phân phối chương trình ngữ văn 8 mới nhất

6 5,797 34
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

Phòng giáo dục và đào tạo yên mô Trờng thcs : Yên Mỹ Phân phối chơng trình Môn : ngữ văn Lớp : 8 Năm học 2008 - 2009 Häc k× I : 19 tuÇn (Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 19) Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 19 : 72 tiÕt Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 15 : mçi tuÇn 4 tiÕt Tõ tuÇn 16 ®Õn tuÇn 19 : mçi tuÇn 3 tiÕt Häc k× ii : 18 tuÇn (tõ tuÇn 20 ®Õn tuÇn 37) Tõ tuÇn 20 ®Õn tuÇn 37 : 68 tiÕt Tõ tuÇn 20 ®Õn tuÇn23 : mçi tuÇn 3 tiÕt Tõ tuÇn 23 ®Õn tuÇn 37 : mçi tuÇn 4 tiÕt Môn Ngữ văn lớp 8 Tuần chơng trình Tên bài (Nội dung) Số tiết Thực hiện Tiết theo PPCT 1 Tôi đi học 2 1,2 Cấp độ khai quát của nghĩa từ ngữ 1 3 Tính thống nhất về chủ đề văn bản 1 4 2 Trong lòng mẹ 2 5,6 Trờng từ vựng 1 7 Bố cục của văn bản 1 8 3 Tức nớc vỡ bờ 1 9 Xây dựng đoạn văn trong văn bản 1 10 Viết bài Tập làm văn số 1 2 11,12 4 Lão Hạc 2 13,14 Từ tợng hình, từ tợng thanh 1 15 Liên kết các đoạn văn trong văn bản 1 16 5 Từ ngữ địa phơng và biệt ngữ xã hội 1 17 Tóm tắt văn bản tự sự 1 18 Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 1 19 Trả bài Tập làm văn số 1 1 20 6 Cô bé bán diêm 2 21,22 Trợ từ, thán từ 1 23 Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự 1 24 7 Đánh nhau với cối xay gió 2 25,26 Tình thái từ 1 27 Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 1 28 8 Chiếc lá cuối cùng 2 29,30 Chơng trình địa phơng phần (Tiếng Việt) 1 31 Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 1 32 9 Hai cây phong 2 33,34 Viết bài tập làm văn số 2 2 35,36 10 Nói quá 1 37 Ôn tập truyện kí Việt Nam 1 38 Thông tin về ngày trái đất năm 2000 1 39 Nói giảm nói tránh 1 40 11 Kiểm tra Văn 1 41 Luyện nói:Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm 1 42 Câu ghép 1 43 Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh 1 44 12 Ôn dịch thuốc lá 1 45 Câu ghép (tiếp) 1 46 Phơng pháp thuyết minh 1 47 Trả bài kiểm tra Văn , bài Tập làm văn số 2 1 48 13 Bài toán dân số 1 49 Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm 1 50 Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyêt minh 1 51 Chơng trình địa phơng (phần Văn) 1 52 14 Dấu ngoặc kép 1 53 Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng 1 54 Viết bài Tập làm văn số 3 2 55,56 15 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác 1 57 Đập đá ở Côn Lôn 1 58 Ôn luyện về dấu câu 1 59 Kiểm tra Tiếng Việt 1 60 16 Thuyết minh một thể loại văn học 1 61 Hớng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội 1 62 Ôn tập Tiếng Việt 1 63 17 Trả bài Tập làm văn số 3 1 64 Ông Đồ 1 65 Hớng dẫn đọc thêm: Hai chữ nớc nhà 1 66 18 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt 1 67 Kiểm tra học kì I 2 68,69 19 Hoạt động ngữ văn làm thơ 7 chữ 2 70,71 Trả bài kiểm tra học kì I 1 72 20 Nhớ rừng 2 73,74 Câu nghi vấn 1 75 21 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh 1 76 Quê hơng 1 77 Khi con tu hú 1 78 22 Câu nghi vấn (tiếp) 1 79 Thuyết minh về một phơng pháp (cách làm) 1 80 Tức cảnh Pác Bó 1 81 23 Câu cầu khiến 1 82 Thuyết minh một danh lam thắng cảnh 1 83 Ôn tập về văn bản thuyết minh 1 84 24 Ngắm trăng, Đi đờng 1 85 Câu cảm thán 1 86 Viết bài Tập làm văn số 5 1 87,88 25 Câu trần thuật 1 89 Chiếu dời đô 1 90 Câu phủ định 1 91 Chơng trình địa phơng (phần Tập làm văn) 1 92 26 Hịch tớng sĩ 2 93,94 Hành động nói 1 95 Trả bài Tập làm văn số 5 1 96 27 Nớc Đại Việt ta 1 97 Hành động nói (tiếp theo) 1 98 Ôn tập về luận điểm 1 99 Viết đoạn văn trình bày luận điểm 1 100 28 Bàn luận về phép học 1 101 Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 1 102 Viết bài Tập làm văn số 6 2 103,104 29 Thuế máu 2 105,106 Hội thoại 1 107 Tìm hiểu yếu tố biẻu cảm trong văn nghị luận 1 108 30 Đi bộ ngao du 2 109,110 Hội thoại (tiếp) 1 111 Luyện tập đa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận 1 112 31 Kiểm tra Văn 1 113 Lựa chọn trật tự từ trong câu 1 114 Trả bài Tập làm văn số 6 1 115 Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 1 116 32 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục 2 117,118 Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) 1 119 Luyện tập đa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận 1 120 33 Chơng trình địa phơng (phần Văn) 1 121 Chữa lỗi diễn đạt ( lôgic) 1 122 Viết bài Tập làm văn số 7 1 123,124 34 Tổng kết phần Văn 1 125 Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II 1 126 Văn bản tờng trình 1 127 Luyện tập làm văn bản tờng trình 1 128 35 Trả bài kiểm tra Văn 1 129 Kiểm tra Tiếng Việt 1 130 Trả bài Tập làm văn số 7 1 131 Tổng kết phần văn 1 132 36 Tổng kết phần Văn (tiếp) 1 133 Ôn tập phần Tập làm văn 1 134 Kiểm tra học kì II 2 135,136 37 Văn bản thông báo 1 137 Chơng trình địa phơng phần Tiếng Việt 1 138 Luyện tập làm văn bản thông báo 1 139 Trả bài kiểm tra học kì II 1 140 . Phòng giáo dục và đào tạo yên mô Trờng thcs : Yên Mỹ Phân phối chơng trình Môn : ngữ văn Lớp : 8 Năm học 20 08 - 2009 Häc k× I : 19 tuÇn (Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn. Bó 1 81 23 Câu cầu khiến 1 82 Thuyết minh một danh lam thắng cảnh 1 83 Ôn tập về văn bản thuyết minh 1 84 24 Ngắm trăng, Đi đờng 1 85 Câu cảm thán 1 86 Viết
- Xem thêm -

Xem thêm: phân phối chương trình ngữ văn 8 mới nhất, phân phối chương trình ngữ văn 8 mới nhất, phân phối chương trình ngữ văn 8 mới nhất

Bình luận về tài liệu phan-phoi-chuong-trinh-ngu-van-8-moi-nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP