Bài tập Tổ chức thi công chương 3

3 5,831 184
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 13:57

KháI niệm chung thiết kế và tổ chức thi công [3T] I. thiết kế thi công [2T] 1. Khái niệm Theo quan điểm của ngời quản lý đầu t công trình xây dựng luôn gắn liền với một dự án Bài 1:Tính thời gian, năng suất và số công nhân của dây chuyền đổ bêtông các bộ phận của một công trình với khối lượng các phân đoạn là bằng nhau. Tổng khối lượng:Q = 200m3Số phân đoạn: m = 5Đònh mức: Sn = 2m3/côngChu kỳ: k = 1 ngàySố ca trong ngày: a = 1 ca/ngàyBài 2:Xác đònh nhòp dây chuyền trên các phân đoạn của dây chuyền đổ bêtông các bộ phận của một công trình mà khối lượng các phân đoạn như sau:Khối lượng: Qi1 = 40m3 ; Qi2 = 20m3 ; Qi3 = 0m3 ; Qi4 = 10m3 ; Qi5 = 10m3 ; Qi6 = 40m3 ;Số phân đoạn: mi = 6Đònh mức: Si,n = 2m3/côngThời gian thi công: ti = 6 ngàySố ca trong ngày: ai = 1 ca/ngàyBài 3:Lập tiến độ thi công dây chuyền cho 4 quá trình thi công đúc bêtông một công trình gồm 4 phân đoạn với các số liệu sau:Ký hiệu Tên dây chuyền công tác Thời gian thực hiện Dây chuyền trước1 Lắp đặt cốp pha 16 ngày _2 Lắp đặt cốt thép 12 ngày 13 Đổ bêtông 8 ngày 24 Tháo cốp pha 20 ngày 3Thời gian tối thiểu bảo dưỡng bêtông trước khi cho phép tháo dỡ cốp pha trong mỗi phân đoạn là Zkt = 5 ngày.Nếu cho phép thay đổi nhân lực để đưa dây chuyền kỹ thuật đồng nhòp khác điệu trên trở thành dây chuyền đồng nhòp đồng điệu và có cùng thời gian hoàn thành t như cũ thì nhòp của dây chuyền mới này là bao nhiêu?Bài 4:Lập tiến độ thi công cho một tường kè gồm 4 phân đoạn với các khối lượng sau:Phân đoạnKhối lượng công tácCốt thép (T) Cốp pha (m2) Bêtông (m3)4 4 45 403 3 45 302 6 30 301 6 30 40Biết rằng:_Tổ sắt gồm 4 người, đònh mức 0.5T/công;_Tổ mộc gồm 3 người, đònh mức 10m2/công;_Tổ bêtông gồm 10 người, đònh mức 2m3/công;Nên tiến hành công tác cốt thép trước hay công tác cốp pha trước thì sẽ rút ngắn được thời gian xây dựng tường kè này?Bài 5:a) Lập tiến độ thi công dây chuyền cho đoạn đường ôtô gồm 4 phân đoạn với các thời lượng sau:Ký hiệặt cống dưới nền đường Thời lượng của mỗi dây chuyềnI II III IV1 Đặt cống dưới nền đường 4 5 0 32 Đào đất nền đường 7 5 6 83 Bắc các cầu nhỏ 6 0 5 34 Đào lòng đường rải đá 3 3 4 55 Trải nhựa 4 3 6 4Biết rằng:_Công tác 1 và 3 có thể tiến hành song song;_Công tác 2 sau công tác 1;_Công tác 4 sau công tác 2 và 3;_Công tác 5 sau công tác 4;Mỗi công tác do một đội công nhân chuyên nghiệp thực hiện.b) Nếu công tác 2 được bổ sung một đội công nhân chuyên nghiệp nữa (thành phần hai đội giống nhau) thì thời gian hoàn thành cả 4 phân đoạn này là bao nhiêu? Bài 6: Cho thông số của 3 dây chuyền kỹ thuật thi công một ngôi nhà ở năm tầng như sau:Dây chuyền Số phân đoạn Số dây chuyềnNhòp dây chuyềnGián đoạn kỹ thuật1.Móng nhà m1 = 4 n1 = 4 k1 = 2 Zkt1 = 42.Khung nhà m2 = 6 n2 = 4 k2 = 3 Zkt2 = 53.Hoàn thiện m3 = 6 n3 = 3 k3 = 3 Zkt3 = 6Sau khi phần khung tầng hai thực thiện xong, được phép hoàn thiện tầng trệt. Dây chuyền khung nhà bắt đầu sau khi dây chuyền móng nhà kết thúc.a) Yêu cầu lập tiến độ dây chuyền công trình này.b) Xác đònh thời gian hoàn thành.Bài 7: Tổ chức thi công một khung nhà BTCT hai tầng theo phương pháp dây chuyền được thể hiện trên tiến độ xiên bên dưới. Biết rằng:_Tầng 1 được chia thành m1 phân đoạn, tầng 2 được chia thành m2 phân đoạn;_Thi công theo trình tự: công tác cốp pha, công tác cốt thép, công tác đổ bêtông, công tác tháo dỡ cốp pha. Việc lắp dựng cốp pha chỉ được thực hiện sau khi kết cấu được đổ bêtông t1 ngày. Sau khi đổ bêtông một khoảng thời gian t2, mới cho phép tháo dỡ cốp pha;_Đây là dây chuyền kỹ thuật đồng nhòp đồng điệu gián đoạn, có chu kỳ là k.a)Tìm thời gian hoàn thành dây chuyền kỹ thuật đổ bêtông;b)Tìm phương án tổ chức thi công để việc thi công được tiến hành liên tục;c)Tính số luân chuyển cốp pha;d)Tính số bộ cốp pha cần thiết.Bài 8: Tổ chức thi công một khung BTCT nhà công nghiệp một tầng theo phương pháp dây chuyền trong trường hợp cần trục đi giữa khẩu độ (xem hình). Có các dây chuyền đơn sau:_Dây chuyền 1: Lắp cột và dầm cầu chạy;_Dây chuyền 2: Điều chỉnh và gắn mối nối chân cột;_Dây chuyền 3: Lắp vì kèo và tấm mái;_Dây chuyền 4: Điều chỉnh dầm cầu chạy và gắn mối nối panel mái.Biết rằng:_Dây chuyền 2 thực hiện sau dây chuyền 1;_Dây chuyền 3 được thực hiện sau dây chuyền 2 một khoảng thời gian Zkt2,3 để đảm bảo mối nối chân cột đạt 70% cường độ thiết kế;_Dây chuyền 4 được thực hiện sau dây chuyền 3;_Nhòp dây chuyền là k.BL1A B12B11B12B B_B21_13BĐoạn IĐoạn IIA . Bêtông (m3)4 4 45 4 03 3 45 30 2 6 30 30 1 6 30 40Biết rằng: _Tổ sắt gồm 4 người, đònh mức 0.5T /công; _Tổ mộc gồm 3 người, đònh mức 10m2 /công; _Tổ bêtông gồm 10. phương án tổ chức thi công để việc thi công được tiến hành liên tục;c)Tính số luân chuyển cốp pha;d)Tính số bộ cốp pha cần thi t .Bài 8: Tổ chức thi công một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Tổ chức thi công chương 3, Bài tập Tổ chức thi công chương 3, Bài tập Tổ chức thi công chương 3

Bình luận về tài liệu bai-tap-to-chuc-thi-cong-chuong-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP