HOT Đề thi thử Vật Lý THPT Quốc gia 2018 Sở Hà Tĩnh(có lời giải chi tiết)

15 725 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2018, 19:07

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật LýThời gian làm bài: 50 phútCâu 1: Đơn vị của từ thông Ф làA. tesla (T).B. fara (F).C. henry (H).D. vêbe (Wb).Câu 2: Vào thế kỷ 18 khi Napoléon chỉ huy quân Pháp tiến đánh Tây Ban Nha. Khi đội quân đi qua một cây cầu treo, viên chỉ huy đã dõng dạc hô “Một, hai” và toàn bộ binh lính đã bước đều răm rắp theo khẩu lệnh. Khi họ sắp tới đầu cầu bên kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm nổi lên, một đầu cầu bung ra và rơi xuống dòng sông. Sự cố trên liên tưởng đến hiện tượng gì trong vật lý?A. Tự cảm.B. Va chạm.C. Cộng hưởng.D. Quán tính.Câu 3: Một dòng điện xoay chiều được mô tả bởi phương trình i = 4cos100t A, t tính bằng s. Cường độ dòng điện hiệu dụng và tần số dòng điện này là A. 2 A; 50 Hz.B. 4 A; 50 Hz.C. 2 A; 100 Hz.D. 4 A; 100 Hz. Câu 4: Sóng cơ làA. chuyển động tương đối của vật này so với vật khác.B. dao động lan truyền trong một môi trường.C. sự truyền chuyển động cơ trong không khí.D. dao động của mọi điểm trong môi trường.Câu 5: Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định, được xác định theo công thức A. C  QU .B. C  U  Q .C. C  U.Q .D. C  U .Q Câu 6: Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng lớn nhất làA. heli.B. sắt.C. urani.D. cacbon.Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hoà trong trọng trường. Nhận định nào sau đây là đúng?A.Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì lực căng dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật.B.Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì gia tốc có giá trị cực tiểu.C.Khi vật đi qua vị trí biên thì vectơ gia tốc vuông góc với dây treo.D.Chu kì của con lắc phụ thuộc vào khối lượng của vật.Câu 8: Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến anten phát biến thiên tuần hoàn với tần sốA.f và biên độ biến thiên theo thời gian với tần số bằng fa.B.f và biên độ như biên độ của dao động cao tần.C.fa và biên độ biến thiên theo thời gian với tần số bằng f.D.fa và biên độ như biên độ như biên độ của dao động cao tần.Câu 9: Chọn câu đúng. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niutơn nhằm chứng minhA.ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.B.lăng kính là thiết bị duy nhất có thể phân biệt được ánh sáng đơn sắc.C.lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.D.ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân nhân 2 H  3H  4 He  1n . Đây làA. phản ứng phân hạch.B. phản ứng thu năng lượng.C. phản ứng nhiệt hạch.D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.Câu 11: Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,5 H một hiệu điện thế xoay chiều thì biểu thức từ thông riêng trong cuộn cảm là Φ = 2cos100t Wb, t tính bằng s. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là A. 100V. B. 50 V.C. 100 V.D. 200 V. Câu 12: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?A.Cường độ lớn.B. Độ đơn sắc cao.C. Luôn có công suất lớn.D. Độ định hướng cao.Câu 13: Một thấu kính mỏng có độ tụ D = 2 dp, cho biếtA. là thấu kính hội tụ, có tiêu cự 2 m.B. là thấu kính phân kì, có tiêu cự −2 m.C. là thấu kính phân kì có tiêu cự −0,5 m.D. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m. 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THPT CHUYÊN HÀ TĨNH Câu 1: Đơn vị từ thông Ф A tesla (T) B fara (F) C henry (H) D vêbe (Wb) Câu 2: Vào kỷ 18 Napoléon huy quân Pháp tiến đánh Tây Ban Nha Khi đội quân qua cầu treo, viên huy dõng dạc hơ “Một, hai” tồn binh lính bước răm rắp theo lệnh Khi họ tới đầu cầu bên nghe thấy tiếng ầm ầm lên, đầu cầu bung rơi xuống dòng sơng Sự cố liên tưởng đến tượng vật lý? A Tự cảm B Va chạm C Cộng hưởng D Qn tính Câu 3: Một dòng điện xoay chiều mơ tả phương trình i = 4cos100t A, t tính s Cường độ dòng điện hiệu dụng tần số dòng điện A 2 A; 50 Hz Câu 4: Sóng B A; 50 Hz C 2 A; 100 Hz D A; 100 Hz A chuyển động tương đối vật so với vật khác B dao động lan truyền môi trường C truyền chuyển động khơng khí D dao động điểm môi trường Câu 5: Điện dung tụ điện đặc trưng cho khả tích điện tụ điện hiệu điện định, xác định theo công thức Q U A C  B C  U  Q C C  U.Q D C  Q U Câu 6: Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn A heli B sắt C urani D cacbon Câu 7: Một lắc đơn dao động điều hoà trọng trường Nhận định sau đúng? A Khi vật qua vị trí cân lực căng dây có độ lớn trọng lượng vật B Khi vật qua vị trí cân gia tốc có giá trị cực tiểu C Khi vật qua vị trí biên vectơ gia tốc vng góc với dây treo D Chu kì lắc phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 8: Trong thông tin liên lạc sóng điện từ, sau trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) tín hiệu đưa đến anten phát biến thiên tuần hoàn với tần số A f biên độ biến thiên theo thời gian với tần số fa B f biên độ biên độ dao động cao tần C fa biên độ biến thiên theo thời gian với tần số f D fa biên độ biên độ biên độ dao động cao tần Câu 9: Chọn câu Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Niutơn nhằm chứng minh A ánh sáng Mặt Trời ánh sáng đơn sắc B lăng kính thiết bị phân biệt ánh sáng đơn sắc C lăng kính khơng làm thay đổi màu sắc ánh sáng qua D ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân nhân 21H  31H  42 He  01n Đây A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D tượng phóng xạ hạt nhân Câu 11: Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5 H hiệu điện xoay chiều biểu thức từ thông Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định riêng cuộn cảm Φ = 2cos100t Wb, t tính s Giá trị hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm B 50 V C 100 V D 200 V A 100 Câu 12: Tia laze khơng có đặc điểm ? V A Cường độ lớn B Độ đơn sắc cao C Ln có cơng suất lớn D Độ định hướng cao Câu 13: Một thấu kính mỏng có độ tụ D = dp, cho biết A thấu kính hội tụ, có tiêu cự m B thấu kính phân kì, có tiêu cự −2 m C thấu kính phân kì có tiêu cự −0,5 m D thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m Câu 14: Một máy phát điện xoay chiều pha có cặp cực tạo dòng điện xoay chiều với tần số 50 Hz Tốc độ quay rôto máy phát A 375 vòng/phút B 400 vòng/phút C 6,25 vòng/phút D 40 vòng/phút Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos2πt cm; s Tại thời điểm t s chất điểm có vận tốc Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định A –2 cm/s B 2 cm/s C 2 cm/s D – 2 cm/s -34 Câu 16: Giới hạn quang điện PbSe 5,65 m Cho h = 6,62.10 J.s; c =3.10 m/s; e = 1,6.10-19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,22 eV B 3,51 eV C 0,25 eV D 0,30 eV Câu 17: Một êlectron bay với vận tốc 2,5.109 cm/s theo phương vng góc với đường sức từ từ trường có cảm ứng từ 2,0.10-4 T Điện tích êlectron −1,6.10-19 C Lực Lorenxơ tác dụng lên êlectron có độ lớn A 8,0.10-14 N B 2,0.10-8 N C 8,0.10-16 N D 2,0.10-6 N Câu 18: Một sợi dây đàn hồi AB dài 100 cm kích thích dao động với tần số 25 Hz, hai đầu AB giữ cố định Trên dây xuất sóng dừng với nút sóng (khơng tính hai nút hai đầu dây) Tốc độ truyền sóng dây A 10 cm/s B 50 m/s C 40 m/s D 10 m/s Câu 19: Phát biểu sau chưa xác Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X A phản xạ mặt kim loại, khúc xạ, giao thoa tạo sóng dừng tính chất sóng ánh sáng B phát từ vật bị nung nóng C chân khơng có bước sóng lớn bước sóng tia gamma D có chất với ánh sáng nhìn thấy Câu 20: Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, khối lượng hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 0,36m0 B 0,25m0 C 1,75m0 D 1,25m0 Câu 21: Trong ống Culítgiơ (ống tia X), hiệu điện anôt catốt 3,2 kV Biết độ lớn vận tốc cực đại êlectron đến anôt 103 lần độ lớn vận tốc cực đại êlectron bứt từ catôt Lấy e = 1,6.10-19 C; me =9,1.10-31 kg Tốc độ cực đại êlectron bứt từ catôt A 23,72 km/s B 57,8 km/s C 33,54 km/s D 1060,8 km/s Câu 22: Trong chân không, hai điểm A B cách cm đặt hai điện tích điểm q1 = 4q2 = mC Chỉ xét tác dụng lực điện trường, cần đặt điện tích q3 điểm C đâu để nằm cân bằng? A AC = 18 cm; BC = cm B AC = cm; BC = 18 cm C AC = 10 cm; BC = cm D AC = cm; BC = cm Câu 23: Để đo suất điện động điện trở cục pin, nhóm học sinh mắc sơ đồ mạch điện hình (H1) Số vơn kế ampe kế ứng với lần đo được cho hình vẽ (H2) Nhóm học sinh tính giá trị suất điện động E điện trở r pin A E = 1,50 V; r = 0,8 Ω B E = 1,49 V; r = 1,0 Ω C E = 1,50 V; r = 1,0 Ω D E = 1,49 V; r = 1,2 Ω Câu 24: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: ξ = 12 V; R1 = Ω; R2 = 12 Ω; bóng đèn Đ: V – W Bỏ qua điện trở dây nối Để đèn sáng bình thường điện trở r nguồn có giá trị A Ω B Ω Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định C Ω D 5,7 Ω Câu 25: Mạch dao động LC lí tưởng, đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống Gọi E cường độ điện trường cực đại tụ điện, B0 cảm ứng từ cực đại ống dây Tại thời điểm cường độ điện trường tụ 0,5E0 cảm ứng từ ống dây có độ lớn A B0 B 0,5B0 C 0,71B0 D 0,87B0 Câu 26: Có ba mơi trường suốt (1), (2) (3) Với góc tới, ánh sáng từ (1) vào (2) góc khúc xạ 30o, ánh sáng từ (1) vào (3) góc khúc xạ 45o Góc giới hạn phản xạ toàn phần (2) (3) A 30o .B 45o .C 60o D 75o Câu 27: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo L lực hút êlectron hạt nhân A giảm 16 lần B tăng 16 lần C giảm lần D tăng lần Câu 28: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách 20 cm, dao động với phương trình uA  uB  4cos 20t mm (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s M điểm nằm Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định mặt chất lỏng cho ∆AMB vuông M MA = 12 cm, I giao điểm đường phân giác xuất phát từ góc A ∆AMB với cạnh BM Số điểm không dao động đoạn thẳng AI A B 10 C D Câu 29: Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m mang điện tích dương q sợi dây nhẹ, khơng dãn dài ℓ đặt nơi có gia tốc trọng trường g Bỏ qua sức cản không khí Cho lắc dao động nhỏ chu kì dao động lắc s Khi trì điện trường có cường độ E hướng thẳng đứng xuống lắc dao động nhỏ với chu kì s Nếu giữ nguyên cường độ điện trường E có hướng hợp với g góc 60 o chu kì dao động nhỏ lắc A 1,075 s B 0,816 s C 1,732 s D 0,577 s Câu 30: Cho hạt prôtôn có động 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 3Li7 đứng yên, sinh hai hạt  có độ lớn vận tốc không sinh tia  Cho biết mP = 1,0073 u; m = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u Cho chùm hạt  bay vào từ trường có cảm ứng từ 0,4 T theo phương vng góc với từ trường Lấy uc = 931,5 MeV, c = 3.108 m/s, độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt  từ trường A 1,39.10-12 N B 2,76.10-12 N C 5,51.10-12 N D 5,51.10-10 N Câu 31: Đồ thị hình bên biểu diễn phụ thuộc li độ theo thời gian lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng K Trong suốt trình dao động vật chịu tác dụng lực cản có độ lớn khơng đổi N Chọn gốc toạ độ vị trí lò xo khơng biến dạng, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, lấy π2 ≈ 10 Tỷ số tốc độ cực đại tốc độ trung bình vật suốt trình dao động A 0,9π B 0,8π C π D 0,7π Câu 32: Một thiết bị dùng để xác định mức cường độ âm phát từ nguồn âm đẳng hướng đặt điểm O, ON OM   12 m thiết bị bắt đầu chuyển động nhanh dần từ điểm M đến điểm N với gia tốc m/s2, biết ∆OMN vuông O Chọn mốc thời gian kể từ thời điểm máy bắt đầu chuyển động mức cường độ âm lớn mà máy đo từ M đến N thời điểm nào? Biết mức cường độ âm đo M 60 dB A 66,02 dB thời điểm s B 65,25 dB thời điểm s C 66,02 dB thời điểm 2,6 s D 61,25 dB thời điểm s Câu 33: Đoạn mạch gồm hai hộp kín X Y mắc nối tiếp, hộp chứa hai ba phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = U0cos2ft, U0 không đổi, f thay đổi Cho f thay đổi thu đồ thị phụ thuộc công suất tỏa nhiệt hộp X (PX) hộp Y (PY) theo f hình vẽ Khi f = f1 góc lệch pha hiệu điện hai đầu hộp X (uX) Y (uY) gần với giá trị sau đây? Biết uX chậm pha uY A 1000 B 1200 C 1300 D 1100 Câu 34: Từ trạm điện, người ta dùng máy tăng áp để truyền công suất điện không đổi đến nơi tiêu thụ Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định đường dây tải điện pha Biết điện áp cường độ dòng điện pha, điện áp hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Ban đầu hiệu suất truyền tải 92% Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, bớt số vòng thứ cấp n (vòng) hiệu suất q trình truyền tải 82% Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 2n (vòng) hiệu suất trình truyền tải A 95,5% B 97,12% C 94,25% D 98,5% Câu 35: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng Khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,64 m; khoảng cách từ S đến chứa hai khe F1 F2 60 cm; biết F1F2 = a = 0,3 mm, khoảng cách từ F1 F2 đến quan sát D = 1,5 m Nguồn sáng Đ phải dịch chuyển đoạn ngắn theo phương song song với quan sát để vị trí vân sáng bậc trở thành vân tối thứ ? A 1,28 mm B 0,064 mm C 0,64 mm D 0,40 mm Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C đến giá trị để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, điện áp cực đại hai đầu điện trở 78 V thời điểm điện áp hai đầu tụ điện, cuộn cảm điện trở có độ lớn 202,8 V ; 30 V ; uR Giá trị uR A 30 V B 50 V Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 C 60 V D 40 V Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Câu 37: Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân Y Sự phụ thuộc số hạt nhân X Y theo thời gian cho đồ thị Tỷ số hạt N nhân Y thời điểm t0 gần giá trị sau ? NX A 9,3 B 7,5 C 8,4 D 6,8 Câu 38: Một đoạn mạch AB gồm phần tử R, L, C mắc nối tiếp với R = 50 Ω; C thay đổi Gọi M điểm nằm L C Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100t vào hai đầu đoạn mạch AB, U0 không đổi Điều chỉnh điện 80 dung tụ điện đến giá trị C  F điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 900 so với điện áp hai đầu đoạn  mạch AM Giá trị L H B H C H D H A 2  4  Câu 39: Một sợi dây dài 36 cm có sóng dừng ngồi hai đầu dây cố định dây có điểm khác đứng n, tần số dao động sóng dây 50 Hz Biết trình dao động thời điểm sợi dây nằm ngang tốc độ dao động điểm bụng 8 m/s Gọi x, y khoảng cách nhỏ lớn hai điểm bụng x gần trình dao động Tỉ số y A 0,50 B 0,60 C 0,75 D 0,80 Câu 40: Vật A chuyển động tròn với bán kính quỹ đạo cm chu kì 0,2 s Vật B có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm tần số Hz Tâm I quỹ đạo tròn vật A cao vị trí cân O vật B cm (hình vẽ) Mốc tính thời gian lúc hai vật thấp nhất, lấy π2 ≈ 10 Khi hai vật ngang lần thứ kể từ thời điểm ban đầu lực đàn hồi lò xo có độ lớn A N hướng lên B N hướng xuống C N hướng lên D N Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Câu D Câu 11 A Câu 21 C Câu 31 B Câu C Câu 12 C Câu 22 D Câu 32 D Câu A Câu 13 D Câu 23 C Câu 33 D Câu B Câu 14 A Câu 24 A Câu 34 A BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu A B Câu 15 Câu 16 D A Câu 25 Câu 26 D B Câu 35 Câu 36 C A Câu C Câu 17 C Câu 27 B Câu 37 D Câu A Câu 18 D Câu 28 C Câu 38 C Câu C Câu 19 B Câu 29 A Câu 39 B Câu 10 C Câu 20 D Câu 30 B Câu 40 B ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Đơn vị từ thông Φ Wb  Đáp án D Câu 2: + Sự cố liên tưởng đến tượng cộng hưởng  Đáp án C Câu 3: + Cường độ dòng điện hiệu dụng tần số dòng điện I  2 A , f = 50 Hz  Đáp án A Câu 4: + Sóng dao động lan truyền môi trường  Đáp án B Câu 5: Q + Điện dung C đặc trưng cho khả tích điện tụ xác định biểu thức C  U  Đáp án A Câu 6: + Các hạt nhân có số khối nằm khoảng từ 50 đến 70 có lượng liên kết riêng lớn → sắt có lượng liên kết riêng lớn với A = 56  Đáp án B Câu 7: + Một lắc đơn dao động điều hòa trọng trường, vật qua vị trí biên vecto gia tốc vng góc với dây treo  Đáp án C Câu 8: + Trong thông tin liên lạc sóng điện từ, sau trộn sóng điện từ âm tần có tần số fa với tín hiệu cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) tín hiệu đưa đến ănten phát biến thiên với tần số f biên độ biến thiên theo thời gian với tần số fa  Đáp án A Câu 9: + Thí nghiêm Niton chứng tỏ lăng kính khơng làm thay đổi màu sắc ánh sáng qua  Đáp án C Câu 10: + Phản ứng 12 H 13H 24 He 0 1n phản ứng nhiệt hạch  Đáp án C Câu 11: 0   A + Từ thông riêng mạch Φ = Li → I  L 0,5 → Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U  IZL  2 0,5.100  100 V  Đáp án A Câu 12: + Tia Laze khơng có cơng suất lớn  Đáp án C Câu 13: Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định 1 + Tiêu cự thấu kính f    0,5 m D → Đây thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m  Đáp án D Câu 14: pn 60f 60.50 + Tần số dòng điện máy phát tạo ta f  → n    375 vòng/phút 60 p  Đáp án A Câu 15: + Với x = 2cos2πt cm → v = 4πcos(2πt + 0,5π) cm/s → Tại t  s → v  2 cm/s  Đáp án D Câu 16: hc 6,625.1034.3.108 20 + Năng lượng kích hoạt chất E  A  0   3,52.10 5,65.106 J = 0,22 eV  Đáp án A Câu 17: + Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích: F = qvB = 1,6.10-19.2,5.107.2.10-4 = 8.10-16 N  Đáp án C Câu 18: + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định: v ln với n số bóng sóng dây → n = 2f 2lf 2.1.25 →v   10 m/s n  Đáp án D Câu 19: + Các vật nhiệt độ thường phát tia hồng ngoại → B sai  Đáp án B Câu 20: m0 m0 + Khối lượng hạt theo thuyết tương đối m    1, 25m0 2 v  0,6c        c    c   Đáp án D Câu 21: + Với v0 vận tốc electron khỏi catot → vận tốc electron đến anot 103v0 → Áp dụng định lý động cho chuyển động electron từ catot đến anot.\19 1 2qU 2.1,6.10 3, 2.103  Eda  Edc  A ↔ m 10 v0  mv0  qU → v0    m 106 1   9,1.1031 106 1  33,54 km/s   Đáp án C Câu 22: + Để điện tích q3 nằm cân hợp lực tác dụng lên phải → hai lực thành phần q1 tác dụng lên q3 q2 tác dụng lên q3 phải phương, ngược chiều độ lớn → Để F13 F23 phương, ngược chiều q3 phải nằm AB AB + Vì F → để F13 = F23 r12 = 2r23 → AC = cm BC = cm r  Đáp án D Câu 23: + Chỉ số mà Von kế đo UV = ξ – Ir → Tại I = 0, UV = ξ = 1,5 V → Tại I = 125 mA UV  Đáp án C Câu 24: Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định = 1,375 V → r  1,5 1,375  1Ω  UV I  125.103 Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 10 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định + Điện trở cường độ dòng điện định mức đèn R d  → Cường độ dòng điện qua I2: I  Ud R2 + Cường độ dòng điện qua mạch Im   12  R N r Ud2  Pd 62  12 Ω; Id  Pd Ud   0,5 A  0,5 A → Im = A ↔1  12 → r = Ω 12.12 5 r 12 12  Đáp án A Câu 25: + Trong mạch dao động LC cường độ điện trường E tụ biến thiên vuông pha với cảm ứng từ B lòng ống dây B  0,87B → Khi E = 0,5E0 B   Đáp án D Câu 26: + Theo giả thuyết tốn, ta có:  n1 sin i  n sin r2 → sin i  n3 sin r2 sin 3000  n sin i  n sin r  sin r  sin 45  → igh = 45 gh n 3   Đáp án B Câu 27: + Lực hút tĩnh điện electron hạt nhân nguyên tử Hidro nguyên tử trạng thái kích thích thứ n: q2 Fn  k với rn = n r0 → Fn n4 rn F  4 L + Quỹ đạo N L tương ứng với nN = 4, nL = →     16 FN   → tăng 16 lần  Đáp án B Câu 28: 2v 2.40 Bước sóng sóng     cm 20   AB AB k ↔ 5  k  → Có 11 dãy cực + Số dãy cực đại giao thoa:    đại xảy giao thoa sóng nước MI MI 12 BI + AI tia phân giác góc MAB → →    MA BA BI 20 MI  →  cm BI  10 MB 16 + Ta có cos ABM    0,8 → áp dụng định lý cos ΔAIB ta có: AB 20 AI  AB2  IB2  2AB.IBcos ABM  202 102  2.20.10.0,8  cm AI  BI 10 → Xét tỉ số   0,85 → Trên AI có điểm không dao động ứng với – ≤ k ≤   Đáp án C Câu 29: + Chu kì lắc khơng có điện trường có điện trường hướng thẳng đứng: l T  2  T 2    qE  a  T 2  2 g   với → a  a  1 g       1 g  g →   T g mg  T          l      T  2   g  a  + Chu kì lắc điện trường có hướng hợp với g góc 600 Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 11 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định T  2 l g2  a2  2g.a.cos 600  2 l g2  g2  2g.g.cos 600  l  g  1,075 s  Đáp án A Câu 30: + Phương trình phản ứng 11p  73 L  24 → Năng lượng toàn phần trình phản ứng hạt nhân xảy bảo toàn: Dp m cp  m cLi2  2D  2m c2→ D  m  m  2m c2 1,8  1,0073  7,0144  2.4,0015.931,5 p p Li   9,61 MeV ≈ 1,54.10-12 J D  2 12 2.1,54.10 2D  2,15.10 m/s → Tốc độ hạt α sau phản ứng v   27 m 4,0015.1,67.10 → Lực lorenxo tác dụng lên hạt α chuyển động từ trường f = qvB = 2.1,6.10-19.2,15.107.0,4 = 2,752.10-12 N (lưu ý hạt α có Z = 2)  Đáp án B Câu 31: FC + Từ hình vẽ, ta có l0   0,01 m → k   100 N/m, với Δl0 độ biến dạng lò xo vị trí cân tạm 0,01 k → Biên độ dao động vật nửa chu kì thứ A1, nửa chu kì thứ hai, nửa chu kì thứ ba thứ A1  A0 1, với A0 tọa độ ban đầu vật A0  A   A  A0   cm → A2  cm A  A  A  A   A   3  A  → Tốc độ cực đại vật trình da động vmax = ωA1 = 80π cm/s S → Tốc độ trung bình vật v   2A1  A2  A3  A4   28    2 100 cm/s tb t t 0, vmax  0,8 → Ta có tỉ số vtb   Đáp án B Câu 32: + Khi thiết bị xác định mức cường độ âm di chuyển từ M đến N thu mức cường độ âm lớn I với I đường vng góc hạ từ O xuống MN → Áp dụng hệ thức lượng tam giác vuông ta tìm MI = cm, OI  cm OM 12  60  20log  61, 25 + Mức cường độ âm I: L  L  20log I M IM 63 dB 2MI 2.6 + Thời gian để thiết bị chuyển động từ M đến I: t    s a  Đáp án D Câu 33: Với uX trễ pha uY ta dễ thấy X chứa RX ZC, Y chứa RY ZL + Từ đồ thị, ta thấy rằng, f = f0 mạch xảy cộng hưởng, ZL0 = ZC0 ta chuẩn hóa ZL0 = ZC0 = PXmax  2PYmax ↔ RX = 2RY ZL1  0,5ZL0  0,5 + Khi f = f = 0,5f →  Z  2Z   C1 C0 Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 12 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định + Mặc khác PX f1  PYmax ↔ U2R X  R  R 2   Z X Y  Z L1 2 Y U R ↔ R  R  C1 X Y RY  0,5 12 9R   0,5    9R →  RX  Y Y → Độ lệch pha  Zgiữa  uY uX: ZL1   0,5  2 C1   arctan  arctan  arctan  arctan 1080     1  0,5  R R      X  Y  Đáp án D Câu 34: P PR H  1  1 , với P R khơng đổi ta ln có + Hiệu suất trình truyền tải điện xa: P U2 U 1H → Gọi U2 U1 điện áp trước truyền tải (điện áp thứ cấp máy biến áp) cho hiệu suất 0,82 0,92 U N n N →   1 H1  1 0,92  → n  1 0,82 3 1 H2 U1 N2 + Khi quấn thêm vào thứ cấp 2n vòng thì: N3 1 H1   N 1 H3 N1 N1 2N1  3 ↔ N1  0,92  → H = 0,955 3 1 H3  Đáp án A Câu 35: + Gọi Δx độ dịch chuyển vân sáng, Δy độ dịch chuyển nguồn sáng → Vân tối sáng bậc thành vân tối bậc → Δx = 0,5i y x d D 0,6 1,5.0,64.106   → y  + Ta có   0,64 mm d D D 2a 1, 2.0,3.103  Đáp án C Câu 36: Biểu diễn vecto điện áp → Khi UCmax điện áp hai đầu mạch vng pha 2với điện áp hai đầu đoạn mạch RL + Áp dụng hệ thức lượng tam giác, ta có: U  U  U  U   0R 0L 0Cmax 0L + Mặc khác, ta để ý rằng, thời điểm t uC  202,8 202,8  6,76U V→Z  Z→U  C L 0Cmax 0L 30 uL  30 + Thay vào phương trình hệ thức lượng ta tìm U0L = 32,5 V Với hai đại lượng vuông pha uL uR ta ln có: 2 2  u   u   uL    78  30   30 V R  L   → u  U   1     R 0R     32,5   U0L   U0L   U 0R   Đáp án A Câu 37: + Quy luật biến đổi số hạt nhân mẹ X hạt nhân Y tượng phóng xạ t   N  N0 T t0  X t  , t  NX = NY → t0 = 3T   N  N 1  2T  Y 0     NY N → Tỉ số Y thời điểm t0 là: NX  Câu 38: X  Đáp án D Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 t0  23  2 T   N  Page 13 t0 T 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định 23 Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 14 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định + Khi C  80 μF → ZC = 125 Ω u vng pha với uRL → điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại  → Áp dụng hệ thức lượng tam giác R2  Z2  Z Z ↔ Z2 125Z  2500  L L Cmax Lmax L 1 + Phương trình co ta nghiệm Z = 100 Ω → L  H, Z = 25 Ω → L  H L1  L2 4  Đáp án C Câu 39: + Sóng dừng xảy dây với điểm đứng yên → l 3  →  2l  2.36  24 cm 3 v 800 → Biên độ dao động điểm bụng A  max   cm  100 + Khoảng cách hai điểm bụng nhỏ chúng qua vị trí cân lớn chúng đến biên theo hai chiều người x 12  0,6 →  2 y 12 16  Đáp án B Câu 40: + Chọn gốc tọa độ vị trí I vật chuyển động tròn, chiều dương hướng xuống  x A  8cos 10t  → phương trình dao động B hình chiếu A lên trục Ox là:  x B  110cos 10t  2   10t   2k t    15  0, 2k  + Khi A B ngang qua xB  xA  ↔ cos 5t    →  ↔  10t   2  2k t    0, 2k   15 → Thời điểm A, B qua lần thứ ứng với t  s 15    + Khi lực đàn hồi lò xo F  m2x  0,1.10 0,01 0,1cos 10  4 N   15       Đáp án B    Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 15 ... =3.10 m/s; e = 1,6.10-19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,22 eV B 3,51 eV C 0,25 eV D 0,30 eV Câu 17: Một êlectron bay với vận... sáng Đ phải dịch chuyển đoạn ngắn theo phương song song với quan sát để vị trí vân sáng bậc trở thành vân tối thứ ? A 1,28 mm B 0,064 mm C 0,64 mm D 0,40 mm Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t)... Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Câu 37: Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân Y Sự phụ thuộc số hạt nhân X Y theo thời gian cho đồ thị Tỷ số hạt N nhân Y thời điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT Đề thi thử Vật Lý THPT Quốc gia 2018 Sở Hà Tĩnh(có lời giải chi tiết), HOT Đề thi thử Vật Lý THPT Quốc gia 2018 Sở Hà Tĩnh(có lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn