20 So sánh hai nhân vật Chiến và Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi

3 74 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2018, 13:01

... thẳm, thi ng liêng kháng chiến chống Mĩ Kết luận - Qua hai nhân vật Chiến Việt ta thấy vẻ đẹp người Nam Bộ kháng chiến chống Mĩ - Hai nhân vật vừa tiêu biểu cho đặc điểm nhân vật văn Nguyễn Thi, ... thủ nhà, chị chị em em, gái gái, trai trai Tuy Chiến Việt có chất trẻ Chiến tỏ người lớn, lo toan thu xếp việc nhà, Việt vơ tư, vơ tâm vơ tính - Nhưng đoạn văn tả cảnh hai chị em Chiến, Việt. .. giết giặc để trả thù nhà, đền nợ nước trở thành thước đo quan trọng phẩm cách người nhân vật Nguyễn Thi - Tính cách, cá tính Chiến Việt bộc lộ sinh động qua đối thoại Việt Chiến đếm trước ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 So sánh hai nhân vật Chiến và Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi, 20 So sánh hai nhân vật Chiến và Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của nhà văn Nguyễn Thi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn