HINH KY THUAT NHAY CAO KIEU BUOC QUA

8 1,162 3 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

Hình nhảy cao kỹ thuật kiểu bước qua Tư thế chuẩn bị chạy đà Kỹ thuật chạy đà Kỹ thuật đặt chân và giậm nhảy Kỹ thuật qua xà và tiếp đất Kỹ thuật chạy đà chính diện duỗi chân lăng qua xà thấp Chạy đà chính diện co chân lăng qua xà thấp . Hình nhảy cao kỹ thuật kiểu bước qua Tư thế chuẩn bị chạy đà Kỹ thuật chạy đà Kỹ thuật đặt chân và giậm nhảy Kỹ thuật qua xà và tiếp đất . tiếp đất Kỹ thuật chạy đà chính diện duỗi chân lăng qua xà thấp Chạy đà chính diện co chân lăng qua xà thấp
- Xem thêm -

Xem thêm: HINH KY THUAT NHAY CAO KIEU BUOC QUA, HINH KY THUAT NHAY CAO KIEU BUOC QUA, HINH KY THUAT NHAY CAO KIEU BUOC QUA

Bình luận về tài liệu hinh-ky-thuat-nhay-cao-kieu-buoc-qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP