Bài Dự Thi: Kể Chuyện Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

8 7,651 142 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:26

Bài dự thi Bài dự thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí m gương đạo đức hồ chí minh' title='thi kể chuyện tấm gương đạo đức hồ chí minh'>thi Bài dự thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh o đức hồ chí minh' title='bài kể chuyện tấm gương đạo đức hồ chí minh'>Bài dự thi Bài dự thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minhn tấm gương đạo đức hồ chí minh' title='bài dự thi kể chuyện tấm gương đạo đức hồ chí minh'>Bài dự thi Bài dự thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minhc hồ chí minh' title='bài kể về tấm gương đạo đức hồ chí minh'>Bài dự thi Bài dự thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Họ và tên: Cù Thị Ngọc Họ và tên: Cù Thị Ngọc Chi đoàn: 11B1 Chi đoàn: 11B1 Trường: THPT Tân Trào Trường: THPT Tân Trào Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang Xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét Xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét lắm. Gió Bắc thổi mạnh, mưa phùn lâm lắm. Gió Bắc thổi mạnh, mưa phùn lâm thâm gây nên cái lạnh buốt, Bác vẫn thâm gây nên cái lạnh buốt, Bác vẫn làm việc rất khuya, Bác khoác chiếc áo làm việc rất khuya, Bác khoác chiếc áo bông đã cũ, miệng ngậm điếu thuốc lá, bông đã cũ, miệng ngậm điếu thuốc lá, thỉnh thoảng lại hồng lên, tiếng máy thỉnh thoảng lại hồng lên, tiếng máy chữ lách tách, lách tách đều đều… chữ lách tách, lách tách đều đều… Trời lạnh nhưng chiến sĩ Ngô Văn Trời lạnh nhưng chiến sĩ Ngô Văn Núi vẫn thấy lòng mình như được sưởi Núi vẫn thấy lòng mình như được sưởi ấm, anh nhẹ bước chân đi vòng quanh ấm, anh nhẹ bước chân đi vòng quanh lán, vừa đi, vừa nghĩ, chợt chân anh bị lán, vừa đi, vừa nghĩ, chợt chân anh bị thụt xuống một cái hố tránh máy bay, thụt xuống một cái hố tránh máy bay, anh đang cố tìm cách để lên khỏi hố, anh đang cố tìm cách để lên khỏi hố, bỗng anh nghe có tiếng bước chân đi bỗng anh nghe có tiếng bước chân đi đến gần và có tiếng hỏi: “Chú nào ngã đến gần và có tiếng hỏi: “Chú nào ngã đấy?” đấy?” Chưa kịp nhận ra ai, thì anh đã thấy hai tay Bác Chưa kịp nhận ra ai, thì anh đã thấy hai tay Bác luồn vào nách, chòm râu của Bác chạm vào má , luồn vào nách, chòm râu của Bác chạm vào má , anh cố trấn tỉnh lại để nói một lời thì giật mình khi anh cố trấn tỉnh lại để nói một lời thì giật mình khi thấy Bác không khoác áo bông, Bác đi tất, nhưng thấy Bác không khoác áo bông, Bác đi tất, nhưng một chân có guốc, một chân không. Anh cảm động một chân có guốc, một chân không. Anh cảm động đến trào nước mắt, vừa kéo anh Núi, Bác vừa hỏi: đến trào nước mắt, vừa kéo anh Núi, Bác vừa hỏi: - “Chú ngã có đau không?” - “Chú ngã có đau không?” Bác sờ khắp người anh, rồi nắn chân, nắn tay, Bác Bác sờ khắp người anh, rồi nắn chân, nắn tay, Bác nói: nói: -“Chú ngã thế đau lắm. Chú cứ ngồi xuống đây bóp -“Chú ngã thế đau lắm. Chú cứ ngồi xuống đây bóp chân cho đỡ đau. Ngồi xuống! Ngồi xuống!” chân cho đỡ đau. Ngồi xuống! Ngồi xuống!” Anh bàng hoàng cả người, không tin ở tai mình Anh bàng hoàng cả người, không tin ở tai mình nữa: Bác ơi! Bác thương chúng cháu quá! nữa: Bác ơi! Bác thương chúng cháu quá! Anh vẫn nén cơn đau trả lời Bác: Anh vẫn nén cơn đau trả lời Bác: -“Thưa Bác, cháu không việc gì ạ!”, cố gắng bước -“Thưa Bác, cháu không việc gì ạ!”, cố gắng bước đi cho Bác yên lòng. đi cho Bác yên lòng. Bác cười hiền hậu và căn dặn : “Bất cứ việc gì chú Bác cười hiền hậu và căn dặn : “Bất cứ việc gì chú cũng phải cẩn thận”. Rồi Bác quay vào. cũng phải cẩn thận”. Rồi Bác quay vào. Anh đứng nhìn theo Bác cho đến lúc lại nghe tiếng Anh đứng nhìn theo Bác cho đến lúc lại nghe tiếng máy chữ của Bác kêu lách tách đều đều trên nhà máy chữ của Bác kêu lách tách đều đều trên nhà sàn giữa đêm Việt Bắc. sàn giữa đêm Việt Bắc. . Bài dự thi Bài dự thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Họ và tên: Cù Thị Ngọc. lá, bông đã cũ, miệng ngậm điếu thuốc lá, thỉnh thoảng lại hồng lên, tiếng máy thỉnh thoảng lại hồng lên, tiếng máy chữ lách tách, lách tách đều đều… chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Dự Thi: Kể Chuyện Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh, Bài Dự Thi: Kể Chuyện Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh, Bài Dự Thi: Kể Chuyện Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Bình luận về tài liệu bai-du-thi-ke-chuyen-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP