Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình

113 87 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 14:58

... Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng ại Bình kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng 37 ho Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ ̣c k XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TUN HỐ, TỈNH QUẢNG BÌNH... trò đầu tư xây dựng 11 1.2.5 Phân loại dự án đầu tư xây dựng 12 1.3 Kiểm soát chi đầu tư xây dựng 14 1.3.1 Chi đầu tư xây dựng .14 1.3.2 Kiểm soát chi đầu tư xây. .. học Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng 36 1.5.1 Kinh nghiệm nước kiểm soát chi 36 Đ 1.5.2 Bài học kinh nghiệm Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình , Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn