Giải pháp nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương (tt)

19 73 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2018, 22:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KIỀU TUẤN DŨNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KIỀU TUẤN DŨNG KHÓA: 2012 - 2014 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM VĂN BỘ HÀ NỘI, NĂM 2014 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin gửi lời cảm ơn tình cảm chân thành đến gia đình, thầy giáo, đồng nghiệp người bạn tạo điều kiện hỗ trợ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Phạm Văn Bộ, người trực tiếp hướng dẫn tất tâm huyết Cảm ơn thầy dành thời gian tận tình bảo, động viên khích lệ tơi suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo hội đồng khoa học cung cấp lời khuyên quý giá tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu luận văn tơi Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa sau đại học tạo điều kiện thuận lợi để luận văn hoàn thành thời hạn đạt chất lượng Một lần xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Kiều Tuấn Dũng MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình minh họa Danh mục sơ đồ A PHẦN MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài  Mục đích nghiên cứu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Các khái niệm thuật ngữ  Cấu trúc luận văn B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 1.1 Giới thiệu chung thành phố Hải Dương 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.1.3 Quy hoạch phát triển thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 1.2 Công tác GPMB địa bàn tỉnh Hải Dương thành phố Hải Dương 11 1.2.1 Những quy định tỉnh Hải Dương công tác GPMB 11 1.2.2 Thực trạng công tác GPMB địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 14 1.2.3 Đánh giá công tác GPMB địa bàn Tp Hải Dương nói riêng tỉnh Hải Dương nói chung 20 1.3 Công tác GPMB địa bàn Tp Hải Dương thông qua Dự án Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng 25 1.3.1 Giới thiệu chung dự án 25 1.3.2 Công tác GPMB dự án 27 1.3.3 Đánh giá chung công tác GPMB dự án 28 1.4 Công tác GPMB địa bàn Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương thông qua dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hải Dương 30 1.4.1 Giới thiệu dự án 30 1.4.2 Q trình giải phóng mặt dự án 31 1.4.3 Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác giải phóng mặt cho dự án 35 CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 42 2.1 Cơ sở lý luận đền bù giải phóng mặt 42 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm cần thiết công tác GPMB 42 2.1.2 Nội dung công tác đền bù GPMB 47 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, GPMB 48 2.2 Cơ sở pháp 52 2.2.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến cơng tác bồi thường giải phóng mặt 52 2.2.2 Trình tự, thủ tục thu hồi đất bồi thường, GPMB 53 2.3 Một số kinh nghiệm thực tiễn công tác GPMB 59 2.3.1 Kinh nghiệm số nước giới 59 2.3.2 Kinh nghiệm nước 62 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 67 3.1 Quan điểm, mục tiêu yêu cầu cơng tác giải phóng mặt 67 3.1.1 Quan điểm 67 3.1.2 Mục tiêu 67 3.1.3 Yêu cầu 67 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác giải phóng mặt 68 3.2.1 Hồn thiện sách pháp luật đất đai 68 3.2.2 Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển đô thị 69 3.2.3 Tạo lập phát triển thị trường bất động sản lành mạnh 70 3.2.4 Hồn thiện sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư 72 3.2.5 Nâng cao lực cán hiệu làm việc Ban GPMB 76 3.2.6 Điều chỉnh khung giá loại đất 78 3.2.7 Tăng cường vai trò cộng đồng việc tham gia công tác GPMB 78 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82  Kết luận 82  Một số kiến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TĂT Viết tắt Cụm từ viết tắt GPMB Giải phóng mặt BT Bồi thường HT Hỗ trợ TĐC UBND Tái định cư Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng, biểu Trang bảng, biểu So sánh giá đất đền bù đất nông nghiệp tỉnh Hải Bảng 1.1 Dương với khung giá đất Chính phủ quy định 18 Bảng 1.2 So sánh giá đất trồng lúa địa phương tỉnh 19 Bảng 1.3 So sánh giá đền bù, hỗ trợ đất trồng lúa 24 Bảng 1.4 So sánh sách đền bù thay đổi Nghị định 197/2005/NĐ-CP Nghị định 69/2010/NĐ-CP 33 DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Số hiệu Tên hình Trang hình Hình 1.1 Sơ đồ vị trí liên hệ vùng 26 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang hình Sơ đồ 2.1 Trình tự thủ tục giải phóng mặt 53 A PHẦN MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Đất đai nguồn tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Hội nhập khu vực toàn cầu từ Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức Thương Mại Thế Giới vấn đề trọng điểm nay, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Mặc đạt số thành tựu to lớn làm biến đổi mặt kinh tế, xã hội đất nước kinh tế phát triển tảng sở hạ tầng nhiều thiếu thốn, chưa đồng nên chưa phát huy hết tiềm vốn có Để đáp ứng u cầu việc Nhà nước thu hồi đất để xây dựng sở hạ tầng, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế cần thiết Trong điều kiện quỹ đất ngày hạn hẹp mà nhu cầu đầu tư ngày tăng vấn đề lợi ích kinh tế tổ chức, cá nhân Nhà nước giao đất thu hồi đất ngày quan tâm Vì vậy, cơng tác GPMB, BT thiệt hại Nhà nước thu hồi đất vấn đề mang tính thời cấp bách Trong năm qua, sách BT GPMB vào sống, tạo mặt cho dự án xây dựng Việt Nam, tạo nguồn lực sản xuất, chuyển đổi cấu, phát triển đô thị đổi diện mạo nơng thơn Song trước đổi sách đất đai vận động thị trường bất động sản, sách BT thiệt hại Nhà nước thu hồi đất hành bộc lộ số tồn ảnh hưởng đến công tác GPMB cho dự án đầu tư xây dựng Thực tiễn khẳng định công tác GPMB điều kiện tiên để thực thành công dự án Tiến độ GPMB chịu ảnh hưởng lớn từ sách BT, HT Nhà nước cho người dân có đất bị thu hồi Thành phố Hải Dươngtỉnh lỵ tỉnh Hải Dương, giữ vị trí chiến lược phát triển tỉnh, có vai trò quan trọng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thực nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố nâng cấp lên đô thị loại I trước năm 2020, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… địa bàn Tp Hải Dương toàn tỉnh hình thành Việc sử dụng đất để triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh không ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, chủ đầu tư mà ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần người dân Và sách hợp lý BT, HT, TĐC Nhà nước thu hồi đất “chiếc chìa khóa” để mở tương lai đầy tốt đẹp Để tìm hiểu nguyên nhân vấn đề, sở tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng, góp phần làm tăng hiệu đầu tư, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp nâng cao hiệu giải phóng mặt dự án xây dựng địa bàn thành phố Hải Dươngtỉnh Hải Dương”  Mục đích nghiên cứu - Thực trạng công tác GPMB dự án xây dựng thành phố Hải Dương; - Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu công tác GPMB dự án xây dựng thành phố Hải Dươngtỉnh Hải Dương  Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Công tác GPMB dự án xây dựng địa bàn thành phố Hải Dươngtỉnh Hải Dương - Phạm vi nghiên cứu + Các dự án xây dựng địa bàn thành phố Hải Dương huyện lân cận theo quy hoạch mở rộng thành phố tầm nhìn 2050 + Hệ thống văn pháp luật từ Luật Đất đai năm 2003 đời đến trước Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày 01/7/2014)  Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát thực địa nhằm thu thập thông tin, số liệu liên quan đến đề tài - Sau có tài liệu, sử dụng phương pháp đánh giá, phân loại hệ thống hoá để rút ưu điểm, mạnh cần phát huy bất cập công tác GPMB dự án xây dựng; xây dựng sở khoa học quản lý - Phương pháp đối chiếu, so sánh công tác nghiên cứu Việt Nam số nước có điều kiện tương đồng để rút kinh nghiệm áp dụng cho quản lý công tác GPMB Đề xuất mơ hình quản lý có tính ngun tắc công tác GPMB địa bàn thành phố Hải Dương nói riêng nước nói chung  Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học Đề xuất giải pháp quản lý công tác GPMB dự án xây dựng làm áp dụng vào thực tiễn Góp phần dần hồn thiện hệ thống lý luận, sách quản lý công tác GPMB Nhà nước thu hồi đất phục vụ xây dựng cơng trình phát triển kinh tế-xã hội - Ý nghĩa thực tiễn Áp dụng giải pháp GPMB địa bàn cụ thể (Tp Hải Dương), để qua tham khảo áp dụng nhân rộng toàn tỉnh thành phố khác  Các khái niệm thuật ngữ - Giải phóng mặt bằng: q trình thực cơng việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cối, cơng trình xây dựng phận dân cư phần đất định quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng xây dựng công trình Giải phóng mặt bao gồm cơng đoạn: Từ thu hồi đất, bồi thường cho đối tượng sử dụng đất giải tỏa cơng trình dất, di chuyển người tạo mặt cho triển khai dự án đến việc hỗ trợ cho người bị thu hồi đất, tái tạo lại chỗ ở, việc làm, thu nhập, ổn định sống - Bồi thường giải phóng mặt bằng: Theo từ điển tiếng Việt bồi thường có nghĩa là: “trả lại đầy đủ tương xứng với mát vất vả” điều có nghĩa là: Không phải khoản đền bù tiền; Sự mát bao gồm mát mặt vật chất nhiều trường hợp mát tinh thần phải tái định cư; Về mặt hành q trình khơng tự nguyện, có tính cưỡng chế đòi hỏi “hy sinh” Không đền bù ngang giá tuyệt đối - Hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật: bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp lượng, chiếu sáng cơng cộng, cấp nước, nước, xử lý chất thải cơng trình khác - Dự án tập hợp đề xuất để thực phần hay tồn cơng việc nhằm đạt mục tiêu hay yêu cầu thời gian định dựa nguồn vốn xác định  Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận & kiến nghị luận văn gồm chương - Chương 1: Thực trạng cơng tác giải phóng mặt dự án xây dựng địa bàn thành phố Hải Dương - Chương 2: Cơ sở khoa học công tác giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng địa bàn thành phố Hải Dương THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 82 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Kết luận Công tác đền bù GPMB cơng việc khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải thực theo quy trình tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: cơng khai, dân chủ, hài hồ lợi ích cá nhân, tập thể pháp luật thực định thu hồi đất quan Nhà nước có thẩm quyền Khi thực đền bù GPMB, yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án là: Giá đền bù sách hỗ trợ TĐC - Nội dung phương án BT, HT, TĐC giá đền bù Giá đền bù GPMB chênh lệch lớn so với giá đất giao dịch thực tế thị trường Đây nguyên nhân lớn dẫn đến khơng đồng tình người dân đền bù - Hệ thống sách hỗ trợ đào tạo nghề nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế có chênh lệch cách biệt dự án Hiện nay, phương án đền bù GPMB tập trung vào việc đền bù thiệt hại đất tài sản gắn liền với đất, mà chưa trọng đến việc tổ chức xếp hỗ trợ di chuyển ổn định sống cho người dân bị ảnh hưởng đảm bảo nguồn thu nhập họ không bị suy giảm để mức sống trì Tái định cư, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sống người dân sau "hậu giải phóng mặt bằng" điều kiện hạ tầng kỹ thuật khu TĐC, chất lượng nhà TĐC, quỹ nhà TĐC chưa đảm bảo, giá bán nhà TĐC lại cao Những điều kiện tiêu chí cụ thể nên thực tế nhiều khu TĐC dân không đến dân không đủ tiền mua nhà TĐC - Từ thực trạng công tác đền bù GPMB địa bàn thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương; vào pháp luật hành; tiếp thu học kinh nghiệm thực tiễn nước địa phương công tác đền bù GPMB, đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác đền bù GPMB sau: a Quan điểm: công tác đền bù GPMB phải thực theo pháp luật hành, thực sở khoa học đảm bảo công bằng, dân chủ công khai b Mục tiêu: - Đảm bảo giải phóng mặt đáp ứng yêu cầu triển khai dự án theo tiến độ, quy hoạch, kế hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt 83 - Đảm bảo ổn định đời sống việc làm cho hộ gia đình có đất bị thu hồi - Đảm bảo hài hồ lợi ích Nhà nước, Chủ đầu tư hộ gia đình có đất bị thu hồi c Yêu cầu: đáp ứng giá đền bù sát với giá thị trường thời điểm tính tốn đền bù; đảm bảo cho người dân sau bị thu hồi đất có cơng ăn việc làm ổn định; bố trí tái định cư hợp tình hợp lý d Nội dung nhóm giải pháp tồn diện, lơgíc tác động hỗ trợ lẫn nhau, cụ thể: - Giải pháp hồn thiện cơng tác đền bù GPMB nhóm giải pháp quan trọng, làm sở cho giải pháp khác - Giải pháp nâng cao hiệu công tác đền bù GPMB với dự án khu đô thị giải pháp thiết thực để thực công tác đền bù GPMB  Một số kiến nghị Đối với Chính phủ, Bộ, ngành liên quan - Hồn thiện sách pháp luật đất đai theo Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 - Hồn chỉnh quy hoạch phát triển thị - Tạo lập phát triển thị trường bất động sản lành mạnh Đối với UBND tỉnh Hải Dương - Hồn thiện sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư áp dụng địa bàn tỉnh theo quy định Luật Đất đai 2013 Nghị định hướng dẫn - Nâng cao lực cán hiệu làm việc Hội đồng GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Điều chỉnh khung giá loại đất - Tăng cường vai trò cộng đồng việc đánh giá công tác GPMB Đối với thành phố Hải Dương - Nâng cao hiệu lực; hiệu quản lý Nhà nước đất đô thị - Nâng cao hiệu công tác bồi thường; hỗ trợ tái định cư: - Nâng cao lực cán hiệu làm việc Ban GPMB thành phố 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009, Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo số 210/BC-BTNMT ngày 10/10/2012, báo cáo Kết thực trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội ý kiến, kiến nghị cử tri Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo số 75/BC-BTNMT ngày28/5/2012, báo cáo Kết thực trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội ý kiến, kiến nghị cử tri Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII Quốc hội (2003), Luật Đất đai Quốc hội (2003), Luật Xây dựng Chính phủ (2004), Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, phương pháp xác định giá đất khung giá đất loại Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2007), Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007, sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 10 Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 11 Nguyệt Minh (2013), giải phóng mặt (GPMB) câu chuyện “biết 85 khổ nói mãi” nhiều dự án hệ lụy điều dễ thấy Làm để không lặp lại câu chuyện này, để GPMB khơng rào cản tiến độ dự án?, Trang thông tin điện tử Báo Đâu thầu ngày 23/8/2013 12 Nguyễn Chí Mỳ (2013), giải phóng mặt hậu giải phóng mặt (khảo sát từ Hà Nội), nhà xuất trị - hành 13 Nga Hoàng Thị Nga (2011), Pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội 14 Sở Tài nguyên Môi trường Hải Dương (2010), báo cáo kết triển khai thực Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ địa bàn tỉnh Hải Dương 15 Châu Hoàng Thân (2013), “Bất cập liên quan đến giá đất tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí khoa học Trường Đại học cần thơ 16 Nguyễn Phương Thảo (2013), bất cập thu hồi đất số kiến nghị, Trang thơng tin điện Ban Nội Trung ương ngày 12/8/2013 17 Thủ tướng Chính phủ (2007), định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007, định phê duyệt số chế, sách đầu tư dự án đườngcao tốc Hà Nội - Hải Phòng 18 Tỉnh ủy Hải Dương (2011), báo cáo tổng kết Nghị Trung ương (khóa IX) "Tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước" 19 Đinh Thu Trang (2012), Đánh giá ảnh hưởng tình trạng hai giá đất đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, Luận văn Thạc sĩ ngành Địa chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2008), Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 05/9/2008, phê duyệt phương án bồi thường tổng thể tiểu dự án giải phóng mặt đườngcao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc tỉnh Hải Dương 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2009), Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND 86 ngày 15/12/2009, quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hải Dương 22 Đường Hải Vũ (2011), “Giá đất bồi thường cho người dân”, nguyên nhân gây khó khăn, vướng mắc cho quan Tòa án việc giải vụ án tranh chấp đất đai, Trang thơng tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao ngày 02/11/2011 23 Website: http://tanphuhung.com ... tác giải phóng mặt dự án xây dựng địa bàn thành phố Hải Dương - Chương 2: Cơ sở khoa học cơng tác giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng - Chương 3: Giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác giải. .. BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KIỀU TUẤN DŨNG KHÓA: 2012 - 2014 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản... tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng, góp phần làm tăng hiệu đầu tư, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu Giải pháp nâng cao hiệu giải phóng mặt dự án xây dựng địa bàn thành phố Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương (tt) , Giải pháp nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn