Ngân hàng đề kiểm tra Ngữ văn lớp 9

31 691 1
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

Phßng GD §øc Thä Trêng THCS §øc L©m Lo¹i ®Ò: §K §Ò KiÓm tra m«n: Ng÷ v¨n líp 9 TiÕt PPCT: 14, 15 - ViÕt bµi TLV sè 1 Thêi gian lµm bµi: 90 phót §Ò ra : Giíi thiÖu vÒ c©y tre ViÖt Nam. . HÕt . 1 Đáp án và biểu điểm a. Mở bài:(1đ) Giới thiệu khái quát về tre và họ nhà tre. b. Thân bài(:6đ) - Liệt kê các loại tre và nơi sinh sống.(1đ) - Giới thiệu các đặc điểm của tre( Thân thẳng, có nhiều đốt, á nhỏ,mỏng, màu xanh, màu váng úa ; sống thành từng khóm, từng luỹ v .v .) ( 2,5đ) - Nêu công dụng của tre( Làm nhà cửa, làm các nông cụ trong gia đình; làm chông đánh giặc giữ nớc ., món ăn cổ truyền của dân tộc v .v .)( 2,5đ). c. Kết bài: (1đ)Cảm nghĩ của em và khẳng định vai trò, vị trí của tre trong thời đại ngày nay. d. Hình thức:(2đ) - Viết đúng thể loại, biết cách vận dụng yếu tố miêu tả vào văn bản thuyết minh(1đ). - Bố cục rõ ràng, trình bày sạch đẹp, viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp.( 1đ) 2 Phòng GD Đức Thọ Trờng THCS Đức Lâm Loại đề: ĐK Đề Kiểm tra môn: Ngữ văn lớp 9 Tiết PPCT: 34, 35 - Viết bài TLV số 2 Thời gian làm bài: 90 phút Đề ra: Tởng tợng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trờng cũ. Hãy viết th cho bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trờng đầy xúc động đó. . Hết 3 Đáp án và biểu điểm A. Nội dung: Làm nỗi bật đợc các ý sau: - Nêu đợc lí do và hoàn cảnh của chuyến về thăm trờng cũ? (2 đ) - Những chứng kiến và tâm trạng của em khi đến thăm trờng cũ: + Cảnh sắc, trờng lớp có những thay đổi gì ? Cảm xúc của em trớc sự thay đổi đó? (2đ) + Gặp đợc ai và không gặp ai? Vì sao? Tâm trạng của em lúc đó? (2đ) . - ấn tợng, tình cảm của em giành cho trờng cũ. (2 đ) B. Hình thức(2 điểm) Một bức th gửi bạn học cũ. (có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài) 0.5 đ Câu cú đúng ngữ pháp 1 đ Chữ viết và trình bày sạch, đẹp 0.5 đ Số trang: không quá 4 trang. 4 Phòng GD Đức Thọ Trờng THCS Đức Lâm Loại đề: ĐK Đề Kiểm tra môn: Ngữ văn lớp 9 Tiết PPCT: 48 - Kiểm tra về truyện Trung đại Thời gian làm bài: 45 phút Phần I: Trắc nghiệm khách quan. Hãy đọc kĩ các câu hỏi( từ câu 1 đến câu 4) và trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng. Câu 1: Văn bản"Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" là của tác giả nào? A. Nguyễn Dữ. C. Nguyễn Du. B. Ngô gia văn phái. D. Phạm Đình Hổ. Câu 2: Truyện Kiều gồm có bao nhiêu câu thơ và đợc chia làm mấy phần?: A. 2082 câu thơ lục bát, chia làm 4phần. C. 3245 câu thơ lục bát, chia làm 4phần. B. 3254 câu thơ lục bát, chia làm 3phần. D. 3524 câu thơ lục bát, chia làm 3phần . Câu 3: Hai câu thơ" Làn thu thuỷ, nét xuân sơn. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh." Nguyễn Du dùng để gợi tả vẻ đẹp nào, của ai? A. Vẻ đẹp tài năng của Thuý Vân. C. Vẻ đẹp ngoại hình của Thuý Kiều. B. Vẻ đẹp tài năng của Thuý Kiều. D. Vẻ đẹp ngoại hình của Thuý Vân. Câu 4: Thành ngữ" Quạt nồng ấp lạnh" có nghĩa nh thế nào? A. Nỗi nhớ thơng cha mẹ. B. Nỗi lo lắng không đợc phụng dỡng cho cha mẹ khi tuổi cao sức yếu. C. Mong ớc đợc chăm sóc cha mẹ. D. Con phải phụng dỡng cha mẹ: quạt mát khi trời nóng, ấp chổ cho ấm khi trời rét Câu 5 Hãy nối tên tác phẩm ở cột A với thể loại ở cột B sao cho đúng. A B 1 .Quang Trung đại phá quân Thanh. a.Tuỳ bút 2 . Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh. b. Truyện thơ Nôm 3. Truyện Kiều. c. Tiểu thuyết lịch sử chơng hồi. 4 . Truyện Lục Vân Tiên. d. Truyện nôm khuyết danh. 5. Chuyện ngời con gái Nam Xơng e. Truyện truyền kì g. Truyện cổ tích. Phần II: Tự luận. Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nơng trong tác phẩm" Chuyện Ngời con gái Nam X- ơng(Nguyễn Dữ) . Hết 5 * Đáp án và biểu điểm Phần I: Trắc nghiệm khách quan. Câu hỏi 1 2 3 4 Đáp án D B C D Câu 5: Nối đúng mỗi vế đạt 0,4 điểm, tổng là 2 điểm. 1-> c ; 2-> a ; 3-> b; 4-> b ; 5-> e. Phần II : Tự luận. 1. Về nội dung: a. Mở bài:( 0,5đ) Giới thiệu khái quát về nhân vật Vũ Nơng. b. Thân bài( 4đ) Làm rõ đợc các ý: - Những vẻ đẹp của Vũ Nơng: +, Là ngời con gái thuỳ mị nết na( nêu dẫn chứng). +, Là ngời vợ yêu thơng chồng thắm thiết, thuỷ chung son sắt ( nêu dẫn chứng). +, Là ngời con dâu hiếu thảo( nêu dẫn chứng). +, Là ngời mẹ hiền thục, đảm đang( nêu dẫn chứng). +, ở nàng hội tụ đủ những phẩm chất tốt đẹp, chuẩn mực" CÔNG- DUNG- NGÔN- HạNH". - Số phận: bất hạnh, cuộc đời đầy bi thảm đắng cay. Một số phận "bèo dạt mây trôi", nh đoá phù dung sớm nở tối tàn.( Nêu cụ thể). c. Kết bài ( 0,5): bộc lộ thái độ, tình cảm của bản thân đối với nhân vật và đối với xã hội mà họ sống. 2. Hình thức (1điểm): - Trình bày sạch đẹp; Bố cục rõ ràng; Câu cú đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc; Lời văn trong sáng, biểu cảm (05đ) - Đúng thể loại ( 0,5đ) 6 Phòng GD Đức Thọ Trờng THCS Đức Lâm Loại đề: ĐK Đề Kiểm tra môn: Ngữ văn lớp 9 Tiết PPCT: 69, 70 - Viết bài TLV số 3 Thời gian làm bài: 90 phút Đề ra: Hãy kể về một lần em phạm lỗi với bạn mà làm em ân hận nhất. . Hết . . . . . . . . . 7 . Đáp án và biểu điểm - Yêu cầu chung: Xác định đợc tình huống của đề là tình huống giả định vì vậy phải sử dụng vốn sống gián tiếp để viết bài, đó là các kiến thức đã học ở phần đọc hiểu văn bản, các tri thức thu lợm đ- ợc thông qua việc đọc sách, nghe kể chuyện và các phơng tiện thông tin đại chúng. - Yêu cầu cụ thể: a. Mở bài: Giới thiệu đợc hoàn cảnh cuộc gặp gỡ (1điểm) b. Thân bài: (6điểm) + Những quan sát bên ngoài khi gặp ngời chiến sĩ lái xe( hình dáng, nét mặt, trạc tuổi, ăn mặc .) -1 điểm- + Diễn biến của cuộc gặp gỡ, trò chuyện:(5 điểm) * Nội dung đã trò chuyện với nhau(biết đợc ngời chiến sĩ tên gì? nay đang sống và làm việc hay đã nghĩ ở đâu? Và các vấn đề khác nữa đã trò chuyện?) 8 * Qua đó thấy đợc tác phong, thái độ , tình cảm, suy nghĩ của ngời chiến sĩ lái xe nh thế nào?( có sự so sánh với những đặc điểm của ngời chiến sĩ lái xe nh đã đợc biết qua trang thơ của Phạm Tiến Duật) * Những suy nghĩ và tình cảm của em đối với ngời chiến sĩ lái xe, đối với quá khứ và cuộc chiến tranh và xác định hành động trong tơng lai để tỏ lòng biết ơn và noi gơng ngời chiến sĩ và những con ngời khác nh anh. * Rút ra bài học về lẽ sống niềm tin, tình yêu quê hơng đất nớc. c. Kết bài:(1 điểm) cảm nghĩ chung về cuộc gặp gỡ. d. Viết đúng thể loại; có sự kết hợp yếu tố tự sự với miêu tả nội tâm và yếu tố nghị luận.(1 điểm) + Câu cú, hành văn, diễn đạt tốt, chữ viết , trình bày đẹp( 1điểm) 9 Trờng THCS Đức Lâm Họ tên: Lớp: Đề Kiểm tra môn: Ngữ văn lớp 9 Tiết PPCT: 74 - Kiểm tra Tiếng Việt Thời gian làm bài: 45 phút Phần I. Trắc nghiệm khách quan: Cho đoạn thơ trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: - "Gần miền có một mụ nào. Đa ngời viễn khách, tìm vào vấn danh Hỏi tên, rằng: "Mã Giám Sinh" Hỏi quê, rằng: "Huyện Lâm Thanh cũng gần"". Hãy đọc kĩ đoạn thơ trên và trả lời các câu hỏi( từ 1- 4) bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời mà em cho là đúng . Câu1: Trong cuộc đối thoại trên, nhân vật Mã Giám Sinh đã vi phạm phơng châm hội thoại nào? A. Phơng châm về chất C. Phơng châm quan hệ B. Phơng châm về lợng D. Phơng châm lịch sự Câu 2: Từ nào trong các từ sau không phải là từ Hán Việt? A. Dặt dìu C. Vấn danh B. Viễn khách D. Tứ tuần Câu 3: Hãy phân biệt nghĩa của hai từ : Học sinh và Sinh viên. Câu 4. Hai câu thơ :Hỏi tên, rằng: "Mã Giám Sinh" Hỏi quê, rằng: "Huyện Lâm Thanh cũng gần", đã sử dụng cách dẫn nào? Câu 5: Muốn sử dụng tốt Tiếng Việt, chúng ta phải làm gì? Nói rõ cách làm đó. Câu 6 : Chọn quan niệm đúng trong những quan niệm sau: A. Từ Hán- Việt chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong vốn từ tiếng Việt. B. Từ Hán- Việt không phải là một bộ phận của vốn từ tiếng Việt. C. Từ Hán- Việt là một bộ phận quan trọng của lớp từ mợn gốc Hán. D. Dùng ít từ Hán- Việt là việc làm đáng khen. Phần II . Tự luận. Câu 7: Hãy tìm 5 từ theo mẫu: X+ sĩ và giải nghĩa của mỗi từ. Câu 8 : Hãy viết một đoạn văn có sử dụng cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Chỉ ra sau khi viết xong đoạn văn. Hết 10 . cú, hành văn, diễn đạt tốt, chữ viết , trình bày đẹp( 1điểm) 9 Trờng THCS Đức Lâm Họ tên: Lớp: Đề Kiểm tra môn: Ngữ văn lớp 9 Tiết PPCT: 74 - Kiểm tra Tiếng. THCS Đức Lâm Họ tên: Lớp: Đề Kiểm tra môn: Ngữ văn lớp 9 Tiết PPCT: 75 - Kiểm tra thơ và truyện hiện đại Thời gian làm bài: 45 phút Đề chẵn: Câu1: Bài thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề kiểm tra Ngữ văn lớp 9, Ngân hàng đề kiểm tra Ngữ văn lớp 9, Ngân hàng đề kiểm tra Ngữ văn lớp 9

Bình luận về tài liệu ngan-hang-de-kiem-tra-ngu-van-lop-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP