de thi hoc ki 1 lop 7

Charles Ergen
Charles Ergen(11613 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 129
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:26

Mô tả: ĐỀ: khối 7 I.TRẮC NGHIỆM: Bài1: Hãy chọn câu trả lời đúng a) Nếu 6 = x thì x bằng: A: 12; B: 36 ; C: -36 ; D: 3 b) A: 5 2 25 4 − = B: 5 2 25 4 = C: ( ) 77 2 =− Bài 2: Đường thẳng a song song với đường thẳng b. đường thẳng c cắt đường thẳng a theo một góc 90 0 . Vậy: A: Đường thẳng c sẽ song song với đường thẳng b. B: Đường thẳng c sẽ vuông góc với đường thẳng b. C: Đường thẳng c sẽ không cắt đường thẳng b. D: Đường thẳng c sẽ không vuông góc với đường thẳng b. Hãy chọn câu trả lời đúng. Bài 3: - Hai góc đối đỉnh là:……………………………………………………………………………………………………………………………………… - Hai tam giác bằng nhau là:……………………………………………………………………………………………………………………… - Tiên đề Ơclit:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Các trường hợp tam giác vuông bằng nhau: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II.TỰ LUẬN: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 25 11 7 2 9 12 25 14 15 5 ++−+ b) 5: 2 1 2 1 .4 3 +       − Bài 2: Tìm x biết: 02,0: 9 7 1: 3 2 2 = x Bài 3: Vẽ đồ thò hàm số: xy 2 −= Bài 4: Vẽ đồ thò hàm số : y= -2/3x Bài 5: Để làm xong một công việc trong 5 giờ cần 12 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 8 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm được mấy giờ? ( năng suất mỗi công nhân như nhau) Bài 5: Cho ABC ∆ biết AB < BC. Trên tia BA lấy điểm D sao cho BC = BD. Nối C với D. Phân giác góc B cắt cạnh AC, DC lần lượt ở E và I. a) Chứng minh BECBED ∆=∆ và IC = ID b) Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC ( H thuộc DC). Chứng minh: AH // BI ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Bài 1:( 1,5đ) a) B: 36 đúng (0,5 đ) b): B đúng (0,5đ) C. đúng (0,5đ) Bài 2: (0,5đ) B: đúng II.TỰ LUẬN: Bài 1: 1 điểm. a) ĐS: 7 2 (0,5 đ) b) ĐS: 5 2 − (0,5 đ) Bài 2: (1 điểm) ĐS: 03,0 100 3 == x Bài 3: 1 điểm Bài 4: ĐS : 2 giờ (2 điểm) Bài 5:3 điểm Vẽ hình đúng và viết GT- KL (1 điểm) a) Chứng minh CE =DE (0,5 đ) ID = IC (0,5 đ) b) Chứng minh được DCBI ⊥ (0,5 đ) AH // BI (0,5 đ) . II.TỰ LUẬN: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 25 11 7 2 9 12 25 14 15 5 ++−+ b) 5: 2 1 2 1 .4 3 +       − Bài 2: Tìm x biết: 02,0: 9 7 1: 3 2 2 = x Bài. khối 7 I.TRẮC NGHIỆM: Bài1: Hãy chọn câu trả lời đúng a) Nếu 6 = x thì x bằng: A: 12 ; B: 36 ; C: -36 ; D: 3 b) A: 5 2 25 4 − = B: 5 2 25 4 = C: ( ) 77 2

— Xem thêm —

Xem thêm: de thi hoc ki 1 lop 7, de thi hoc ki 1 lop 7, de thi hoc ki 1 lop 7

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-1-lop-7

Đăng ký

Generate time = 0.42743015289307 s. Memory usage = 18.53 MB