Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian

10 443 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:15

Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian ... M đường thẳng d : � � � z = 1- t � � (P ) : 4x - y - z + = 0? A M (1;1;2) B M (1;- 1;2) C M (1;1;- 2) D M (- 1;- 1;2) Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho mp(P) :x+ y +z -1 =0 đường thẳng d có phương. .. MC = Câu 56 Cho đường thẳng Δ: Trang 9/10 A B C 2/3 D 4/3 Câu 57 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x + y – z – = (Q): x + y + z – = Phương trình đường giao tuyến hai... đường vng góc chung đường thẳng bao nhiêu? A 112 B 104 C 114 Câu 44 Cho điểm M (0;1;1) đường thẳng d1 : D Đáp số A, B, C sai � x - y +z +2= x- y +2 z = = ,d2 : � � � x + 1= 1 � Gọi D đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian, Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong không gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn