Sự sinh sản của ếch

10 1,057 1
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI 57 : SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH I) BÀI MỚI SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH HOẠT ĐỘNG 1 1) TÌM HIỂU SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH (Trao đổi nhóm đôi) 1) Ếch thường đẻ trướng vào mùa nào ? - Đầu mùa hạ, sau cơn mưa 2) Ếch đẻ trứng ở đâu ? - Ao, hồ 3) Trứng ếch nở thành gì ? - Thụ tinh nở thành nòng nọc - Nòng nọc phát triển thành ếch Quan sát chu kỳ sinh sản của ếch Hình 1 Hình 2 Ếch đực đang gọi ếch cái với hai cái túi kêu phía trên miệng phồng to, ếch cái ở bên cạnh không có túi kêu Trứng ếch Hình 3 Hình 4 Trứng ếch mới nở Nòng nọc con (có đầu tròn, đuôi dài và dẹp) Hình 5 Hình 6 Nòng nọc lớn dần lên, mọc ra hai chân phía sau Nòng nọc mọc tiếp hai chân phía trước Hình 7 Hình 8 Ếch đã hình thành đủ 4 chân, đuôi ngắn dần và bắt đầu nhảy lên bờ Ếch trưởng thành GIÁO VIÊN KẾT LUẬN :  Ếch là động vật đẻ trứng, trong quá trình phát triển, con ếch vừa trải qua đời sống dưới nước, vừa trải qua đời sống trên cạn (giai đoạn nòng nọc chỉ sống ở dới nước) HOẠT ĐỘNG 2: VẼ SƠ ĐỒ CHU TRÌNH SINH SẢN CỦA ẾCH 3) Củng cố : 1) Học sinh nhắc lại quá trình sinh sản của ếch 4) Dặn dò - nhận xét tiết học [...]... Hình 7 Hình 8 Ếch đã hình thành đủ 4 chân, đuôi ngắn dần và bắt đầu nhảy lên bờ Ếch trưởng thành . ĐIỆN TỬ BÀI 57 : SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH I) BÀI MỚI SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH HOẠT ĐỘNG 1 1) TÌM HIỂU SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH (Trao đổi nhóm đôi) 1) Ếch thường đẻ trướng. 2) Ếch đẻ trứng ở đâu ? - Ao, hồ 3) Trứng ếch nở thành gì ? - Thụ tinh nở thành nòng nọc - Nòng nọc phát triển thành ếch Quan sát chu kỳ sinh sản của ếch
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự sinh sản của ếch, Sự sinh sản của ếch, Sự sinh sản của ếch

Bình luận về tài liệu su-sinh-san-cua-ech

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP