Bài 30:Vẽ tranh đề tài Thể thao ,văn nghệ

26 3,698 1 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

Líp 6c Gi¸o viªn: §ç ThÞ H­êng BÀI 30: VẼ TRANH §Ò tµi: §Ò tµi ThÓ thao, v¨n nghÖ. 4 2 3 1 Hoạt động văn nghệ - Múa, hát (đơn ca, tốp ca) - Biểu diễn các điệu hát cổ (quan họ, chèo, cải lư ơng .) - Diễn kịch, diễn thời trang I. Tìm và chọn nội dung 1 2 3 4 1 Hoạt động thể thao - Đá bóng, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chạy, nhảy cao, nhảy xa, bơi lội, võ thuật, đua thuyền . - Thể dục tay không, thể dục dụng cụ, thể dục nhịp điệu . I. Tìm và chọn nội dung 4 2 6 1 5 3 Hoạt động nhóm Tìm các tranh vẽ về: thể thao, văn nghệ? Nhận xét về :hình ảnh chính, hình ảnh phụ, màu sắc các bức tranh 1 3 4 6 II. C¸ch vÏ I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi [...]... Nhận xét về nội dung , bố cục, hình vẽ, màu sắc của những bài vẽ trên. Hoạ sĩ Mai Lân 4. Vẽ màu:- Khi vẽ màu chúng ta cần chú ý điều gì? Mai Chi – Líp 6A 4231 III. Thực hành. Thể hiện cảm xúc của mình với các hoạt động thể thao, văn nghệ trên khổ giấy A4. Một số bài vẽ của họa sĩ và học sinhNguyÔn Hång Lan - Líp 6A 12341 Phạm Thu Trang . không, thể dục dụng cụ, thể dục nhịp điệu . I. Tìm và chọn nội dung 4 2 6 1 5 3 Hoạt động nhóm Tìm các tranh vẽ về: thể thao, văn nghệ? Nhận xét về :hình. động thể thao - Đá bóng, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chạy, nhảy cao, nhảy xa, bơi lội, võ thuật, đua thuyền . - Thể dục tay không, thể dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 30:Vẽ tranh đề tài Thể thao ,văn nghệ, Bài 30:Vẽ tranh đề tài Thể thao ,văn nghệ, Bài 30:Vẽ tranh đề tài Thể thao ,văn nghệ

Bình luận về tài liệu bai-30-ve-tranh-de-tai-the-thao-van-nghe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP