Ngữ Văn 9 Học Kỳ 2

228 300 0 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/228 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009 Ngày soạn: 12/01/2009 Tuần: Tiết: 91 * Bài dạy:                ( Chu Quang Tiềm) I-MỤC TIÊU: 1/ Kiến Thức: Giúp học sinh hiểu được mục đích của việc đọc sách. 2/Kó Năng:Rèn luyện thêm cách viết văn nghò luận qua việc lónh hội bài nghò luận sâu sắc sinh động, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm. 3/Thái độ: Giáo dục học sinh có thái độ đúng đắn khi chọn sách và cách đọc sách đúng đắn. II-CHUẨN BỊ: 1/ Chuẩn bò của giáo viên: - Nội dung bài giảng, sách bình giảng, sách nâng cao. - Tranh : Chân dung tác giả và bảng phụ. 2/ Chuẩn bò của học sinh: - Đọc kó bài văn, tìm hiểu luận điểm. -Trả lời các câu hỏi trong SGK III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1-Ổn đònh tình hình lớp: (1’) - Nề nếp: - Chuyên cần: 9A3:……….,9A4:………. 2-Kiểm tra bài cũ : (Không kiểm tra) 3-Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: ( 1’) Có người nói: “Trí thức của một người là có hạn, Trí thức của loài người là vô hạn”. Muốn có được những tri thức của loài người, con đường tốt nhất là đọc sách, nhưng đọc như thêù nào? Những vấn đề đó được nhà mó học và lí luận học nỗi tiếng của Trung Quốc Chu Quang Tiềm thể hiện trong văn bản “Bàn về đọc sách”. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu… * Tiến trình bài dạy: (40’) TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 15’ * Hoạt động 1/ Tìm hiểu chung: 1/ Tìm hiểu chung: -GV Gọi HS đọc chú thích * SGK. * GV bổ sung: Chu Quang Tiềm là một học giả lớn của Trung Quốc. Ông đã nhiều lần bàn về việc đọc sách. Những điều ông viết ra là những kinh nghiệm và quá trình nghiền ngẫm lâu dài -GV Nêu cách đọc và đọc mẫu. -GV Nhận xét cách đọc của học sinh. Đònh hướng cho các em học tốt hơn. -GVdiễn giảng: Có nhiều nhà triết -HS đọc chú thích về tác giả Chu Quang Tiềm. -HS nghe GV bổ sung. -HS nghe cách đọc. -2HS đọc lại. -HS đọc chú thích SGK. -HS lắng nghe. a-Tác giả – tác phẩm. - Tác giả: - Tác phẩm: ( SGK) b/ Đọc và tìm hiểu chú thích : - Đọc: diễn cảm, đúng. - Chú thích SGK. Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 1 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009 học vó đại, nhà văn hóa vó đại nói về sách và việc đọc sách. “Vàng ngọc đầy rương không bằng để lại cho con một quyển sách.” “Cuốn sách hay là cuốn sách gieo được nhiều dấu chấm hỏi” Bảy trăm năm về trước Nguyễn Trãi đã từng viết: “Án sách cây đèn hai bạn cũ. Song mai biên trúc một lòng thanh.” Viết hay và sâu sắc về đọc sách. Học giả Chu Qung Tiềm đã đem đến cho ta nhiều điều thú vò sau. -Hỏi:Em hãy cho biết vấn đề trọng tâm mà tác giả đặt ra trong bài làgì? * GV nhận xét và bổ sung: Vấn đề trọng điểm nhất được đặt ra trong bài này là. Tầm quang trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách cho hiệu quả. -Hỏi: Để làm nổi bật vấn đề trên, tác giả đã sử dụng bố cục bài viết như thế nào? * GV nhận xét và bổ sung: Bố cục: 3phần -Phần 1:Từ đầu … thế giới mới -> Tầm quan trọng, ý nghóa của việc đọc sách. -Phần 2:Tiếp … lực lượng -> Những khó khăn, các thiên hướng sai lệch của việc đọc sách -Phần 3: còn lại. Bàn về phương pháp đọc sách. - Dự kiến trả lời: Vấn đề trọng điểm nhất được đặt ra trong bài này là. Tầm quang trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách cho hiệu quả. -HS thảo luận nhóm. + Nhóm 1… + Nhóm 2… + Nhóm 3… + Nhóm 4…… -Ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm. -Cử đại diện của nhóm trình bày. -Lớp nhận xét. -Ghi phần GV chốt lại. c/ Bố cục của văn bản: Bố cục: 3phần -Phần 1:Từ đầu … “thế giới mới” -> Tầm quan trọng, ý nghóa của việc đọc sách. -Phần 2:Tiếp … “lực lượng” -> Những khó khăn, các thiên hướng sai lệch của việc đọc sách -Phần 3: còn lại. Bàn về phương pháp đọc sách. 16’ *Hoạt động 2/ Phân tích: 2/ Phân tích: -GV Gọi hai HS đọc hai đoạn văn đầu. -Hỏi: Qua lời bình của Chu Qaung Tiềm, em thấy sách có tầm quan trọng như thế nào? GV: Mỗi cuốn sách vốn là một cột mốc trên con đường tiến lên của -HS đọc lại hai đoạn văn đầu và trả lời câu hỏi: - Tầm quang trọng của việc đọc sách lưu giữ được tinh hoa văn hóa của nhân dân từ trước đến nay, mỗi cuốn sách có giá trò là một cái mốc trên con đường tiến lên của a-Mục đích của việc đọc sách. Tầm quan trọng của việc đọc sách: -Sách lưu giữ tinh hoa văn hóa nhân dân. -Mỗi quyển sách là cột Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 2 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009 loài người.(VD: từ thơ ca, mà có thơ quốc âm của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, thơ nôm của Hồ Xuân Hương.) GV bổ sung những tấm gương đọc sách. Lê Quý Đôn “Suốt đời mắt không rời trong sách, tay không ngơi cuốn sách” loài người chính vì thế, đọc sách giúp con người mở rộng tầm hiểu biết. -HS thảo luận: Ý nghóa của việc đọc sách: + Là con đường quan trọng để nâng cao tầm hiểu biết. + Là sự chuẩn bò hành trang để bước vào tương lai vững chắc. +Không thể tiến xa nếu không không nắm được những thành tựu văn hóa của nhân dân, những thành tựu khoa học của loài người. mốc cho con đường tiến của loài người. -Ý nghóa của việc đọc sách: +Nâng cao tầm hiểu biết. +Chuẩn bò hành trang bước đến tương lai. +Kế thừa tri thức của nhân loại. 5’ * Hoạt động 3/ Hướng dẫn luyện tập: 3/ Luyện tập: -Hỏi: Nêu nhận xét cá nhân về bố cục của văn bản? * GV chốt lại: Bố cục ba phần là hợp lí: Hai phần đầu ngắn , phần thứ ba dài vì: Đây là phần trọng tâm đi từ nhận thức ý nghóa qua liên hệ thực tế đề ra giải pháp và cách suy luận có tính lô gích khi khảo sát , đấnh giá một hiện tượng thuộc về thuyết minh phương pháp. -HS thảo luận nhóm. + Nhóm 1… + Nhóm 2… + Nhóm 3… + Nhóm 4…… -Ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm. -Cử đại diện của nhóm trình bày. -Lớp nhận xét. -Ghi phần GV chốt lại. * Đáp án: Bố cục ba phần là hợp lí: Hai phần đầu ngắn , phần thứ ba dài vì: Đây là phần trọng tâm đi từ nhận thức ý nghóa qua liên hệ thực tế đề ra giải pháp và cách suy luận có tính lô gích khi khảo sát , đánh giá một hiện tượng thuộc về thuyết minh phương pháp. 4’ * Hoạt động 4/ Củng cố bài: 4/ Củng cố bài: - GV củng cố toàn bộ lại kiến thức đã cung cấp. Đặc biệt là ý nghóa của việc đọc sách. - HS theo dõi phần củng cố của GV - Đặc biệt là ý nghóa của việc đọc sách. 4/ Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo( 3’) a/ Ra bài tập về nhà: -Nắm vững nội dung hai đoạn đầu của văn bản. b/ Chuẩn bò bài mới: - Soạn tiếp hai nội dung tiếp theo. + Cái khó của đọc sách là gì? + Phương pháp đọc sách? IV- RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 13/01/2009 Tuần : Tiết: 92 * Bài dạy: Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 3 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009                ( Chu Quang Tiềm) ( Tiếp) I-MỤC TIÊU: 1/ Kiến Thức: Giúp học sinh hiểu được 2 lập luận chính: +Cái khó của việc đọc sách. +Phương pháp đọc sách. 2/ Kó Năng: Lập luận, chứng minh. 3/ Thái độ: Giáo dục học sinh biết học tập những điều bổ ích khi đọc sách. II/ CHUẨN BỊ: 1/ Chuẩn bò của giáo viên: - Nội dung bài giảng, sách bình giảng, sách nâng cao. - Tranh : Chân dung tác giả và bảng phụ. 2/ Chuẩn bò của học sinh: - Đọc kó bài văn, tìm hiểu luận điểm. -Trả lời các câu hỏi còn lại trong SGK III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Ổn đònh tình hình lớp: (1’) - Nề nếp: - Chuyên cần: 9A3:……….,9A4:………. 2-Kiểm tra bài cũ : (5’) a) Câu hỏi : - Câu 1/ Vb “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm nghò luận về vấn đề gì ? Nêu tóm tắt các luận điểm chính của vb ? - Câu 2/ Trong vb này, học giả Chu Quang Tiềm đã nêu tầm quan trọng và ý nghóa của việc đọc sách như thế nào ? b) Đáp án : * Câu 1/ - Vấn đề nghò luận : Bàn về chuyện đọc sách để tích luỹ tri thức. - Luận điểm chính : + Khẳng đònh tầm quan trọng, ý nghóa cần thiết của việc đọc sách. + Nêu các khó khăn, các thiên hướng sai lạc dễ mắc phải của việc đọc sách trong tình hình hiện nay. + Bàn về phương pháp đọc sách ( bao gồm các lựa chọn sách cần đọc và cách đọc như thế nào cho có hiệu quả) * Câu 2/ Tầm quan trọng, ý nghóa của việc đọc sách : - Sách ghi chép, cô đúc và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu của loài người. Là kho tàn di sản tinh thần q báu của loài người. - Đọc sách là một con đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức, là sự chuẩn bò để có thể làm cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, đi phát hiện thế giới mới. 3-Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: ( 1’) + Cách lựa chọn sách khi đọc ? + Phương pháp đọc sách ? Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 4 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009 + Tính thuyết phục, sức hấp dẫn của văn bản ? Tiết học hôm nay, Thầy cùng các em sẽ tìm hiểu kó hơn những vấn đề đó…. * Tiến trình bài dạy: ( 35’) TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 22’ * Hoạt động 1/ Phân tích(Tiếp theo) 2/ Phân tích(Tiếp theo) - GV gọi HS đọc hai đoạn còn lại của văn bản. -Hỏi: Muốn tích luỹ học vấn, đọc sách có hiệu quả, tại sao trước tiên cần biết lựa chọn sách mà đọc ? Theo tác giả, nên lựa chọn ntn ? +Gợi ý :Đọc sách có dễ không ? Tại sao cần lựa chọn sách khi đọc ? * GV chốt lại: - Đọc sách ngày nay không dễ, vì lòch sử càng tiến lên, di sản tinh thần nhân loại càng phong phú, sách vở tích luỹ càng nhiều . - Cần phải lựa chọn sách khi đọc, vì nếu không chọn sách đúng đắn, cần thiết thì sẽ dẫn đến hai thiên hướng sai lạc : + Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu, dễ sa vào lối “ăn tươi nuốt sống” chứ không kòp tiêu hoá, không biết nghiền ngẫm. + Sách nhiều khiến người đọc khó lựa chọn, lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn sách không thật có ích. Hỏi: Theo tác giả Chu QuangTiềm, cần lựa chọn sách khi đọc ntn ? * GV chốt lại: - Không tham đọc nhiều, đọc lung tung mà phải chọn cho tinh, đọc cho kó những quyển nào thực sự có giá trò, có lợi cho mình. Cần đọc kó các cuốn sách, tài liệu cơ bản thuộc về lónh vực chuyên môn, chuyên sâu của mình. Trong khi đọc tài liệu chuyên sâu, cũng không thể xem thường việc đọc loại sách thường thức, loại sách ở lónh vực gần gũi, kế cận với chuyên môn của mình, vì “trên đời không có học - HS đọc hai đoạn còn lại của văn bản. * Dự kiến trả lời: - Đọc sách ngày nay không dễ, vì lòch sử càng tiến lên, di sản tinh thần nhân loại càng phong phú, sách vở tích luỹ càng nhiều . - Cần phải lựa chọn sách khi đọc, vì nếu không chọn sách đúng đắn, cần thiết thì sẽ dẫn đến hai thiên hướng sai lạc : + Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu, dễ sa vào lối “ăn tươi nuốt sống” chứ không kòp tiêu hoá, không biết nghiền ngẫm. + Sách nhiều khiến người đọc khó lựa chọn, lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn sách không thật có ích. -HS thảo luận nhóm. + Nhóm 1… + Nhóm 2… + Nhóm 3… + Nhóm 4…… -Ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm. -Cử đại diện của nhóm trình bày. -Lớp nhận xét. -Ghi phần GV chốt lại. b/Cách lựa chọn sách khi đọc : - Phải chọn cho tinh, đọc cho kó những quyển nào thực sự có giá trò, có lợi cho mình. Cần đọc kó các cuốn sách, tài liệu cơ bản thuộc về lónh vực chuyên môn, chuyên sâu của mình. - Nghiên cứu thêm loại sách thường thức, loại sách ở lónh vực gần gũi, kế cận với chuyên môn của mình, vì “trên đời không có học vấn nào là cô lập, tách rời các học vấn khác”, vì thế “không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn”. Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 5 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009 vấn nào là cô lập, tách rời các học vấn khác”, vì thế “không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn”. -Hỏi: (Cho HS thảo luận nhóm ) Khi đã chọn được sách cần đọc thì nên đọc như thế nào ? * GV chốt lại: - Không nên đọc lướt qua, đọc chỉ để trang trí bộ mặt mà phải vừa đọc vừa suy nghó, “trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do”, nhất là đối với những cuốn sách có giá trò. - Không nên đọc một cách tràn lan, theo kiểu hứng thú cá nhân mà cần đọc có kế hoạch và có hệ thống. Thậm chí, đối với một người nuôi chí lập nghiệp trong một môn học vấn thì học vấn cũng là một công việc rèn luyện, một cuộc chuẩn bò âm thầm và gian khổ. - Đọc sách không chỉ là việc học tập tri thức, mà còn để rèn luyện tính cách, học làm người. -Hỏi(*) : Bài viết Bàn về đọc sách có sức thuyết phục cao. Theo em, điều ấy được tạo nên từ những yếu tố cơ bản nào ? * GV chốt lại: - Nội dung các lời bàn và cách trình bày của tác giả vừa đạt lí vừa thấu tình : Các ý kiến, nhận xét đưa ra thật xác đáng, có lí lẽ, với tư cách một học giả có uy tín, từng qua quá trình nghiên cứu, tích luỹ, nghiền ngẫm lâu dài. Đồng thời tác giả lại trình bày bằng cách phân tích cụ thể, bằng giọng chuyện trò, tâm tình thân ái để sẻ chia kinh nghiệm thành công, thất bại trong thực tế. - Bố cục của bài viết chặt chẽ, hợp lí, các ý kiến được dẫn dắt tự nhiên. - Cách viết giàu hình ảnh. Nhiều chỗ tác giả dùng cách ví von thật cụ thể * Thảo luận nhóm để liệt kê, khái quát những phương pháp đọc sách mà tác giả nêu ra trong vb -> Trình bày kết quả thảo luận : - Không nên đọc lướt qua, đọc chỉ để trang trí bộ mặt mà phải vừa đọc vừa suy nghó, “trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do”, nhất là đối với những cuốn sách có giá trò. - Không nên đọc một cách tràn lan, theo kiểu hứng thú cá nhân mà cần đọc có kế hoạch và có hệ thống. Thậm chí, đối với một người nuôi chí lập nghiệp trong một môn học vấn thì học vấn cũng là một công việc rèn luyện, một cuộc chuẩn bò âm thầm và gian khổ. - Đọc sách không chỉ là việc học tập tri thức, mà còn để rèn luyện tính cách, học làm người. * Dự kiến trả lời: Phân tích tính thuyết phục , sức hấp dẫn của vb: - Nội dung các lời bàn và cách trình bày của tác giả vừa đạt lí vừa thấu tình : Các ý kiến, nhận xét đưa ra thật xác đáng, có lí lẽ, với tư cách một học giả có uy tín, từng qua quá trình nghiên cứu, tích luỹ, nghiền ngẫm lâu dài. Đồng thời tác giả lại trình bày bằng cách phân tích cụ thể, bằng giọng chuyện trò, tâm tình thân ái để sẻ chia kinh nghiệm thành công, thất bại trong thực tế. c/ Phương pháp đọc sách : - Đọc kó, vừa đọc vừa suy nghó, “trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do”. - Cần đọc có kế hoạch và có hệ thống. d/ Tính thuyết phục, sức hấp dẫn của văn bản : - Nội dung các lời bàn và cách trình bày của tác giả vừa đạt lí vừa thấu tình : Các ý kiến, nhận xét đưa ro thật xác đáng, có lí lẻ… - Bố cục của bài viết chặt chẽ, hợp lí, các ý kiến được dẫn dắt tự nhiên. - Cách viết giàu hình ảnh, Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 6 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009 và thú vò :”Liếc qua” tuy rất nhiều, nhưng “đọng lại” thì rất ít, giống như ăn uống … ; chiếm lónh học vấn giống như đánh trận … - Bố cục của bài viết chặt chẽ, hợp lí, các ý kiến được dẫn dắt tự nhiên. - Cách viết giàu hình ảnh. Nhiều chỗ tác giả dùng cách ví von thật cụ thể và thú vò :”Liếc qua” tuy rất nhiều, nhưng “đọng lại” thì rất ít, giống như ăn uống … ; chiếm lónh học vấn giống như đánh trận … biểu cảm. 5’ * Hoạt động 2/ Tổng kết bài: 3/ Tổng kết bài: -Hỏi: Qua việc tìm hiểu trên, em hãy khái quát nội dung tư tưởng của văn bản ? -Hỏi: Đây là một vb nhật dụng, vậy sức thuyết phục của nó ở điểm nào ? * GV nhận xét -> Chốt, ghi bảng. * Khái quát nội dung và cách lập luận của tác giả trong vb. * Ghi chép. Ghi nhớ SGK 5’ * Hoạt động 3/ Luyện tập: 4/ Luyện tập: * Luyện tập: Phát biểu điều mà em thấm thía nhất khi đọc bài văn? -HS trả lời – HS khác nhận xét 3’ * Hoạt động 4/ Củng cố bài: 5/ Củng cố bài: -GV gọi HS : + Nhắc lại 3 luận điểm chính. + Đọc lại ghi nhớ SGK. * HS nhắc lại 3 luận điểm: -Cách lựa chọn sách khi đọc . - Phương pháp đọc sách . - Tính thuyết phục, sức hấp dẫn của văn bản . * các luận diểm chính: -Cách lựa chọn sách khi đọc . - Phương pháp đọc sách . - Tính thuyết phục, sức hấp dẫn của văn bản . 4/ Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo(3’): a/ Ra bài tập về nhà: - Đọc lại toàn bộ văn bản SGK. - Học bài ở vở ghi. b/ Chuẩn bò bài : khỡi ngữ - Đọc nội dung bài học trả lời câu hỏi SGK trang 7 – 8. IV/ RÚT KINH NGHIỆM , BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 13/01/2009 Tuần: Tiết: 93 * Bài dạy: Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 7 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009        I/MỤC TIÊU: Thông qua bài giảng , nhằm giúp HS nắm: 1/ Kiến thức: +Nhận biết khởi ngữ, phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ của câu. +Nhận biết công dụng của khởi ngữ là nêu đề tài của câu chứa nó. (Câu hỏi thăm dò như sau: “Cái gì là đối tượng được nói đến trong câu này?”) 2/ Kó năng: Biết đặt những câu có khởi ngữ. 3/ Thái độ: Cảm nhận được sự phong phú của ngữ pháp Tiếng Việt II/CHUẨN BỊ: 1/ Chuẩn bò của giáo viên: - Đọc SGK trang: 7&8 . - các tài liệu có liên quan đến bài giảng. - Soạn giáo án. - Bảng phụ. 2/ Chuẩn bò của học sinh: Đọc bài học SGK và trả lời các câu hỏi ở phần I. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Ổn đònh tình hình lớp:( 1’) - Nề nếp: - Chuyên cần: 9A3:……….,9A4:………. 2/: Kiểm tra bài cũ ( Nhắc nhở HS một số vấn đề về học phân môn Tiếng Việt - HKII). 3/ Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: (1’): Khởi ngữ là gì? Nó liên quan như thế nào đến thành phần câu? Và nó đứng ở vò trí nào trong câu ? Hôm nay thầy hướng dẫn các em tìm hiểu. * Tiến trình bài dạy: (40’) TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 12’ *Hoạt động 1:Đặc điểm và công dung của khởi ngữ: 1:Đặc điểm và công dung của khởi ngữ: -GV treo bảng phụ có ghi các ví dụ: a, b, c, - Gọi HS đọc các ví dụ trên. -Hỏi:Xác đònh chủ ngữ trong những câu chứa từ ngữ in đậm? * GV chốt lại: *Xác đònh chủ ngữ trong các câu có chứa từ in đậm. a: CN là từ “anh” thứ hai (Không phải từ anh in đậm) b: CN là từ “tôi”. c: CN là từ “chúng ta” -Hỏi: Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ? * GV nhận xét và chốt lại: -HS đọc các ví dụ a,b,c SGK. -HS thảo luận nhóm. + Nhóm 1… + Nhóm 2… + Nhóm 3… + Nhóm 4…… -Ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm. -Cử đại diện của nhóm trình bày. -Lớp nhận xét. -Ghi phần GV chốt lại. -Dự kiến trả lời: Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ: +Về vò trí: Các từ in đậm đứng a/ Bài tập tìm hiểu: -Bài tập mục I-SGK. -Tìm hiểu: * Xác đònh chủ ngữ trong các câu có chứa từ in đậm. + Câu 1: CN là từ “anh” thứ hai (Không phải từ anh in đậm) + Câu 2: CN là từ “tôi”. + Câu 3: CN là từ “chúng ta” * Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ: +Về vò trí: Các từ in đậm Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 8 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009 Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ: +Về vò trí: Các từ in đậm đứng trước chủ ngữ. + Những từ in đâm không nêu lên sự vật có hoạt động hay đặc điểm được nêu ở vò ngữ. +Về quan hệ với vò ngữ: Các từ in đậm không có quan hệ chủ – vò với vò ngữ và thường được phân cách với cụm chủ – vò bằng một dấu phẩy. + Những từ in đậm chỉ nêu lên đề tài của câu. -Hỏi: Trước từ ngữ in đậm nói trên, có(Hoặc có thể thêm) những quan hệ từ nào? * GV nhận xét và chốt lại: Trước các từ ngữ in đậm có( hoặc có thể thêm ) những quan hệ từ: về, đối với, việc… đứng trước và sau từ ngữ in đậm có thể bỏ dấu phẩy thêm vào đó từ: thì. * GV chuyển ý: Các từ ngữ có đặc điểm như vậy được gọi là khởi ngữ. Vậy thế nào là khởi ngữ, các em sẽ được tìm hiểu phần 2. trước chủ ngữ. + Những từ in đâm không nêu lên sự vật có hoạt động hay đặc điểm được nêu ở vò ngữ. +Về quan hệ với vò ngữ: Các từ in đậm không có quan hệ chủ – vò với vò ngữ. + Những từ in đậm chỉ nêu lên đề tài của câu. -Dự kiến trả lời: Trước các từ ngữ in đậm có ( hoặc có thể thêm ) những quan hệ từ: về, đối với, việc… đứng trước và sau từ ngữ in đậm có thể bỏ dấu phẩy thêm vào đó từ: thì đứng trước chủ ngữ. + Những từ in đâm không nêu lên sự vật có hoạt động hay đặc điểm được nêu ở vò ngữ. +Về quan hệ với vò ngữ: Các từ in đậm không có quan hệ chủ – vò với vò ngữ và thường được phân cách với cụm chủ – vò bằng một dấu phẩy. + Những từ in đậm chỉ nêu lên đề tài của câu. + Trước các từ ngữ in đậm có( hoặc có thể thêm ) những quan hệ từ: về, đối với, việc… đứng trước và sau từ ngữ in đậm có thể bỏ dấu phẩy thêm vào đó từ: thì 5’ * Hoạt động 2/ Tìm hiểu nội dung bài học: 2/ Bài học: -Hỏi: Qua sự phân tích trên , em hiểu thế nào là khởi ngữ? ( GV nhận xét phần trả lời của HS và chốt lại) -Dự kiến trả lời: + Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu. + Trước khởi ngữ thường có thể thêm các quan hệ từ: về, đối với. -Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu. -Trước khởi ngữ thường có thể thêm các quan hệ từ: về, đối với. 20’ * Hoạt động 3/ Luyện tập: 3/ Luyện tập: * Bài tập1: Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau? - GV treo bảng phụ ghi các bài tập a, b, c, d, e SGK trang 8. * GV nhận xét và chốt lại: -Tìm khởi ngữ: a- Điều này. b- Đối với chúng mình c- Một mình d- Làm khí tượng -HS đọc bài tập 1. -HS đọc các ví dụ a,b,c SGK. -HS thảo luận nhóm. + Nhóm 1… + Nhóm 2… + Nhóm 3… + Nhóm 4…… -Ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm. -Cử đại diện của nhóm trình bày. *Bài tập 1: -Tìm khởi ngữ: a- Điều này. b- Đối với chúng mình c- Một mình d- Làm khí tượng e- Đối với cháu. Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 9 Trường THCS Cát Thành Năm học 2008-2009 e- Đối với cháu. * Bài tập 2: ( GV nêu yêu cầu của BT) -Chuyển phần in đậm thành khởi ngữ. * GV nhận xét và chốt lại: Chuyển phần in đậm thành khởi ngữ: a- Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm. b- Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được. -Lớp nhận xét. -Ghi phần GV chốt lại. -HS đọc bài tập 2. - Làm bài cá nhân và trình bày trước lớp 3HS: Chuyển phần in đậm thành khởi ngữ: a- Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm. b- Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được. *Bài tập 2: Chuyển phần in đậm thành khởi ngữ: a- Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm. b- Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được. 3’ * Hoạt động 4/ Củng cố bài: 4/ Củng cố bài: - GV củng cố lại kiến thức đã cung cấp: +Nhận biết khởi ngữ, phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ của câu. +Nhận biết công dụng của khởi ngữ là nêu đề tài của câu chứa nó +Biết đặt những câu có khởi ngữ. -HS khắc sâu lại toàn bộ KT qua phần củng cố của GV về: +Nhận biết khởi ngữ, phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ của câu. +Nhận biết công dụng của khởi ngữ là nêu đề tài của câu chứa nó +Biết đặt những câu có khởi ngữ. Ghi nhớ SGK 4/ Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo( 3’): a/ Ra bài tập về nhà: - Học bài cũ. - Bài tập: 1/ Xác đònh khởi ngữ trong các câu sau đây a/ Giàu, Tôi đã giàu rồi. b/ Sang thì Tôi đã sang rồi. 2/ Viết một đoạn văn khoảng 3 đến 5 dòng có sử dụng Khởi ngữ? b/ Chuẩn bò bài mới: -Đọc kó và soạn bài “Phép phân tích và tổng hợp” IV/ RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 15/01/2009 Tuần: Tiết: 94 * Bài dạy: PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HP Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9-Tập II 10 [...]... đã học: + Phép lập luận phân tích.+ Phép lập luận tổng hợp.+ Phép lập luận phân tích.+ Phép lập luận tổng hợp. 26 ’* Hoạt đông 2/ Luyện tập: 2/ Luyện tập:*Bài tập 1( bảng phụ) - HS đọc đoạn văn. * Bài tập 1 Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Tập II 15 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09 1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu SGK, SGV, - Bài soạn giảng, bảng phụ. 2/ ... Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Tập II 23 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09 (Nguyễn Đình Thi) ( Tiếp) I-MỤC TIÊU: 1/ Kiến Thức: -Hiểu được nội dung phản ánh và thể hiện của văn nghệ . Hiểu thêm cách viết bài văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh của Nguyễn Đình Thi. 2/ Kó Năng:Rèn luyện kó năng phân tích tác phẩm văn học. 3/ Thái độ:Bồi dưỡng... tại và b/ Vai trò của văn nghệ đối với con người :- Mở rộng tầm mắt theo không gian ; giúp con người ngoảnh lại nhìn, suy ngẫm về quá khứ Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Taäp II 22 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09 + Bố cục của văn bản? + Giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản? GV gọi HS đọc Ghi nhớ SGK.+ Tác giả, tác phẩm? + Bố cục của văn bản? + Giá trị nội... SUNG:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày sọan : 20 /01 /20 09 Tuần : Tiết : 98 * Bài dạy:                        Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Tập II 25 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09 + HS chúng ta cần góp phần làm tăng vẻ đẹp văn hóa đó.5’* Hoạt động 4/ Củng cố bài: 5/ Củng cố bài:- GV củng cố lại toàn bộ... Giáo án: Ngữ Văn 9- Taäp II 49 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09 3/Thái độ: Có ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc: ham học, ham làm, yêu thương giúp đỡ gia đình, cha mẹ (qua các ví dụ)II-CHUẨN BỊ: 1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu SGK, SGV, - Bài soạn giảng, bảng phụ. 2/ Chuẩn bị của học sinh: Đọc kó bài học SGK, nghiên cứu trước các bài tập.III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:... soạn: 17/01 /20 09 Tuần : Tiết: 96 * Bài dạy:                         (Nguyễn Đình Thi) Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Tập II 17 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09 quan träng trên con đờng phát triển và hội nhập thế giới.- GV nêu yêu cầu đọc văn bản: Rõ ràng, đúng và diễn cảm.- GV đọc một đoạn Gọi HS đọc tiếp theo cho đến hết văn bản.-... SUNG:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày soạn: 17/01 /20 09 Tuần : Tiết: 97 * Bài dạy:                         Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Tập II 21 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09 +Học bị động không chủ động, có cách đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, và thi cử.Tổng hợp-Chán nản, hiệu... công nghiệp vào năm 20 20. Việc chuẩn bị hành trang (tri thức, khoa học, công nghệ, t tởng, lối sống, ) là vô cùng cần thiết.b/Bối cảnh của thế giới hiện Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Taäp II 46 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09                ( Chu Quang Tieàm) ( Tieáp) I-MUÏC TIÊU: 1/ Kiến Thức: Giúp học sinh hiểu được 2 lập luận chính:+Cái... Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Tập II 4 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09 tự sự, miêu tả, nghị luận, thuyết minh 2/ Kó Năng: Viết văn nghị luận 3/ Thái độ: Có ý thức tìm hiểu tình hình địa phương và trình bày vấn đề đó.II-CHUẨN BỊ: 1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu SGK, SGV, - Bài soạn giảng, bảng phụ. 2/ Chuẩn bị của học sinh: Đọc kó bài học SGK, nghiên cứu trước các... Thành Năm học 20 08 -20 09 Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ: +Về vị trí: Các từ in đậm đứng trước chủ ngữ. + Những từ in đâm không nêu lên sự vật có hoạt động hay đặc điểm được nêu ở vị ngữ. +Về quan hệ với vị ngữ: Các từ in đậm không có quan hệ chủ – vị với vị ngữ và thường được phân cách với cụm chủ – vị bằng một dấu phẩy.+ Những từ in đậm chỉ nêu lên đề tài của câu.-Hỏi: Trước từ ngữ in . soạn: 13/01 /20 09 Tuần : Tiết: 92 * Bài dạy: Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Tập II 3 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09    . soạn: 13/01 /20 09 Tuần: Tiết: 93 * Bài dạy: Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Giáo án: Ngữ Văn 9- Tập II 7 Trường THCS Cát Thành Năm học 20 08 -20 09    
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ Văn 9 Học Kỳ 2, Ngữ Văn 9 Học Kỳ 2, Ngữ Văn 9 Học Kỳ 2

Bình luận về tài liệu ngu-van-9-hoc-ky-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP