de thi giua hoc ki 2 - lop 4

3 1,896 18
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:26

Phòng giáo dục & đào tạo Thành phố móng cái ======= ***** ======= đề kiểm tra định kì giữa học kì II Năm học: 2008 - 2009 Môn: Toán lớp 4 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh: . Lớp . Trờng: . Phần I: ( 3 điểm) Mỗi bài tập dới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Em hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. 1. Chữ số thích hợp viết vào ô trống để số 6786 chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là: A. 2 C. 5 B. 0 D. 6 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 13dm 2 9 cm 2 = . cm 2 A. 13900 cm 2 C. 1309 cm 2 B. 1390 cm 2 D. 1039 cm 2 3. Phân số nào bé nhất trong các phân số sau: 5 1 ; 3 2 ; 30 8 ; 15 6 A. 5 1 C. 30 8 B. 3 2 D. 15 6 4. Một hình bình hành có diện tích là 408cm 2 . Độ dài đáy là 34 cm. Chiều cao của hình bình hành đó là: A. 81 cm C. 6 cm B. 21 cm D. 12 cm Phần II ( 7 điểm ) Bài 1: Tính: ( 3 điểm ) Điểm 3 + 5 4 = 5 7 - 25 15 = 21 11 x 33 7 . 8 5 : 6 = 7 3 : 21 12 x 4 3 = . Bài 2: ( 3 điểm ) Trong dịp tết trồng cây, lớp 4B trồng đợc số cây bằng 4 3 số cây của lớp 4A, lớp 4C trồng đợc số cây bằng 2 1 tổng số cây của hai lớp 4A và 4B, lớp 4A trồng đợc 72 cây. Hỏi cả ba lớp trồng đợc bao nhiêu cây? Bài giải: . . . . . . . . . . . Bài 3: ( 1 điểm ) Tính X: 61 x ( 126 : X ) = 1281 . . . . . . . Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố móng cái ======= ***** ======= Hớng dẫn chấm điểm bài kiểm tra định kì giữa học kì II Năm học: 2008 - 2009 Môn: Toán lớp 4 Phần I ( 3 điểm ) Bài 1: ( 0,5 điểm ) Bài 2: ( 1 điểm ) Bài 3: ( 0,5 điểm ) Bài 4: ( 1 điểm ) Phần II ( 7 điểm ) Bài 1: ( 3 điểm) Đặt và tính đúng kết quả 4 phép tính đầu, mỗi phép tính: 0,5 điểm. Đặt và tính đúng kết quả của phép tính cuối : 1 điểm ( không rút gọn mỗi phép tính trừ 0,25 điểm) Bài 2: ( 3 điểm ) Lời giải và phép tính đúng tìm số cây của lớp 4B : 0,5 điểm Lời giải và phép tính đúng tìm tổng số cây của 2 lớp 4A và 4B : 0,5 điểm Lời giải và phép tính đúng tìm số cây của lớp 4C : 0,5 điểm Lời giải và phép tính đúng tìm tổng số cây của 3 lớp : 1 điểm Đáp số đúng : 0,5 điểm Bài 3: ( 1 điểm ) Tìm đúng giá trị của X đợc 1 điểm Lu ý: Tổng số điểm toàn bài đợc làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1 điểm. . cho cả 2; 3; 5 và 9 là: A. 2 C. 5 B. 0 D. 6 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 13dm 2 9 cm 2 = . cm 2 A. 13900 cm 2 C. 1309 cm 2 B. 1390 cm 2 D. 1039. Bài 2: ( 3 điểm ) Trong dịp tết trồng cây, lớp 4B trồng đợc số cây bằng 4 3 số cây của lớp 4A, lớp 4C trồng đợc số cây bằng 2 1 tổng số cây của hai lớp 4A
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi giua hoc ki 2 - lop 4, de thi giua hoc ki 2 - lop 4, de thi giua hoc ki 2 - lop 4

Bình luận về tài liệu de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP