Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến

8 17,093 142
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 15:17

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:- Họ và tên: .- Giới tính: - Ngày, tháng, năm sinh: . / / - Quê quán: - - . - - Nơi thường trú: .- Điện thoại: .- Đơn vị công tác: .Điện thoại: phòng: gd&đt trờng: cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc , ngày . tháng . năm 2011báo cáo thành tíchđề nghị tặng thởng danh hiệu lao động tiên tiến(CSTĐ CS) năm học 20 - 20 I. Sơ lợc lý lịch: - Họ và tên: . - Giới tính: - Ngày, tháng, năm sinh: . / / - Quê quán: - - . - - Nơi thờng trú: .- Điện thoại: . - Đơn vị công tác: .Điện thoại: - Chức vụ hiện nay: .- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: . - Ngày vào Đảng chính thức: (Hoặc tham gia công tác đoàn thể) ./ ./ . * Quá trình công tác: (nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính trong 3 năm học gần nhất)+ Từ ./19 . đến 01/19 . là giáo viên trờng .+ Từ / đến / là giáo viên trờng + Từ / 1* Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:(nêu những khó khăn, thuận lợi chính trong thời gian giữ chứcvụ hoặc đảm nhận nhiệm vụ công tác)+ Thuận lợi: Đơn vị có phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, việc học tập của học sinh đợc các cấp chính quyền địa phơng quan tâm. Đợc sự giúp đỡ của Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác.+ Khó khăn: Học sinh thuộc vùng . gia đình một số học sinh còn gặp khó khăn nên học sinh còn thiếu sách vở đồ dùng học tập ảnh hởng đến kết quả học tập, một số gia đình cha thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình nên ảnh hởng không nhỏ đến hiệu quả công tác giảng dạy.II. Thành tích đạt đợc:1/ Sơ lợc thành tích của đơn vị: ( Đối với cán bộ làm công tác quản lý cần nêu tóm tắt thành tích của đơn vị minh quản lý, đối với cán bộ không làm công tác quản lý nh giáo viên, nhân viên . thì nêu tóm tắt thành tích của tập thể tổ, tổ mình đang sinh hoạt và những đóng góp của mình vào thành tích chung của tổ, tập thể đang sinh hoạt - Nêu tóm tắt danh hiệu thi đua và hình thức khen thởng trong giai đoạn đề nghị khen thởng, đối với danh hiệu LĐTT 01 năm; CSTĐ cấp cơ sở 02 năm; CSTĐ cấp tỉnh 03 năm)- Đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao năm học 20 - 20 .Kết quả 2 mặt giáo dục: Tổng số học sinh : emhạnh kiểm Học lựcTốt : % Giỏi : . .%Khá : .% Khá : . %TB : . % TB : %Yếu : . %* Về đơn vị (tổ):Thanh tra toàn diện đợc Phòng GD&ĐT xếp loại *Về giáo viên(tổ): Trong năm học 201 -201 , tập thể cán bộ, giáo viên của tổ . đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Nhờ vậy chất lợng giảng dạy của giáo viên đợc nâng lên, thể hiện: - Giáo viên giỏi cấp huyện: . đ/c (các môn .).2- Kết quả xếp loại thanh tra chuyên môn của trờng: Tổng số giáo viên đợc thanh tra: .đ/c, trong đó xếp loại Xuất sắc: Khá: , Đạt yêu cầu: .- Kết quả xếp loại công chức năm học 20 .-20 .: Tổng số CB-GV-NV là đ/c, trong đó:+ Xếp loại công chức Xuất sắc: + Xếp loại công chức Khá: + Xếp loại công chức Trung bình: - Kết quả xếp loại thi đua cuối năm học 20 . -20 . nh sau:+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: . đ/c + Lao động tiên tiến: đ/c- Tổ chuyên môn thực hiện đợc chuyên đề đó là các môn: ., - Tạo cảnh quan môi trờng: Xanh - Sạch - Đẹp. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.* Về đoàn thể :+ Công đoàn : Tổ công đoàn vững mạnh đề nghị . ( tặng khen)* Về học sinh:- Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục của học sinh trong năm học 201 .-201 đã đợc nâng lên.- Số học sinh ngồi nhầm lớp nhầm môn cuối năm học giảm.- Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở.32/ Thành tích đạt đợc của cá nhân trong năm học 20 - 20 :2.1. Quyền hạn, nhiệm vụ đợc giao: *Nhiệm vụ đợc giao:- Giảng dạy : Văn khối 7, Toán khối 8, Nhạc khối 9, .- Chỉ tiêu phấn đấu bộ môn: Văn khối 7, Toán khối 8, Nhạc khối 9, .Kết quảKhốiHọc lựcTổng sốGiỏi Khá TB YếuSL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) Văn khối 7 . . . . . . . . Toán khối 8 . . . . . . . Nhạc khối 9 . . . . . . Tổng số . . . . .2.2. Thành tích đạt đợc: 2.2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: - Để nâng cao chất lợng dạy học của bộ môn, ngay từ đầu năm học tôi đã giành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu sách giáo khoa, t liệu tham khảo nhằm cung cấp thêm cho học sinh những hiểu biết kiến thức bộ môn làm cho giờ dạy thêm sinh động hấp dẫn gây hứng thú cho các em khi học bộ môn.- Bên cạnh đó tôi cũng tìm cách phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ dạy bằng các hình thức nh thảo luận nhóm, phiếu học tập, tạo điều kiện cho các em tự trình bày ý kiến của mình, sử dụng công nghệ thông tin vào bài dạy nên đã phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh, tạo hứng thú của các em với bộ môn.- Thực hiện tốt kiểm tra đánh giá nắm rõ các đối tợng học sinh có kế hoạch thực bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Tìm tòi đổi mới phơng pháp dạy học mới nâng cao chất lợng giảng dạy.4 Với những nỗ lực trên, kết quả học tập năm học 20 .-20 của bộ môn đợc giao cụ thể nh sau:Kết quảKhốiHọc lựcTổng sốGiỏi Khá TB YếuSL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)Văn khối 7 . . . . . . . . .Toán khối 8 Nhạc khối 9 Tổng số . . . . . . . . .Với kết quả trên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đợc giao.Kết quả xếp loại thanh tra năm học 201 -201 tôi đợc Ban giám hiệu và Tổ chuyên môn xếp loại 2.2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:- Tôi luôn có ý thức tốt hởng ứng và tham gia đầy đủ nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ GD&ĐT, Công đoàn ngành phát động, nh cuộc vận động xây dựng Kỷ c ơng, tình thơng, trách nhiệm , Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Hai không , Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng tr-ờng học thân thiện, học sinh tích cực.2.2.3. Những biện pháp đổi mới công tác quản lý; những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặcáp dụng công nghệ mới; đề tài nghiên cứu khoa học: (Kê khai liệt kê các sáng kiến, cải tiến, kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học .)- SKKN : ( . đợc Hội đồng xếp loại .)2.2.4. Việc thực hiện chủ trơng, đờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nớc:- Là một công dân nớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi luôn chấp hành đúng mọi chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc, luôn sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân, tuyên truyền động viên gia đình, ngời thân, bạn bè và mọi ngời xung quanh thực hiện theo. 5- Luôn tôn trọng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi việc làm đều lấy ý kiến của tập thể, tạo điều kiện để mọi ngời cùng bàn bạc và đi đến thống nhất kế hoạch thực hiện.- Bản thân tôi luôn đề cao việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác và cuộc sống hằng ngày, hởng ứng và thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả. 2.2.5. Công tác bồi dỡng, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức:- Học tập nâng cao trình độ: Nhằm nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt đợc những thông tin mới nhất, tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh . tổ chức, tham gia sinh hoạt các chuyên đề do tổ chuyên môn tiến hành. Bên cạnh đó tôi còn tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu liên quan đến bộ môn, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, theo dõi sát các thông tin trên các phơng tiện đại chúng nhằm đa đợc những vấn đề mới nhất vào bài giảng. Khai thác và sử dụng tối đa các thiết bị dạy học theo phơng pháp đổi mới lấy học sinh làm trung tâm. Tự học nâng cao trình độ tin học, công nghệ thông tin áp dụng vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lợng của bộ môn.- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Là một ngời Đảng viên - Giáo viên tôi luôn rèn luyện t cách đạo đức tốt, giữ vững phẩm chất trong sạch của ngời Đảng viên - ngời Giáo viên nhân dân, là tấm gơng cho học sinh noi theo. Có lối sống trong sạch lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, gơng mẫu, chấp hành mọi chủ trơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc. 62.2.6. Chăm lo đời sống cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị, tập thể: Bản thân luôn có tinh thần đoàn kết tơng thân, tơng ái quan tâm tới đồng chí đồng nghiệp, kịp thời an ủi động viên giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho mọi ngời những lúc khó khăn, hoạn nạn.2.2.7. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, công tác tham gia hoạt động xã hội: - Công tác xây dựng Đảng: Bản thân tôi đã có nhiều cố gắng góp phần xây dựng chi bộ nhà trờng ngày càng đoàn kết, đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nh tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của đảng bộ, chi bộ tổ chức. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ. Không làm những điều Đảng viên không đợc làm. Luôn giữ đúng đạo đức tác phong Đảng viên.- Công tác Công đoàn: Bản thân tôi đã có nhiều cố gắng góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Nh tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của công đoàn các cấp tổ chức. Hởng ứng tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua của công đoàn các cấp tỏ chức.Tham gia đóng công đoàn phí đầy đủ. - Công tác Thanh niên, Phụ nữ: Quan tâm, ủng hộ các hoạt động của chi đoàn thanh niên, tổ chức hội phụ nữ nhà trờng, địa phơng.- Hoạt động xã hội, từ thiện: Bản thân tôi luôn tham gia nhiệt tình vào những hoạt động từ thiện nhân đạo, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện do các cấp phát động, ngoài ra còn tuyên truyền cho mọi ngời xung quanh thêm hiểu và có những hành động đóng góp tích cực cho những hoạt động đó.3/ Kết quả bình xét xếp loại công chức:- Năm học 20 -20 . đợc cơ quan bình xét xếp loại công chức: Xuất sắcIII. các hình thức khen thởng đã đợc ghi nhận:1. Danh hiệu thi đua: (Đối với danh hiệu LĐTT 01 năm, CSTĐ CS 02 năm, CSTĐ cấp tỉnh 03 năm liền trớc)- Năm học 20 - 20 . : Lao động tiên tiến.2. Hình thức khen thởng: (Đối với danh hiệu LĐTT 01 năm, CSTĐ CS 02 năm, CSTĐ cấp tỉnh 03 năm liền trớc)7- Năm học 20 - 20 .: Đợc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến do chủ tịch UBND huyện cấp QĐ số ngày / ./ .Với những thành tích xuất sắc của cá nhân đã đạt đợc trong năm học, đề Hội đồng TĐ-KT ngành GD&ĐT , xét trình Hội đồng TĐ-KT, UBND Huyện . xét tặng thởng Danh hiệu: Lao động tiên tiến cho cá nhân tôi năm học 201 - 201 Thủ trởng đơn vị Ngời viết báo cáo thành tíchNguyễn Quang HuyXác nhận của phòng GD&ĐT8 . ........, ngày ... tháng ... năm 201 1báo cáo thành tích ề nghị tặng thởng danh hiệu lao động tiên tiến( CSTĐ CS) năm học 20....- 20....I. Sơ lợc. ......... xét tặng thởng Danh hiệu: Lao động tiên tiến cho cá nhân tôi năm học 201.. - 201....Thủ trởng đơn vị Ngời viết báo cáo thành tíchNguyễn Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến, Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến, Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến

Bình luận về tài liệu bao-cao-thanh-tich-de-nghi-tang-thuong-danh-hieu-lao-dong-tien-tien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP