De hoc sinh gioi Dia 7

3 98 0
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:28

Phòng GD&ĐT Huyện Đầm hà Trờng THCS Quảng an. Đề kiểm tra học kỳ II Năm học 2008-2009 Môn : Địa lý lớp 7 Thời gian làm bài : 45phút Câu1 : (4điểm) So sánh đặc điểm địa hình của Bắc mĩ và Nam mĩ có gì giống và khác nhau? Câu2: (3điểm) Nêu các kiểu khí hậu của châu Âu, kiểu khí hậu nào chiếm vị trí lớn nhất. Câu3: (3điểm) Kể tên các bỉên của châu Âu ? Tại sao châu Âu lại nhiều biển nh vậy. ----------------Hết-------------- Phòng GD&ĐT Huyện Đầm hà Trờng THCS Quảng an. Hớng dẫn chấm kiểm tra học kỳ II Năm học 2008-2009 Môn : Địa lý lớp 7 Câu Nội dung Điểm Câu1 4điểm * Giống nhau:- - Giống nhau về cấu trúc của địa hình , đều có 3 dạng địa hình . + Phía tây là miền núi trẻ . + ở giữa là đồng bằng. + Phía đông là sơn nguyên và núi già. * Khác nhau: Bắc mĩ Nam mĩ + Phía tây: Hệ thống Coóc - đi- e + Hệ thống An- Đét cao hơn Rông hơn An - Đét. Coóc - đi- e nhng hẹp hơn. + Phía đông : Là núi gìa A- Pa lát + Là sơn nguyên:Guyan, Bra-xin + ở giữa : Là đồng bằng trung tâm. + Là một chuỗi đồng bằng. 1 1 1 1 Câu2 3điểm - Châu âu có bốn kiểu khí hậu: + Khí hậu Hàn đới : Phía Bắc. + Khí hậu ôn đới Hải dơng : Phía Tây. + Khí hậu ôn đới lục địa : Phía Đông. + Khí hậu Địa Trung Hải : Phía Nam. - Kiểu khí hậu ôn đới lục địa và ôn đới Hải dơng chiếm diện tích lớn. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Câu2 3điểm - Kể tên các biển ở châu Âu: + Biển Ba- Den, Biển Bắc, Biển Măng- sơ, Biển Ban Tích, Biển Trắng( Bạch Hải) Biển Đen(Hắc Hải), Biển Địa Trung Hải, Biển ca Xi Pi . + Tại vì : Bờ biển châu Âu bị cắt xẻ mạnh, nên biển ăn sâu vào đất liền. 1,5 1,5 -----------Hết---------- . Trờng THCS Quảng an. Đề kiểm tra học kỳ II Năm học 2008-2009 Môn : Địa lý lớp 7 Thời gian làm bài : 45phút Câu1 : (4điểm) So sánh đặc điểm địa hình của Bắc. Quảng an. Hớng dẫn chấm kiểm tra học kỳ II Năm học 2008-2009 Môn : Địa lý lớp 7 Câu Nội dung Điểm Câu1 4điểm * Giống nhau:- - Giống nhau về cấu trúc của địa
- Xem thêm -

Xem thêm: De hoc sinh gioi Dia 7, De hoc sinh gioi Dia 7, De hoc sinh gioi Dia 7

Bình luận về tài liệu de-hoc-sinh-gioi-dia-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP