Tap doc : Thuan phuc su tu

11 601 0
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:27

Đến thăm lớp 5c Trường tiểu học Minh Đức số 2 Nguyễn Thị Thuỷ Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Tập đọc: Cái gì quý nhất ? Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Tập đọc: Cái gì quý nhất ? Luyện đọc: -có lí - tranh luận - sôi nổi - Còn thì giờ đã qua đi / thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Em hiểu thế nào là : Em hiểu thế nào là : - - tranh luận ? tranh luận ? - phân giải ? - phân giải ? Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Tập đọc: Tập đọc: Cái gì quý nhất ? Cái gì quý nhất ? *Tìm hiểu bài: Thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi: 1. Theo ba bạn Hùng, Quý và Nam cái quý nhất trên đời là gì? 2.Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình? 3.Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất? Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Tập đọc: Cái gì quý nhất ? Nhân vật Nhân vật Quan niệm về cái Quan niệm về cái quý nhất quý nhất Lí lẽ bảo vệ Lí lẽ bảo vệ Hùng Hùng Lúa gạo Lúa gạo Lúa gạo nuôi sống con người Lúa gạo nuôi sống con người Quý Quý Vàng Vàng Có vàng là có tiền,có tiền sẽ Có vàng là có tiền,có tiền sẽ mua được lúa gạo mua được lúa gạo Nam Nam Thì giờ Thì giờ Có thì giờ mới làm ra được Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo,vàng bạc lúa gạo,vàng bạc Thầy giáo Thầy giáo Người lao động Người lao động Người lao động làm ralúa Người lao động làm ralúa gạo,vàng bạcvà làm cho thì gạo,vàng bạcvà làm cho thì giờ không trôi qua vô ích. giờ không trôi qua vô ích. Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008 Tập đọc: Tập đọc: Cái gì quý nhất ? Cái gì quý nhất ? C¸i g× quý nhÊt ? Ng­êi lao ®éng lµ quý nhÊt. *Nội dung: Bài văn nói về vấn đề tranh luận: Cái gì quý nhất? Và ý được khẳng định trongbài: Người lao động là quý nhất. Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý vàNam Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý vàNam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quýnhất. trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quýnhất. Hùng nói: Theo tớ, quý nhất là lúa gạo.Các cậu có Hùng nói: Theo tớ, quý nhất là lúa gạo.Các cậu có thấy aikhông ăn mà sống được không? thấy aikhông ăn mà sống được không? Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước, quývội reo lên: Bạn Hùng nói không bước, quývội reo lên: Bạn Hùng nói không đúng.Quý nhất phải là vàng.Mọi người chẳng nói quý đúng.Quý nhất phải là vàng.Mọi người chẳng nói quý như vàng là gì ? Có vàng là có tiền,có tiền sẽ mua như vàng là gì ? Có vàng là có tiền,có tiền sẽ mua được lúa gạo ! được lúa gạo ! Nam vội tiếp ngay: Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo Nam vội tiếp ngay: Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc.Có thì giờ mới thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc.Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo,vàng bạc. làm ra được lúa gạo,vàng bạc. Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất. Hùng nói: theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không? Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bư ớc,Quý vội reo lên: Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo ! Nam vội tiếp ngay: Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc! [...]... tháng 10 năm 2008Tập đọc: Cái gì quý nhất ? Luyện đọc: -có lí - tranh luận - sôi nổi - Còn thì giờ đà qua đi / thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý vàNamMột hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý vàNamtrao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quýnhất.trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quýnhất. Hùng nói: Theo tớ, quý nhất là... quýnhất. Hùng nói: Theo tớ, quý nhất là lúa gạo.Các cậu có Hùng nói: Theo tớ, quý nhất là lúa gạo.Các cậu có thấy aikhông ăn mà sống được không?thấy aikhông ăn mà sống được không? Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươiQuý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươibước, quývội reo lên: Bạn Hùng nói khôngbước, quývội reo lên: Bạn Hùng nói khôngđúng.Quý nhất phải là vàng.Mọi người chẳng nói... người chẳng nói quý như vàng là gì ? Có vàng là có tiền,có tiền sẽ mua như vàng là gì ? Có vàng là có tiền,có tiền sẽ mua được lúa gạo !được lúa gạo ! Nam vội tiếp ngay: Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo Nam vội tiếp ngay: Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc.Có thì giờ mới thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc.Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo,vàng bạc.làm ra . 20 tháng 10 năm 2008 Tập đọc: Tập đọc: Cái gì quý nhất ? Cái gì quý nhất ? *Tìm hiểu bài: Thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi: 1. Theo ba bạn Hùng, Quý. Tập đọc: Tập đọc: Cái gì quý nhất ? Cái gì quý nhất ? C¸i g× quý nhÊt ? Ng­êi lao ®éng lµ quý nhÊt. *Nội dung: Bài văn nói về vấn đề tranh luận: Cái
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap doc : Thuan phuc su tu, Tap doc : Thuan phuc su tu, Tap doc : Thuan phuc su tu

Bình luận về tài liệu tap-doc-thuan-phuc-su-tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP