phân phối chương trình ngữ văn 9 mới nhất

6 9,376 52 Gửi tin nhắn cho Sergey Brin
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

Phòng giáo dục và đào tạo yên mô Trờng Thcs yên mỹ Phân phối chơng trình Môn: Ngữ văn Lớp: 9 Năm học 2008-2009 1 M«n V¨n C¶ n¨m: 175 tiÕt Häc k× I: 90 tiÕt Häc k× II: 85tiÕt Häc k× I : 19 tuÇn (Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 19) Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 14: 5 tiÕt Tõ tuÇn 15 ®Õn tuÇn 19: 4 tiÕt Häc k× II : 18 tuÇn (Tõ tuÇn 20 ®Õn tuÇn 37) Tõ tuÇn 20 ®Õn tuÇn 24: 4 tiÕt Tõ tuÇn 25 ®Õn tuÇn 37: 5 tiÕt 2 Học kì I Tuần chơng trình Tên bài (nội dung) Số tiết thực hiện Tiết theo PPCT 1 Phong cách Hồ Chí Minh. 2 1,2 Các phơng châm hội thoại. 1 3 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 1 4 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 1 5 2 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình. 2 6,7 Các phơng châm hội thoại (tiếp). 1 8 Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 1 9 Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 1 10 3 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền đợc phát triển và bảo vệ của trẻ em. 2 11,12 Các phơng châm hội thoại (tiếp). 1 13 Viết bài TLV số 1. 2 14,15 4 Chuyện ngời con gái Nam Xơng. 2 16,17 Xng hô trong hội thoại. 1 18 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. 1 19 Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự. 1 20 5 Sự phát triển của từ vựng. 1 21 Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh. 1 22 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14) 2 23,24 Sự phát triển của từ vựng (tiếp). 1 25 6 Truyện Kiều của Nguyễn Du. 1 26 Chị em Thuý Kiều. 1 27 Cảnh ngày xuân. 1 28 Thuật ngữ. 1 29 Trả bài TLV số1. 1 30 7 Kiều ở lầu Ngng Bích 1 31 Miêu tả trong văn bản tự sự. 1 32 Trau dồi vốn từ 1 33 Viết bài TLV số 2. 2 34,35 8 Mã Giám Sinh mua Kiều. 2 36,37 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. 2 38,39 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. 1 40 9 Lục Vân Tiên gặp nạn. 1 41 Chơng trình địa phơng (phần Văn). 1 42 Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phứcTừ nhiều nghĩa) 1 43 Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,Trờng từ vựng). 1 44 Trả bài TLV số 2. 1 45 Đồng chí. 1 46 3 10 Bài thơ về tiểu đội xe không kính. 1 47 Kiểm tra truyện Trung đại 1 48 Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,Trau dồi vốn từ). 1 49 Nghị luận trong văn bản tự sự. 1 50 11 Đoàn thuyền đánh cá. 2 51,52 Tổng kết về từ vựng(Từ tợng thanh, tợng hình, một số phép tu từ từ vựng) 1 53 Tập làm thơ tám chữ. 1 54 Trả bài kiểm tra Văn. 1 55 12 Bếp lửa. 1 56 Hớng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lng mẹ. 1 57 ánh trăng. 1 58 Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp). 1 59 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. 1 60 13 Làng. 2 61,62 Chơng trình địa phơng (phần Tiếng Việt). 1 63 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. 1 64 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. 1 65 14 Lặng lẽ Sa Pa. 2 66,67 Viết bài Tập làm văn số 3. 2 68,69 Ngời kể chuyện trong văn bản tự sự. 1 70 15 Chiếc lợc ngà. 2 71,72 Ôn tập Tiếng Việt (Các phơng châm hội thoại,Cách dẫn gián tiếp). 1 73 Kiểm tra Tiếng Việt. 1 74 16 Kiểm tra thơ và truyện hiện đại. 1 75 Cố hơng. 3 76,77,78 17 Trả bài Tập làm văn số 3. 1 79 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, Trả bài kiểm traVăn. 1 80 Ôn tập Tập làm văn . 2 81,82 18 Ôn tập Tập làm văn (tiếp) 2 83,84 Kiểm tra học kì I. 2 85,86 19 Tập làm thơ 8 chữ (tiếp tiết 54) . 1 87 Hớng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ. 2 88,89 Trả bài kiểm tra học kì I . 1 90 Học kì II Tuần chơng trình Tên bài (nội dung) Số tiết Thực hiện Tiết theo PPCT 20 Bàn về đọc sách. 2 91,92 Khởi ngữ. 1 93 4 Phép phân tích và tổng hợp. 1 94 21 Luyện tập phân tích và tổng hợp 1 95 Tiếng nói của văn nghệ. 2 96,97 Các thành phần biệt lập. 1 98 22 Nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống. 1 99 Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống. 1 100 Hớng dẫn chuẩn bị cho chơng trình địa phơng phần TLV (sẽ làm ở nhà). 1 101 Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. 1 102 23 Các thành phần biệt lập.(tiếp) 1 103 Viết bài TLV số 5. 2 104,105 Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten. 1 106 24 Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten.(tiếp) 1 107 Nghị luận về một vấn đề t tởng, đạo lí. 1 108 Liên kết câu và liên kết đoạn văn. 1 109 Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập). 1 110 25 Hớng dẫn đọc thêm: Con cò. 2 111,112 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề t tởng, đạo lí. 2 113,114 Trả bài TLV số 5. 1 115 26 Mùa xuân nho nhỏ. 1 116 Viếng lăng Bác. 1 117 Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). 1 118 Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). 1 119 Luyện tập làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). Viết bài TLV số 6 ở nhà. 1 120 27 Sang thu. 1 121 Nói với con. 1 122 Nghĩa tờng minh và hàm ý. 1 123 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 1 124 Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 1 125 28 Mây và Sóng. 1 126 Ôn tập về thơ. 1 127 Nghĩa tờng minh và hàm ý (tiếp). 1 128 Kiểm tra văn (phần thơ). 1 129 Trả bài Tập làm văn số 6 ở nhà. 1 130 29 Tổng kết phần văn bản nhật dụng. 2 131,132 Chơng trình địa phơng (phần Tiếng Việt) 1 133 Viết bài Tập làm văn số 7. 2 134,135 30 Hớng dẫn đọc thêm: Bến quê. 2 136,137 Ôn tập Tiếng Việt lớp 9. 2 138,139 Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 1 140 31 Những ngôi sao xa xôi. 2 141,142 5 Chơng trình địa phơng (phần Tập làm văn). 1 143 Trả bài Tập làm văn số 7. 1 144 Biên bản. 1 145 32 Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang. 1 146 Tổng kết về ngữ pháp. 2 147,148 Luyện tập viết biên bản. 1 149 Hợp đồng. 1 150 33 Bố của Xi mông. 2 151,152 Ôn tập về truyện. 1 153 Tổng kết về ngữ pháp (tiếp). 1 154 Kiểm tra Văn (phần truyện). 1 155 34 Con chó Bấc. 1 156 Kiểm tra Tiếng Việt. 1 157 Luyện tập viết hợp đồng. 1 158 Tổng kết Văn học nớc ngoài. 2 159,160 35 Bắc Sơn. 2 161,162 Tổng kết Tập làm văn 2 163,164 Tôi và chúng ta. 1 165 36 Tôi và chúng ta (tiếp). 1 166 Tổng kết Văn học. 2 167,168 Trả bài kiểm tra Văn,Tiếng Việt 2 169,170 37 Kiểm tra học kì II 2 171,172 Th, điện. 2 173,174 Trả bài kiểm tra học kì II 1 175 6 . đọc sách. 2 91 ,92 Khởi ngữ. 1 93 4 Phép phân tích và tổng hợp. 1 94 21 Luyện tập phân tích và tổng hợp 1 95 Tiếng nói của văn nghệ. 2 96 ,97 Các thành. yên mỹ Phân phối chơng trình Môn: Ngữ văn Lớp: 9 Năm học 2008-20 09 1 M«n V¨n C¶ n¨m: 175 tiÕt Häc k× I: 90 tiÕt Häc k× II: 85tiÕt Häc k× I : 19 tuÇn (Tõ
- Xem thêm -

Xem thêm: phân phối chương trình ngữ văn 9 mới nhất, phân phối chương trình ngữ văn 9 mới nhất, phân phối chương trình ngữ văn 9 mới nhất

Bình luận về tài liệu phan-phoi-chuong-trinh-ngu-van-9-moi-nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP