Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường đại học lâm nghiệp

117 144 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 00:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Mai Lan HÀ NỘI, 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn này, cố gắng thân, nhận quan tâm, giúp đỡ giáo viên hướng dẫn; quý Thầy, Cô Học viện Quản giáo dục;các đồng nghiệp, anh chị học viên Trường Đại học Lâm nghiệp Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới quan tâm giúp đỡ q báu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan–Học viện Khoa học xã hội, người tận tình bảo, giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn định hướng cho nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô giáo Học viện Quản Giáo dục Thầy Cô tham gia giảng dạy trực tiếp lớp Cao học Quản Giáo dục Khoá 12 - Học viện Quản Giáo dục tận tình giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn giảng viên, cán quản lý, học viên cao học trường Đại học Lâm nghiệp nhiệt tình cộng tác, cung cấp thơng tin, số liệu, cho ý kiến tạo điều kiện cho tơi q trình nghiên cứu thực luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng để hồn thành luận văn tất nhiệt tình, trách nhiệm lực khơng tránh khỏi thiếu sót Tơirất mong nhận đóng góp ý kiến Q Thầy Cơ bạn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Hồng Huế LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tôi, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực theo thực tế nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Diễn giải nội dung BGD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo CB Cán CBQL Cán quản ĐHP Điểm học phần GV Giảng viên GD Giáo dục HVCH Học viên cao học KTĐG Kiểm tra đánh giá MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG .6 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập 1.1.1 Những nghiên cứu nước quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập 1.1.2 Những nghiên cứu nước quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Quản 11 1.2.2 Kiểm tra đánh giá 12 1.2.3 Kết học tập 14 1.2.4 Kiểm tra đánh giá kết học tập .14 1.2.5 Quản kiểm tra đánh giá kết học tập 15 1.2.6 Đào tạo trình độ thạc .16 1.3 Kiểm tra đánh giá kết học tập đào tạo trình độ thạc 16 1.3.1 Vai trò kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .16 1.3.2 Mục đích kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .17 1.3.3 Nguyên tắc kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 18 1.3.4 Hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 20 1.3.5 Phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 20 1.3.6 Căn pháp hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .24 1.3.7 Tiêu chí đánh giá kết học tập trình độ thạc .26 1.3.8 Quy trình kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .30 1.4 Quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 34 1.4.1.Vai trò quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập 34 1.4.2 Yêu cầu quản kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 35 1.4.3 Nội dung quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .36 1.5 Các yếu tố tác động tới quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .40 1.5.1 Năng lực, kỹ giảng viên cán quản 40 1.5.2 Quy định, quy trình kiểm tra đánh giá nhà trường 40 1.5.3 Điều kiện sở vật chất nhà trường .41 1.5.4 Đặc điểm người học 41 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP .44 2.1 Khái quát Trường Đại học Lâm nghiệp 44 2.1.1 Quá trình phát triển nhà trường 44 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ trường Đại học Lâm nghiệp .44 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhà trường 45 2.1.4 Cơ cấu đội ngũ quy mô đào tạo thạc 46 2.1.5 Hệ thống sở vật chất kỹ thuật nhà trường 47 2.2 Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc trường Đại học Lâm nghiệp 48 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giảng viên, học viên cao học tầm quan trọng kiểm tra đánh giá kết học tập .48 2.2.2.Thực trạng việc thực mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 51 2.2.3 Thực trạng việc thực quy chế, quy trình kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .57 2.3 Thực trạng quản hoạt động kiểm tra đánh giá học tập trình độ thạc trường Đại học Lâm nghiệp .67 2.3.1 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch kiểm trađánh giá kết học tập trình độ thạc 67 2.3.2 Thực trạng tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .69 2.3.3.Thực trạng đạo hoạt động kiểm tra đánh giá kết tập trình độ thạc 72 2.3.4 Thực trạng tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 74 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 77 2.5 Đánh giá chung quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc trường Đại học Lâm nghiệp 79 2.5.1 Ưu điểm đạt 79 2.5.2 Một số tồn 80 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRAĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨTẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP .83 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc Trường Đại học Lâm nghiệp 83 3.1.1 Cơ sở khoa học việc đề xuất biện pháp 83 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích .83 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 83 3.1.4 Đảm bảo tính pháp 84 3.1.5 Đảm bảo tính đồng 84 3.1.6 Đảm bảo tính thực tiễn 84 3.2 Các biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá 85 3.2.1 Nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao học hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 85 3.2.2 Tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chun mơn nghiệp vụ kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ giảng viên, cán quản 88 3.2.3 Tổ chức hồn thiện quy trình phổ biến quy trình kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc cho phận liên quan 91 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc .92 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc 94 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc Trường Đại học Lâm nghiệp 96 3.4 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 Kết luận 103 Khuyến nghị .104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 DANH MỤC CÁC BẢNG hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc khách quan, cơng xác b Ý nghĩa giải pháp Công tác tra, kiểm tra thực tốt có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý, đồng thời góp phần làm cho chất lượng đào tạo đảm bảo, tạo dựng lòng tin xã hội Mặt khác, công cụ đánh giá hiệu công tác quản nhà trường hoạt động KTĐG kếtquả học tập c Cách thức thực giải pháp Phòng Thanh tra nhà trường đảm nhiệm cơng việc tra, kiểm tra theo chức quyền hạn Hiệu trưởng phê duyệt - Tổ chức phổ biến công khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc tới toàn thể giảng viên học viên cách thông báo kế hoạch phân công nhiệm vụ cho nhân viên phòng lịch trực tra ngày tháng lên bảng tin giảng đường để giảng viên học viên nắm - Tổ chức tra, kiểm tra theo định kỳ đột xuất việc thực quy chế, quy trình KTĐG kết học tập trình độ thạc như: đề, coi thi, chấm thi, quản điểm thi - Phòng Thanh tra kết hợp với Phòng Đào tạo sau đại học tiến hành tra, kiểm tra thường xuyên công tác coi thi KTĐG kết học tập có lịch thi hết mơn học/học phần lớp, trình đánh giá luận văn thạc học viên - Tổ chức lấy ý kiến thăm học viên quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc nhà trường thơng qua việc khảo sát phiếu hỏi gặp gỡ trao đổi trực tiếp với học viên - Tiến hành xử nghiêm minh theo quy định vi phạm khen thưởng thỏa đáng có thành tích hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc Một sở đào tạo trình độ thạc ngồi yếu tố nội dung chương trình đào tạo, hệ thống giáo trình, sách tham khảo hay đội ngũ quản lý, giảng viên giảng dạy yếu tố sở vật chất có vai trò quan trọng Một sở đào tạo trình độ thạc có đầy đủ yếu tố sở vật chất không đáp ứng kịp với phát triển quy mơ chất lượng đào tạo khơng đảm bảo Do đó, việc tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập KTĐG kết học tập đại góp phần đào tạo nên chất lượng đào tạo trình độ thạc Bên cạnh việc tăng cường sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập KTĐG sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập yếu tố cần quan tâm Qua khảo sát sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc cho thấy, số GV không hài lòng sách tài khối lượng cơng việc lớn mà kinh phí cho hoạt động hạn chế nên khơng khuyến khích CB, GV tích cực KTĐG Vì vậy, cần có chế độ tài hợp bồi dưỡng cho đội ngũ CB, GV tham gia KTĐG đồng thời đầu tư trang thiết bị phục vụ KTĐG a Mục tiêu giải pháp Xây dựng sở vật chất sách tài hợp nhằm tăng nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, GV tham gia KTĐG đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động KTĐG kết học tập b Ý nghĩa giải pháp - Trang bị hệ thống sở vật chất đầy đủ phục vụ cho hoạt động KTĐG kết học tập, đồng thời phát huy tính sáng tạo đổi phương pháp KTĐG CB, GV - Khích lệ tinh thần CB, GV tham gia vào hoạt động KTĐG kết học tập, qua khuyến khích họ tích cực tham gia nhằm đạt hiệu cao KTĐG kết học tập trình độ thạc c Cách thức thực giải pháp * Tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt động KTĐG kết học tập - Đầu tư thêm số thiết bị phục vụ cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc máy tính, máy in, máy photo, … - Có kế hoạch tổng thể việc sử dụng trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho KTĐG kết học tập trình độ thạc - Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, tu bổ phòng học, phòng thực hành phục vụ cơng tác giảng dạy KTĐG kết học tập cho môn học/học phần dùng đến máy móc, thiết bị - Huy động nguồn tài trợ tổ chức liên kết đào tạo trình độ thạc để đầu tư trang thiết bị cho số phòng học phục vụ cho hoạt động KTĐG kết học tập số mơn học đặc thù phòng đánh giá luận văn thạc đủ tiêu chuẩn - Kết hợp với số sở, đơn vị sản xuất có liên quan tới ngành nghề đào tạo để liên kết giảng dạy KTĐG cách thuê thiết bị máy móc sở, đơn vị sản xuất cho học viên tới học tập KTĐG thiết bị - Nâng cấp hệ thống mạng thơng tin nhà trường nhằm đảm bảo việc áp dụng công nghệ thơng tin q trình quản tổ chức hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc * Chính sách tài bồi dưỡng cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc - Đảm bảo chế độ, sách bồi dưỡng cho CB, GV tham gia KTĐG kết học tập: chế độ lương cho CBQL, giảng viên theo ngạch, bậc công chức nhà nước hành; Chế độ thù lao cho GV, CBQL tính theo hiệu làm việc số buổi coi thi, số lượng chấm thi,… - Có chế độ ưu tiên cho giảng viên tích cực đạt thành tích đổi phương pháp KTĐG kết học tập trình độ thạc Có hỗ trợ giảng viên trình đổi KTĐG kết học tập hỗ trợ phương tiện kiểm tra, đánh giá, kinh phí in ấn kiểm tra - Tăng kinh phí cho hoạt động chấm thi hết mơn học/học phần kinh phí tham gia hội đồng chấm luận văn thạc 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc Trường Đại học Lâm nghiệp Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại hỗ trợ nhau, biện pháp có vị trí cần thiết q trình quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Nhà trường cần tiến hành biện pháp cách đồng bộ, có hệ thống Biện pháp tiền đề, sở cho biện pháp kia, chúng bổ sung cho góp phần thúc đẩy hồn thiệu để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Đối với biện pháp “Nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao họctrong hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ” biện pháp tiên tạo tiền đề thực hiệu cho biện pháp khác Bởi lẽ, nhận thức hành động Nhận thức, ý thức, định hướng cho hành động giúp nâng cao trách nhiệm hành động thực tiễn đạt hiệu tốt Biện pháp “Tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chuyên mơn nghiệp vụ KTĐG kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ GV, CB” biện pháp then chốt động lực dẫn đến thành công quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Biện pháp đảm bảo cho đội ngũ tham gia vào quản hoạt động KTĐG có đủ trình độ, lực phẩm chất nghề nghiệp để đạt hiệu cao Và biện pháp tác động trực tiếp đến nhận thức lực GV trình thực KTĐG kết học tập trình độ thạc Biện pháp “Tổ chức hồn thiện quy trình phổ biến quy trình KTĐG kết học tập trình độ thạc cho phận liên quan” nhằm giúp đội ngũ tham gia vào công tác KTĐG kết học tập trình độ thạc vận hành cơng việc theo trình tự định giúp quản hoạt động KTĐG kết học tập cách khoa học đạt hiệu Đây biện pháp mang tính bao quát toàn hoạt động KTĐG kết học tập giúp kiểm soát tiến độvà chất lượng công việc KTĐG Biện pháp “Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ” giúp cho trình quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc phát xử kịp thời sai sót thực hiện, đồng thời biện pháp có ý nghĩa quan trọng sở tạo chuyển biến mặt nhận thức hành động CBQL, GV học viên cao học Biện pháp “Tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ”nhằm trang bị trang thiết bị phục vụ cho trình giảng dạy, học tập KTĐG đạt hiệu cao, biện pháp nhằm xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật tạo môi trường, động lực thúc đẩy công tác KTĐG kết học tập trình độ thạc Đây biện pháp có ý nghĩa cấp thiết góp phần thực thành công tất biện pháp Mỗi biện pháp nêu có ưu điểm hạn chế định Do đó, q trình KTĐG kết học tập trình độ thạc nhà trường cần thực cách linh hoạt biện pháp Việc triển khai biện pháp giúp quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc đạt hiệu cao 3.4 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Để khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất, tác giả tiến hành điều tra phiếu hỏi 30 CBQL, 45 GV trường Đại học Lâm nghiệp Kết thu thể bảng 3.1 3.2 sau: + Mức độ cần thiết biện pháp Bảng 3.1: Tổng hợp đánh giá mức độ cần thiết biện pháp Nội dung biện pháp Nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao học hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chun mơn nghiệp vụ KTĐG kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ GV, CB Tổ chức hồn thiện quy trình phổ biến quy trình KTĐG kết học tập trình độ thạc cho phận liên quan Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập trình độ thạc Tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Mức độ cần thiết (%) Rất cần Không cần Cần thiết thiết thiết GV CB GV CB GV CB 75.6 63.3 24.4 36.7 0.0 0.0 62.2 50.0 26.7 43.3 11.1 6.7 64.4 66.7 28.9 20.0 6.7 13.3 77.8 70.0 17.8 23.3 4.4 6.7 46.7 43.3 42.2 46.7 11.1 10.0 Qua kết khảo sát cho thấy, biện pháp đề xuất nhận ủng hộ CBQL GV trường Đại học Lâm nghiệp Tuy có mức độ ủng hộ khác tỷ lệ ủng hộ biện pháp đề xuất mức cần thiết cần thiết mức cao, như: - Biện pháp nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao học, có tới 75.6% GV 63.3% CBQL cho biện pháp cần thiết; 24.4% GV 36.7% CBQL cho biện pháp cần thiết khơng có ý kiến cho biện pháp không cần thiết Điều cho thấy, tất GV CBQL có quan điểm cần phải thực thường xuyên biện pháp - Biện pháp tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chun mơn nghiệp vụ KTĐG kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ GV, CB có 62.2% GV 50.0% CBQL khảo sát cho cần thiết; 26.7% GV 43.3% CBQL cho cần thiết, có 11.1% GV 6.7% CBQL cho biện pháp không cần thiết Điều cho thấy, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ tham gia vào hoạt động KTĐG lớn,nhà trường cần phải quan tâm - Biện pháp tổ chức hoàn thiện quy trình phổ biến quy trình KTĐG kết học tập trình độ thạc cho phận liên quan, với biện pháp có 64.4% GV 66.7% CBQL cho biện pháp cần thiết cần thiết có 28.9% GV 20% CBQL, có 6.7%GV 13.3% CBQL cho biện pháp không cần thiết - Biện pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động KTĐG kết học tập có 77.8% GV, 70% CBQL khảo sát cho cần thiết; bên cạnh có 7.8% GV 23.3% CBQL cho biện pháp cần thiết có 4.4% GV 6.7% CBQL cho biện pháp không cần thiết Điều cho thấy CBQL GV có mong muốn cơng tác tra, kiểm tra thực thường xuyên liên tục - Biện pháp tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ, biện pháp GV CBQL quan tâm liên quan tới tâm tư, nguyện vọng họ Do có 46.7% GV 43.3% CBQL cho biện pháp cần thiết cần thiết có 42.2% GV 46.7% CBQL đồng tình ủng hộ, có 11.1% GV 10% CBQL cho không cần phải đầu tư thêm sở vật chất đồng ý với mức sách tài dành cho hoạt động KTĐG + Mức độ khả thi biện pháp đề xuất Qua khảo sát cho thấy mức độ khả thi biện pháp thể bảng sau Bảng 3.2 Tính khả thi biện pháp quản Nội dung biện pháp Mức độ khả thi (%) Không khả Rất khả thi Khả thi thi GV CB GV CB GV CB Nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao học hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc 60 46.7 33.3 43.3 6.7 10.0 Tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chun mơn nghiệp vụ KTĐG kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ GV, CB 44.4 33.3 40.0 53.3 15.6 13.3 Tổ chức hoàn thiện quy trình phổ biến quy trình KTĐG kết học tập trình độ thạc cho phận liên quan 42.2 60.0 42.2 30.0 15.6 10.0 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập trình độ thạc 64.4 53.3 24.4 33.3 11.1 13.3 Tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc 33.3 36.7 40.0 46.6 26.7 16.7 Qua bảng tổng hợp kết điều tra thực tế tính khả thi biện pháp tác giả đề xuất cho thấy hầu hết biện pháp nhận ý kiến đánh giá khả thi khả thi Trong có biện pháp có tính khả thi cao biện pháp: Nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao học hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc có tới 93.3% GV 90% CBQL đánh giá khả thi khả thi; biện pháp tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chun mơn nghiệp vụ KTĐG kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ GV, CB nhận 84.4% GV 86.6% CBQL đánh giá mức khả thi khả thi; biện pháp tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc nhận đánh giá khả thi khả thi khác tương đối 70.3% GV 83.3% CBQL… Nhìn chung, biện pháp đưa có tỷ lệ đánh giá tính khả thi khác đạt tỷ lệ từ 70% tới 90% Điều cho thấy biện pháp nói đề xuất nói chung có tính khả thi, tiến hành áp dụng thực tế trường Đại học Lâm nghiệp Để kiểm định tính khả thi biện pháp đề xuất, tác giả tiến hành vấn sâu thầy Hiệu phó phụ trách chun mơn N.V.Tuấn ý kiến thầy biện pháp góp phần nâng cao hiệu quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ, tác giả nhận câu trả lời: “Để nâng cao quản hoạt động KTĐG tất cấp học nói chung đào tạo trình độ thạc nói riêng việc làm tun truyền để CBQL, GV học viên cao học nhận thức vai trò, trách nhiệm hoạt động KTĐG; thứ hai nhà trường khuyến khích đội ngũ tham gia vào hoạt động KTĐG hình thức trau dồi thêm nghiệp vụ, chun mơn tự nghiên cứu, tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn sở giáo dục tổ chức hoạt động KTĐG; Yêu cầu phòng Đào tạo sau đại học hoàn thiện phổ biến rộng rãi quy chế, quy trình KTĐG kết học tập trình độ thạc tới đội ngũ người tham gia hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ; điều quan trọng tăng cường cơng tác tra, kiểm tra kế hoạch KTĐG thường xuyên kiểm tra định kỳ toàn mảng đào tạo sau đại học” Qua ý kiến trả lời vấn cho thấy có tương đồng với biện pháp khảo sát Do đó, biện pháp đề xuất đảm bảo tính thực tiễn Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu luận quản hoạt động KTĐG kết học tập, qua khảo sát phân tích thực trạng quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc trường Đại học Lâm nghiệp dựa nguyên tắc xác định biện pháp quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ, tác giả đề xuất biện pháp ( Nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao học; Tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chun mơn nghiệp vụ KTĐG kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ GV, CB; Tổ chức hồn thiện quy trình phổ biến quy trình KTĐG kết học tập trình độ thạc cho phận liên quan; Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ; Tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ) nhằm đổi quản hoạt động KTĐG trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn nay, đào tạo thạc chuyển sang đào tạo sang phương thức đào tạo theo tín nên nhiều bỡ ngỡ, khó khăn đào tạo nói chung KTĐG kết học tập nói riêng Các biện pháp quản đề xuất có tác động vào tất chủ thể khâu quản hoạt động KTĐG kết học tập từ tác động nhận thức đến xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động, tổ chức hoàn thiện phổ biến quy trình, bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường đạo tra, kiểm tra đến tăng cường sở vật chất sách tài hoạt động KTĐG kết học tập Từ tạo nên tác động tổng hợp đồng đến quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Kết khảo sát giảng viên CBQL tính cần thiết tính khả thi biện pháp cho thấy có số ý kiến chưa đồng thuận biện pháp đề xuất nhận đa số GV CBQL đồng tình ủng hộ Điều chứng tỏ biện pháp mà tác giả đề xuất có tính cấp thiết khả thi Các biện pháp đề xuất cần thiết triển khai thời gian tới có khả thực nhằm quản tốt quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Với thực tiễn nhiệm vụ luận văn này, sở luận thực tiễn, tác giả giải số vấn đề sau: Nội dung chương đề cập đến số khái niệm liên quan đến quản quản hoạt động KTĐG kết học tập, khái niệm kiểm tra, đánh giá, kết học tập, đào tạo thạc Đồng thời chương tác tập trung nghiên cứu sở luận KTĐG góc nhìn nhà quản Đây chương làm rõ từ vị trí, vai trò KTĐG; mục đích, ngun tắc, hình thức phương pháp sử dụng KTĐG nguyên tắc, pháp lý, tiêu chí đánh giá KTĐG kết học tập đào tạo trình độ thạc để từ làm rõ nội dung thực trạng cơng tác KTĐG kết học tập trình độ thạc trường Đại học Lâm nghiệp Trong chương 2, tác giả tiến hành khảo sát, vấn sâu phân tích thực trạng hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Trường Đại học Lâm nghiệp, qua nhận thấy quản hoạt động KTĐG tạitrường đạt kết định trình quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Nhà trườngquan tâm đạo sát hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thạc Bên cạnh mặt đạt tồn tại, hạn chế cần hồn thiện, chấn chỉnh, khắc phục cơng tác Trên thực tế vấn đề này, tác giả đề xuất biện pháp vừa mang tính thực tiễn vừa mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng quản hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc trường Đại học Lâm nghiêp, là: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm cán bộ, giảng viên học viên cao học hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc Biện pháp 2: Tăng cường phổ biến, bồi dưỡng chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ giảng viên, cán Biện pháp 3: Tổ chức hoàn thiện quy trình phổ biến quy trình KTĐG kết học tập trình độ thạc cho phận liên quan Biện pháp 4: Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập trình độ thạc Biện pháp 5: Tăng cường sở vật chất, sách tài cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc Các biện pháp đề xuất khảo sát xin ý kiến góp ý CBQL GV có kinh nghiệm trường tính cần thiết khả thi biện pháp, tác giả tin tưởng biện pháp đề xuất mà luận văn đưa có khả cải tiến hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc trường Đại học Lâm nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quản Tuy nhiên, để đạt hiệu cao biện pháp cần có ủng hộ, quan tâm đến học viên lãnh đạo nhà trường cấp có thẩm quyền Khuyến nghị * Đối với trường Đại học Lâm nghiệp - Đề nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm tới công tác KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ, coi cơng việc cần làm để đảm bảo tính nghiêm minh, cơng thi cử - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng KTĐG kết học tập trình độ thạc cho đội ngũ CBQL học viên cao học cách tuyên truyền thường xuyên - Có kế hoạch bồi dưỡng để phát triển đội ngũ từ lãnh đạo phòng, khoa tới giảng viên CBQL trường - Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động KTĐG nhằm kịp thời phát hiện, xử nghiêm tượng gian lận, tiêu cực KTĐG - Tăng cường quan tâm đầu tư kinh phí, sở vật chất cho hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc cách tăng cường khai thác nguồn đào tạo nước nước cán bộ, giảng viên có hội tham gia để tham khảo học tập Tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ từ bên tài liệu học tập, sở vật chất,… * Đối với CB, GV trường Đại học Lâm nghiệp Cán bộ, giảng viên người trực tiếp tham gia vào quản hoạt động định chất lượng hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc sĩ, đó, thân CB, GV phải: - Có ý thức nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ KTĐG - Nghiêm túc thực quy chế, quy trình KTĐG, đồng thời tự giác, tích cực, sáng tạo cơng việc - Ln ln tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu kỹ thuật để công việc đạt hiệu cao - Đấu tranh chống lại biểu việc làm tiêu cực hoạt động KTĐG kết học tập trình độ thạc * Đối với học viên cao học Học viên cần làm tốt việc sau: - Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định nhà trường KTĐG - Tham gia tích cực, chủ động tự tìm hiểu quy định, quy trình hoạt động KTĐG - Có tinh thần đấu tranh chống lại biểu tiêu cực hoạt động KTĐG TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp Hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị số 29/NQ-TW (2013), Hội nghị Trung Ương 8, khóa XI “đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình hành động triển khai thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư 10/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Thông tư 15/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục, sở giáo dục đại học toàn quốc tập trung triển khai vận động “Nói khơng với đào tạo khơng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội” Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020, Quyết định số 711/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ ngày 13/6/2012 Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm Quản giáo dục, trường Cán Quản giáo dục, Hà Nội Benjamin S.Bloom cộng (1994), Nghiên cứu phân loại mục tiêu giáo dục: Lĩnh vực nhận thức, người dịch: Đoàn Văn Điều, Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Đức Chính, Đánh giá thực kết học tập giáo dục Đại học đào tạo nguồn nhân lực, VNH3, TB14.586, ĐH Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Công Giáp (2010), Quản nhà nước giáo dục, Nxb Hà Nội 12 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Trần Thị Mai Phương (2010), Tập giảng Khoa học quản lý, tài liệu lưu hành nội bộ, Học viện Quản Giáo dục 13 Đỗ Thị Thúy Hằng (2012), Đánh giá giáo dục, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 14 Trần Thị Minh Hằng (2011), Tâm học quản lý, Nxb Giáo dục Việt Nam 15 Trần Bá Hoành (1995), Đánh giá giáo dục, Nxb Hà Nội 16 Cấn Thị Thanh Hương (2011), Nghiên cứu quản kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục đại học Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Giáo dục 17 Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 18 Đàm Thúy Hiền (2014), Quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập bậc đại học hệ thống giáo dục mở trường Đại học Hòa Bình, Luận văn thạc sĩ, Đại học Giáo dục 19 Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra- đánh giá dạy học đại học Nhà xuất Giáo dục 20 Lê Thị Thu Liễu, Huỳnh Xuân Nhựt (2009), Thực trạng đánh giá kết học tập sinh viên đại học- cao đẳng, báo khoa học, Trung tâm đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục – Viện Nghiên cứu Giáo dục, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh 21 Hồng Đức Nhuận, Lê Đức Phúc(1996), Cơ sở luận việc đánh giá chất lượng học tập học sinh phổ thơng Chương trình KHCN cấp nhà nước KX-07, Hà Nội 22 Trần Thị Oanh (2014), Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh trường Trung học phổ thông Bắc Kiến Xương, Thái Bình, luận văn thạc sĩ, Học viện Quản giáo dục 23 Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Đánh giá đo lường kết học tập, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 24 Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) (2008), Giáo dục học, tập 1, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 25 Hoàng Thị Phương (2014), Biện pháp quản công tác kiểm tra- đánh giá kết học tập sinh viên trường đại học đại nam giai đoạn nay, Học viện quản giáo dục 26 Nguyễn Thị Phương Thanh (2014), Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập đào tạo theo tín trường Đại học Y tế công cộng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Giáo dục 27 Nguyễn Thị Thanh (2007), Đổi phương thức kiểm tra-đánh giá kết học tập học viên trường cán quản giáo dục đào tạo, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ 28 Nguyễn Thị Thanh (2006), Quy trình kiểm tra-đánh giá kết học tập Tạp chí khoa học Giáo dục Số tháng 3/2006 29 Dương Triệu Thống (2005), Trắc nghiệm đo lường thành học tập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 30 Hà Thế Truyền, Quản trình dạy học sau trung học phổ thông, Bài giảng dành cho học viên cao học, 2016 31 Nguyễn Thành Vinh (2012), Khoa học quản đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 32 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội 33 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb VHTT, Hà Nội 34 Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) (2006), Code of practive for the assurance of academic quality and standards in higher education – section 6: Assessment of student, http://www/qaa.ac.uk/academicinfrastructure/codeofpractice/sesion6/COP_AOS.pdf ... sở lý luận quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ Chương 2: Thực trạng việc quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc s tại trường Đại học Lâm nghiệp. .. pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ trường Đại học Lâm nghiệp 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 1.1... độ thạc sĩ .30 1.4 Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập trình độ thạc sĩ 34 1.4.1.Vai trò quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập 34 1.4.2 Yêu cầu quản lý kiểm tra đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường đại học lâm nghiệp , Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập trình độ thạc sĩ tại trường đại học lâm nghiệp , - Công tác tổ chức chấm thi: Chấm thi được đánh giá là một trong những khâu khó khăn nhất trong quy trình KTĐG kết quả học tập. Kết quả KTĐG kết quả học tập có đảm bảo được sự khách quan, chính xác, công bằng hay không phụ thuộc phần lớn vào khâu chấm thi, Thanh tra, kiểm tra có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý, là nhu cầu cơ bản để hoàn thành các quyết định quản lý. Kiểm tra còn giúp hoàn thiện các quyết định quản lý về nhiều mặt, khẳng định sự đúng sai của đường lối, chính sách, mục tiêu, cơ cấu, Thực tế cho thấy, chủ trương của nhà trường trong thời gian qua đã tạo nên từng bước tiến bộ trong cách nhìn nhận và thực hiện của GV, CBQL và HVCH đối với hoạt động KTĐG kết quả học tập. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý hoạt động KTĐG kết quả, Hình thức kiểm tra này tất cả các giảng viên giảng dạy thực hiện rất tốt, 100% các học phần đều được thi hoặc làm chuyên đề kết thúc học phần. Đối với học viên qua khảo sát cho thấy tất cả các học viên đều hưởng ứng hình thức KTĐG kết thúc học phần., Trong 5 năm trở lại đây, công tác quản lý điểm thi và công bố điểm thi của học viên cao học được quản lý và công bố được thông qua phần mềm quản lý điểm sau đại học qua cổng thông tin của nhà trường. Do đó, tất cả điểm các môn học/học phần của học viên ca, Bảng 2.10: Mức độ và hiệu quả thanh tra, kiểm tra hoạt động KTĐG kết quả học tập trình độ thạc sĩ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn