 51 Thuc hanh tinh chat cua Hidrocacbon

Bình luận về tài liệu tiet-51-thuc-hanh-tinh-chat-cua-hidrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP