Bài 7. Đề tài cảnh đẹp đất nước

17 837 1
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:26

Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Theo các em, những bức tranh các em được xem sau đây là những cảnh nào? ? I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Bến Nhà Rồng Biển Cửa Tùng Công Viên Nước Sông Hương Huế. Vịnh Hạ Long Biển Thuận An I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Bến Nhà Rồng Biển Cửa Tùng Công Viên Nước Sông Hương Huế. Vịnh Hạ Long Biển Thuận An I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Chợ Đông Hà Đồi Vọng Cảnh Thành Cổ Quảng Trị Công Viên Lê Duẫn Phá Tam Giang Lăng Cô I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Chợ Đông Hà Đồi Vọng Cảnh Thành Cổ Quảng TrịCông Viên Lê Duẫn Phá Tam Giang Lăng Cô Các em có nhận xét gì về các bức tranh vừa xem? ? I. Tìm và chọn nội dung đề tài Để vẽ về đề tài cảnh đẹp đất nước chúng ta có thể chọn những nội dung đề tài gì? Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Bến Nhà Rồng,, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Ngọ Môn Huế,… - Vẽ về cảnh đẹp quê hương em: - Vẽ về các danh lam thắng cảnh: Biển Cửa Tùng, công Viên Nước, song Hương Huế, biển Thuận An, phá Tam Giang , chợ Đông Hà, công viên Lê Duẫn, đồi Vọng Cảnh , Vịnh Hạ Long… - Vẽ về các di tích lịch sử: Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Bến Nhà Rồng,, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Ngọ Môn Huế,… - Vẽ về cảnh đẹp quê hương em: - Vẽ về các danh lam thắng cảnh: Biển Cửa Tùng, công Viên Nước, song Hương Huế, biển Thuận An, phá Tam Giang , chợ Đông Hà, công viên Lê Duẫn, đồi Vọng Cảnh , Vịnh Hạ Long… - Vẽ về các di tích lịch sử: Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Theo em bố cục và màu sắc của các bức tranh trên như thế nào?? [...]... Tiết 27:Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚCI. Tìm và chọn nội dung đề tài Theo em bố cục và màu sắc của các bức tranh trên như thế nào?? Tiết 27:Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚCI. Tìm và chọn nội dung đề tài II. Cách vẽ.Bến Nhà Rồng,, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Ngọ Môn Huế,… - Vẽ về cảnh đẹp quê hương em:- Vẽ về các danh lam thắng cảnh: Biển Cửa Tùng,... Tiết 27:Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Tiết 27:Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚCI. Tìm và chọn nội dung đề tài Bến Nhà Rồng,, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Ngọ Môn Huế,… - Vẽ về cảnh đẹp quê hương em:II. Cách vẽ.- Vẽ về các danh lam thắng cảnh: Biển Cửa Tùng, công Viên Nước, sông Hương Huế, biển Thuận An, phá Tam... Vọng Cảnh , Vịnh Hạ Long… - Vẽ về các di tích lịch sử:1. Tìm bố cục.2. Vẽ hình.3. Tìm màu.III. Thực hành.- Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài cảnh đẹp đất nước mà em thích.Yêu cầu:- Hoàn thành bài trong tiết này hoặc ít nhất về phần hình. Tiết 27:Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚCTheo các em, những bức tranh các em được xem sau đây là những cảnh nào??I. Tìm và chọn nội dung đề tài ... ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚCChợ Đông HàĐồi Vọng Cảnh Thành Cổ Quảng TrịCông Viên Lê DuẫnPhá Tam GiangLăng CôI. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27:Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚCI. Tìm và chọn nội dung đề tài Bến Nhà Rồng,, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Ngọ Môn Huế,… - Vẽ về cảnh đẹp quê hương em:II. Cách vẽ.- Vẽ về các danh lam thắng cảnh: Biển... vẽ.- Vẽ về các danh lam thắng cảnh: Biển Cửa Tùng, công Viên Nước, sông Hương Huế, biển Thuận An, phá Tam Giang , chợ Đông Hà, công viên Lê Duẫn, đồi Vọng Cảnh , Vịnh Hạ Long… - Vẽ về các di tích lịch sử:1. Tìm bố cục.2. Vẽ hình.3. Tìm màu.Gồm 3 bước:321 Tiết 27:Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚCI. Tìm và chọn nội dung đề tài ... Viên Nước, sông Hương Huế, biển Thuận An, phá Tam Giang , chợ Đông Hà, công viên Lê Duẫn, đồi Vọng Cảnh , Vịnh Hạ Long… - Vẽ về các di tích lịch sử:?Để tiến hành một bài vẽ tranh đề tài chúng ta phải tiến hành theo bao nhiêu bước?1. Tìm bố cục.2. Vẽ hình.3. Tìm màu.Gồm 3 bước:?Em hãy chọn một bức tranh có bố cục đẹp và hợp lý nhất? Vì sao?132 Tiết 27:Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH . Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài . chọn nội dung đề tài Để vẽ về đề tài cảnh đẹp đất nước chúng ta có thể chọn những nội dung đề tài gì? Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7. Đề tài cảnh đẹp đất nước, Bài 7. Đề tài cảnh đẹp đất nước, Bài 7. Đề tài cảnh đẹp đất nước

Bình luận về tài liệu bai-7-de-tai-canh-dep-dat-nuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP