14 nhóm từ vựng cơ bản hay xuất hiện trong mọi bài thi Tiếng Anh.

15 148 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2018, 19:55

Thiếu từ vựng luôn là một vấn đề mà ai cũng gặp phải khi làm một bài kiểm tra Tiếng Anh. Từ vựngtrong mọi ngôn ngữ đều là vô vàn, nhưng các em hoàn toàn có thể chỉ cần nắm được một nhóm từvựng cơ bản và tận dụng khả năng suy đoán của bản thân để làm tốt bài kiểm tra. Hiểu được điều đó,thầy (Mr.View) và đội ngũ chuyên môn của Ezi English School ... = overall → draw a conclusion = additionally = on top of that = as a result 0981 956 036 LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÙNG MR.VIEW EZI ENGLISH Cập nhât đề thi thử tuần fb cá nhân: Canh Vu Van BASIC VOCABULARY. .. so forgetful ! (adj) 0981 956 036 LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÙNG MR.VIEW EZI ENGLISH Cập nhât đề thi thử tuần fb cá nhân: Canh Vu Van BASIC VOCABULARY (11) : ADJECTIVES FORMS EXAMPLES scientific This... 956 036 LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÙNG MR.VIEW EZI ENGLISH Cập nhât đề thi thử tuần fb cá nhân: Canh Vu Van BASIC VOCABULARY (13) : ADVERBS FORMS actually apparently already not yet just eventually at
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 nhóm từ vựng cơ bản hay xuất hiện trong mọi bài thi Tiếng Anh., 14 nhóm từ vựng cơ bản hay xuất hiện trong mọi bài thi Tiếng Anh.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn