Bài 7. Đề tài cảnh đẹp đất nước

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(11692 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 807
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:26

Mô tả: Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Theo các em, những bức tranh các em được xem sau đây là những cảnh nào? ? I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Bến Nhà Rồng Biển Cửa Tùng Công Viên Nước Sông Hương Huế. Vịnh Hạ Long Biển Thuận An I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Bến Nhà Rồng Biển Cửa Tùng Công Viên Nước Sông Hương Huế. Vịnh Hạ Long Biển Thuận An I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Chợ Đông Hà Đồi Vọng Cảnh Thành Cổ Quảng Trị Công Viên Lê Duẫn Phá Tam Giang Lăng Cô I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC Chợ Đông Hà Đồi Vọng Cảnh Thành Cổ Quảng TrịCông Viên Lê Duẫn Phá Tam Giang Lăng Cô Các em có nhận xét gì về các bức tranh vừa xem? ? I. Tìm và chọn nội dung đề tài Để vẽ về đề tài cảnh đẹp đất nước chúng ta có thể chọn những nội dung đề tài gì? Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Bến Nhà Rồng,, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Ngọ Môn Huế,… - Vẽ về cảnh đẹp quê hương em: - Vẽ về các danh lam thắng cảnh: Biển Cửa Tùng, công Viên Nước, song Hương Huế, biển Thuận An, phá Tam Giang , chợ Đông Hà, công viên Lê Duẫn, đồi Vọng Cảnh , Vịnh Hạ Long… - Vẽ về các di tích lịch sử: Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Bến Nhà Rồng,, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Ngọ Môn Huế,… - Vẽ về cảnh đẹp quê hương em: - Vẽ về các danh lam thắng cảnh: Biển Cửa Tùng, công Viên Nước, song Hương Huế, biển Thuận An, phá Tam Giang , chợ Đông Hà, công viên Lê Duẫn, đồi Vọng Cảnh , Vịnh Hạ Long… - Vẽ về các di tích lịch sử: Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Theo em bố cục và màu sắc của các bức tranh trên như thế nào?? . Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm và chọn nội dung đề tài . chọn nội dung đề tài Để vẽ về đề tài cảnh đẹp đất nước chúng ta có thể chọn những nội dung đề tài gì? Tiết 27: Vẽ tranh. ĐỀ TÀI CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I. Tìm

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 7. Đề tài cảnh đẹp đất nước, Bài 7. Đề tài cảnh đẹp đất nước, Bài 7. Đề tài cảnh đẹp đất nước

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-7-de-tai-canh-dep-dat-nuoc

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.130640983582 s. Memory usage = 18.42 MB