Kiểm tra học kì I + Đáp án địa 9 đề A

2 92 0
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:25

Sở GD-ĐT Quảng Trị ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Trường cấp II-III Triệu Đại Môn: Địa Lí 9 Thời gian: 45 phút Họ và tên: Lớp: SBD: . Phòng: Điểm: ĐỀ A Câu 1:(3,5điểm) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế? Câu 2:(1điểm) Xác định tên các tỉnh, thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vai trò của nó. Câu 3(3điểm) Dựa vào bảng số liệu sau; Cơ cấu GDP của đồng bằng Sông Hồng năm 1995 và 2002(đơn vị tính %) Ngành Năm 1995 Năm 2002 Nông lâm ngư 30,7 20,1 Công nghiệp xây dựng 26,6 36,0 Dịch vụ 42,7 43,9 a, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của đồng bằng Sông Hồng trong hai năm trên. b, Nhận xét sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế của đồng bằng Sông Hồng trong thời kì trên. Câu 4:(2,5 điểm) Hoàn thành sơ đồ sau thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.(HS điền kiến thức trực tiếp vào các ô trong sơ đồ không cần kẻ lại sơ đồ) Bài làm: Các nhân tố Câu 4: Sơ đồ: Tự nhiên Kinh tế xã hội Câu . . ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Địa Lí 9 ĐỀ A Câu Nội dung BĐ 1 Yêu cầu trả lời được các ý sau đây: 3,5 2 3 4 a, Thuận lợi: (2điểm) -Vùng cónhiều dạng địa hình;núi,gòđồi,đồng bằng duyên hải→ thuận lợiPT nhiều ngành kinh tế. -Khí hậu nhiệt đới ẩm,mùa đông ngắn ít lạnh cho phép phát triển nhiều loại cây trồng vật nuôi. -Khoáng sản; giàu than, Crôm,thiếc, đá vôi, ti tan→ PT công nghiệp -TN rừng;có diện tích và trữ lượng gỗ thứ 2cả nước ,trong rừng còn nhiều gỗ và lâm sản TLợi PT lâm sản. -TN Biển; +Nhiều bãi cá,bãi tôm,nhiều hải sản quí TL đánh bắt thuỷ sản +Ven bờ có nhiều đầm phá, bãi cát . Tl nuôi trồng thuỷ sản -TN du lịch: +Hai di sản văn hoá: Động Phong Nha, Cố Đô Huế +Bãi tắm: Sầm Sơn, Cửa Lò, Nhật Lệ, Lăng Cô b, Khó khăn:(1.5điểm) -Diện tích đất ít, kém phì nhiêu gây khó khăn cho sản xuất lương thực -Khí hậu luôn biến động, thời tiết xấu: lụt, bão, gió nóng phơn tây nam ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống -Khoáng sản chỉ tập trung ở Bắc Hoành Sơn, phân bố ở vùng núi khó khai thác -Địa hình phía tây hiểm trở gây khó khăn cho giao thông -Các TN rừng, biển bị khai thác nặng nhiều loại có nguy cơ tuyệt chủng -Nguồn nước: Phân bố tập trung, theo mùa =>Hạn chế đến quá trình sản xuất. Xác định tên các tỉnh thành phố thuộc vùng KT trọng điểm Bắc Bộ +Gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên,Hải Dương,Bắc Ninh,Quảng Ninh,Vĩnh Phúc +Vai trò: Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu KT cho hai vùng:ĐBSH,TDMNBB. Vẽ biểu đồ+ nhận xét a,Vẽ hai biểu đồ hình tròn có bán kính bằng nhau Chia tỉ lệ tương đối chính xác, có chú giải, có tên biểu đồ, có tính thẩm mĩ Mỗi hình được 0.75Điểm × 2hình=1.5Điểm b, Nhận xét +Tỉ trọng ngành NLN giảm mạnh từ 30,7%xuống 20,1%(giảm 10,6%) +Tỉ trọng ngành CNXD tăng mạnh từ 26,6% lên 36,0%(tăng 9,4%) +Tỉ trọng dịch vụ tăng chậm từ 42,7%lên 43,9%(tăng1,2%) Kết luận: Cơ cấu kinh tế của ĐBSH có sự chuyển dịch theo hướng CNH, giảm tỉ trọng của ngành NLN, tăng tỉ trọng của ngành CNXDvà dịch vụ. Yêu cầu điền vào các ô với nội dung như sau +Nhân tố tự nhiên: TN đất, TN khí hậu, TN nước, TN sinh vật +Nhân tố KTXH: Dân cư và nguồn lao động, cơ sở vật chất kĩ thuật, chính sách phát triển nông nghiệp, thị trường +Tất cả đều ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Cụ thể: nhân tố TN có 4 nhân tố × 0,25/1NT=1Điểm Nhân tố KTXH có 4 nhân tố × 0,25/1NT=1điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1Đ 0.5 0.5 3Đ 1.5 0.25 0.25 0.25 0.75 2.5 1.0 1,0 0,5 . . ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Đ a Lí 9 ĐỀ A Câu N i dung BĐ 1 Yêu cầu trả l i được các ý sau đây: 3,5 2 3 4 a, Thuận l i: (2 i m) -Vùng. Sở GD-ĐT Quảng Trị ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Trường cấp II-III Triệu Đ i Môn: Đ a Lí 9 Th i gian: 45 phút Họ và tên: Lớp: SBD: .
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra học kì I + Đáp án địa 9 đề A, Kiểm tra học kì I + Đáp án địa 9 đề A, Kiểm tra học kì I + Đáp án địa 9 đề A

Bình luận về tài liệu kiem-tra-hoc-ki-i-dap-an-dia-9-de-a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP