Thơ: Mùa hạ tuyệt vời

16 4,117 5
Đỗ Thế Sử

Đỗ Thế Sử

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:25

Phßng GD-§T Gio Linh Tr­êng mÇm non Ho¹ My Th¬:“ Mïa h¹ tuyÖt vêi” §é tuæi: 4-5 tuæi GV: TrÇn ThÞ DiÔm H»ng  Bằng lăng đang hé mở  Phượng rung rinh mắt cười  Ve đâu đấy l pấ ló  Ca muôn khúc nhạc vui  Trời cao và xanh thế  Nắng rọi khắp muôn nơi  Như những sợi chỉ nhỏ  Để nối đất với trời  Ôi! Mùa hạ tuyệt vời.  Cho em bao mơ ước. * Ho¹t ®éng1:  - C« cho trÎ xem mét sè h×nh ¶nh vÒ mïa hÌ sau ®ã trß chuþÖn vÒ mïa hÌ. Mưa rào Trang phục mùa hè Kem Tắm biển * Hoạt động 2 - Cô đọc diễn cảm toàn bộ bài thơ cho trẻ nghe. - Lần 2 đọc thơ kết hợp tranh [...]... Phòng GD-ĐT Gio Linh Trường mầm non Hoạ My Thơ: Mùa hạ tuyệt vời Độ tuổi: 4-5 tuổi GV: Trần Thị Diễm Hằng * Hoạt động1:- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh về mùa hè sau đó trò chuỵện vÒ mïa hÌ. Bài thơ đến đây là kết thúc. * Hoạt động 2- Cô đọc diễn cảm toàn bộ bài thơ cho trẻ nghe.-... 2 đọc thơ kết hợp tranh Kem Tắm biển Bằng lăng đang hé mở Phượng rung rinh mắt cười Ve đâu đấy l pấ lóCa muôn khúc nhạc vuiTrời cao và xanh thếNắng rọi khắp muôn nơiNhư những sợi chỉ nhỏĐể nối đất với trờiÔi! Mùa hạ tuyệt vời.  Cho em bao mơ ước. . thơ" Mùa hạ tuyệt vời& quot; *Hoạt động 3: -Chơi trò chơi:" Ai khéo hơn"2 đội chơi sẽ chạy lên khoanh tròn những hình ảnh phù hợp với mùa hè  Ca muôn khúc nhạc vui  Trời cao và xanh thế  Nắng rọi khắp muôn nơi  Như những sợi chỉ nhỏ  Để nối đất với trời  Ôi! Mùa hạ tuyệt vời.  Cho em bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Thơ: Mùa hạ tuyệt vời, Thơ: Mùa hạ tuyệt vời, Thơ: Mùa hạ tuyệt vời

Bình luận về tài liệu tho-mua-ha-tuyet-voi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP