HINH KY THUAT NHAY CAO KIEU BUOC QUA

Larry Page
Larry Page(9664 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 681
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

Mô tả: Hình nhảy cao kỹ thuật kiểu bước qua Tư thế chuẩn bị chạy đà Kỹ thuật chạy đà Kỹ thuật đặt chân và giậm nhảy Kỹ thuật qua xà và tiếp đất Kỹ thuật chạy đà chính diện duỗi chân lăng qua xà thấp Chạy đà chính diện co chân lăng qua xà thấp . Hình nhảy cao kỹ thuật kiểu bước qua Tư thế chuẩn bị chạy đà Kỹ thuật chạy đà Kỹ thuật đặt chân và giậm nhảy Kỹ thuật qua xà và tiếp đất . tiếp đất Kỹ thuật chạy đà chính diện duỗi chân lăng qua xà thấp Chạy đà chính diện co chân lăng qua xà thấp

— Xem thêm —

Xem thêm: HINH KY THUAT NHAY CAO KIEU BUOC QUA, HINH KY THUAT NHAY CAO KIEU BUOC QUA, HINH KY THUAT NHAY CAO KIEU BUOC QUA

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu hinh-ky-thuat-nhay-cao-kieu-buoc-qua

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.10695815086365 s. Memory usage = 17.79 MB