Bài 19: Thực hành Sơ cứu cầm máu

16 5,372 12
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:26

Như chúng ta đã biết máu trong cơ th tồn tại với số lượng nhất dịnh. Nếu chúng ta bị mất nhanh 30-50% máu trong cơ thể trong thời gian ngắn thì con người sẽ chết .Vậy chúng ta cần phải làm gì để chng mt mỏu khi b thng. Hôm nay chúng ta sẽ học thực hành sơ cứu cầm máu Bµi 19 :Thùc hµnh s¬ cøu cÇm m¸u Mục tiêu: Hc xong bi hc sinh cú c 1. Kiến thức -Xác định được v trớ vết thương bị thương ở động mạch, tĩnh mạch hay mao mạch -Biết cách băng bó một số vết thương đơn gin -Thực hiện được các bước băng bó vết thương ở động mch, tĩnh mạch và mao mạch 2.K năng - Rèn luyện k năng xử lí các tình huống b chy mỏu - K năng băng bó hoặc làm garô và biết những qui định khi đặt garô 3. Thái độ - Cú ý thc bảo vệ cơ thể, bảo vệ hệ tim mạch. I. Chuẩn bị dông cô thực hành 1cuén b¨ng , 2 miÕng g¹c , 1 cuén b«ng , d©y cao su hoÆc d©y v¶i , mét miếng v¶i mÒm (10x30cm) II. Ni dung và cách tiến hành s cu cm mỏu Hot ng 1: Tp s cu chảy máu mao mạch, tĩnh mạch tập băng vết thương ở lòng bàn tay Hóy c thụng tin SGK cho bit cỏc bc tin hnh s cu cm mỏu trong trng hp chy mỏu tnh mch lũng bn tay 1. Các bước khi băng bó vết thương : - Dựng ngún tay cỏi bt cht ming vt thng trong vi phỳt ( cho ti khi thy mỏu khụng chy ra na) - Sát trùng vt thng bng cn it - Băng bó vết thương GV lu ý sau khi băng bó vết thương vẫn còn chảy máu cần đưa ngay đến bệnh viện. 2. GV lm mu trong trng hp gi nh mt ngi b chy 2. GV lm mu trong trng hp gi nh mt ngi b chy mỏu lũng bn tay mỏu lũng bn tay - Lm mu trong iu kin bỡnh thng - Lm mu trong iu kin bỡnh thng - Lm mu chm, va lm va dng li gii thớch nhng ch - Lm mu chm, va lm va dng li gii thớch nhng ch khú thc hin khú thc hin - Lm mu trong iu kin bỡnh thng - Lm mu trong iu kin bỡnh thng Học sinh tiến hành tập băng bó , Giáo viên quan sát và hướng dẫn các em học sinh làm chậm và làm không đúng yêu cầu băng bó vết thương Hoạt động 2: Tập băng bó vết thương ch¶y m¸u ®éng m¹ch cổ tay Quan sát hình 19-1, chỉ các vị trí động mạch chính trên cơ thể của em. Hãy đọc thông tin SGK cho biết các bước tiến hành sơ cứu cầm máu trong trường hợp chảy máu động mạch ở cổ tay Bước 1: Dß t×m, phát hiệnvị trí động mạch cánh tay vµ bãp m¹nh để làm ngừng chảy máu ở vết thương trong vài phút Bước 2: dùng dây vải mềm hay dây cao su buộc chặt ở vị trí gần sát hay cao hơn vết thương về phía timvới lực ép đủ làm cầm máu Bước 3: sát trùng vết thương và băng vÕt th­ ¬ng Bước 4: Đưa bệnh nhân đến bệnh viện 2. GV làm mẫu trong trường hợp giả định một người bị chảy máu ở lòng bàn tay - Làm mẫu trong điều kiện bình thường - Làm mẫu chậm, vừa làm vừa dừng lại giải thích những chỗ khó thực hiện - Làm mẫu trong điều kiện bình thường . tiến hành sơ cứu cầm máu trong trường hợp chảy máu động mạch ở cổ tay Bước 1: Dß t×m, phát hiệnvị trí động mạch cánh tay vµ bãp m¹nh để làm ngừng chảy máu. cần phải làm gì để chng mt mỏu khi b thng. Hôm nay chúng ta sẽ học thực hành sơ cứu cầm máu Bµi 19 :Thùc hµnh s¬ cøu cÇm m¸u Mục tiêu: Hc xong bi hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 19: Thực hành Sơ cứu cầm máu, Bài 19: Thực hành Sơ cứu cầm máu, Bài 19: Thực hành Sơ cứu cầm máu

Bình luận về tài liệu bai-19-thuc-hanh-so-cuu-cam-mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP