de thi hoc ki 1 lop 7

2 152 0 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:26

ĐỀ: khối 7 I.TRẮC NGHIỆM: Bài1: Hãy chọn câu trả lời đúng a) Nếu 6 = x thì x bằng: A: 12; B: 36 ; C: -36 ; D: 3 b) A: 5 2 25 4 − = B: 5 2 25 4 = C: ( ) 77 2 =− Bài 2: Đường thẳng a song song với đường thẳng b. đường thẳng c cắt đường thẳng a theo một góc 90 0 . Vậy: A: Đường thẳng c sẽ song song với đường thẳng b. B: Đường thẳng c sẽ vuông góc với đường thẳng b. C: Đường thẳng c sẽ không cắt đường thẳng b. D: Đường thẳng c sẽ không vuông góc với đường thẳng b. Hãy chọn câu trả lời đúng. Bài 3: - Hai góc đối đỉnh là:……………………………………………………………………………………………………………………………………… - Hai tam giác bằng nhau là:……………………………………………………………………………………………………………………… - Tiên đề Ơclit:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Các trường hợp tam giác vuông bằng nhau: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II.TỰ LUẬN: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 25 11 7 2 9 12 25 14 15 5 ++−+ b) 5: 2 1 2 1 .4 3 +       − Bài 2: Tìm x biết: 02,0: 9 7 1: 3 2 2 = x Bài 3: Vẽ đồ thò hàm số: xy 2 −= Bài 4: Vẽ đồ thò hàm số : y= -2/3x Bài 5: Để làm xong một công việc trong 5 giờ cần 12 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 8 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ? ( năng suất mỗi công nhân như nhau) Bài 5: Cho ABC ∆ biết AB < BC. Trên tia BA lấy điểm D sao cho BC = BD. Nối C với D. Phân giác góc B cắt cạnh AC, DC lần lượt ở E và I. a) Chứng minh BECBED ∆=∆ và IC = ID b) Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC ( H thuộc DC). Chứng minh: AH // BI ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Bài 1:( 1,5đ) a) B: 36 đúng (0,5 đ) b): B đúng (0,5đ) C. đúng (0,5đ) Bài 2: (0,5đ) B: đúng II.TỰ LUẬN: Bài 1: 1 điểm. a) ĐS: 7 2 (0,5 đ) b) ĐS: 5 2 − (0,5 đ) Bài 2: (1 điểm) ĐS: 03,0 100 3 == x Bài 3: 1 điểm Bài 4: ĐS : 2 giờ (2 điểm) Bài 5:3 điểm Vẽ hình đúng và viết GT- KL (1 điểm) a) Chứng minh CE =DE (0,5 đ) ID = IC (0,5 đ) b) Chứng minh được DCBI ⊥ (0,5 đ) AH // BI (0,5 đ) . II.TỰ LUẬN: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 25 11 7 2 9 12 25 14 15 5 ++−+ b) 5: 2 1 2 1 .4 3 +       − Bài 2: Tìm x biết: 02,0: 9 7 1: 3 2 2 = x Bài. khối 7 I.TRẮC NGHIỆM: Bài1: Hãy chọn câu trả lời đúng a) Nếu 6 = x thì x bằng: A: 12 ; B: 36 ; C: -36 ; D: 3 b) A: 5 2 25 4 − = B: 5 2 25 4 = C: ( ) 77 2
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 lop 7, de thi hoc ki 1 lop 7, de thi hoc ki 1 lop 7

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-1-lop-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP